OKÓLNIK
Okólnik 5/2016
24.02.2016
Spis treści:

Okólnik 5

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UROCZYSTOŚCI ŚWIĘCEŃ BISKUPICH KS. PRAŁ. MIROSŁAWA MILEWSKIEGO
PŁOCK, BAZYLIKA KATEDRALNA, 27 LUTEGO 2016 R., GODZ. 11.00

1. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył i homilię wygłosi J. E. Biskup Płocki Piotr Libera. Współkonsekratorami będą J. E. ks. Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz J. Em. Ks. Kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski. W koncelebrze i święceniach biskupich udział wezmą także J. E. Ks. Biskup Roman Marcinkowski oraz inni Księża Biskupi.
2. Księża Biskupi przybywający na uroczystość przyjeżdżają do Domu Biskupiego w Płocku (Pl. Narutowicza 10). W stosownym czasie udają się do tymczasowej zakrystii - sali w budynku Opactwa (naprzeciwko głównego wejścia do katedry, sali misyjnej na parterze), w której ubierać się będą w szaty liturgiczne. Kierowcy udają się na wyznaczone parkingi (na dziedzińcu Domu Biskupiego, na dziedzińcu Opactwa Pobenedyktyńskiego i przed Katedrą (odpowiedzialni za przyjazd i przyjęcie Ks. Biskupów są: ks. Jarosław Mokrzanowski i ks. Bartosz Szostak, a za zakrystię biskupią przed i po Mszy - ks. Dariusz Nowotka z klerycką asysta biskupią).
3. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc parkingowych w okolicach Katedry i Starego Miasta w Płocku uprzejmie prosimy Kapłanów i delegacje parafialne przybyłe autokarami i autami prywatnymi o pozostawienie swoich samochodów na specjalnie do tego przygotowanych parkingach na terenie Wyższego Seminarium Duchownego (ul. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2, wjazd dla autokarów od Alei Kobylińskiego) i piesze udanie się do Katedry (odpowiedzialny za parkingi na terenie WSD – ks. Zbigniew Morawski).
4. Miejsce parkingowe przy Katedrze i w jej okolicach na Starym Mieście w Płocku będzie zarezerwowane zasadniczo dla Księży Biskupów, najbliższej rodziny Biskupa nominata, przedstawicieli władz i instytucji oraz gości specjalnych uroczystości. Czuwać nad tym będzie Policja i Straż Miejska (odpowiedzialny za parkingi i współpracę ze służbami jest ks. Robert Baniasiak).
5. Księża Prałaci i Kanonicy gremialni Kapituł Katedralnej Płockiej oraz Kolegiackich Pułtuskiej i Płockiej (św. Michała) ubierają się w stroje chórowe i zajmują wyznaczone miejsca w prezbiterium Katedry.
6. Do koncelebry zaproszeni są wszyscy pozostali pragnący koncelebrować Księża.
7. Księża z rocznika święceń Biskupa nominata, Księża z instytucji centralnych, Księża Profesorowie przynoszą swoją albę i pasek. Ubierają się w złote ornaty w Kapitularzu Katedralnym i zajmują miejsca przed Mszą św. po lewej stronie nawy głównej Katedry przed prezbiterium (pod ozdobną, górną amboną). Podobnie Księża Dziekani przywożą ze sobą albę i pasek i ubierają się w ornaty przygotowane dla nich w zakrystii przy kaplicy Najświętszego Sakramentu w Katedrze. Zajmują oni miejsca na krzesłach i w ławkach znajdujących się po lewej stronie (patrząc na prezbiterium) nawy głównej Katedry.
8. Wszyscy inni pragnący koncelebrować Eucharystię Kapłani przywożą swoją albę i pasek, oraz stułę koloru złotego (lub białego). Zajmują oni wolne miejsca za wyżej wymienionymi Kapłanami (patrz - punkt 7) oraz w lewej nawie Katedry, jak również w miarę potrzeby w Kaplicy Najświętszego Sakramentu i Kaplicy św. Zygmunta.
9. Kapłani niekoncelebrujący Mszy św. święceń ubierają się w stroje chórowe lub komże i zajmują inne wolne miejsca w Katedrze.
10. Koncelebransi i inni Księża powinni zająć swoje miejsca i być przygotowani do udziału we Mszy św. najpóźniej do godz. 10.45 (odpowiedzialni za porządek dotyczący Kapłanów są: ks. Dariusz Rogowski i ks. Michał Piekarski).
11. Po prawej stronie w nawie głównej katedry będą miejsca zarezerwowane dla najbliższej rodziny Biskupa nominata, przedstawicieli władz i różnych instytucji oraz innych gości specjalnych, jak również sióstr zakonnych i wiernych świeckich (odpowiedzialni za gości świeckich są: ks. Jarosław Kamiński i ks. Dariusz Malczyk).
12. W prawej nawie bocznej Bazyliki katedralnej prosimy o ustawianie się przybyłych na uroczystość pocztów sztandarowych (odpowiedzialny – ks. kan. Stefan Cegłowski).
13. Po zakończeniu komentarza wprowadzającego w liturgię z Opactwa Pobenedyktyńskiego do prezbiterium Katedry wyruszy procesja z udziałem Księży Biskupów i Kapłanów im towarzyszących. Zajmą oni miejsca w prezbiterium.
14. W czasie celebry będziemy posługiwać się specjalnie na tę okazję przygotowanymi książeczkami z tekstami liturgicznymi i pieśniami (zostaną one przekazane przed Mszą św.) (odpowiedzialny za dystrybucję jest ks. Tomasz Brzeziński z uczniami Szkół Katolickich w Sikorzu).
15. Uroczystość będzie transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej i internetowo na kanale Youtube Diecezji Płockiej. Do obsługi medialnej Kuria Diecezjalna wyznaczyła stosowne osoby, dlatego uprzejmie prosimy, aby inne media i osoby postronne nie wchodziły w czasie Mszy św. do prezbiterium Katedry.
16. Biskup nominat prosi, aby w Roku Miłosierdzia, zamiast ewentualnych kwiatów, przekazać wolontariuszom przed Katedrą ofiarę na rzecz Hospicjum Caritas w Płocku. Ewentualne życzenia po uroczystości święceń biskupich będzie przyjmował w Katedrze.
17. Po skończonej uroczystości serdecznie zapraszamy Księży Biskupów, wszystkich Kapłanów i zaproszonych Gości na posiłek, który odbędzie się w dwóch miejscach Opactwa Pobenedyktyńskiego (Sali Barokowej [2 piętro] i Sali Biskupów [1 piętro]) (odpowiedzialni - ks. kan. Roman Bagiński i ks. prał. Marek Jarosz).

Płock, dnia 19 lutego 2016 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Płockie Dni Pastoralne – 30-31 marca 2016 r.

W dniach 30-31 marca 2016 r. w Płocku pod hasłem „(Mł)odzież na wagę… - o duszpasterstwie młodzieży dziś” odbędą się Płockie Dni Pastoralne. Publikujemy ich program dla księży oraz osób świeckich.

PROGRAM DLA KSIĘŻY
9.30 – Nabożeństwo – kościół św. Jana Chrzciciela; przewodniczy – ks. mgr Rafał Grzelczyk, diecezjalny duszpasterz młodzieży

(Sala Biskupów WSD)
10.15 – Powitanie uczestników
10.30 – Kondycja młodego pokolenia przed Światowymi Dniami Młodzieży –
ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina (Warszawa)
11.00 – Dyskusja
11.15 – Młodzi Polacy, ich wirtualny i realny świat – próba diagnozy i postulaty pastoralne dla duszpasterstwa młodzieży – ks. dr Marek Adamczyk (Radom)
11.45 – Dyskusja
12.00 – ŚDM w Krakowie szansą dla duszpasterstwa młodzieży w Polsce –
ks. dr Krzysztof Dukielski (Warszawa, Krajowe Biuro ŚDM)
12.30 – Dyskusja
12.45 – Podsumowanie obrad
13.00 – Posiłek (refektarz seminaryjny)

PROGRAM DLA UCZESTNIKÓW ŚWIECKICH
9.30 – Nabożeństwo – kościół św. Jana Chrzciciela; przewodniczy – ks. mgr Rafał Grzelczyk, diecezjalny duszpasterz młodzieży

(Aula bł. abpa A. J. Nowowiejskiego WSD)
10.15 – Powitanie uczestników
10.30 – ŚDM w Krakowie szansą dla duszpasterstwa młodzieży w Polsce –
ks. dr Krzysztof Dukielski (Warszawa, Krajowe Biuro ŚDM)
11.00 – Dyskusja
11.15 – Kondycja młodego pokolenia przed Światowymi Dniami Młodzieży –
ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina (Warszawa)
11.45 – Dyskusja
12.00 – Młodzi Polacy ich wirtualny i realny świat – próba diagnozy i postulaty pastoralne dla duszpasterstwa młodzieży – ks. dr Marek Adamczyk (Radom)
12.30 – Dyskusja
12.45 – Podsumowanie obrad
13.00 – Posiłek (parlatorium seminaryjne)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
• W Płockich Dniach Pastoralnych obowiązkowo biorą udział wszyscy księża
i przedstawiciele katolików świeckich. Prosimy, aby każdy duszpasterz (Proboszcz i Wikariusz) wybrał i zabrał ze sobą do Płocka jedną osobę z parafii, w której pracuje (w tym roku zachęcamy, aby był to lider Parafialnego Centrum ŚDM lub inna młoda osoba zaangażowana w życie parafialne);
• Księży, którzy katechizują w czasie trwania Płockich Dni Pastoralnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Wydziału Duszpasterskiego (przygotujemy stosowne zaświadczenia do szkół o obowiązkowym udziale w Płockich Dniach Pastoralnych);
• Nabożeństwo rozpoczynające Płockie Dni Pastoralne odbędzie się kościele
św. Jana Chrzciciela. W nabożeństwie uczestniczą zarówno księża, jak i katolicy świeccy;
• Po nabożeństwie księża udają się na obrady do Sali Biskupów WSD, natomiast świeccy przechodzą do Auli bł. abpa A. J. Nowowiejskiego WSD (aula znajduje się przy kaplicy św. Stanisława Kostki);
• Ze względu na konieczność zachowania jednakowej liczby uczestników w poszczególne dni, prosimy o przyjazd według następującego porządku: środę (30 marca) wszyscy Księża Wikariusze oraz Księża Proboszczowie z dekanatów: Bodzanów, Dobrzyń n. Wisłą; czwartek (31 marca) Księża Proboszczowie z pozostałych dekanatów;
• Księża pracujący w Kurii, WSD, Caritas, mediach, duszpasterstwie poza parafialnym oraz Księża Emeryci biorą udział w dniu przez siebie wybranym;
• Prosimy, aby wszyscy uczestnicy zgłosili swoją obecność w recepcji. Recepcja dla księży będzie czynna od godz. 9.00 przed Salą Biskupów WSD;
• Każdy ksiądz, Proboszcz i Wikariusz, uiszcza opłatę w wysokości 70 zł (za siebie i za osobę świecką);
• Opłata obejmuje: posiłki dla uczestników, wynagrodzenie dla prelegentów oraz inne koszty organizacyjne;
• Parking dla samochodów na terenie WSD;
• Planowane zakończenie Płockich Dni Pastoralnych o godz. 13.30.

2. Kropielniczki Jubileuszowe do domów rodzinnych
Czcigodni Księża, w związku z przeżywanym w tym roku Jubileuszem 1050. rocznicy chrztu Polski, w Hurtowni Materiałów Liturgicznych SACERDOS można nabyć domowe kropielniczki do wody święconej z jubileuszowym motywem i specjalne obrazki z modlitwą. Cena - 19,90 zł za sztukę. Warto zachęcić wiernych, aby te kropielniczki umieścili przy drzwiach wejściowych domów i mieszkań. Kreśląc każdego dnia znak krzyża wodą święconą podczas wchodzenia do domu i wychodzenia z niego wyznają swoją wiarę, przypominają sobie chrzest oraz to, że ich rodzina powinna stawać się „Kościołem domowym”. Kropielniczki można poświęcić podczas Liturgii Paschalnej, w niedzielę 17 kwietnia br., tj. po centralnych obchodach, które odbędą się w Gnieźnie i Poznaniu lub w innym dogodnym terminie! W przypadku większych zamówień prosimy o wcześniejszy kontakt z Hurtownią.
Płock, dnia 17 lutego 2016 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

OFERTA HURTOWNI ARTYKUŁÓW LITURGICZNYCH SACERDOS W ZWIĄZKU Z NAWIEDZENIEM OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

Czcigodni Księża!
Niebawem rozpocznie się drugi etap wędrówki Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, po parafiach naszej Diecezji. W związku z tym pragniemy przekazać kilka ważnych informacji.
1. Hurtownia Artykułów Liturgicznych SACERDOS przygotowała bogatą ofertę różnego rodzaju pamiątek związanych z Nawiedzeniem Jasnogórskiego Obrazu. Jest ona dostępna także w sklepie internetowym w zakładce NAWIEDZENIE. Przypominamy iż istnieje jeszcze możliwość zamówienia flag i drzewców. Poza standardową wielkością można zamówić także w wybranym przez siebie rozmiarze (czas realizacji większych zamówień ok. dwa tygodnie).
2. Księża, którzy chcieliby włączyć się w rozprowadzanie pamiątek w swoich parafiach mogą zgłosić się do naszej Hurtowni i wziąć w komis wybrane przez siebie produkty w cenach hurtowych. Szczegółowy cennik, warunki i wykaz proponowanych produktów dostępny jest w Hurtowni. Czas zgłoszenia takiego akcesu to 14 dni przed odbiorem zamówionego towaru.
3. Do wszystkich pozostałych parafii będziemy starali się dotrzeć z naszą ofertą. Nasz pracownik na ok. miesiąc przed terminem nawiedzenia przyjedzie do każdej z parafii z już przygotowanym pakietem, w którym będą wybrane przez nas produkty. Pakiet jest oczywiście ofertą komisową i rozliczenie odbędzie się po zakończeniu peregrynacji w parafii. Serdecznie zachęcamy Czcigodnych Księży do takiej formy rozprowadzania pamiątek. Warto w to dzieło zaangażować młodzież bądź dorosłych z grup działających przy parafiach. Dochód ze sprzedaży może stanowić wsparcie dla wyjeżdżających na ŚDM do Krakowa.
4. Księża Proboszczowie, którzy chcieliby zaprosić do swojej Parafii Pracowników naszej Hurtowni w celu bezpośredniej sprzedaży są proszeni o zgłoszenie na trzy tygodnie przed rozpoczęciem nawiedzenia w parafii.
Płock, dnia 14 lutego 2016 r.

Ks. Robert Banasiak
Pracownik Wydziału Ekonomicznego Kurii Diecezjalnej

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY DIECEZJI PŁOCKIEJ

Czcigodni Księża Proboszczowie,
Zgodnie z ustaleniami Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Diecezji Płockiej, Konferencji Księży Dziekanów i wolą Księdza Biskupa Piotra Libery Diecezja Płocka dofinansuje wyjazd do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży dla 2.500 osób młodzieży do wysokości 50% kosztów wyjazdu. Jednym ze źródeł dofinansowania wyjazdu młodzieży do Krakowa będzie opłata z każdej parafii w wysokości 1 PLN od parafianina. W związku z tym prosimy o wpłaty na konto diecezjalne w wysokości 0,50 gr od 1 parafianina do końca lutego 2016 roku. Drugą część wpłaty (0,50 gr od 1 parafianina) należy wpłacić do 10 maja 2016 roku.
Na dzień 8 lutego mamy zarejestrowanych 1500 osób młodzieży na udział w ŚDM w Krakowie. Pozostało jeszcze do wykorzystania 1000 miejsc. Zachęcamy do zapisów.

Konto i dane do wpłat:
Dane do przelewu:
30 1240 3174 1111 0010 3091 9449
Diecezja Płocka
ul. Tumska 3, 09-402 Płock
tytułem płatności: Parafia (nazwa) ŚDM – młodzież
Płock, dnia 15 lutego 2016 r.

Ks. Rafał Grzelczyk
Przewodniczący Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego
ŚDM Diecezji Płocki

KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO MODERATORA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

1. Rachunek sumienia dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
Diakonia Miłosierdzia przygotowała rachunek sumienia dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Stanowi on pomoc dla młodych ludzi w przygotowaniu się do sakramentu spowiedzi. Można go odebrać u ks. Kamila Kowalskiego – odpowiedzialnego za diakonię miłosierdzia. Kontakt: kamil.kowalski@diecezjaplocka.pl lub tel. 696 057 431. Rachunki sumienia są bezpłatne, ale jeśli ktoś chciałby złożyć dobrowolną ofiarę na potrzeby naszej diecezjalnej oazy, będziemy wdzięczni.

2. Msza św. o beatyfikację ks. Franciszka Blachnickiego
Dnia 26 lutego br. (piątek) o godz. 19:00 w parafii św. Marcina w Gostyninie odbędzie się Msza święta o beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego – Założyciela Ruchu Światło-Życie. Spotykamy się na wspólnej modlitwie w przeddzień 29. rocznicy śmierci Sługi Bożego. Zapraszamy księży związanych z Oazą, rodziny Domowego Kościoła i młodzież.

3. Wróć do Ojca - Oaza modlitwy dla młodzieży
W dniach 11-13 marca 2016 r. w płockiej „Studni” odbędzie się Oaza Modlitwy dla młodzieży. Zapraszamy młodzież od III klasy gimnazjum, uczniów szkół średnich i studentów. Temat: Wróć do Ojca. To wielkopostne skupienie przeznaczone jest dla osób, które pragną lepiej przeżywać sakrament pojednania. Zapraszamy osoby należące do oazy jak również wszystkich, którzy w Wielki Poście poszukują dla siebie miejsca i czasu na głębszą refleksję i spotkanie z Ojcem Miłosiernym. Zgłoszenia do 7 marca - wypełniamy formularz dostępny na www.plockaoaza.pl. Koszt wynosi 90 zł. Pierwszym punktem Oazy Modlitwy będzie Msza św. w piątek o godz. 18:00. Zakończenie obiadem w niedzielę o g. 12:30. Proszę Księży o przekazanie tej informacji młodzieży.
Płock, dnia 19 lutego 2016 r.

Ks. Krzysztof Ruciński
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie

KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Dzień patronalny Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego
W dniu 29 lutego br. (poniedziałek) Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski będzie obchodził swój dzień patronalny. Spotkania imieninowe z Solenizantem odbędą się w następującym czasie:
9.30-10.30 – spotkanie z księżmi;
10.30-11.30 – spotkanie z siostrami zakonnymi;
11.30-12.30 – spotkanie z wiernymi świeckimi.
Miejscem spotkań będzie Sala Biskupów w Opactwie Pobenedyktyńskim (ul. Tumska 3). Serdecznie zapraszamy! Pamiętajmy o Czcigodnym Solenizancie w naszych modlitwach.
Płock, dnia 15 lutego 2015 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii

PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. mgr Adam Brzeziński, wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach, z dniem 15 lutego 2016 r. mianowany koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym w diecezji płockiej.
2. Ks. prał. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK, z dniem 18 stycznia 2016 r., mianowany przewodniczącym Zespołu Redakcyjnego „Kalendarza Liturgicznego Diecezji Płockiej”.
3. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, z dniem 8 lutego 2016 r., mianowany członkiem Zespołu Redakcyjnego „Kalendarza Liturgicznego Diecezji Płockiej”.
4.Ks. mgr Andrzej Janicki, audytor Sądu Biskupiego Płockiego, z dniem 8 lutego 2016 r., mianowany członkiem Zespołu Redakcyjnego „Kalendarza Liturgicznego Diecezji Płockiej”.
5. Ks. kan. dr Tomasz Lewicki, dyrektor Płockiego Instytutu Wydawniczego, z dniem 8 lutego 2016 r., mianowany członkiem Zespołu Redakcyjnego „Kalendarza Liturgicznego Diecezji Płockiej”.
6. Ks. mgr Dariusz Malczyk, po powrocie ze studiów w Rzymie, z dniem 10 lutego 2016 r., mianowany wikariuszem parafialnym w parafii pw. św. Zygmunta w Płocku.
7. Pani Małgorzata Roman, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej, z dniem 4 lutego 2016 r., mianowana członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
8. Ks. mgr Bartosz Szostak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, z dniem 10 lutego 2016 r., mianowany sekretarzem biskupa nominata Mirosława Milewskiego.
9. Ks. dr Michał Zadworny, wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, z dniem 4 lutego 2016 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

Zwolnienia
Ks. mgr Bartosz Szostak, z dniem 10 lutego 2016 r., zwolniony ze stanowiska wikariusza parafialnego w parafii pw. św. Zygmunta w Płocku.
Płock, dnia 18 lutego 2016 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 22 lutego 2016 r.
Nr 337/2016

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x