OKÓLNIK
Okólnik 12/2017
24.03.2017
Spis treści:

Okólnik 12

DEKRET POWOŁUJĄCY DIECEZJALNĄ RADĘ WYDAWNICZĄ

    Mając na uwadze aktualne potrzeby Kościoła Płockiego, z dniem dzisiejszym, na okres pięciu lat powołuję Diecezjalną Radę Wydawniczą w następującym składzie:             

 1. Ks. mgr Robert Banasiak
 2. Ks. mgr Łukasz Chruściel
 3. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński
 4. Ks. prał. dr Mirosław Kosek
 5. Pan mgr Łukasz Kłobuchowski
 6. Ks. kan. dr Tomasz Lewicki
 7. Ks. prał. Janusz Mackiewicz
 8. Ks. mgr Dariusz Malczyk
 9. Ks. inf. mgr Marek Smogorzewski - przewodniczący
 10. Ks. kan. dr Andrzej Świderski
 11. Ks. kan. dr Marek Wilczewski
 12. Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski 

    Na owocną pracę Diecezjalnej Rady Wydawniczej dla dobra Kościoła Płockiego z serca błogosławię -

Płock, dnia 16 marca 2017 r.

Nr 800/2017

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

DEKRET POWOŁUJĄCY DIECEZJALNĄ RADĘ EKONOMICZNĄ

    Mając na uwadze kan. 492 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz odnośne przepisy Statutu Diecezjalnej Rady Ekonomicznej zawarte w Uchwałach
43. Synodu Diecezji Płockiej, z dniem dzisiejszym, na okres pięciu lat powołuję Diecezjalną Radę Ekonomiczną w następującym składzie:    

 1. Ks. kan. mgr Roman Bagiński
 2. Ks. mgr Robert Banasiak - sekretarz
 3. Ks. kan. Jan Dzieniszewski
 4. Ks. kan. mgr Sławomir Filipski
 5. Pan mec. Paweł Kowalczyk
 6. Ks. kan. mgr Jarosław Kulesza
 7. Ks. kan. mgr Krzysztof Kozłowski
 8. Pani mgr Katarzyna Linowska
 9. Ks. mgr Jacek Lubiński
 10. Ks. kan. mgr Andrzej Milewski
 11. Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski – przewodniczący
 12. Ks. kan. mgr Sławomir Rosiński

    Cele i zadania Diecezjalnej Rady Ekonomicznej określają m.in.:
kan. 493 Kodeksu Prawa Kanonicznego, kanony księgi V Kodeksu Prawa Kanonicznego (Dobra Doczesne Kościoła) oraz Statut Diecezjalnej Rady Ekonomicznej.

    Działania Diecezjalnej Rady Ekonomicznej będę wymagać niekiedy szybkiego i sprawnego działania, dlatego też liczę na dyspozycyjność jej Członków.

    Na owocną pracę Diecezjalnej Rady Ekonomicznej dla dobra Kościoła Płockiego z serca błogosławię –

Płock, dnia 16 marca 2017 r.

Nr 799/2017

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

DEKRET

    Mając na uwadze aktualne potrzeby związane z tworzeniem Szkół Katolickich w Płocku, niniejszym powołuję Zespół ds. Programowych i Promocyjnych Szkół Katolickich w Płocku w następującym składzie:

 1. Ks. dr Artur Janicki
 2. Ks. kan. mgr Mariusz Oryl
 3. Ks. mgr Piotr Marzec
 4. Ks. kan. dr Marek Wilczewski
 5. Ks. mgr Tomasz Brzeziński
 6. Ks. dr Wojciech Kućko
 7. P. Monika Gajus
 8. P. Jacek Koprowski

    Zadaniem powyższego gremium będzie wypracowanie oferty edukacyjnej dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiej Szkoły Podstawowej w Płocku, stworzenie programu wychowawczego oraz zaplanowanie i wdrożenie działań promocyjnych mających na celu dotarcie do zainteresowanych przekazem wartości chrześcijańskich w szkole katolickiej.

    Zawierzając św. Stanisławowi Kostce - patronowi dzieci i młodzieży - wszelkie działania związane z tworzeniem Szkół Katolickich w Płocku, z serca błogosławię pracy powołanego gremium.

Płock, dnia 7 marca 2017 r.

Nr 694/2017

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

DEKRET

    Mając na uwadze aktualne potrzeby związane z tworzeniem Szkół Katolickich w Płocku niniejszym powołuję Zespół ds. Przebudowy i Adaptacji Budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w następującym składzie:

 1. Ks. dr Artur Janicki
 2. Ks. kan. mgr Roman Bagiński
 3. Ks. prał. dr Marek Jarosz
 4. Ks. mgr Zbigniew Morawski
 5. Ks. mgr Robert Banasiak

    Zadaniem powyższego gremium będzie opracowanie planu oraz nadzór nad wykonaniem adaptacji pomieszczeń w budynkach WSD w Płocku dla potrzeb Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiej Szkoły Podstawowej w Płocku.

    Na wszelkie działania związane z przygotowaniem obiektów pod działalność Szkół Katolickich w Płocku z serca błogosławię.

Płock, dnia 7 marca 2017 r.

Nr 695/2017

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz 

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ 2017 R.

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

    W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia, rozpoczniemy czas bezpośredniego przygotowania do przeżycia najważniejszej tajemnicy chrześcijaństwa – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. We wspólnocie młodego Kościoła Płockiego chcemy dziękować Jezusowi za dar Światowych Dni Młodzieży, które w ubiegłym roku odbyły się w naszej Ojczyźnie. Pragniemy jeszcze raz przypomnieć sobie słowa Franciszka, że szczęścia nie należy mylić z wygodą, a konkretnie z dobrze znaną Wam „kanapą”. „Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby «wegetować», aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad” – mówił do Was w Krakowie Papież.

     Drodzy Młodzi Przyjaciele, proszę Was, „wstańcie z kanapy” i przyjedźcie do Płocka! Już w sobotę, 8 kwietnia, zapraszam do płockiej „Studni” wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży, członków Parafialnych Centrów Światowych Dni Młodzieży, uczestników Światowych Dni Młodzieży oraz wszystkie chętne i zainteresowane osoby. Mam nadzieję, że podczas warsztatów i paneli w „Studni” i Orlen Arenie „wykują” się ciekawe pomysły na przyszłość.

    Natomiast w niedzielę 9 kwietnia, zapraszam młodzież z całej płockiej diecezji wraz z dekanalnymi duszpasterzami młodzieży do kościoła parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku na Mszę św., która rozpocznie o godz. 15.00. W tym roku będzie Ją sprawował ksiądz biskup Mirosław Milewski. Przywieźcie ze sobą piękne palmy oraz Wasz młodzieńczy zapał i entuzjazm, by dzielić się nimi z innymi.

Płocka, dnia 26 marca 2017 r.

Wasz Biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Czcigodni Księża, zaproszenie Biskupa Płockiego, należy odczytać wiernym niedzielę 26 marca br., podczas wszystkich Mszy świętych, w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płocka, dnia 21 marca 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

ZAPROSZENIE NA PŁOCKIE DNI PASTORALNE (19-20 KWIETNIA 2017 R.)

    Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży wraz z wybranymi przez siebie liderami świeckimi ze swoich wspólnot parafialnych do obowiązkowego udziału w Płockich Dniach Pastoralnych, które odbędą się 19-20 kwietnia 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Będą one przebiegać pod hasłem: "Idźcie i głoście… w rodzinie i przez rodzinę". Poniżej szczegółowy program spotkań (dla kapłanów i osób świeckich) oraz ważne informacje organizacyjne.

PROGRAM DLA KSIĘŻY

9.30 – Nabożeństwo – kościół św. Jana Chrzciciela – ks. dr Łukasz Zdunkiewicz 

(Sala Biskupów WSD)

10.15 – Słowo Biskupa Płockiego

10.30 – „Ślub i co dalej”? Duszpasterstwo młodych małżeństw w parafii

– ks. dr Piotr Arbaszewski (Drohiczyn)

11.00 – Dyskusja

11.15 – „Kurs na miłość”. Rzecz o warsztatach dla małżeństw

– o. dr Piotr Zajączkowski OFM (Zakroczym)

11.45 – Dyskusja

12.00 – Duszpasterstwo związków niesakramentalnych w praktyce

– ks. dr Jan Abrahamowicz (Kraków)

12.30 – Dyskusja

12.45 – Podsumowanie obrad

13.00 – Posiłek (refektarz seminaryjny)

PROGRAM DLA UCZESTNIKÓW ŚWIECKICH

9.30 – Nabożeństwo – kościół św. Jana Chrzciciela – ks. dr Łukasz Zdunkiewicz

(Aula bł. abpa A. J. Nowowiejskiego WSD)

10.15 – Powitanie uczestników

10.30 – Duszpasterstwo związków niesakramentalnych w praktyce

– ks. dr Jan Abrahamowicz (Kraków)

11.00 – Dyskusja

11.15 –„Ślub i co dalej”? Duszpasterstwo młodych małżeństw w parafii

– ks. dr Piotr Arbaszewski (Drohiczyn)

11.45 – Dyskusja

12.00 – „Kurs na miłość”. Rzecz o warsztatach dla małżeństw

– o. dr Piotr Zajączkowski OFM (Zakroczym)

12.30 – Dyskusja

12.45 – Podsumowanie obrad

13.00 – Posiłek (parlatorium seminaryjne) 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • W Płockich Dniach Pastoralnych obowiązkowo biorą udział wszyscy księża
  i przedstawiciele katolików świeckich. Prosimy, aby każdy duszpasterz (Proboszcz i Wikariusz) wybrał i zabrał ze sobą do Płocka jedną osobę z parafii, w której pracuje (w tym roku zachęcamy, aby byli to doradcy życia rodzinnego, liderzy bądź inne osoby zaangażowane w zrzeszenia małżeńskie i rodzinne);
 • Księży, którzy katechizują prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Wydziału Duszpasterskiego (przygotujemy stosowne zaświadczenia do szkół o obowiązkowym udziale w Płockich Dniach Pastoralnych);
 • Nabożeństwo rozpoczynające Płockie Dni Pastoralne odbędzie się kościele
  św. Jana Chrzciciela. W nabożeństwie uczestniczą księża i katolicy świeccy;
 • Po nabożeństwie księża udają się na obrady do Sali Biskupów WSD, natomiast świeccy przechodzą do Auli bł. abpa A. J. Nowowiejskiego WSD (aula znajduje się przy kaplicy św. Stanisława Kostki);
 • Ze względu na konieczność zachowania jednakowej liczby uczestników w poszczególne dni, prosimy o przyjazd według następującego porządku: środę (19 kwietnia) wszyscy Księża Wikariusze oraz Księża Proboszczowie
  z dekanatów: Bodzanów, Dobrzyń n. Wisłą; czwartek (20 kwietnia) Księża Proboszczowie z pozostałych dekanatów;
 • Księża pracujący w Kurii, WSD, Caritas, mediach, duszpasterstwie poza parafialnym oraz Księża Emeryci biorą udział w dniu przez siebie wybranym;
 • Prosimy, aby wszyscy uczestnicy zgłosili swoją obecność w recepcji. Recepcja dla księży będzie czynna od godz. 9.00 przed Salą Biskupów WSD;
 • ·Każdy ksiądz, Proboszcz i Wikariusz, uiszcza opłatę w wysokości 70 zł (za siebie i za osobę świecką);
 • ·Opłata obejmuje: posiłki dla uczestników, wynagrodzenie dla prelegentów oraz inne koszty organizacyjne;
 • ·Parking dla samochodów na terenie WSD;
 • ·Planowane zakończenie Płockich Dni Pastoralnych o godz. 13.30.

Płock, dnia 20 marca 2017 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
P.o. Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

    Od 15 marca br.  parafie, diecezje i inne kościelne osoby prawne, mogą składać wnioski o przyznanie dotacji z Funduszu Kościelnego na 2017 r. Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na remonty zabytków i działalność charytatywną.

    Do 28 kwietnia br. wszystkie kościelne osoby prawne, do których należą m.in. parafie, diecezje, czy Caritas, mogą wnioskować do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanie dotacji na określone cele związane z ich działalnością. Przyznane środki mogą przeznaczyć na konserwację i remonty zabytkowych obiektów sakralnych i kościelnych – np. remonty dachów, ścian i elewacji, czy prace związane z instalacjami wodnymi i elektrycznymi. Z Funduszu Kościelnego nie finansuje się jednak prac dotyczących otoczenia tych obiektów np. chodników i trawników.

    Dotacje mogą być wykorzystane do wspomagania kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, która obejmuje m.in. prowadzenie zakładów dla sierot, starców, samotnych matek, szpitali i zakładów leczniczych, a także żłobków i schronisk – dzięki funduszom będą możliwe np. remonty pomieszczeń, w których działają te instytucje. 

    W ustawie budżetowej na 2017 r., na dotacje z Funduszu Kościelnego zabezpieczono kwotę 10 mln zł.

    Wnioski o dotacje, które wpłyną do MSWiA, będą rozpatrywane przez specjalną komisję. Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania podczas udzielenia dotacji na 2017 r., w tym także wzór wniosku, dostępne są w serwisie BIP MSWiA.

    Więcej na stronie -  https://mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/fundusz-koscielny

Płock, dnia 20 marca 2017 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA KOBIET

    Diecezjalny Duszpasterz Kobiet zaprasza na I wielkopostny dzień skupienia dla kobiet diecezji płockiej pod hasłem: „Maryja – Matka Jezusa i wzór kobiecości”. Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2017 r. (sobota) w parafii św. Wojciecha w Płocku na Podolszycach Południowych. Rozpocznie się o godz. 11.00, a zakończy około godz. 14.30. W programie m.in. Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Wiesława Szlachetki, biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej, delegata KEP ds. duszpasterstwa kobiet, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz konferencja. Prosimy o zorganizowanie posiłku we własnym zakresie.

    Czcigodni Księża, uprzejmie proszę o zamieszczenie poniższego komunikatu w ogłoszeniach duszpasterskich w niedzielę 26 marca br.

Program dnia skupienia:

11.00 – początek dnia skupienia;

11.15 – adoracja Najświętszego Sakramentu; wspólna modlitwa;

12.00 – EUCHARYSTIA pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Wiesława Szlachetki, biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej, delegata KEP ds. duszpasterstwa kobiet;

13.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i konferencja;

ok. 14.30 – zakończenie dnia skupienia.

Płock, dnia 20 marca 2017 r.

Ks. Łukasz Zdunkiewicz
Diecezjalny Duszpasterz Kobiet

KOMUNIKAT DUSZPASTERZA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚW.

Dnia 1 lutego 2017 r. Biskup Płocki Piotr Libera ustanowił duchowego patrona wspólnoty nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Diecezji Płockiej. Został nim bł. ks. Michał Sopoćko - apostoł Miłosierdzia Bożego, spowiednik i duchowy kierownik św. Faustyny oraz gorliwy duszpasterz. Biskup Piotr Libera wskazał, że ten Patron także dla świeckich może być godnym wzorem do naśladowania.

Płock, dnia 22 marca 2017 r.  

Ks. Łukasz Zdunkiewicz
Duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
w diecezji płockiej

KOMUNIKAT KATOLICKIEGO RADIA DIECEZJI PŁOCKIEJ

    Katolickie Radio Diecezji Płockiej zaprasza na transmisje radiowe i video z Mszy Krzyżma i celebracji Świętego Triduum Paschalnego z Płockiej Bazylice Katedralnej.

    Na antenie - on air – na 104,3 MHz w Płocku i na 103,9 MHz w Ciechanowie transmitować będziemy:

Wielki Czwartek (13.04.2017 r.)

• Mszę Krzyżma – godz. 10.00

• Mszę Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.00

Wielki Piątek (14.04.2017 r.)

• Liturgia Męki Pańskiej – godz. 18.00

Wielkanoc:

• Liturgia Wigilii Paschalnej – sobota, 15.04.2017 r., godz. 20.00

• Msza Wielkanocna z procesją rezurekcyjną – Niedziela, 16.04.2017 r., godz. 6.00

    Transmisje Video – on line – transmisja dostępna będziemy pod adresem: www.youtybe.com/c/KRDPTV oraz www.facebook.com/krdpfm transmitować będziemy:

• Wielki Czwartek – Msza Krzyżma i Msza Wieczerzy Pańskiej

• Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej

• Wielkanoc (sobota, 15.04.2017 r., godz. 20.00) – Liturgia Wigilii Paschalnej.

    Zapraszamy do wspólnej modlitwy szczególnie osoby w wieku podeszłym, osoby chore, pracujące, które nie będą mogły uczestniczyć w Triduum Paschalnym w swoich wspólnotach parafialnych. Transmisję będą komentować ks. Krzysztof Jończyk i ks. Krzysztof Świerczyński.

Płock, dnia 17 marca 2017 r.

Ks. Krzysztof Jończyk
Dyrektor KRDP

KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO RUCHU RODZIN NAZARETAŃSKICH

Wspólnota kapłanów Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej organizuje za zgodą ks. biskupa Piotra Libery rekolekcje kapłańskie. Konferencje będą nawiązywały do tematu Moje powołanie przemienia miłość Boga. Rekolekcje odbędą się w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym STUDNIA w Płocku w dniach 23-26 kwietnia br. Początek rekolekcji w niedzielę o 20.30, a zakończenie w środę wspólnym obiadem. Zgodnie z tradycją rekolekcji kapłańskich organizowanych przez RRN nauki będzie głosiło kilku księży.

Zainteresowanych rekolekcjami proszę o kontakt z ks. Krzysztofem Dobuckim – tel. 501 219 575 lub mail – krzysdob1975@o2.pl.

Płock, dnia 17 marca 2017 r.

Ks. Cezary Siemiński
Moderator Diecezjalny
Ruchu Rodzin Nazaretańskich

PERSONALIA

Nominacje

 1. Ks. mgr Łukasz Chruściel, wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, z dniem 21 marca 2017 r., mianowany redaktorem edycji płockiej miesięcznika „Króluj Nam Chryste”.
 2. Ks. dr Wojciech Kućko, pracownik Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 16 marca 2017 r., mianowany asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Płocku.
 3. Ks. kan. mgr Henryk Lewandowski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, z dniem 21 marca 2017 r., mianowany dekanalnym ojcem duchownym księży w dekanacie Dobrzyń n. Wisłą, do końca obecnej kadencji.
 4. Ks. mgr Wojciech Piórkowski, wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, z dniem 22 marca 2017 r., mianowany asystentem kościelnym Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym w diecezji płockiej, na okres 2 lat. 
 5. Ks. mgr Grzegorz Sieczka, wikariusz parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, z dniem 21 marca 2017 r., mianowany duszpasterzem Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ciechanowie.
 6. Ks. mgr Wojciech Zaleśkiewicz, administrator parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku, z dniem 21 marca 2017 r., mianowany kapelanem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Radomin. 

Zwolnienia

 1. Ks. kan. dr Janusz Filarski, dyrektor Domu Księży Emerytów, z dniem 16 marca 2017 r., na własną prośbę zwolniony z funkcji asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Płocku.
 2. Ks. dr Artur Janicki, ojciec duchowny w Szkołach Katolickich w Sikorzu, z dniem 21 marca 2017 r. zwolniony z funkcji ojca duchownego księży w dekanacie Dobrzyń n. Wisłą.

Płock, dnia 21 marca 2017 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 22 marca 2017 r.
Nr 882/2017

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x