OKÓLNIK
Okólnik 14/2017
06.04.2017
Spis treści:

Okólnik 15

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO

„Po co się niepokoić, wszak Bóg w nas, a my w Nim, a poza tym, wszystko takie mało
znaczące”.

Św. Brat Albert Chmielowski


Kochani Diecezjanie!
„Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa!”. W duchu radości paschalnej przesyłam Wam serdeczne życzenia wielkanocne. Niech spotkanie Zmartwychwstałego Jezusa umocni w nas pokój serca i będzie dla nas źródłem wciąż nowej radości. Życzę na świąteczny czas utwierdzenia wiary, chrześcijańskiej nadziei oraz doświadczenia Bożej miłości.
Z modlitwą u Grobu Pańskiego i pasterskim błogosławieństwem -

Płock, Wielkanoc 2017 r.
Rok św. Brata Alberta Chmielowskiego

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Życzenia paschalne Biskupa Płockiego należy odczytać wiernym w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 16 kwietnia br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń.
Płock, dnia 5 kwietnia 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

 

LIST REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU
NA WIELKANOC 2017 ROKU

Siostry i Bracia!
Radość Wielkanocnego poranka próbuje przełamać smutek i rozpacz płynącą ze świadomości, co człowiek uczynił swojemu Panu i Zbawicielowi. W tych dniach wzrok naszej wiary kieruje się w stronę Jerozolimy - miejsca męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Podczas liturgii Wielkiego Piątku kontemplowaliśmy Jego mękę. Dramat ostatnich chwil z życia Jezusa Jan Ewangelista oddał w zwięzłych słowach: „A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa (…), a w miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym (…) złożono Jezusa” (J 19,7-18;41). Dziś miejsce ukrzyżowania i złożenia do grobu znajduje się w Bazylice Grobu Pańskiego, dokąd, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, przybywa wiele tysięcy pielgrzymów. Tegoroczne obchody Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy będą miały wyjątkowy klimat, gdyż liturgia odbędzie się przy pięknie odnowionym Grobie Pańskim, który jest niemym świadkiem największego cudu – zmartwychwstania Chrystusa. To tam objawiła się moc Boga! Od dwóch tysięcy lat nieustannie porusza ludzkie serca, umacnia wiarę i pobudza do wyrażenia wdzięczności Zbawicielowi za Jego bezgraniczną miłość wobec każdego z nas. Dają temu wyraz liczni pielgrzymi, znani i sławni oraz ci zwyczajni. Był wśród nich także nasz błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski.
1 maja 1931 roku, na dziesięć lat przed swoją męczeńską śmiercią, tak relacjonował swoją wizytę w Bazylice Grobu Pańskiego - miejscu, gdzie nadzieja na życie wieczne znajduje swoje uzasadnienie: „Chcę wam, Kochani Diecezjanie, donieść, że (…) modliłem się nie tylko za siebie, moich towarzyszy pielgrzymki i za wszystkich kapłanów diecezji, ale za Was wszystkich. Poleciłem Chrystusowi Panu wszystkie organizacje diecezjalne, parafie, szkoły, rodziców, młodzież i dzieci. Nie zapomniałem ani jednego stanu. (…) Modliłem się za biednych i cierpiących różne choroby. I mam niezłomną nadzieję, że Pan Bóg, dając mi możność odbycia tej pielgrzymki w 50. roku mojego życia kapłańskiego, wysłuchał moje prośby”.
Wsłuchując się w głębię modlitwy błogosławionego Pasterza Kościoła Płockiego, może zrodzić się pytanie: Dlaczego pusty grób Jezusa wywołuje takie niepowtarzane myśli i uczucia? Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna: mając go przed oczyma dotykamy istoty naszej wiary! Pan zmartwychwstał i dlatego grób jest pusty! Jego ciało nie zostało skradzione lub przeniesione do innego grobu, Bóg Ojciec wskrzesił swego Syna, który później ukazywał się niewiastom i uczniom. Oba wydarzenia - pusty grób i ukazywanie się braciom i siostrom - potwierdzają cud zmartwychwstania. Jezus był prawdziwym Mesjaszem!
Siostry i Bracia! Świat w którym żyjemy, nadal poszukuje sensu istnienia i - paradoksalnie – może go znaleźć wpatrując się w pusty grób Chrystusa. Przekazywanie orędzia, że Chrystus zmartwychwstał, spoczywa na każdym z nas. Tę radosną nowinę mają nieść kapłani i osoby świeckie; pierwsi - mocą sakramentu święceń, drudzy - mocą sakramentu chrztu świętego. Przygotowanie do tej misji powinno odbywać się od najwcześniejszych lat życia przez wychowanie religijne w rodzinie i katechezę, ale również przez szkolnictwo katolickie, które stara się przekazać nie tylko wiedzę, ale też uformować wierzącego człowieka. Dlatego pragnę wyrazić swą radość, że w sercu naszej diecezji ponownie zaczniemy oddychać dwoma płucami: seminarium duchownym i szkołą katolicką. Przez ponad osiemdziesiąt lat instytucje te współistniały ze sobą, dając diecezji i Ojczyźnie wielu znakomitych kapłanów i wiernych świeckich. Jakże jasną wizję edukacji młodych ludzi miał wspomniany abp Antoni Julian Nowowiejski, kiedy w 1916 roku utworzył Gimnazjum Męskie im. św. Stanisława Kostki. Był przekonany, że stworzenie młodym ludziom szansy edukacyjnej, będzie najlepszą inwestycją dla Kościoła i Polski. Ta jego idea obecnie zostaje poszerzona - obok przeniesionego z Sikorza liceum, w Płocku powstanie katolicka szkoła podstawowa. Wierzę, że dzisiejsze zaangażowanie Kościoła diecezjalnego w edukację, zaowocuje w przyszłości zrodzeniem mądrych i świętych ludzi Kościoła, którzy będą ubogacać dziedzictwo mazowieckiej ziemi. Serdecznie zachęcam rodziców, młodzież i dzieci, by zapoznali się z ofertą szkół katolickich w Płocku przy ul. Nowowiejskiego 2. Mam nadzieję, że nasze sąsiedztwo przyczyni się do rozwoju intelektualnego i duchowego nas wszystkich.
Siostry i Bracia! Z całego pragnę Wam podziękować za wszelkie przejawy troski i zainteresowania sprawami Seminarium. Mamy świadomość, że nasze istnienie jest możliwe dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli. Dziękuję za wsparcie materialne oraz liczne modlitwy w intencji powołań. W sposób szczególny pragnę wyrazić swoją wdzięczność uczestnikom adoracji Najświętszego Sakramentu, które odbywają się w seminaryjnej kaplicy w trzeci czwartek miesiąca. Niech święta Zmartwychwstania Pańskiego będą przeżyte w duchu wiary i wdzięczności dla naszego Zbawiciela. Choć w tych dniach nie możemy przybyć do Bazyliki Grobu Pańskiego, wykorzystując zdobycze techniczne, odwiedźmy stronę internetową, by zobaczyć pięknie odnowiony pusty grób Jezusa. Z niego niech popłynie światło wiary, nadziei i miłości dla naszych rodzin, wspólnot parafialnych, Seminarium i całej mazowieckiej ojczyzny.
Płock, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku

ZARZĄDZENIE: List Rektora WSD, proszę odczytać wiernym w Poniedziałek Wielkanocny, 17 kwietnia br., w ramach kazania, podczas wszystkich Mszy św.
Płock, dnia 5 kwietnia 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA

„Być dobrym jak chleb”

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek w Liście Misericordia et misera ogłoszonym na zakończenie Roku Świętego, zwraca naszą uwagę na to, że wszyscy doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia i podkreśla, że teraz: „Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia”. Każdy jest umiłowany przez Boga, więc każdy ma mieć miłosierdzie w sercu, pamięci i działaniu.

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy: „uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dobra materialne rozdzielali każdemu według potrzeby” (Dz 2,42-45). Tak realizowana pomoc charytatywna „każdemu według potrzeby” przyczynia się do budowania sprawiedliwości społecznej. Chrześcijanie od początku mają świadomość, że działalność charytatywna nie jest celem samym w sobie, ale że ma się ona przyczyniać do realizacji najważniejszego celu, którym jest zbawienie wszystkich ludzi.

Chrystusowe wezwanie do miłosierdzia jest nadal aktualne. Radością napełnia fakt, że działalność charytatywną Kościoła w Polsce podejmuje ponad 800 instytucji, które realizują 5000 różnego rodzaju dzieł. Dzięki temu pomoc dociera do ponad 3 milionów potrzebujących. W szczególny sposób uczestniczy w nich Caritas Polska w łączności z Caritas Diecezjalnymi. Rodzinę Caritas od 26 lat tworzy 5000 Parafialnych Zespołów Caritas, 2700 Szkolnych i Akademickich Kół Caritas, w których posługuje blisko 100 tysięcy wolontariuszy. Nie można pominąć również nieocenionej roli wszystkich tych, którzy spontanicznie angażują się w pomoc potrzebującym.

Mimo błyskawicznego rozwoju technologicznego, kulturowego, społecznego i cywilizacyjnego bieda w różnej postaci dotyka wiele milionów ludzi. Jedną z nich jest głód, którego doświadcza 800 milionów ludzi na całym świecie. Wciąż spotykamy się z obojętnością na los drugiego człowieka, przede wszystkim tego będącego daleko, ale i tego obok nas. Jak mówi Papież Franciszek: „Tak wiele jest docierających do nas obrazów, że widzimy cierpienie, ale go nie dotykamy, słyszymy płacz, ale nie pocieszamy płaczących, widzimy pragnienie, ale go nie zaspokajamy” (Rzym, 13 czerwca 2016 r.). Dlatego od ponad ćwierćwiecza Caritas w Polsce wychodzi z licznymi inicjatywami pomocy potrzebującym na różnych płaszczyznach. Pomagamy dzieciom przez Wakacyjną Akcję Caritas, Tornister Pełen Uśmiechów i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom; ubogim poprzez zbiórki żywności Tak, pomagam! i Kromkę Chleba; niepełnosprawnym, chorym i starszym przez Jałmużnę Wielkopostną i 1%. Pomagamy także ofiarom konfliktów wojennych w uruchomionym w październiku 2016 roku programie Rodzina Rodzinie. Cieszy fakt, że spieszymy z pomocą nie tylko osobom potrzebującym w Polsce, ale i w najdalszych regionach świata, zwłaszcza ofiarom katastrof, suszy, powodzi i wojen.

Posługa Caritas nie jest jednak zwykłą działalnością charytatywną. To przede wszystkim kształtowanie postawy wrażliwości na los drugiego człowieka i odpowiedź na konkretne problemy dzisiejszego świata. Musimy pamiętać, że warunkiem niesienia miłosierdzia jest osobiste doświadczenie Miłosierdzia Bożego i zgoda na Jego działanie w życiu każdego z nas. Jak pisze Papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate: „Dyspozycyjność wobec Boga otwiera na dyspozycyjność wobec braci oraz wobec życia”.

Dyspozycyjność wobec Boga to inne imię nowej ewangelizacji. Celem wszystkich współcześnie podejmowanych wysiłków duszpasterskich Kościoła jest otwarcie człowieka na żywą i zbawczą miłość Boga. Bóg chce być obecny ze swoją miłością miłosierną zwłaszcza tam, gdzie ludzie pozbawieni są nie tylko doczesnych perspektyw godziwego życia, ale i wszelkich znaków obecności Boga. Dyspozycyjna obecność wobec bliźnich na marginesach współczesnego świata staje się miarą wiarygodności Kościoła, bo Chrystus utożsamił się z biednymi, ich lękiem i cierpieniem. Papież Franciszek nie tylko to głosi, ale niezwykle mocno pokazuje, zwłaszcza wobec uchodźców, bezdomnych, głodujących, ofiar handlu ludźmi i przemocy.

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem trwającej od ponad 6 lat wojny w Syrii. Wskutek tego konfliktu ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. Wśród wielu inicjatyw pomocy cierpiącym jest przygotowany i realizowany przez Caritas Polska, wspomniany już program Rodzina Rodzinie, który umożliwia materialne wsparcie konkretnej syryjskiej rodziny. Dzięki zaangażowaniu pojedynczych osób a także całych rodzin, instytucji, wspólnot zakonnych i parafialnych wspieranych jest już ponad 2000 syryjskich rodzin. Każdy z nas ma wciąż możliwość włączenia się do grona pomagających. Niech to szczególne dzieło będzie naszą konkretną odpowiedzią na los rodzin, tak boleśnie dotkniętych dramatem wojny. Już teraz pragniemy podziękować wszystkim, którzy zechcą wesprzeć ofiarą zbieraną dziś do puszek w całej Polsce osoby dotknięte wojną w Syrii, szczególnie w zrujnowanym Aleppo.

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w którą przypada też Święto Patronalne Caritas, pragniemy nasze myśli i serca zwrócić do Maryi, Matki Miłosierdzia, aby wypraszała paschalną radość wszystkim zaangażowanym w dzieła charytatywne Kościoła, zwłaszcza wolontariuszom ze Szkolnych i Akademickich Kół oraz Parafialnych Zespołów Caritas a także tym, których modlitwa umacnia posługujących. Niech Maryja wspiera szlachetnych fundatorów i darczyńców, umożliwiających Caritas i wszelkim organizacjom charytatywnym codzienną misję. Niech Jej wstawiennictwo przymnaża apostołów miłosierdzia na wzór św. Brata Alberta.

Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali:
Pasterze Kościoła w Polsce
obecni na 375. Zebraniu Plenarnym KEP
w Warszawie, w dniu 14 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE: List Pasterski Episkopatu Polski proszę odczytać wiernym w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 23 kwietnia br., w ramach kazania, podczas wszystkich Mszy św.
Płock, dnia 30 marca 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny


KOMUNIKAT WIKARIUSZA GENERALNEGO

Czcigodny Księża, Drodzy Bracia i Siostry!
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z decyzją Biskupa Płockiego z grudnia 2016 r. (por. komunikat Dyrektora Caritas Diecezji Płockiej, Okólnik 34/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.), parafie diecezji płockiej przeprowadziły już zbiórkę do puszek na rzecz ofiar wojny w Syrii, szczególnie w zrujnowanym Aleppo.
Pragniemy jednocześnie poinformować, że zgodnie ze zwyczajem lat ubiegłych, połowa tacy z Niedzieli Miłosierdzia przeznaczona jest na działalność Caritas Diecezji Płockiej.
Płock, dnia 30 marca 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

ZARZĄDZENIE: Komunikat proszę odczytać wiernym zaraz po Liście Episkopatu Polski, w Niedzielę Miłosierdzia 23 kwietnia br., podczas każdej Mszy św.
Płock, dnia 30 marca 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 5 kwietnia 2017 r.
Nr 1047/2017

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x