OKÓLNIK
Okólnik 29/2016
12.10.2016
Spis treści:

Okólnik 29

KOMUNIKAT Z 374. ZEBRANIA PLENARNEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W dniach 4 i 5 października br. w Warszawie odbyło się 374. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział ks. prał. Mykhaylo Tkhorovskyy, Chargé d’Affaires Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

1. Konferencja Episkopatu Polski wyraziła wielką wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za wizytę w naszym kraju i Światowe Dni Młodzieży. Biskupi dziękują za serdeczne spotkania z następcą Świętego Piotra i jego nauczanie, które podnosi na duchu i inspiruje do działania. Polska młodzież pragnie kontynuacji Światowych Dni Młodzieży w swoim życiu osobistym i wspólnotowym. Biskupi proszą więc duszpasterzy, aby wraz z młodzieżą rozeznawali w swoich parafiach i wspólnotach, w jaki sposób można kontynuować to dzieło. Diecezje, parafie czy wspólnoty są zaproszone do tego, aby nie czekać na odgórne sugestie, ale – jak mówił Papież w Polsce – zejść z przysłowiowej „kanapy” i założyć „buty wyczynowe”, czyli wyjść z własną inicjatywą.
Biskupi polscy dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w Światowe Dni Młodzieży. Serdecznie dziękują młodzieży, która tak licznie wzięła udział w spotkaniu z Ojcem Świętym. Szczególna wdzięczność należy się Stolicy Apostolskiej, Konferencjom Episkopatów krajów, z których przybyła młodzież, Archidiecezji Krakowskiej oraz wszystkim goszczącym młodych ludzi w Polsce, szczególnie polskim parafiom i rodzinom, które okazały się najlepszymi ambasadorami naszej Ojczyzny. Jednocześnie biskupi wyrażają podziękowanie władzom rządowym i samorządowym za zaangażowanie w przygotowanie i przeżycie Światowych Dni Młodzieży. Szczególne słowa wdzięczności kierują do służb mundurowych, medycznych i wolontariuszy. Konferencja Episkopatu Polski dziękuje osobom pracującym w środkach społecznego przekazu, które z poświęceniem obsługiwały to najważniejsze wydarzenie medialne w Polsce.
Światowe Dni Młodzieży i trwający Rok Miłosierdzia są wezwaniem do ożywienia wyobraźni miłosierdzia. To właśnie miłosierdzie powinno być obliczem Kościoła w Polsce w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

2. Podczas obrad biskupi podsumowali obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jubileusz stał się czasem pogłębienia duchowości chrzcielnej, twórczego podjęcia chrześcijańskiego dziedzictwa oraz rozbudzenia ducha miłości do Ojczyzny. Podkreślono potrzebę kontynuowania działań ewangelizacyjnych w parafiach oraz tworzenia i rozwoju grup towarzyszących młodzieży i dorosłym we wzroście wiary. Owocem Jubileuszu winna stać się większa troska o liturgię chrztu świętego w parafiach a także pogłębienie i rozszerzenie katechezy dorosłych przed chrztem dziecka. Biskupi zwracają uwagę na potrzebę inicjacji chrześcijańskiej jako metody formacji oraz na konieczność pogłębienia ducha misyjnego wspólnot.

3. Biskupi rozważali też kwestie związane z duszpasterstwem rodzin w świetle adhortacji Papieża Franciszka „Amoris laetitia”. Konferencja Episkopatu Polski podkreśliła potrzebę pogłębionej refleksji teologiczno-duszpasterskiej nad tym ważnym dokumentem, który ukazuje piękno małżeństwa i rodziny. Biskupi wyrazili wdzięczność Ojcu Świętemu za umocnienie rodzin katolickich, które z miłością i poświęceniem realizują swoje powołanie. Zwrócili uwagę na potrzebę jeszcze większego zaangażowania w duszpasterstwo osób, które nie żyją w związkach sakramentalnych. Zaproponowali również powołanie – tam, gdzie ich nie ma – diecezjalnych duszpasterzy związków niesakramentalnych, którzy będą współpracowali z duszpasterzami rodzin.

4. W kwestii świętości życia ludzkiego biskupi przypominają nauczanie Ojca Świętego Jan Pawła II, który napisał: „Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia (…). Ciężar moralny przerywania ciąży ukazuje się w całej prawdzie, jeśli się uzna, że chodzi tu o zabójstwo, a zwłaszcza jeśli rozważy się szczególne okoliczności, które je określają. Tym, kto zostaje zabity, jest istota ludzka u progu życia, a więc istota najbardziej niewinna, jaką w ogóle można sobie wyobrazić: nie sposób uznać jej za napastnika, a tym bardziej za napastnika niesprawiedliwego! (…) Jest całkowicie powierzona trosce i opiece tej, która nosi ją w łonie” (Evangelium vitae, 58).

Kościół od wieków nieprzerwanie wspiera kobiety w macierzyństwie. Ponad 800 instytucji Kościoła katolickiego w Polsce realizuje ok. 5 tys. dzieł charytatywnych, docierając do ok. 3 mln osób. Wśród nich są domy samotnej matki, okna życia, ośrodki adopcyjne oraz pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci. Konferencja Episkopatu Polski z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy społeczne i państwowe, które wspierają narodziny dzieci i ich rozwój. Jednocześnie biskupi dziękują wszystkim, którzy już zaangażowali się w troskę o kobiety i dzieci.
Biskupi podkreślają, że instytucje Kościoła nie zajmują się przygotowywaniem projektów ustaw cywilnych, ale korzystają z prawa do wyrażania swoich opinii nt. proponowanych regulacji prawnych. W tym kontekście Konferencja Episkopatu Polski zaznacza, iż życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną. Biskupi polscy przypominają, iż nie popierają projektów zapisów prawnych, które przewidują karanie kobiet, które dopuściły się aborcji. Te kwestie Kościół rozwiązuje w sakramencie pojednania, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i normami etyczno-moralnymi (zob. Komunikat z 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, Gniezno-Poznań, 14-16 kwietnia 2016 r.). Konferencja Episkopatu Polski zachęca jednocześnie do modlitwy w intencji kobiet, które swoim życiem wypełniają powołanie do macierzyństwa oraz w intencji kobiet, które przeżywają trudności w swoim życiu.

5. Biskupi omówili inicjatywy pastoralno-społeczne, jakie Kościół w Polsce podejmuje w Roku Miłosierdzia w ramach działalności Caritas Polska, wspólnie z diecezjalnymi Caritas, zespołami parafialnymi i Szkolnymi Kołami Caritas. Do tych inicjatyw należą głównie dzieła pomocy na rzecz rodzin, dzieci, młodzieży, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, osób w krajach Trzeciego Świata, ofiar wojen, emigrantów i uchodźców.
Księża biskupi z uznaniem ocenili dotychczasowe działania Caritas i poparli program pomocy ofiarom konfliktu syryjskiego pod nazwą „Rodzina Rodzinie” przygotowany przez Caritas Polska. Umożliwia on wspieranie konkretnej rodziny przez określone środowisko, wspólnotę, rodzinę lub pojedyncze osoby. Dla ułatwienia realizacji tego programu została utworzona specjalna strona internetowa www.rodzinarodzinie.caritas.pl. Biskupi wzywają także do modlitwy o pokój na świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie.

6. Konferencja Episkopatu Polski ponawia swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy NSZZ „Solidarność” w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Biskupi przypominają, że niedziela jest wartością religijną i rodzinną oraz ufają, że Polacy – podobnie jak obywatele innych krajów – będą mogli cieszyć się prawem do wolnej niedzieli.

7. Biskupi zapraszają wszystkich wiernych do udziału w proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. List pasterski przygotowujący duchowo do tego wydarzenia zostanie odczytany w kościołach w niedzielę 16 października br.

8. W bieżącym roku obchodzone jest 100-lecie działalności Papieskiej Unii Misyjnej. W tym kontekście – doceniając misyjne zaangażowanie Kościoła w Polsce – biskupi apelują do duszpasterzy, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, aby z nowym entuzjazmem włączyli się w dzieło misyjne Kościoła, które wpisuje się w przyszłoroczny program duszpasterski „Idźcie i głoście!”. Szczególną okazją ku temu będzie zbliżający się Światowy Dzień Misyjny przypadający w tym roku 23 października.

9. W dniach 20-24 października 2016 r. będzie miała miejsce Pielgrzymka Narodowa do Rzymu. Jest to forma dziękczynienia Bogu za Rok Miłosierdzia, 1050-lecie Chrztu Polski oraz wizytę Ojca Świętego Franciszka w Polsce i Światowe Dni Młodzieży. Pielgrzymi będą uczestniczyć w Eucharystiach w czterech Bazylikach Patriarchalnych, przejdą przez Bramy Miłosierdzia i spotkają się na audiencji z Ojcem Świętym Franciszkiem. Konferencja Episkopatu Polski zachęca wiernych do wzięcia udziału w pielgrzymce, aby podziękować Bogu za otrzymane łaski.

10. Biskupi podjęli temat duszpasterstwa ludzi sportu i podziękowali sportowcom za godne reprezentowanie naszej Ojczyzny na arenie międzynarodowej. Wyrażają również wdzięczność za świadectwo wiary, które stanowi przykład dla wielu osób.

Biskupi błogosławią rodakom w kraju i za granicą, zawierzając Matce Bożej kontynuację dzieła Światowych Dni Młodzieży, Jubileuszu Miłosierdzia i Roku 1050-lecia Chrztu Polski.
Warszawa, 5 października 2016 r.

Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

 

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Badania niedzielnych praktyk religijnych

Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, co roku prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów o przeprowadzenie takich badań w dniu 16 października 2016 r. według instrukcji zawartej w formularzu dostarczonym do parafii. Prosimy również o odpowiedzi na dodatkowe pytania, dotyczące działalności wydawniczej parafii. Wypełnione formularze prosimy przesłać do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej do 15 listopada 2016 r.

2. II Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej

Wydział Teologiczny UMK oraz Fundacja „Pro Futuro Theologiae” zapraszają na II Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej skierowany do schol i zespołów wokalnych działających przy parafiach diecezji toruńskiej, włocławskiej, płockiej oraz pelplińskiej. Pragniemy w ten sposób uczcić patronkę muzyki kościelnej, św. Cecylię, nawiązując do bogatej tradycji obchodów tego święta, ale także zachęcić dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym Kościoła.
Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o przekazanie informacji o przeglądzie, który odbędzie się 19 listopada 2016 roku na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie ks. bp Antoni Długosz.
Więcej informacji, regulamin oraz karta zgłoszeniowa na:www.teologia.umk.pl. Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2016 r. na adres portamusgaudium@umk.pl lub na adres:
Wydział Teologiczny UMK
ul. Gagarina 37
87-100 Toruń
z dopiskiem na kopercie „II Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej”

Płock, dnia 5 października 2016 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego


KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

I. Kwestionariusze katechetyczne

Z dniem 30 września br. minął termin dostarczenia kwestionariusza katechetycznego. Księża Proboszczowie, którzy dotychczas tego nie dopełnili, proszeni są o przesłanie w trybie pilnym kwestionariuszy do sekretariatu Wydziału Katechetycznego.

II. Rekolekcje dla katechetów świeckich i zakonnych

Rekolekcje dla katechetów odbędą się w następujących miejscach i terminach:
7-9 października br. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku
21-23 października br. w MCEW „Studnia” w Płocku

Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 17.30, zaś kończą w niedzielę około godz. 13.30. Do wzięcia udziału w rekolekcjach zobowiązani są ci katecheci, którzy otrzymają imienne zaproszenia drogą mailową.

III. Konferencje szkoleniowe dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych

Spotkania szkoleniowe odbędą się w następujących terminach:
• 19 października br. w Opactwie pobenedyktyńskim w Płocku;
• 20 października br. na terenie domu parafialnego im św. Faustyny Kowalskiej w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.
Początek szkolenia o godzinie 10.00. Katecheci, których głównym miejscem zatrudnienia jest szkoła ponadgimnazjalna są zobowiązani do udziału w spotkaniu w jednym z wyżej wskazanych terminów.
Płock, dnia 6 października 2016 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA NAUCZYCIELI

W związku z przypadającym 14 października Dniem Edukacji Narodowej uprzejmie zachęcam Księży Proboszczów do zorganizowania w tym czasie w ramach parafialnego duszpasterstwa nauczycieli Mszy św. w intencji wszystkich pracowników Oświaty. Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej wraz z Diecezjalnym Duszpasterstwem Nauczycieli organizuje z tej okazji spotkanie dla nauczycieli, wychowawców i pracowników Oświaty w dniu 16 października 2016 r. w parafii św. Stanisława Kostki w Płocku o godzinie 18.00. Rozpocznie je Msza św. w intencji nauczycieli. Na spotkanie zapraszamy wszystkich pracowników Oświaty, także tych, którzy przeszli już na emeryturę. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą do Księży Proboszczów obydwu płockich dekanatów, aby podali tę informację w ogłoszeniach parafialnych w najbliższą niedzielę – 9 października 2016 r.
Płock, dnia 6 października 2016 r.

Ks. Grzegorz Zakrzewski
Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli

KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Serdecznie zapraszam Czcigodnych Księży Proboszczów miasta Płocka oraz Księży pracujących w Centralnych Urzędach Diecezjalnych na wieczór skupienia, który odbędzie się dnia 4 listopada br. w kaplicy św. Stanisława Kostki w WSD. Nasze spotkanie rozpoczniemy o g. 19.30 Nieszporami, a zakończymy ok. g. 21.00 Apelem jasnogórskim. Wieczór skupienia poprowadzi ks. Aleksander Radecki, były ojciec duchowny seminarium wrocławskiego i znany rekolekcjonista. Temat spotkania brzmi następująco: Kapłan sługą miłosierdzia.
2. Informuję Czcigodnych Księży o zimowej turze rekolekcji kapłańskich, która odbędzie się w dniach 6-8 lutego 2017 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Rekolekcje rozpoczniemy w poniedziałek o g. 10.00, a zakończymy w środę o g. 13.00. W ich przeżywaniu pomoże nam ks. dr Zenon Hanas SAC, wykładowca UKSW i rekolekcjonista. Uczestnictwo w rekolekcjach proszę zgłaszać do p. Heleny Błaszkiewicz z działu gospodarczego Wyższego Seminarium pod numer telefonu: 024/ 262 60 53 (centrex 166); tel. kom.: 501 222 715. Proszę zabrać ze sobą albę i stułę. Serdecznie zapraszam do udziału w ćwiczeniach duchowych.
Płock, dnia 3 października 2016 r.

Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA SŁUŻBY ZDROWIA

Serdecznie zapraszam na diecezjalną uroczystość ku czci św. Łukasza, Patrona Służby zdrowia, która odbędzie się w poniedziałek 17 października 2016r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na Winiarach, przy ul. Medycznej 19 w Płocku. Centralnym punktem uroczystości będzie Msza św. koncelebrowanapod przewodnictwem Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego, sprawowana w Kaplicy Szpitalnej o godz. 17.30. Mszę św. poprzedzi całodniowa Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo – Naukowa: „Człowiek w obliczu zmiany - konteksty medyczne, edukacyjne, społecznei psychologiczne”

PROGRAM KONFERENCJI:
Godz. 8.30 – 9.00– rejestracja uczestników
Godz. 9.00 - 9.40
Wprowadzenie – ks. prof. A. Gretkowski - Uczelnia Korczaka w Warszawie, dr S. Kwiatkowska PWSZ w Płocku
Wystąpienie Rektora Uczelnia Korczaka w Warszawie – prof. dr hab. J.Auleytner
Wystąpienie Rektora SWPW w Płocku – prof. ndzw. dr hab. Z. Kruszewski
Wystąpienie Kierownika Katedry Pracy Socjalnej KUR Rużomberok - prof. A. Zilova
Wystąpienia zaproszonych Gości
Uroczyste otwarcie konferencji – Dyrektor WSzZ w Płocku- mgr S. Kwiatkowski

CZĘŚĆ PIERWSZA
CZŁOWIEK W OBLICZU ZMIANY – KONTEKSTY ZDROWOTNE I SOCJALNE
Moderatorzy: prof. A. Zilova, dr hab. B. Skałbania
9.40 - 10.00 - prof. A. Zilova KUR Słowacja, Postrzeganie niepełnosprawności w badaniach w Republice Słowackiej
10.00-10.20 - dr. J. Pyszkowska Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Choroba - klęska czy zadanie?
10.20-10.40 - dr I. Pyrzyk, prof. KSW Włocławek, Zmiana jako kategoria naukowa i edukacyjna
10.40-10.55 – dr I. Gołębiewska, Uczelnia Korczaka Warszawa, Starość w kontekście zmiany – sytuacje graniczne jako przyczyna i mechanizm życiowych wyborów
10.55- 11.30 Przerwa kawowa
11.30 - 11.50 - prof. E. Janigowa, KUR –Słowacja, Zmiany i przemiany pracy socjalnej na Słowacji
11.50- 12.10 - prof. A. Novotna, A. Šaffová KUR Słowacja, Problemy społeczne (socjalne) osób ze stwardnieniem rozsianym
12.10-12.25 – dr M. Kawa, Uczelnia Korczaka Warszawa, Elementy rytów przejścia (rites de passage) w sytuacjach granicznych i okołośmiertnych
12.25-12.40- dr S. Kwiatkowska PWSZ Płock, Współczesna szpitalna pomoc socjalna i społeczna w świetle Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku
12.40-12.55 – dr M. Jabłoński, Uczelnia Korczaka Warszawa, Istota poczucia jakości życia w pracy terapeutów śmiechem
Godz. 13.00 – 13.30 Przerwa obiadowa

CZĘŚĆ DRUGA
CZŁOWIEK W OBLICZU ZMIANY - KONTEKSTY PSYCHOLOGICZNE I EDUKACYJNE
Moderatorzy: dr M. Kamińska, dr T. Lewandowska-Kidoń
13.30-13.50 - prof. K. de Walden-Gałuszko Prezes PTPO, UM Gdańsk, Reakcje psychiczne człowieka na chorobę nowotworową i możliwość pomocy
13.50-14.10 - ks. prof. A. Gretkowski, Uczelnia Korczaka Warszawa, Żałoba dziecka – formy i metody pomocy
14.10-14.30 – dr hab. A. Wojciechowski, Toruńska Szkoła Wyższa, Sytuacja graniczna, czy naturalny rozwój?
14.30-14.50 - prof. B. Skałbania Uczelnia Korczaka Warszawa, Znaczenie języka w relacji lekarza z pacjentem - dzieckiem
14.50-15.05 -dr E. Pędraszewska–Iskrzak, SWPW Płock, Wspieranie rozwoju poznawczego dziecka z dysplazją korową płata czołowego
15.05-15.20 - dr J.R. Syska, SWPW Płocku, Rola nauczycieli i rodziców w przygotowaniu dzieci i młodzieży do zmian zachodzących w technologii komunikacyjnej – cyberprzemoc
15.20-16.oo – Przerwa na kawę
16.oo-16.15- dr T. Lewandowska-Kidoń, dr A. Witek, Uczelnia Korczaka Warszawa, Rola edukacji w kreowaniu życia wartościowego uczniów przewlekle chorych
16.15-16.30 - dr M. Kamińska, SWPW w Płocku, Postawy opiekuńczo-wychowawcze współczesnych rodziców wobec dzieci w wieku przedszkolnym – analiza społecznopedagogiczna
16.3o-16.45 – dr E. Jeżewska-Krasnodębska, Uczelnia Korczaka Warszawa, Występowanie zaburzeń mowy i dysleksji rozwojowej u uczniów kończących naukę w szkole podstawowej
16.45-17.oo – dr A. Wolański, Uczelnia Korczaka Warszawa, Słowa, które pozwalają widzieć. Audiodeskrypcja jako forma przeciwdziałania dyskryminacji osób niewidomych i niedowidzących w dostępie do kultury
17.oo-17.20 - Podsumowanie konferencji prof. dr hab. B. Skałbania Uczelnia Korczaka Warszawa

Zaproszenie to kieruję do Czcigodnych Księży Kapelanów szpitali, hospicjów oraz domów pomocy społecznej, jak również do wszystkich Księży związanych z duszpasterstwem służby zdrowia w naszej diecezji.
Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży o przekazanie mojego serdecznego zaproszenia stosownym osobom: Dyrekcjom i Pracownikom szpitali, hospicjów, DPS i pozostałych ośrodków pomocy medycznej, gdzie duszpasterzują Czcigodni Księża, oraz o osobistą zachętę do wzięcia udziału w naszym diecezjalnym świętowaniu.
Proszę również o potwierdzenie przyjazdu do 15 października (kom. 515 17 17 87), a także o zabranie ze sobą alby.
Liczę na pozytywną odpowiedź i udział w naszym wspólnym święcie.
Płock, dnia 10 października 2016 r.

Ks. Krzysztof Błaszczak
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia


PERSONALIA

Nominacje
Ks. dr Artur Janicki, ojciec duchowny w Szkołach Katolickich w Sikorzu, wykładowca WSD w Płocku i diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, z dniem 7 października 2016 r., mianowany ceremoniarzem biskupim.

Zwolnienia
Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej i ceremoniarz biskupi, z dniem 7 października 2016 r., na własną prośbę,zwolniony z funkcji ceremoniarza biskupiego.

Płock, dnia 10 października 2016 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 10 października 2016 r.
Nr 2297/2016

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x