OKÓLNIK
Okólnik 6/2016
13.03.2016
Spis treści:

Okólnik 6

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO

NA OBCHODY ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY DO PŁOCKA

PODCZAS NIEDZIELI PALMOWEJ 2016 R.

Drodzy Młodzi,

W Roku Miłosierdzia bardzo serdecznie zapraszam każdego z Was do Płocka na diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży w Niedzielę Palmową, 20 marca br.

Już bardzo krótki czas dzieli nas od niezwykłych wydarzeń, jakimi będą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Za cztery miesiące spotkamy się na płockiej ziemi z młodymi z różnych stron świata, a w Krakowie również z Ojcem Świętym Franciszkiem.

W swojej pamięci sięgam do Niedzieli Palmowej 2014 roku, kiedy tak licznie przybyliście do Płocka i rozpoczęliście intensywną pracę w Parafialnych Centrach Światowych Dni Młodzieży. Noszę również w sercu ubiegłoroczny Synod Młodych i wypracowany przez Was dokument, który włączony został do Księgi Synodalnej. Wiem, że od tego momentu formowaliście się, „zarażaliście” swoich rówieśników miłością do Jezusa Chrystusa, dawaliście świadectwo i z wielkim zapałem przygotowywaliście się i nadal przygotowujecie się do Światowych Dni Młodzieży. Wiele się od tamtego czasu wydarzyło – wiele dobrych, a nawet cudownych inicjatyw. Wspomnę chociażby Waszą pracę w parafiach, organizowane akcje modlitewne i promocyjne, wyjścia do chorych i realizację programu L4, akcję Napełnij dzban oraz niezwykły czas peregrynacji Znaków Światowych Dni Młodzieży i Drogę Krzyżową w Rostkowie.

Drodzy Młodzi, zapraszam każdego z Was do Płocka na diecezjalne obchody Niedzieli Palmowej, podczas której rozpoczniemy rozważanie kolejnego błogosławieństwa „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Nasze spotkanie rozpoczniemy w sobotni wieczór 19 marca, kiedy wspólnie przejdziemy przez Bramę Miłosierdzia.

Przekazujcie moje zaproszenie swoim znajomym, byśmy licznie zgromadzili się na wspólnej modlitwie i razem dobrze przeżyli ten ostatni czas, jaki pozostał przed spotkaniem w Krakowie. Przywieźcie do Płocka piękne palmy, które wezmą udział w konkursie. Przywieźcie również Waszą radość, energię, zapał i entuzjazm – to wszystko co czyni Was młodych pięknymi.

Płock, dnia 8 marca 2016 r

Z serdecznymi pozdrowieniami z Tumskiego Wzgórza
Wasz Biskup Piotr                  

INFORMACJA: Czcigodni Księża, uprzejmie proszę odczytać wiernym zaproszenie Biskupa Płockiego w niedzielę 13 marca 2016 r., w ramach ogłoszeń parafialnych, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 8 marca 2016 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY

W dniach 19-20 marca 2016 r. w Płocku w Orlen Arenie odbędą diecezjalne obchody Niedzieli Palmowej z udziałem młodzieży, pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Oto ich program:

SOBOTA – 19.03.2016 r.

18.00  – Przyjazd i zakwaterowanie.

1. Do udziału w Niedzieli Palmowej zapraszamy wolontariuszy, członków PCŚDM, osoby zarejestrowane na wyjazd do Krakowa, osoby, które brały udział w szkoleniach w dekanatach przed akcją Napełnij Dzban oraz wszystkie osoby chętne i zainteresowane. Za zorganizowanie przyjazdu grupy z dekanatu odpowiada dekanalny duszpasterz młodzieży.

W przypadku przyjazdu autokarem istnieje możliwość zamówienia noclegu z 19 na 20 marca 2016 roku dla kierowcy autobusu w MCEW Studnia, przy ul. Górnej 1 a w Płocku, w cenie 20 zł. Autokary powinny być zaparkowane przy Orlen Arenie, kierowcom zapewniamy transport do MCEW Studnia.

2. Koszt udziału w Niedzieli Palmowej – 20 zł.

3. Młodzież zabiera ze sobą śpiwór, karimatę, koszulki ŚDM (jeśli posiada) oraz suchy prowiant na sobotę. Miejscem noclegu są zbiorowe sale w Orlen Arenie. Młodzież otrzyma następujące wyżywienie: sobota – ciepłe napoje (kawa, herbata), niedziela – śniadanie, obiad.

4. W trakcie trwania obchodów Niedzieli Palmowej młodzież otrzymuje ubezpieczenie NNW.

5. Po przyjeździe do Orlen Areny wszystkie osoby powinny zgłosić się do rejestracji w celu potwierdzenia obecności, dokonania opłaty i zakwaterowania.

6. Po zakwaterowaniu na płycie głównej w godzinach 18:30 – 20.30 będzie czas na zawiązanie wspólnoty – animacja i integracja uczestników – tańce lednickie.

7. W trakcie kwaterowania uczestników będzie możliwość rozmowy i spotkania z Diecezjalnym Biurem Światowych Dni Młodzieży. W trakcie spotkań będą udzielane informacje związane z ŚDM, możliwość rejestracji na wyjazd do Krakowa, weryfikacji swoich zgłoszeń, dołączenia do grona wolontariuszy. Ponadto będzie można kupić gadżety związane z ŚDM. Punkt informacyjny będzie oznakowany i łatwo dostępny.

8. W godzinach 19.30 – 20.30 odbędzie się spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży z Koordynatorem ŚDM Diecezji Płockiej.

20.45 – Wieczorne nabożeństwo i przejście przez Bramę Miłosierdzia.

Po uroczystym rozpoczęciu nabożeństwa, uczestnicy procesyjnie wyjdą na plac przed Orlen Arenę. Elementem nabożeństwa będzie przejście przez Bramę Miłosierdzia. W Bramie Miłosierdzia będą wystawione relikwie świętych – Patronów ŚDM oraz 2 obrazy Jezusa Miłosiernego. Każdy uczestnik będzie miał możliwość ucałowania świętego obrazu. W trakcie przejścia przez Bramę, siostry zakonne ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia będą odmawiały Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji młodzieży, a Ksiądz Biskup udzieli uroczystego błogosławieństwa.

22.00 – Projekcja filmu „Franciszek”.

24.00 – Cisza nocna.

NIEDZIELA – 20.03.2016 r.

7.30 – Jutrznia

8.00 - Śniadanie

9.00 – 12.00 – Spotkanie panelowe I – „Podsumowanie i perspektywy” – Akcja Napełnij Dzban.

1. Informacje i komunikaty dotyczące ŚDM (40 min).

2. Prezentacja działań i wydarzeń, które miały miejsce w Diecezji Płockiej od ostatniej Niedzieli Palmowej, w tym omówienie Akcji Napełnij Dzban (20 min).

3. Prezentacja PCŚDM (30 min).

4. Przerwa (15 min).

5. Omówienie Akcji Napełnij Dzban II wraz z prezentacją (30 min).

6. Przekazanie materiałów do dekanatów (ustalenie liderów w dekanacie, spisanie danych kontaktowych, sprawdzenie listy obecności poszczególnych parafii, przekazanie pakietów promocyjnych) (60 minut).

12.00 – 12.30 – Prezentacja prac Parafialnych Centrów Światowych Dni Młodzieży (Żuromin, Płońsk, Modlin).

12.30 – 13.30 – Obiad. 

13.30 – 14.30 – Spotkanie panelowe II – praca w grupach.

1. Spotkanie dla Liderów wolontariatu (od godziny 13.00).

2. Spotkanie w dekanatach – przygotowania do ŚDM (opracowanie koncepcji akcji Napełnij Dzban II w poszczególnych parafiach).

14.30 – 15.00 – Przejście do kościoła św. Jadwigi na Mszę św.

15.00 – Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Płockiego.

Księża, którzy chcą koncelebrować zabierają ze sobą stułę i albę. Dekanalnych Duszpasterzy prosimy o posługę w konfesjonale.

Po zakończeniu Mszy św. odbędzie się wspólne dziękczynienie z zespołem muzycznym i rozstrzygnięcie konkursu „Palma 2016” w kościele św. Jadwigi.

UWAGA!!!

Na Mszę Świętą zapraszamy również pozostałą młodzież z diecezji wraz ze swoimi duszpasterzami, katechetami i nauczycielami. Grupy dojeżdżające w niedzielę na godzinę 15:00 parkują autokary przy Orlen Arenie. Rozwiązanie konkursu na najładniejszą palmę nastąpi w kościele. Nie będzie już wspólnego przejścia na Orlen Arenę.

16.45 – Zakończenie obchodów Niedzieli Palmowej.

Płock, dnia 8 marca 2016 r.

Ks. Rafał Grzelczyk
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

 

APEL BISKUPA PŁOCKIEGO O WSPARCIE ZBIÓRKI NA RZECZ CHRZEŚCIJAN
W ZIEMI ŚWIĘTEJ I NA BLISKIM WSCHODZIE

Drodzy Diecezjanie,

Wielki Piątek jest dniem, kiedy zło wydaje się triumfować, kiedy Niewinny cierpiał i umarł na krzyżu. Czasami wydaje się, że ten dzień nigdy się nie skończy w Ziemi Świętej i krajach Bliskiego Wschodu, że przemoc będzie tam trwać w nieskończoność. Niespokojne i umęczone serca ludzkie wołają o światło, życie i nadzieję, chcą doświadczyć wspólnoty z innymi ludźmi, pragnąc widzieć także inną, lepszą rzeczywistość.

Właśnie na tę nadzieję, która jest w ludzkich sercach odpowiada kolekta w Wielki Piątek. Zgodnie z wielowiekową tradycją, ofiary składane w tym dniu przez wiernych uczestniczących w Liturgii Męki Pańskiej są przeznaczone na rzecz chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej oraz w krajach Bliskiego Wschodu. Ze specjalną prośbą w tej sprawie zwrócił się do mnie Ks. Kard. Leonardo Sandri – Prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich.

Polecam zatem życzliwości i ofiarności płockich diecezjan tę ważną sprawę. Zebrane ofiary będą przekazane do Stolicy Apostolskiej, która finansuje za nie wiele projektów charytatywno-edukacyjnych w rejonach Bliskiego Wschodu, gdzie żyją chrześcijanie doświadczani prześladowaniami i ogromnymi trudnościami.

Apeluję do Was Braci i Siostry, byście szczególnie w trwającym Roku Miłosierdzia okazali swoje miłosierdzie i bliskość z braćmi w wierze z Bliskiego Wschodu. Proszę również Księży Proboszczów o życzliwe potraktowanie tej niezwykle doniosłej sprawy. Bóg zapłać za każdą złożoną ofiarę!

Płock, 11 marca 2016 r.

Wasz biskup Piotr     

 

ZARZĄDZENIE: Czcigodni Księża, Apel Biskupa Płockiego proszę odczytać w kościołach diecezji w niedzielę 13 lub 20 marca br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych. Ofiary zebrane na rzecz chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie, należy wpłacać na konto Kurii z dopiskiem „Ziemia Święta 2016” lub bezpośrednio w kasie Kurii.

Płock, 11 marca 2016 r.

+ Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny 

KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

1. Informacja o zapisach na Światowe Dni Młodzieży – do 31 marca 2016 r.

 Diecezjalny Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży informuje, że zapisy na wyjazd do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży w diecezji płockiej trwają do 31 marca 2016 r. Po tym terminie rejestracja będzie niemożliwa. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie prosimy o definitywne zgłoszenie się do końca marca br.

Płock, dnia 8 marca 2016 r.

INFORMACJA: Czcigodni Księża, powyższy Komunikat Komitetu Organizacyjnego ŚDM proszę odczytać wiernym w niedzielę 13 marca br., w ramach ogłoszeń parafialnych, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 8 marca 2016 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii 

2. Stan przygotowań do Światowych Dni Młodzieży

  1. Rejestracja uczestników na ŚDM do Krakowa w diecezji płockiej trwa do 31 marca 2016 roku.
  2. W związku z nieosiągnięciem liczby 2,5 tys. młodzieży zarejestrowanej na wyjazd do Krakowa nie będzie pobierana II rata wpłaty (0,50 PLN od parafianina) na pokrycie kosztów uczestnictwa dla naszej młodzieży. Parafie wpłacają jedynie pierwszą ratę w wysokości 0,50 PLN od parafianina. Parafiom, które wpłaciły już całość, czyli 1 PLN nadpłata będzie zwracana na konto. Jednocześnie prosimy parafie, które jeszcze nie dokonały wpłaty o niezwłoczne uregulowanie płatności, ze względu na fakt, że już dokonujemy płatności do Krakowa.
  3. W niedzielę 24 kwietnia 2016 roku odbędzie się w całej diecezji akcja „Napełnij Dzban II”. Będzie miała ona podobny przebieg jak pierwsza z tym, że prezentacja multimedialna prowadzona przez młodzież będzie o Miłosierdziu Bożym a parafianom będą rozdawane modlitwy w intencji Światowych Dni Młodzieży. Młodzież podczas Niedzieli Palmowej przejdzie szkolenie z nowej prezentacji i otrzyma wszystkie materiały potrzebne do jej przeprowadzenia.
  4. W związku z licznymi pytaniami o pielgrzymów zagranicznych informujemy, że bliższe dane liczbowe będą nam znane w okolicach maja. Jednak ze względu na sytuację międzynarodową prawdopodobnie będzie to liczba znacznie niższa niż zakładana.
  5. W sobotę 18 czerwca 2016 r. odbędą się spotkania organizacyjne w dekanatach. Spotkanie przeznaczone jest dla wyjeżdzających do Krakowa oraz rodzin przyjmujących pielgrzymów.
  6. Porządek spotkań:

a) godz. 9:00 – dekanaty: sierpecki, tłuchowski, płocki wschodni i zachodni, bodzanowski, serocki, żuromiński, ciechanowski wschodni i zachodni, strzegowski;

b) godz. 12:00 – dekanaty: rypiński, dobrzyński nad Wisłą, gostyniński, wyszogrodzki, nasielski, mławski, makowski, raciążski;

c) godz. 15:00 – dekanaty: dobrzyński nad Drwęcą, bielski, gąbiński, zakroczymski, pułtuski, dzierzgowski, przasnyski, płoński.

Płock, dnia 8 marca 2016 r.

                        Ks. Rafał Grzelczyk
Przewodniczący Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego
ŚDM Diecezji Płockiej

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Obchody 1050-lecia Chrztu Polski w Poznaniu 16 kwietnia 2016 r.

Czcigodni Księża, pielgrzymi udający się na obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w Poznaniu 16 kwietnia br. Kuria Diecezjalna Płocka informuje, że nie pośredniczy w rejestracji pielgrzymów udających się do Poznania na te uroczystości. Organizatorzy obchodów umożliwiają zapisy wyłącznie poprzez stronę internetową www.stadion2016.pl. Tam też znajdują się wszelkie potrzebne informacje dotyczące programu uroczystości itp.

Płock, dnia 2 marca 2016 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

2. III Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej

Serdecznie zapraszamy: Druhów – członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, weteranów służby pożarniczej, kapelanów i duszpasterzy posługujących wśród strażaków oraz sympatyków pożarnictwa na III Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej w Popowie Kościelnym w sobotę 30 kwietnia 2016 r. Centralnym punktem naszego świętowania będzie uroczysta Msza św. koncelebrowana (kapłanów zapraszamy do koncelebry) o godz. 11.00, której przewodniczył będzie J.E. Piotr Libera Biskup Płocki.

Program Pielgrzymki:

godz. 10:00  –  Koncert przybyłych orkiestr;

godz. 10:30  –  Rys historyczny Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej, Matki Nadziei;

godz. 11:00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Płockiego;

po Mszy św. defilada pododdziałów oraz występy poszczególnych orkiestr.

Uroczystość odbędzie się zgodnie z ceremoniałem strażackim. Poczty sztandarowe zajmują miejsca przed polowym ołtarzem. Na zakończenie przewidziana jest grochówka dla wszystkich uczestników.

Płock, dnia 2 marca 2016 r.

Ks. Jarosław KamińskiDyrektor
Wydziału Duszpasterskiego

Ks. Andrzej Zakrzewski
Diecezjalny Duszpasterz Strażaków

PERSONALIA 

Nominacje

1. Ks. mgr Andrzej Gajewski, administrator parafii pw. św. Mateusza w Zielonej k. Ciechanowa, z dniem 24 lutego 2016 r. mianowany kapelanem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Krasne.

2. Ks. mgr Tomasz Markowicz, kapelan Hospicjum Płockiego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku, z dniem 22 lutego 2016 r., mianowany kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie. 

Płock, dnia 10 marca 2016 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 10 marca 2016 r.

Nr 498/2016

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x