OKÓLNIK
Okólnik 31/2016
10.11.2016
Spis treści:

Okólnik 31

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA DIECEZJALNE ZAKOŃCZENIE NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA

Drodzy Księża, Umiłowani Diecezjanie,
W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, w dniu 20 listopada 2016 r., Papież Franciszek zamknięciem Drzwi Świętych w bazylice św. Piotra w Rzymie zakończy w Kościele Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.
Łącząc się z Ojcem Świętym, serdecznie zapraszam kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich do udziału w diecezjalnym zakończeniu Nadzwyczajnego Jubileuszu Roku Miłosierdzia, które odbędzie się 20 listopada 2016 r. w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 14.30 Koronką do Miłosierdzia Bożego, natomiast o godz. 15.00 będę sprawował Mszę św. koncelebrowaną. Będziemy dziękować w niej Bogu za wszelkie łaski, jakie spłynęły na naszą wspólnotę diecezjalną w tym świętym, jubileuszowym roku. Jeszcze raz serdecznie zapraszam płockich diecezjan do wspólnego świętowania i z serca wszystkim błogosławię.
Płock, dnia 7 listopada 2016 r.

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego proszę odczytać wiernym w niedzielę 13 listopada br., w ramach ogłoszeń parafialnych, podczas wszystkich Mszy św.
Płock, dnia 7 listopada 2016 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT KANCLERZA KURII

Biskup Płocki Piotr Libera w myśl kan. 87 - § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na piątek 11 listopada br. - Święto Niepodległości.
Płock, 5 listopada 2016 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DS. NOWEJ EWANGELIZACJI

Zapraszamy do udziału w dniu skupienia dla członków ekip kerygmatycznych, który odbędzie się w sobotę 26 listopada 2016 r. w MCE-W Studnia w Płocku, przy ul. Górnej 1 A. Na spotkanie zapraszamy wszystkich księży i osoby świeckie zaangażowane w rekolekcje kerygmatyczne. Chcemy się spotkać, aby wspólnie umocnić się duchowo i wymienić doświadczeniami nabytymi podczas prowadzenia rekolekcji w naszej diecezji.
Plan spotkania:
10.30 – recepcja
11.00 – powitanie i modlitwa
11.20 – konferencja – „Duchowość ewangelizatora” – ks. Rafał Winnicki
12.00 – pauza/kawa
12.30 – informacje na temat rekolekcji i dzielenie
13.45 – przygotowanie do Mszy św.
14.00 – Msza św. (kaplica)
15.00 – zakończenie

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 20 listopada br., wysyłając wiadomość zawierającą imię i nazwisko uczestnika na adres e-mail: ks.r.winnicki@gmail.com.
Jednocześnie informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Płock, dnia 3 listopada 2016 r.

Iwona Zielonka
Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA RODZIN

Prezydium Konferencji Episkopatu, przychylając się do petycji przedstawicieli Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Mama, Tata i Dzieci”, udzieliło jej swego poparcia. Biskup Płocki Piotr Libera wyraził na tej podstawie zgodę na zbieranie podpisów poparcia w parafiach diecezji płockiej.
Pomysłodawcy akcji informują na swojej stronie internetowej www.mamatataidzieci.pl: „(…) zarejestrowaliśmy Europejską Inicjatywę Obywatelską (EIO) Mama Tata i Dzieci, aby się upewnić, że Unia nie narzuci Polsce, ani żadnemu innemu krajowi członkowskiemu, ideologicznych regulacji zmierzających do zakwestionowania prawdy o małżeństwie, jako związku kobiety i mężczyzny. Chcemy, by na gruncie prawa europejskiego pojęcia „małżeństwo” oraz „rodzina” były używane jedynie w ich prawdziwym znaczeniu.Aby było to możliwe, musimy zebrać pod Inicjatywą co najmniej milion podpisów na terenie UE”. Główne tezy inicjatywy to: Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Rodzina składa się z ojca, matki i ich dzieci. Na takiej rodzinie społeczeństwo powinno budować swoją przyszłość.
W porozumieniu z ks. biskupem Piotrem Liberą zwracam się do Czcigodnych Księży z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu akcji zbierania podpisów. Jeśli to możliwe, proszę włączyć w tę inicjatywę zaangażowane rodziny, liderów i członków stowarzyszeń i grup, działających w parafiach oraz przekazanie informacji o niej w czasie niedzielnych ogłoszeń parafialnych.
Podpisy można zbierać do dnia 10 grudnia 2016 r. Potrzebne informacje znajdują się na stronie internetowej:www.mamatataidzieci.pl.Znajduje się tam: (1) Tekst inicjatywy w tłumaczeniu zatwierdzonym przez Komisję Europejską, (2) Instrukcja dla osób zbierających podpisy, (3) Formularz deklaracji poparcia dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Formularz z miejscami na podpisy zawiera jedynie 6 miejsc, należy więc wydrukować stosowną liczbę druków. Jak informują inicjatorzy akcji, nie można używać innych formularzy, na tych załączonych nie wolno dokonywać zmian, a wypełniać je należy czytelnie. Akcję może poprzeć każdy obywatel Polski, który ukończył 18 lat. Po zakończeniu akcji zbierania podpisów należy odesłać je, wraz z protokołem zbiórki, na adres: Inicjatywa Mama, Tata i Dzieci, skrytka pocztowa 664, 30-960 Kraków 1.
Płock, dnia 7 listopada 2016 r.

Ks. Wojciech Kućko
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

KOMUNIKAT DIECEZJALNYCH DUSZPASTERZY
OSÓB GŁUCHONIEMYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

1. Głuchoniemi i słabosłyszący u stóp Jezusa Miłosiernego w Płocku
W ramach kończącego się Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, dnia 19 listopada br. o godz. 10.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku będzie odprawiona Msza św. tłumaczona na język migowy. Liturgię przygotują głuchoniemi pielgrzymi i ich opiekunowie przybyli z Warszawy. Po skończonym nabożeństwie będzie możliwość zwiedzenia miejsca objawień Pana Jezusa św. siostrze Faustynie. Serdecznie zapraszamy wszystkich „ludzi ciszy”.

2. Sakrament Eucharystii i Pokuty w języku migowym
Korzystając z okazji, chcielibyśmy przypomnieć Księżom Proboszczom, że raz w miesiącu w Płocku jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty oraz uczestnictwa we Mszy św. tłumaczonej na język migowy. Prosimy, jeśli to możliwe, o poinformowanie o takiej inicjatywie osoby głuchonieme i słabosłyszące, które są pod Księży opieką duszpasterską. Kontakt w kwestii terminu i miejsca modlitwy: ks. Paweł Biedrzycki (tel. 506-095-888);
ks. Mariusz Marciniak (tel. 515-867-319).

3. Europejskie Spotkanie Młodzieży Taize w Rydze
Zapraszamy młodzież głuchoniemą i słabosłyszącą w wieku 17-35 lat do wyjazdu do Rygi na Europejskie Spotkanie Młodzieży. Wyjazd z Wrocławia wieczorem we wtorek 27 grudnia br., powrót do Wrocławia w poniedziałek 2 stycznia 2017 r. w godzinach porannych. Zapisy (i szczegółowe informacje) prowadzi ks. Tomasz Filinowicz (e-mail: duszpasterstwo@wroclaw-effatha.pl lub tel. 510 635 490).
Płock, dnia 6 listopada 2016 r.

Ks. Paweł Biedrzycki
Ks. Mariusz Marciniak
Diecezjalni Duszpasterze Osób
Głuchoniemych i Słabosłyszących


PERSONALIA

1. Ks. mgr Paweł Biedrzycki, wikariusz parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie, z dniem 8 listopada 2016 r., mianowany kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.
2. Ks. mgr Marek Kardasz, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce, z dniem 7 listopada 2016 r., mianowany dekanalnym ojcem duchownym księży w dekanacie gostynińskim, do końca obecnej kadencji.
3. Ks. mgr Hubert Jerzy Komorowski, proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Kamienicy, z dniem 1 grudnia 2016 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Macieja w Pawłowie, w dekanacie przasnyskim.
4. Ks. mgr Robert Andrzej Oprawa, proboszcz parafii pw. św. Macieja w Pawłowie, z dniem 1 grudnia 2016 r., mianowany proboszczem parafii pw. Opatrzności Bożej w Kamienicy, w dekanacie zakroczymskim.
Płock, dnia 8 listopada 2016 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 8 listopada 2016 r.
Nr 2558/2016 Za zgodność

 

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x