OKÓLNIK
Okólnik 30/2016
27.10.2016
Spis treści:

Okólnik 30

DEKRET

Kierując się troską o stan liturgii w Kościele Płockim niniejszym powołuję nowy skład Komisji Liturgicznej:

1. Ks. prał. prof. dr hab. Daniel Brzeziński - przewodniczący
2. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski - wiceprzewodniczący
3. Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski
4. Ks. mgr Andrzej Janicki
5. Ks. dr Artur Janicki
6. Ks. kan. dr Tomasz Lewicki
7. Ks. kan. dr Andrzej Rojewski
8. Ks. kan. dr Marek Wilczewski

Zgodnie z normami 43. Synodu Diecezji Płockiej Komisja Liturgiczna ma być stałym organem doradczym Biskupa Płockiego w zakresie życia liturgicznego. Ponadto ma wspierać formację liturgiczną duchowieństwa i wiernych świeckich.
Na trud powierzonych obowiązków z serca błogosławię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Płock, dnia 18 października 2016 r.
W święto św. Łukasza Ewangelisty
Nr 2381/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

DEKRET

Niniejszym powołuję nowy skład Komisji Przedwizytacyjnej:

1. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski - przewodniczący
2. Ks. dr Dariusz Rogowski - wiceprzewodniczący
3. Ks. dr Jarosław Kamiński
4. Ks. dr Wojciech Kućko
5. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz
6. Ks. kan. mgr Andrzej Milewski
7. Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski

Zadaniem Komisji jest wizytacja parafii, która ma poprzedzać wizytację pasterską Księży Biskupów. Celem wizytacji jest przygotowanie na piśmie sprawozdania:
1) o stanie administracyjnym parafii – ks. Piotr Grzywaczewski
i ks. Dariusz Rogowski;
2) o stanie duszpasterskim parafii – ks. Jarosław Kamiński,
ks. Wojciech Kućko i ks. Łukasz Zdunkiewicz;
3) o stanie materialnym obiektów sakralnych i parafialnych ze wskazaniem i realizacją planów na przyszłość oraz o stanie obiektów zabytkowych – ks. Andrzej Milewski i ks. Ryszard Paradowski.
Na trud powierzonych obowiązków z serca błogosławię, w imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego.

Płock, dnia 28 września 2016 r.
Nr 2137/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz


KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – 13 listopada 2016 r.

Konferencja Episkopatu Polski podczas 346. Zebrania Plenarnego na Jasnej Górze w dniu 27 listopada 2008 r. podjęła decyzję, aby każda druga niedziela listopada była w Kościele w Polsce Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który merytorycznie przygotowuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W bieżącym roku dzień ten przypada 13 listopada i poświęcony będzie sytuacji chrześcijan w Iraku.
Z okazji Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym zostały przygotowane pomoce duszpasterskie (wprowadzenie do Mszy św., kazanie dla dorosłych, kazanie dla dzieci, modlitwa powszechna i propozycje ogłoszeń) i katechetyczne (konspekty dla szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej) przedstawiające sytuację prześladowanych chrześcijan na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Iraku. Katechezy będą również dostępne jako pliki do pobrania ze strony internetowej www.pkwp.org.
Ze względu na trwającą nadal dramatyczną sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie, po konsultacjach z Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, została podjęta decyzja, że tegoroczny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym będzie ponownie – jak w roku 2010 – poświęcony sytuacji chrześcijan w Iraku.
W tym roku po raz kolejny będzie możliwość wysłania SMS-a charytatywnego o treści RATUJE pod nr 72405. Pozyskane w ten sposób środki będą również przekazane na pomoc Kościołowi w Iraku.

2. Diecezjalna uroczystość zakończenia Jubileuszu Miłosierdzia

Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży i wiernych świeckich do wzięcia udziału w diecezjalnym zakończeniu Nadzwyczajnego Jubileuszu Roku Miłosierdzia, które odbędzie się 20 listopada 2016 r. w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 14.30 Koronką do Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 będzie sprawowana Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery. O 16.30 zespół muzyki sakralnej „Lumen” zaprezentuje „Pop-Oratorium Miłosierdzie Boże”. Po zakończonych uroczystościach jest przewidziany poczęstunek.
Czcigodnych Księży Dziekanów prosimy o zorganizowanie wyjazdu dla wiernych świeckich, przedstawicieli parafii danego dekanatu.
Płock, dnia 10 października 2016 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

Dnia 21 listopada 2016 r. w Sali Biskupów WSD w Płocku odbędzie się konferencja dla Księży Proboszczów pt. „Dotacje unijne, zmiany w prawie, bezpieczeństwo w sieci, nowoczesne rozwiązania energetyczne”. W trakcie zostaną poruszone takie tematy, jak: dotacje unijne, fotowoltaika czy obrót gruntami. Prelegentami będą specjaliści, którzy podzielą się swoją wiedzą i będą odpowiadać na pytania.
Ze względu na wagę i aktualność poruszanych tematów, do udziału w konferencji zobowiązani są wszyscy Księża Proboszczowie, Administratorzy i Wikariusze do rocznika święceń 1999.

Program:
10.00 - Rozpoczęcie konferencji, słowo Biskupa Płockiego Piotra Libery.
10.10 - 11.00 – Aplikowanie o dotacje unijne i krajowe, Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego.
11.00 – 11.30 – Zagrożenia w Sieci, sposoby zabezpieczeń i przeciwdziałanie, ekspert KWP w Radomiu, nadkm. Katarzyna Kucharska.
11.30-11.45 - Przerwa.
11.45-12.30 - Zmiany w prawie dotyczące wybranych zagadnień związanych z działalnością parafii - mec. Rajmund Jaroszek: nowa ustawa o obrocie ziemią, ochrona danych osobowych - nowe projekty, aktualny stan prawny dotyczący zarządców cmentarzy oraz informacje o przygotowaniu nowej ustawy o cmentarzach.
12.30-13.00 - Nowoczesne rozwiązania energetyczne - fotowoltaika, dr inż. Artur Biernat, dr Jakub Pawelec, mgr Paweł Gutowski - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
13.00 - Zakończenie konferencji.

Płock, dnia 24 października 2016 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Serdecznie zapraszam Czcigodnych Księży Proboszczów miasta Płocka oraz Księży pracujących w Centralnych Urzędach Diecezjalnych na wieczór skupienia, który odbędzie się dnia 4 listopada br. w kaplicy św. Stanisława Kostki w WSD. Nasze spotkanie rozpoczniemy o g. 19.30 Nieszporami, a zakończymy ok. g. 21.00 Apelem jasnogórskim. Wieczór skupienia poprowadzi ks. Aleksander Radecki, były ojciec duchowny seminarium wrocławskiego i znany rekolekcjonista. Temat spotkania brzmi następująco: Kapłan sługą miłosierdzia.
2. Informuję Czcigodnych Księży o zimowej turze rekolekcji kapłańskich, która odbędzie się w dniach 6-8 lutego 2017 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Rekolekcje rozpoczniemy w poniedziałek o g. 10.00, a zakończymy w środę o g. 13.00. W ich przeżywaniu pomoże nam ks. dr Zenon Hanas SAC, wykładowca UKSW i rekolekcjonista. Uczestnictwo w rekolekcjach proszę zgłaszać do p. Heleny Błaszkiewicz z działu gospodarczego Wyższego Seminarium pod numer telefonu: 024/ 262 60 53 (centrex 166); tel. kom.: 501 222 715. Proszę zabrać ze sobą albę i stułę. Serdecznie zapraszam do udziału w ćwiczeniach duchowych.
Płock, dnia 19 października 2016 r.

Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

KOMUNIKAT WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU

Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i Koło Naukowe WSD zapraszają w dniach 14-15 listopada 2016 r. na 39. Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku. Odbędzie się ono pod hasłem: „Rodzina # fascynujący projekt”. Publikujemy jego program:

14 listopada (poniedziałek)

7.30 – Msza św.: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Piotr Libera, Biskup Płocki (Kaplica Dobrego Pasterza).
9.15 – Otwarcie sympozjum: Biskup Płocki dr Piotr Libera, Rektor WSD w Płocku ks. dr Marek Jarosz, Prezes Koła Naukowego kl. Krzysztof Stawicki
9.30 – Ks. dr Przemysław Drąg: Blaski i cienie młodych rodzin. Radości i problemy młodych małżeństw.
10.15 – Dr Małgorzata Szyszka, KUL: Rozważnie czy romantycznie? Małżeństwo i rodzina oczami młodzieży.
11.30 – Prof. Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium: Gdy alkohol zabija rodzinę. Jak radzić sobie z problemem alkoholowym w rodzinie?
12.20 – Modlitwa południowa
15.30 – Jerzy Grzybowski, założyciel ruchu rekolekcyjnego „Spotkania małżeńskie”: Rozumieć i być rozumianym w rodzinie – dialog podstawową formą rozwoju więzi rodzinnych.
16.15 – Ks. prof. Wojciech Góralski, UKSW i WSD Płock: „Amorislaetitia” – co powiedział i czego nie powiedział Papież?
17.00 – Przerwa
17.30 – Anna i Krzysztof Bugalscy: Miłość czy patologia. Pokochać dziesięcioro dzieci – świadectwo.
19.00 – Nieszpory: ks. dr hab. Sławomir Zalewski (Kaplica Dobrego Pasterza).
20.00 – Koncert zespołu Moja rodzina.

15 listopada (wtorek)

7.30 – Msza św.: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Jan Wątroba, Biskup Rzeszowski, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny (Kaplica Dobrego Pasterza).
9.30 – Ksiądz Biskup dr Jan Wątroba: Sposoby przygotowywania młodych do stworzenia szczęśliwego małżeństwa i rodziny.
10.15 – O. dr Mirosław Ostrowski OP: Integrować nie wykluczać. Duszpasterstwo związków niesakramentalnych.
11.30 – Elżbieta i Jacek Guzowie - świadectwo; Biskup Płocki dr Piotr Libera, Rektor WSD w Płocku ks. dr Marek Jarosz, Prezes Koła Naukowego kleryk Krzysztof Stawicki.
12.30 – Modlitwa południowa.

Płock, dnia 25 października 2016 r.

Ks. dr Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku

Ks. dr hab. Sławomir Zalewski
Opiekun Koła Naukowego WSD w Płocku

 

KOMUNIKAT AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI PŁOCKIEJ

„Tak Polska się zaczęła – 1050 rocznica Chrztu Polski” – pod takim tytułem 19 listopada 2016 r. (sobota) odbędzie się IX Sympozjum Naukowe Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.

Program:

8.00-8.45 Zapisy uczestników – recepcja, Opactwo Pobenedyktyńskie.
9.00-10.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Piotra Libery Biskupa Płockiego - Katedra Płocka.

Wystąpienia i referaty - I część: Płocka Katedra
10.00-10.10 Słowo wprowadzające i powitanie gości - Danuta Janicka, prezes AKDP.
10.10-10.40 referat 1 (w Płockiej Katedrze) „U początków wiary diecezji płockiej – Świadectwo zapisane w płockiej katedrze” - ks. kan. Stefan Cegłowski.

Wystąpienia i referaty II część: Opactwo Pobenedyktyńskie
11.00-11.25 referat 2 „Tak zaczęła się Polska - dlaczego wybraliśmy chrześcijaństwo” - prof. dr hab. Tomasz Jasiński - UAM w Poznaniu.
11.25-11.50 referat 3 „Czy Polsce potrzebna jest rechrystianizacja. Znaczenie Chrztu Polski dziś - zadania katolików świeckich w Polsce wobec wyzwań współczesności” - ks. prof. dr hab. Janusz Mariański KUL.
11.50-11.50 referat 4 „Świętość nieśli polskiej ziemi - św. s. Faustyna Kowalska” - s. Elżbieta Siepak ZMBM.
12.15-13.00 „Tak Polska się zaczęła - 1050 rocznica Chrztu Polski” - dyskusja panelowa z udziałem ks. bp. Piotra Libery i zaproszonych gości – prowadzący ks. dr Jarosław Kamiński - Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii DP.
13.00-13.45 Poczęstunek.
13.45-14.00 Podsumowanie konkursu na temat: „Tak Polska się zaczęła – 1050. rocznica Chrztu Polski”.
14.00-15.00 Koncert w wykonaniu Eweliny Hańskiej i Ryszarda Morki, przy akompaniamencie Witolda Wołoszyńskiego.
15.00 Słowo końcowe i błogosławieństwo.
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie

Udział w sympozjum prosimy zgłaszać do dn. 17. 11. 2016 w biurze Akcji Katolickiej (wtorki i czwartki), telefonicznie. 24 262 50 60, w godz. 10.00 – 14.00 lub pocztą elektroniczną: akcjakatolicka_plock@op.pl
Płock, dnia 25 października 2016 r.

Danuta Janicka
Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

INFORMACJA KANCELARII KURII

Na prośbę Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski informujemy, że na terenie Polski działalność prowadzi ks. BriceMegnono. Jego postawa „nie licuje z godnością stanu kapłańskiego, a podejmowane działania posiadają znamiona przestępczości”. Na tego kapłana ks. abp. Joseph Atanga SJ, Arcybiskup Bertoua w Kamerunie, nałożył karę suspensy „a divinis”.
Płock, dnia 24 października 2016 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

PERSONALIA

Odznaczenia kanonickie

1. Ks. mgr Janusz Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Sulerzyżu, z dniem 15 października 2016 r., odznaczony tytułem kanonika.
2. Ks. Tomasz Szablewski, z dniem 23 października 2016 r., odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej.

Nominacja administratora parafii

Ks. dr Wiesław Szymański, wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, z dniem 18 października 2016 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Anny w Sokołowie, w dekanacie gostynińskim.

Nominacja wikariuszowska

Ks. mgr Rafał Kabelis, kapelan Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, z dniem 1 listopada 2016 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie.

Inne
Ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, a dniem 14 października 2016 r., mianowany delegatem Biskupa Płockiego ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezji płockiej.
Płock, dnia 25 października 2016 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 26 października 2016 r.
Nr 2479/2016

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x