OKÓLNIK
Okólnik 11/2017
Spis treści:

Okólnik 11

DEKRET
POWOŁUJĄCY KOLEGIUM KONSULTORÓW

W myśl przepisu kan. 502 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Statutu Rady Kapłańskiej zawartego w Uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej, mianuję na okres pięciu lat Kolegium Konsultorów w następującym składzie:

1. Bp Roman Adam Marcinkowski
2. Bp Mirosław Milewski
3. Ks. kan. mgr Roman Bagiński
4. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski
5. Ks. prał. dr Marek Jarosz
6. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński
7. Ks. prał. dr Mirosław Kosek
8. Ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski
9. Ks. kan. mgr Jarosław Wacław Kulesza
10. Ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
11. Ks. kan. dr Marek Wilczewski

Członkom Kolegium Konsultorów, za wstawiennictwem Maryi, Matki Kapłanów, w pracy dla dobra naszego Kościoła lokalnego z serca błogosławię.
Płock, dnia 6 marca 2017 r.
Nr 670/2017

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

DEKRET
ZATWIERDZAJĄCY RADĘ KAPŁAŃSKĄ

Stosownie do kan. 495 § 1, 496 i 497 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz odnośnych przepisów Statutu Rady Kapłańskiej zawartych w Uchwałach
43. Synodu Diecezji Płockiej, na okres pięciu lat zatwierdzam Radę Kapłańską
w następującym składzie:

Członkowie z urzędu:
12. Bp Roman Adam Marcinkowski – biskup pomocniczy
13. Bp Mirosław Milewski – biskup pomocniczy
14. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – wikariusz biskupi ds. sakramentalnych
15. Ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski – wikariusz sądowy
16. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
17. Ks. prał. dr Marek Jarosz – rektor WSD

Członkowie z wyboru:

18. Ks. mgr Romuald Andruszkiewicz – personalny okręg wyborczy
19. Ks. kan. dr Włodzimierz Piętka – personalny okręg wyborczy
20. Ks. mgr Adam Gnyp – ciechanowski okręg wyborczy
21. Ks. mgr Wojciech Kruszewski – ciechanowski okręg wyborczy
22. Ks. kan. mgr Stefan Jan Cegłowski – płocki okręg wyborczy
23. Ks. mgr Łukasz Kubisiak – płocki okręg wyborczy
24. Ks. kan. mgr Henryk Szwajkowski – płoński okręg wyborczy
25. Ks. mgr Grzegorz Ostrowski – płoński okręg wyborczy
26. Ks. mgr Sławomir Andrzej Stefański – pułtuski okręg wyborczy
27. Ks. mgr Michał Podgórski – pułtuski okręg wyborczy
28. Ks. kan. mgr Jarosław Wacław Kulesza – rypiński okręg wyborczy
29. Ks. mgr Wiesław Jóźwiak – rypiński okręg wyborczy
30. Ks. kan. mgr Roman Tomaszewski – sierpecki okręg wyborczy
31. Ks. mgr Grzegorz Szlom – sierpecki okręg wyborczy

Członkowie z nominacji:

32. Ks. kan. mgr Roman Bagiński – ekonom diecezjalny
33. Ks. prał. dr Mirosław Kosek – profesor WSD
34. Ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak – profesor WSD
35. Ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski – ojciec duchowny kapłanów
36. Ks. kan. dr Marek Wilczewski – dyrektor Wydziału Katechetycznego
37. Ks. kan. mgr Andrzej Smoleń – proboszcz par. pw. św. Józefa w Płocku
38. Ks. prał. dr Ireneusz Wrzesiński – kapłan emerytowany
39. Ks. inf. mgr Marek Smogorzewski – proboszcz par. pw. św. Stanisława Kostki
w Rypinie

Wzywając wstawiennictwa Maryi, Matki Kapłanów, z serca błogosławię wszystkim Członkom Rady Kapłańskiej na owocną pracę dla dobra Kościoła Płockiego.
Płock, dnia 6 marca 2017 r.
Nr 669/2017

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

DEKRET

W celu sprawnego funkcjonowania Rady Kapłańskiej, stosownie do p. 28 Statutu tejże Rady, niniejszym powołuję Sekretariat Rady Kapłańskiej, w następującym składzie:

Ks. kan. mgr Andrzej Smoleń – przewodniczący
Ks. kan. dr Włodzimierz Piętka – sekretarz
Ks. mgr Łukasz Kubisiak – sekretarz

Zadaniem Sekretariatu jest m.in. zapraszanie członków na zebrania Rady Kapłańskiej, przyjmowanie i porządkowanie nadsyłanych wniosków przez członków Rady Kapłańskiej lub innych kapłanów oraz przedkładanie ich Biskupowi Płockiemu przed posiedzeniami Rady, a także sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady (p. 29 Statutu Rady).
Ufam, iż Sekretariat będzie dynamizował działalność ważnego organu w strukturach Kościoła partykularnego, jakim jest Rada Kapłańska.
Na owocną pracę Sekretariatu z serca błogosławię –
Płock, dnia 10 marca 2017 r.
Nr 726/2016


† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 


DEKRET
ZATWIERDZAJĄCY DIECEZJALNĄ RADĘ DUSZPASTERSKĄ

Stosownie do kan. 511-514 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz odnośnych przepisów Statutu Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej zawartych w Uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej, na okres pięciu lat zatwierdzam Diecezjalną Radę Duszpasterską w następującym składzie:

Członkowie z urzędu:

1. Bp Roman Adam Marcinkowski – biskup pomocniczy
2. Bp Mirosław Milewski – biskup pomocniczy
3. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – kanclerz Kurii
4. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
5. Ks. kan. dr Marek Wilczewski – dyrektor Wydziału Katechetycznego

Członkowie z nominacji:

6. Ks. kan. mgr Szczepan Bugaj – dyrektor Caritas
7. Ks. kan. mgr Tomasz Cymerman – proboszcz par. pw. św. Anny w Pomiechowie
8. Ks. prał. mgr Eugeniusz Graczyk – proboszcz par. pw. Piotra Apostoła w Ciechanowie
9. Ks. dr Artur Janicki – Szkoły Katolickie w Płocku
10. Ks. dr Wojciech Kućko – diecezjalny duszpasterz rodzin
11. Ks. kan. Kazimierz Kowalski – proboszcz par. pw. św. Antoniego w Żurominie
12. Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski – dyrektor Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej
13. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz – pracownik Wydziału Duszpasterskiego
14. Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski – proboszcz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie
15. Pani dr Elżbieta Grzybowska – rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej
16. Pani mgr Małgorzata Roman – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
17. Pani mgr Katarzyna Stangret – Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
18. Pani mgr Wiesława Winiarska – prezes Akcji Katolickiej w Rypinie
19. Pani dr Iwona Zielonka – dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

Członkowie z wyboru:

20. S. Monika Banaszczak CSP – przedstawicielka zakonów żeńskich
21. S. Aleksandra Paduch ZSMB – przedstawicielka zakonów żeńskich
22. Ks. dr Adam Węgrzyn SDB – przedstawiciel zakonów męskich
23. O. mgr Marek Iwański OFM Conv. – przedstawiciel zakonów męskich
24. Ks. mgr Wacław Michalski – ciechanowski okręg wyborczy
25. Ks. mgr Piotr Stasiński – ciechanowski okręg wyborczy
26. Ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski – płocki okręg wyborczy
27. Ks. mgr Grzegorz Dobrzeniecki – płocki okręg wyborczy
28. Ks. prał. Janusz Mackiewicz – płoński okręg wyborczy
29. Ks. mgr Łukasz Chruściel – płoński okręg wyborczy
30. Ks. dr Bogdan Adamowicz – pułtuski okręg wyborczy
31. Ks. mgr Krzysztof Dobucki – pułtuski okręg wyborczy
32. Ks. mgr Jacek Dudkiewicz – rypiński okręg wyborczy
33. Ks. mgr Michał Tański – rypiński okręg wyborczy
34. Ks. kan. mgr Grzegorz Mierzejewski – sierpecki okręg wyborczy
35. Ks. mgr Łukasz Gach – sierpecki okręg wyborczy

Przedstawiciele dekanatów:

36. bielski – Pani Katarzyna Linowska
37. bodzanowski – Pani Małgorzata Tomczak
38. ciechanowski wschodni – Pan Ryszard Wesołowski
39. ciechanowski zachodni – Pan Jerzy Racki
40. Dobrzyń n. Drwęcą – Pani Małgorzata Murawska
41. Dobrzyń n. Wisłą – Pan Paweł Śliwiński
42. dzierzgowski – Pan Waldemar Westerlich
43. gąbiński – Pan Stanisław Pałczyński
44. gostyniński – Pani Paulina Toruniewska
45. makowski – Pan Adam Miecznikowski
46. mławski – Pani Zofia Jaros
47. nasielski – Pani Ewa Majewska
48. płocki wschodni – Pani Wiesława Rybicka
49. płocki zachodni – Pani Barbara Chlewińska
50. płoński – Pani Agnieszka Jasińska
51. przasnyski – Pani Anna Dzierzęcka
52. pułtuski – Pani Krystyna Siemek
53. raciąski – Pan Krzysztof Maciej Rychlik
54. rypiński – Pan Dariusz Borkowski
55. serocki – Pani Renata Szymkowska
56. sierpecki – Pani Teresa Jankowska
57. strzegowski – Pan Daniel Bartosiewicz
58. tłuchowski – Pani Agnieszka Herudzińska
59. wyszogrodzki – Pani Anna Dumińska-Kierska
60. zakroczymski – Pan Jacek Kowalski
61. żuromiński – Pan Piotr Miński

Wszystkim Członkom Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej życzę światła Ducha Świętego oraz wstawiennictwa Maryi, Matki Dobrej Rady - darów potrzebnych do współpracy między sobą, do określania twórczych planów i ich realizacji. Wyrażam nadzieję, że podjęty trud będzie przynosił błogosławione owoce dla naszego Kościoła lokalnego. Wszystkim z serca błogosławię.
Płock, dnia 8 marca 2017 r.
Nr 704/2017


† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

DEKRET

W celu sprawnego funkcjonowania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, stosownie do p. 14 Statutu tejże Rady, niniejszym powołuję Sekretariat Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w następującym składzie:

Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz – sekretarz
Ks. mgr Łukasz Chruściel – zastępca sekretarza
Pani mgr Wiesława Winiarska – zastępca sekretarza

Zadaniem Sekretariatu jest m.in. zapraszanie członków na zebrania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, przyjmowanie i porządkowanie nadsyłanych wniosków oraz przedkładanie ich Biskupowi Płockiemu przed posiedzeniami Rady, a także sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady (p. 15 Statutu Rady).
Ufam, iż Sekretariat będzie dynamizował działalność ważnego organu w strukturach Kościoła partykularnego, jakim jest Diecezjalna Rada Duszpasterska.
Na owocną pracę Sekretariatu z serca błogosławię.
Płock, dnia 8 marca 2017 r.
Nr 705/2017


† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

DEKRET

Mając na uwadze prośbę Kapelana oraz dobro duchowe chorych i pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie, niniejszym dekretem nadaję kaplicy szpitalnej tytuł

Jezusa Miłosiernego

Ufam, że Jezus Miłosierny będzie źródłem wiary, nadziei i miłości oraz Przewodnikiem na drodze wiodącej do zbawienia dla wszystkich wiernych, którzy gromadzą się na wspólnej modlitwie w tej kaplicy.
Płock, dnia 22 lutego 2017 r.
W 86. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego
św. Siostrze Faustynie w Płocku
Nr 550/2017

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Pielgrzymka maturzystów
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej, zgodnie ze zwyczajem lat poprzednich, organizuje w dniach: 24 i 25 marca 2017 r. pielgrzymkę maturzystów diecezji płockiej na Jasną Górę. Program pielgrzymki jest następujący:

9.15 Zapisy w recepcji;
10.30 Zawiązanie wspólnoty w Bazylice Jasnogórskiej;
11.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu –
nabożeństwo pokutne z możliwością spowiedzi;
11.45 Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich;
Przerwa na posiłek;
14.15 Przygotowanie do Mszy Świętej;
14.30 Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej
pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego.

2. Nabożeństwo pokutne
Księży, którzy przyjadą na Jasną Górę, prosimy o zabranie ze sobą alby i fioletowej stuły oraz o włączenie się w posługę sakramentu pokuty i pojednania podczas nabożeństwa od godziny 11.00 w Bazylice Jasnogórskiej.
3. Znaczki i śpiewniki
Informujemy, że są dostępne znaczki i śpiewniki na pielgrzymkę maturzystów. Można je odebrać w Wydziale Katechetycznym w godzinach pracy. Koszt zestawu dla jednej osoby (znaczek + śpiewnik) 2 zł. Prosimy o przekazanie tej informacji katechetom uczącym w klasach maturalnych.
Płock, dnia 6 marca 2017 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN DIECEZJI PŁOCKIEJ

1. Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia
a) W „Okólniku” nr 10/2017 (s. 52) zostały podane informacje dotyczące obchodów Dnia Życia, jak i pomocy duszpasterskich oraz Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, o której przeprowadzenie w parafiach proszę Czcigodnych Księży.
b) Informuję także o aplikacji mobilnej na smartfony „Adoptuj Życie”, która może być pomocą w realizacji dzieła Duchowej Adopcji, przypominając o codziennej modlitwie. Szczegóły i film promocyjny: http://plockierodziny.pl/duchowosc/aplikacja-adoptuj-zycie.

2. Aplikacja „Vademecum Narzeczonych”
W ostatnim czasie została uruchomiona wykonana przez Wydział ds. Rodzin nowa aplikacja „Vademecum Narzeczonych” na smartfony i urządzenia mobilne, która umożliwi narzeczonym przygotowanie się do zawarcia sakramentu małżeństwa, poprzez modlitwę oraz dobre i świadome przeżycie liturgii tego sakramentu. Szczegóły i zasady pobierania: http://plockierodziny.pl/narzeczeni/mobilni-narzeczeni.

3. Pomoce duszpasterskie
a) „Małżeńskie Drogi Krzyżowe”
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, we współpracy z kilkoma ruchami, opracował „Małżeńskie Drogi Krzyżowe” na rok 2017. Zachęcam do skorzystania w czasie parafialnych nabożeństw Drogi Krzyżowej. Teksty do pobrania i wydrukowania ze strony: http://plockierodziny.pl/wp-content/uploads/2016/11/Małżeńskie_Drogi_Krzyżowe_2017.pdf.

b) Pierwsza niedziela kwietnia
Kolejne rozważanie na pierwszą niedzielę miesiąca kwietnia (2 kwietnia br.) z cyklu „W drodze do Fatimy”, do pobrania tutaj: http://plockierodziny.pl/wp-content/uploads/2016/11/Pierwsza-Niedziela-Miesiąca-–-2-kwietnia-2017-r.pdf, a także w Miesięczniku Pasterskim Płockim. Tego dnia przypada również 12. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Warto nawiązać w przepowiadaniu tej niedzieli do spuścizny jego pontyfikatu, zwłaszcza w aspekcie rodziny.

c) Wystawa „Jestem człowiekiem od poczęcia”
Zapraszamy Księży i Katechetów do korzystania z możliwości wypożyczenia wystawy „Jestem człowiekiem od poczęcia”. Wystawa jest dostępna w Wydziale ds. Rodzin. Można ją wypożyczyć na okres ok. 2 tygodni do szkół i parafii, zwłaszcza w miesiącu marcu i przeżywanych wtedy: Narodowym Dniu Życia oraz Dniu Świętości Życia. Prezentacja jest wydrukowana na wygodnych do transportu i ekspozycji płytach PCV (14 sztuk).

d) Komentarze na Triduum Paschalne
Na stronie: http://plockierodziny.pl/pomoce-duszpasterskie będą dostępne komentarze do liturgii dla lepszego przeżycia i wprowadzenia wiernych w misterium Triduum Paschalnego.

4. Pochówek Dzieci Zmarłych przed Urodzeniem
Od 2013 r. odbywają się w Płocku regularnie pochówki dzieci zmarłych przed urodzeniem. Najbliższy odbędzie się dn. 25 maja br., o godz. 18.00, na Cmentarzu Katolickim w Płocku (al. F. Kobylińskiego). Prosimy o zamieszczenie tej informacji w ogłoszeniach parafialnych i pomoc w dotarciu z nią do zainteresowanych rodziców i osób. Szczegółowe informacje zostaną podane w najbliższym czasie.

5. Pielgrzymka do Beretty Molli
Dnia 28 maja br. odbędzie się XII Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin do relikwii św. Joanny Beretty Molli z parafii pw. św. Stanisława Kostki do parafii pw. św. Jakuba w Płocku-Imielnicy. Bliższe informacje niebawem. Już teraz zapraszamy do udziału w niej.

6. Pierwsza Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych
Dnia 10 czerwca br., w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku, odbędzie się II Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej Ołtarza oraz I Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych. Zapraszamy do udziału w tym spotkaniu wszystkich Księży, Siostry Zakonne, Katechetów, Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców, a przede wszystkim dzieci, które w tym roku przyjmą po raz pierwszy Jezusa Eucharystycznego.
Tak jak w ubiegłych latach, dzieci pierwszokomunijne zaproszone są do złożenia ofiar pieniężnych na Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci. Ks. Grzegorz Mierzejewski, diecezjalny referent ds. misji, koordynujący tę akcję, prosi Księży Proboszczów o przekazywanie ofiar na konto Kurii. W czasie spotkania w Czerwińsku przedstawiciel parafii złoży symboliczną kopertę z nazwą parafii.
Zgłoszenia grup z poszczególnych parafii – podobnie jak zgłoszenia grup ministrantów i scholi – koordynują diecezjalni duszpasterze Liturgicznej Służby Ołtarza.

7. Marsze dla Życia i Rodziny
Zachęcam do organizowania w parafiach naszej diecezji, a zwłaszcza w miastach (jak to miało miejsce już w ubiegłych latach) Marszów dla Życia i Rodziny. W tym roku będzie to dzień 11 czerwca, pod hasłem: „Czas na rodzinę”. Bliższe informacje o Marszu w Płocku zostaną podane w najbliższym czasie. Więcej informacji na stronie: http://marsz.org.

8. Konkursy
a) „Rodzina przy wspólnym stole”
W „Okólniku” nr 10/2017, na s. 51, zostały podane zasady konkursu.
b) „Moja Pierwsza Komunia Święta”
W związku z I Diecezjalną Pielgrzymką Dzieci Pierwszokomunijnych organizujemy konkurs plastyczny dla dzieci, które w tym roku przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Zapraszamy je do wykonania pracy plastycznej, w dowolnej technice, na temat: „Moja Pierwsza Komunia Święta”. Praca może być wykonana przez jedno dziecko albo kilkoro w grupie. Mogą brać w nim udział jedynie dzieci, które w tym roku przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Termin składania prac: 31 maja br., w Wydziale ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej. Przewidziane są nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyniku konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas I Diecezjalnej Pielgrzymki Dzieci Pierwszokomunijnych, dn. 10 czerwca br., w Czerwińsku. Proszę Księży i Katechetów o rozpropagowanie konkursu w szkołach.
Płock, dnia 10 marca 2017 r.

Ks. Jarosław Kamiński
P.o. Dyrektora Wydziału ds. Rodzin

Ks. Wojciech Kućko
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Wielkopostne Zamyślenia Strażackie 2017
Serdecznie zapraszamy Druhów – członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, weteranów służby pożarniczej oraz sympatyków pożarnictwa na Wielkopostne zamyślenia strażackie 2017 (miejsca i terminy spotkań na stronach www). Zachęcamy Czcigodnych Księży do organizowania tego typu spotkań dla braci strażackiej.

2. I diecezjalny dzień skupienia dla kobiet
8 kwietnia br. (sobota) w parafii pw. św. Wojciecha w Płocku na Podolszycach Południowych odbędzie się I diecezjalny dzień skupienia dla kobiet organizowany przez Duszpasterstwo Kobiet diecezji płockiej. W programie m.in Msza św., konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu. Eucharystii przewodniczyć będzie bp Wiesław Szlachetka, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa kobiet. Szczegółowy program w Okólniku i na stronach www.

3. Płockie Dni Pastoralne 2017
Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży wraz ze świeckimi liderami ze swoich wspólnot parafialnych (zachęcamy by w tym roku byli to doradcy życia rodzinnego lub animatorzy wspólnot religijnych o charakterze małżeńskim i rodzinnym) do obowiązkowego udziału w Płockich Dniach Pastoralnych, które odbędą się 19-20 kwietnia 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Będą one przebiegać pod hasłem: „Idźcie i głoście… w rodzinie i przez rodzinę”. Szczegółowy program będzie zamieszczony w Okólniku i na stronach www.

4. 24. Sacrosong Diecezji Płockiej w Gostyninie
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej wraz z parafią pw. św. Marcina w Gostyninie organizuje 24. Sacrosong Diecezji Płockiej, którego finał odbędzie się 6 maja 2017 r. w Gostyninie. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.

5. Diecezjalne uroczystości 100. rocznicy Objawień Fatimskich
Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży, siostry zakonne i wiernych świeckich, zwłaszcza członków Kół Żywego Różańca, do wzięcia udziału w diecezjalnej uroczystości 100. rocznicy Objawień Fatimskich, która odbędzie się 13 maja 2017 r. w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie. Obchody rozpoczną się o godz. 11.00 zawiązaniem wspólnoty i procesją fatimską połączoną z modlitwą różańcową. O godz. 12.00 będzie sprawowana Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery. Po Mszy św. odbędzie się krótki koncert chóru diecezji grodzieńskiej z Białorusi „Cantate Domino”. Po zakończonych uroczystościach przewidziany jest poczęstunek. Czcigodnych Księży Dziekanów prosimy o zorganizowanie wyjazdu dla wiernych świeckich, przedstawicieli parafii danego dekanatu. Prosimy o zgłoszenie zorganizowanych grup do 30 kwietnia br. do Wydziału Duszpasterskiego.

6. Procesja Eucharystyczna w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (15 czerwca br.) organizujemy w parafiach procesję Eucharystyczną. Wierni w naszych wspólnotach parafialnych wkładają wiele wysiłku w przygotowanie trasy procesji, dekoracji ołtarzy, oprawy muzycznej i liturgicznej. Procesja Bożego Ciała jest dobrą okazją, by wszystkim, którzy w niej uczestniczą, umożliwić poznanie i rozważenie tematyki programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”. Komentarze i wprowadzenie do poszczególnych tekstów znajdują się w materiałach duszpasterskich zawartych w Programie Duszpasterskim na rok 2016/2017, s. 397-400.

7. Diecezjalna Pielgrzymka do Fatimy z okazji 100 rocznicy Objawień Fatimskich
Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej organizuje lotniczą Diecezjalną Pielgrzymkę do Fatimy z okazji 100 rocznicy Objawień Fatimskich. W dniach 22-28 września 2017 r. nawiedzimy Awillę, Segowię, Santiago de Compostela, Fatimę, Sintrę, Lizbonę, El Escorial, Madryt. Zapisy do 31 maja 2017 r. pod nr tel. (24) 262 85 99. Ilość miejsc jest ograniczona. Szczegółowy program na stronach www.

8. Grupa wsparcia dla kobiet w CPP METANOIA
Zapraszamy do Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA w Płocku wszystkie kobiety: które mają problemy z dziećmi i te które chciałyby poprawiać więź i relację; takie których dzieci dopiero się urodziły i takie, które opłakują opuszczone gniazdo po usamodzielnieniu się „piskląt”. Grupa wsparcia przeznaczona jest dla kobiet w wieku od 19 lat. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Centrum METANOIA.

9. 1% dla CPP METANOIA
Od 2009 roku Organizacją Pożytku Publicznego jest Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA w Płocku. Dzięki temu może pozyskiwać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i firm. Dziękujemy wszystkim Czcigodnym Księżom za odpis na rzecz naszego Centrum i poinformowanie wiernych o takiej możliwości.
Płock, dnia 10 marca 2017 r.


Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKAT AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI PŁOCKIEJ

W dniu 25 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Zarząd Akcji Katolickiej na czele z panią prezes Danutą Janicką uzyskał absolutorium. Niestety, podczas części wyborczej nie wyłoniono wymaganych trzech kandydatów na Prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Wobec wygaśnięcia mandatu obecnego Zarządu, na mocy art. 26 p. 5 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, za aprobatą Biskupa Płockiego, kieruję na ręce Czcigodnych Księży Proboszczów zaproszenie do Prezesów Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na spotkanie formacyjno-wyborcze Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, które odbędzie w Sikorzu, dnia 1 kwietnia 2017 r., o godz. 10.00.
Spotkanie w Radzie, którą stanowią Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, jest obowiązkowe. Proszę Czcigodnych Księży Proboszczów o dopilnowanie, by Prezesi POAK wzięli udział w tym spotkaniu.

Porządek Rady:
10.00 - Msza św.;
11.00 - część wyborcza;
12.00 – konferencja;
12.30 - obiad i zakończenie Rady.
Płock, dnia 13 marca 2017 r.

Ks. Piotr Marzec
Asystent Kościelny
Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Na prośbę ks. biskupa Adama Bałabucha, Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, publikujemy pismo Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zatwierdzające na język polski prefację na święto Marii Magdaleny oraz tekst tej prefacji:

a) Pismo Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Prot. 508/16):

Na prośbę J. E. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyrażoną w liście z dnia 19 października 2016 r., mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez papieża Franciszka chętnie zatwierdzamy polskie tłumaczenie Prefacji Mszy na święto św. Marii Magdaleny, 22 lipca (…). Przy druku prefacji należy umieścić wzmiankę o udzielonej przez Stolicę Apostolską zgodzie. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Dnia 20 grudnia 2016 r.
Robert Kard. Sarah
Prefekt

† Artur Roche
Sekretarz

 

b) Prefacja o św. Marii Magdalenie Apostołce Apostołów
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe,
słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, wszechmogący Ojcze,
wielki w miłosierdziu nie mniej niż w potędze,
zawsze wysławiali przez Chrystusa, naszego Pana.
On w ogrodzie jawnie ukazał się Marii Magdalenie,
która umiłowała Go żyjącego,
widziała konającego na krzyżu, szukała złożonego w grobie,
i jako pierwsza uwielbiła Go zmartwychwstałego.
On zaszczycił ją apostolską misją wobec apostołów,
aby dobra nowina nowego życia dotarła aż na krańce świata.
Dlatego i my, ze wszystkimi Aniołami i Świętymi,
wysławiamy Ciebie, Panie, z radością wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów.
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Hosanna na wysokości.

2. Na prośbę Sekretarza Generalnego KEP ks. bp. Artura G. Mizińskiego przekazujemy informację, że w ostatnim czasie nasiliły się próby wyłudzenia pieniędzy lub informacji, z wykorzystaniem fałszywego adresu e-mailowego kard. Zenona Grocholewskiego. Dlatego też zwracamy uwagę, że należy do wszelkich próśb przekazywanych drogą elektroniczną podchodzić z wielką ostrożnością, każdorazowo sprawdzając ich pochodzenie i wiarygodność.
Płock, dnia 10 marca 2017 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 13 marca 2017 r.
Nr 730/2017

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x