OKÓLNIK
Okólnik 25/2016
25.08.2016
Spis treści:

 

 

Okólnik 25

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE 
I DOŻYNKI DIECEZJI PŁOCKIEJ W WIECZFNI KOŚCIELNEJ

Umiłowani Rolnicy, Siostry i Bracia!
Od Święta Matki Boskiej Zielnej gospodarze i gospodynie niosą do świątyń żniwne wieńce i kwiaty, warzywa i owoce, chleby i zioła. Czynią to w postawie dziękczynienia Stwórcy, że pobłogosławił ich pracy i że ziemia plon wydała. Dożynki to najpiękniejszy obrzęd związany z rolniczą pracą. Są ukoronowaniem trudu wielu ludzi, a szczególnie rolników. Organizowane są w wymiarze parafialnym i samorządowym. 
W tym roku dziękczynienie za zbiory wpisuje się w jubileusz 1050-lecia Chrztu naszej Ojczyzny i w dziękczynienie za Nawiedzenie Kościoła Płockiego przez Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Podziękujmy naszej Matce i Królowej za Jej obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, i za zdroje łask, których doznaliśmy w roku Nawiedzenia. Podziękujmy za żniwa i zbiory, a w tym roku były one szczególnie trudne. 
Gorąco zapraszam Was Siostry i Bracia, Rolnicze Rodziny, na Dożynki Jasnogórskie, które odbędą się w dniach 3-4 września i na Dożynki Diecezjalne do Wieczfni Kościelnej w niedzielę 11 września. Program uroczystości znajdziecie na plakatach zapraszających. 
Do Matki Miłosierdzia pielgrzymujemy z dziękczynieniem - to słowa przewodnie naszego jasnogórskiego dziękczynienia, podczas którego starostowie Dożynek – rolnicy naszej Diecezji - wręczą chleb Księdzu Prymasowi, Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polski i Panu Ministrowi Rolnictwa oraz odmówią modlitwę Zawierzenia Rolników Matce Bożej Częstochowskiej. W sobotni wieczór, także rolnicy naszej diecezji, poprowadzą nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Wiem, że serca rolników przepełnia dziś lęk o utrzymanie gospodarstw i opłacalność pracy. Tym bardziej nie możemy ustawać w modlitwie. W Bogu i Jego Matce szukać mamy oparcia i nadziei. Liczę jak zawsze na obecność Czcigodnych Księży i Rolników z wieńcami dożynkowymi na Jasnej Górze oraz tydzień później (11 września) w Wieczfni Kościelnej, w dekanacie mławskim. Zapraszam także ludzi miast i wszystkich pracujących na rzecz rolnictwa. Polecam Was opiece Maryi, Pani Równin Mazowsza.
Z wyrazami pasterskiej miłości w Chrystusie Panu.

Płock, dnia 22 sierpnia 2016 r.
We wspomnienie Matki Bożej Królowej

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego należy odczytać podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich, w niedzielę 28 sierpnia br.
Płock, dnia 22 sierpnia 2016 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. XXXIV Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

XXXIV Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 17 września 2016 r. pod hasłem „M jak Miłosierdzie”, które nawiązuje do trwającego Roku Miłosierdzia oraz zakończonych ŚDM w Krakowie. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwu grupach (dzieci i młodzież).

Program Pielgrzymki Dzieci
Plac przed kościołem farnym w Przasnyszu
9.15 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby
10.00 – powitanie dzieci i opiekunów, zawiązanie wspólnoty
10.30 – piesza pielgrzymka do Rostkowa (ok. godziny marszu)
Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie
ok. 12.00 – przejście przez Bramę św. Stanisława Kostki i powitanie pielgrzymów
13.00 – Msza św. – przewodniczy J. E. Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski
14.00 – zakończenie pielgrzymki dzieci

Program Pielgrzymki Młodzieży
Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie
16.00 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby
16.30 – powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty
17.00 – program ewangelizacyjny „M jak Miłosierdzie”
18.00 – Msza św. – przewodniczy J. E. Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski
19.30 – koncert zespołu „Rootzmans”
ok. 21.00 – zakończenie pielgrzymki młodzieży

Uwagi organizacyjne:
• Za organizację i przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”, Dekanalni Duszpasterze Młodzieży oraz poproszeni księża i katecheci do poprowadzenia grup dziecięcych.
• Bardzo prosimy Księży Dziekanów o życzliwe zainteresowanie się i o pomoc, szczególnie przy organizacji wyjazdów z poszczególnych dekanatów.
• W dniu 6 września 2016 r. o godz. 17.00 w MCSW „Studnia” przy ul. Górnej 1 odbędzie się spotkanie J.E. Piotra Libery Biskupa Płockiego z Dekanalnymi Duszpasterzami Młodzieży i Dekanalnymi Duszpasterzami LSO.
• Nad bezpieczeństwem pielgrzymów w Przasnyszu i Rostkowie czuwać będzie Policja oraz grupa umundurowanych pracowników ochrony.
• Do każdej parafii zostały przekazane po dwa plakaty zapowiadające tegoroczną pielgrzymkę (jeśli istnieje potrzeba większej ilości plakatów prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Duszpasterskiego).
• Zgłoszenia z poszczególnych parafii należy przekazać Dekanalnemu Duszpasterzowi Młodzieży, lub dostarczyć bezpośrednio do Wydziału Duszpasterskiego do dnia 14 września 2016 r.
• Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży prosimy o dostarczenie zgłoszeń do Wydziału Duszpasterskiego najpóźniej do 14 września 2016 r. oraz odebranie materiałów pielgrzymkowych.
• Tegoroczne pamiątki pielgrzymkowe są do odebrania w Wydziale Duszpasterskim (w godzinach pracy kurii).
• Koszt pielgrzymki pozostaje bez zmian - 3 zł od uczestnika.

Pielgrzymka dzieci:
• Prosimy Księży i Katechetów, aby wykorzystali czas dojazdu do Przasnysza na stworzenie w swojej grupie atmosfery pielgrzymowania i modlitwy.
• Uczestnicy przywożą ze sobą kanapki, które zabierają z autokarów już w Przasnyszu, ponieważ dostęp do autokarów w Rostkowie będzie utrudniony.
• Razem z dziećmi obowiązkowo powinni przyjechać dorośli opiekunowie w proporcji: jeden opiekun na 15 dzieci. 
• Po przyjeździe do Przasnysza, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów). Natomiast sami uczestnicy udają się od razu na plac za kościołem farnym.
• Czcigodnych Księży prosimy o posługę w konfesjonale w kościele św. Wojciecha w Przasnyszu (doświadczenie lat ubiegłych uczy, że duża liczba dzieci pragnie w tym dniu skorzystać z sakramentu pojednania).
• Ksiądz odpowiedzialny za prowadzenie grupy odpowiedzialny jest za przygotowanie nagłośnienia na czas pielgrzymki z Przasnysza do Rostkowa.

Dzieci będą szły do Rostkowa w 20 grupach:
1. Tłuchowski, Goście I (diec. łomżyńska – dekanat Myszyniec)
2. Gostyniński, Goście II (diec. łomżyńska – dekanat Kadzidło)
3. Płocki Zach., Goście III (diec. łomżyńska– pozostałe parafie oraz goście 
z pozostałych diecezji)
4. Przasnysz I (parafia św. Wojciecha)
5. Przasnysz II (parafia Chrystusa Zbawiciela i parafie dek. przasnyskiego )
6. Przasnysz III (parafia o. Pasjonistów)
7. Ciechanowski Wsch.
8. Ciechanowski Zach.
9. Płock Wsch., Bodzanowski
10. Mławski
11. Płoński
12. Raciąski
13. Wyszogrodzki, Zakroczymski
14. Żuromiński, Sierpecki
15. Bielski, Gąbiński, Dzierzgowski
16. Nasielski
17. Makowski
18. Dobrzyński n. Drwęcą, Dobrzyński n. Wisłą
19. Rypiński, Pułtuski
20. Strzegowski, Serocki

Pielgrzymka młodzieży:
• Po przyjeździe do Rostkowa, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów).
• Młodzież udaje się bezpośrednio na plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki (teren spotkania będzie ogrodzony) i pozostaje na nim do końca trwania spotkania (prosimy wcześniej poinformować młodzież, że zakaz wychodzenia poza teren ogrodzenia będzie bezwzględnie egzekwowany przez pracowników ochrony).
• Grupy młodzieży pielgrzymujące w pieszej pielgrzymce z Ciechanowa wchodzą od godz. 16.00.
• Dekanalni duszpasterze młodzieży odpowiedzialni są za zorganizowanie przynajmniej jednego autokaru z dekanatu. Istnieje również możliwość przyjazdu autokarami z poszczególnych parafii. Prosimy o zgłaszanie tych autokarów do dekanalnych duszpasterzy młodzieży.
• Młodzież zabiera ze sobą suchy prowiant.
• Podczas Pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (prosimy kapłanów o nałożenie na siebie stuł, by młodzież miała pewność, że może u danego księdza skorzystać ze spowiedzi).

Informacje policji i służb porządkowych:
• Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy.
• Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów tylko w plastikowych opakowaniach.
• Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i innych środków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism urzędowych do rodziców i szkół. Policja ma prawo również zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań służb porządkowych.
• W czasie pielgrzymki, na terenie Rostkowa, obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.

2. XVI Diecezjalny Memoriał Szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

W piątek 16 września 2016 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu odbędzie się XVI Memoriał Szachowy im. św. Stanisława Kostki, którego bezpośrednim organizatorem jest ks. kan. Józef Szczeciński. Tradycyjnie rozgrywany jest w przeddzień Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Memoriał jest turniejem otwartym (open) dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wpłacają 5 zł wpisowego. Tempo gry: po 30 min na każdego zawodnika. System rozgrywek: szwajcarski kontrolowany (kojarzenie komputerowe) na dystansie siedmiu rund. Nagrody rzeczowe za pierwszych sześć miejsc (bez podziału na kategorię wiekową). Pozostali uczestnicy otrzymują upominki. Organizatorzy zapewniają obiad. Zakończenie memoriału ok. godz. 17.00. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej (tel.: /24/ 262-85-99, centrex 116) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu, szkoły lub parafii. Wszystkich zainteresowanych udziałem w memoriale prosimy o zgłoszenia do 9 września br.
Płock, dnia 23 sierpnia 2016 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego


3. IV Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca

Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego wraz ze swoimi Księżmi opiekunami zapraszamy na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w sobotę 8 października 2016 r. do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. W programie naszego spotkania, którego główną intencją będzie modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, planujemy między innymi: Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem J. E. Biskupa Płockiego Piotra Libery, świadectwo Jana Budziaszka, wspólną modlitwę różańcową, śpiew i braterskie spotkanie.

Program:

Godz. 10.00 – zawiązanie wspólnoty i przywitanie uczestników pielgrzymki
Godz. 10.15 – świadectwo Jana Budziaszka, perkusisty zespołu „Skaldowie”
Godz. 11.15 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Piotra Libery, 
Biskupa Płockiego
Godz. 12.45 – przerwa
Godz. 13.15 – modlitwa różańcowa (tajemnice radosne) – przewodniczą: 
ks. Grzegorz Mierzejewski i dzieci z Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Płockiej
Godz. 14.00 – zakończenie pielgrzymki.
Płock, dnia 23 sierpnia 2016 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Ks. Henryk Dymek
Diecezjalny duszpasterz Kół Żywego Różańca

4. XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Głuchych i Głuchoniemych na Jasną Górę

Od kilku lat Misja zaprasza głuchych na pielgrzymkę do Częstochowy. Pielgrzymka będzie 10 września (sobota) 2016 roku. Autokar wyjedzie z Płocka.

Program:
6.00 - Wyjazd z Płocka do Częstochowy.
9.00 - Rejestracja grup pielgrzymkowych. Punkt informacyjny. (Sala O. Kordeckiego)
10.00 - Okazja do spowiedzi. (Sala O. Kordeckiego)
10.30 - Spotkanie ze św. Antonim, ucałowanie relikwii. (Sala O. Kordeckiego)
12.00 - Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Grzegorza Sokalskiego (Bazylika Jasnogórska).
13.30-15.30 Posiłek Pielgrzyma (Parking jasnogórski).

Można się zapisywać u duszpasterzy. Zainteresowanych prosimy o kontakt: pbiedrz@wp.pl; tel.: 506-095-888.
Płock, dnia 23 sierpnia 2016 r.

Ks. Paweł Biedrzycki
Ks. Mariusz Marciniak
Diecezjalni Duszpasterze Głuchoniemych

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

1. Informacje Janusza Sowińskiego, dyrektora Biura Regionalnego TUW w Płocku, dotyczące szkód na cmentarzach parafialnych

W ostatnim czasie mamy do czynienia z „kaprysami pogody”. Występujące na obszarze diecezji płockiej burze z silnym wiatrem powodują znaczne zniszczenia w drzewostanie, który łamiąc - niszczy pomniki i nagrobki cmentarne. Konsekwencją takich zdarzeń są szkody poniesione przez parafian, właścicieli nagrobków, którzy swoje żądania kierują do proboszczów zarządzających cmentarzami. 
Przypominam, że generalna umowa ubezpieczenia diecezji płockiej obejmuje w tym konkretnym zakresie tylko odpowiedzialność cywilną zarządcy cmentarza. Oznacza to, że proboszcz parafii odpowiada za szkody na cmentarzu tylko w sytuacji, kiedy nastąpią one z jego winy. Nie można przypisywać winy zarządcy, kiedy przyczyną szkody na cmentarzu jest „siła wyższa”. Łamanie czy wyrywanie zdrowych drzew na cmentarzu przez siły natury nie jest winą proboszcza i nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. W takich przypadkach proboszcz, któremu parafianie zgłaszają tego typu szkody, powinien kierować poszkodowanych do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” celem zgłoszenia szkody i absolutnie nie przyjmować na siebie odpowiedzialności. Odpowiedzialność zarządcy cmentarza pojawia się tylko w sytuacjach, kiedy nie usunie on suchych bądź spróchniałych drzew, wiszących suchych gałęzi lub nie odśnieży zimą zasypanych chodników. Należy pamiętać, że zarządca cmentarza nie jest właścicielem nagrobków i tym samym ani proboszcz, ani Kuria Diecezjalna nie mają możliwości prawnej ubezpieczyć tych budowli. 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” posiada w swojej przygotowanej, specjalnej ofercie dla parafii z diecezji płockiej ubezpieczenie nagrobków cmentarnych od 16 ryzyk losowych, w tym również od dewastacji oraz upadku drzew i masztów. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 3% wartości nagrobka (przykład: nagrobek o wartości 5.000zł x 3% = 150 zł).Oczywiście ubezpieczenie to jest pakietowe i aby wykupić polisę na nagrobek należy również wykupić ubezpieczenie domu lub mieszkania. Bardzo proszę o przekazanie powyższej informacji parafianom.

2. Informacje mecenasa Pawła Kowalczyka o umieszczaniu danych parafii na stronie www

Przekazuję informacje związane z występującym wśród księży proboszczów diecezji płockiej problemem zawierania umów czasowych na świadczenie usług. Wyjaśnienia te dotyczą w szczególności usług polegających na umieszczeniu danych parafii na stronie internetowej www. 
Co do zasady zawarcie umowy na świadczenie usług na czas określony zobowiązuje do zapłaty umówionego wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania umowy. Wypowiedzenie takiej umowy przed terminem jej zakończenia jest w istotny sposób ograniczone (de facto niedopuszczalne) i najczęściej wiąże się z dodatkowymi sankcjami pieniężnymi. Należy więc stwierdzić, że w przypadku zawarcia umowy na czas określony bez możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia, co do zasady umowa będzie musiała być wykonywana przez pełny czas na który została zawarta. Nie będzie można jej skrócić nawet jeśli później strona dojdzie do wniosku, że oferowane usługi są dla niej nieatrakcyjne albo niewspółmierne dla zakładanych celów. Niezwykle ważne jest więc podejmowanie decyzji o zawarciu umowy z odpowiednim namysłem, po sprawdzeniu jej rzeczywistej treści. 
Bywa, że umowy o których mowa, są zawierane „na odległość” tj. z wykorzystaniem środków komunikacji takich jak telefon czy poczta elektroniczna. W takich przypadkach, przedsiębiorca proponujący zawarcie umowy na odległość ma obowiązek potwierdzić jej treść, utrwalając ją na papierze lub na innym nośniku informacji. W sytuacji braku potwierdzenia zawarcia takiej umowy (braku przesłania jej treści na piśmie albo w inny sposób umożliwiający jej odczytanie) należy uznać, że umowa nie została zawarta a zatem nie rodzi skutków prawnych. Powoływanie się przez nieuczciwych przedsiębiorców na zawarcie umowy telefonicznie bez późniejszego jej potwierdzenia należy traktować jak oszustwo. W takich przypadkach sugeruję odmówić spełnienia świadczeń strony (w szczególności odmówić zapłaty). 
Bywa i tak, że po rzekomym zawarciu umowy na odległość do parafii zgłasza się inna firma (np. podająca się za kancelarię prawną), która oferuje „uwolnienie” parafii od obowiązku zapłaty albo uciążliwości polegającej na nagabywaniu o płatności. Także do takich ofert należy podchodzić z ostrożnością. Może bowiem być tak, że w gruncie rzeczy takie „kancelarie” w rzeczywistości nie oferują niczego innego od tego, co już w danej parafii przysługuje. Podejmują działania pozorne oczekując zapłaty za efekt, którego nie są w stanie spowodować. 
W związku z opisanymi sytuacjami sygnalizuję zachowanie szczególnej ostrożności. W przypadku woli zawarcia takiej umowy słusznym będzie jej skonsultowanie z ekonomem diecezjalnym lub z moją kancelarią: kancelaria@kppk.eu
Płock, dnia 19 sierpnia 2016 r. 


Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 24 sierpnia 2016 r.
Nr 1880/2016

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x