OKÓLNIK
Okólnik 23/2016
16.08.2016
Spis treści:

Okólnik 23

 

PERSONALIA - SIERPIEŃ 2016

 

I. Nominacje w instytucjach diecezjalnych

 1. Ks. dr Rafał Bednarczyk, pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 24 sierpnia 2016 r., mianowany koordynatorem diecezjalnym ds. przyznawania i realizowania stypendiów edukacyjnych  Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 2. Ks. dr Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 1 września 2016 r., mianowany p.o. dyrektora Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.
 3. Ks. dr Wojciech Kućko, po powrocie ze studiów w Rzymie, z dniem 1 września 2016 r., mianowany pracownikiem Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz  pracownikiem Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego „Metanoia” w Płocku.
 4. Ks. mgr Marek Piątkiewicz, dotychczasowy wikariusz parafii pw.  Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, z dniem 24 sierpnia 2016 r., mianowany zastępcą kierownika Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego Caritas Diecezji Płockiej im. Bł. Abp. A.J. Nowowiejskiego w Popowie - Letnisku oraz ojcem duchownym tego Ośrodka.
 5. Ks. kan. dr Marek Wilczewski, dotychczasowy pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 1 sierpnia 2016 r., mianowany dyrektorem  tego Wydziału.
 6. Ks. dr Grzegorz Zakrzewski, po powrocie ze studiów w Lublinie, z dniem 1 września 2016 r., mianowany pracownikiem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli.
 7. Ks. mgr Łukasz Zdunkiewicz, po powrocie ze studiów w Lublinie, z dniem 1 września 2016 r., mianowany pracownikiem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej. 

II. Zmiany wikariuszowskie (z dniem 24 sierpnia)

 1. Ks. mgr Łukasz Arczyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Szreńsku, mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku.
 2. Ks. mgr Paweł Biedrzycki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie.
 3. Ks. mgr Adam Brzeziński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Gostyninie.
 4. Ks. mgr Paweł Robert Czarnecki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku.
 5. Ks. mgr Krzysztof Mariusz Dobucki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Pułtusku.
 6. Ks. mgr Marcin Durzyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie.
 7. Ks. mgr Michał Fordubiński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Żurominie.
 8. Ks. mgr Łukasz Gach, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Św. Krzyża w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w  Sierpcu.
 9. Ks. mgr Piotr Gątarek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Płocku.
 10. Ks. mgr Michał Gołębiewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny w  Nasielsku.
 11. Ks. mgr Marek Grzeszczak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Szreńsku.
 12. Ks. mgr Robert Kamiński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Glinojecku.
 13. Ks. mgr Tomasz Kaszanek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Rocha w Cieksynie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie.
 14. Ks. mgr Robert Józef Kępczyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie.
 15. Ks. mgr Jarosław Kowalczyk, dotychczasowy wikariusz parafii pw.  św.  Józefa w Rościszewie, mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w  Gostyninie.
 16. Ks. mgr Sebastian Krupniewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu.
 17. Ks. mgr Marcin Lewandowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie.
 18. Ks. mgr Mariusz Majczak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mateusza w  Pułtusku.
 19. Ks. mgr Grzegorz Marzec, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim.
 20. Ks. mgr Adam Milewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie.
 21. Ks. mgr Adam Przemysław Ners, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Skrwilnie.
 22. Ks. dr Paweł Niewinowski, dotychczasowy wychowawca w Szkołach Katolickich w Sikorzu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku.
 23. Ks. mgr Dariusz Nowotka, dotychczasowy pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Strzegowie.
 24. Ks. mgr Zbigniew Olszewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Drobinie, mianowany wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego w Płocku.
 25. Ks. mgr Piotr Orliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie.
 26. Ks. mgr Piotr Oszczyk, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie.
 27. Ks. mgr Piotr Paradowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Bulkowie, mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w  Pułtusku-Popławach.
 28. Ks. mgr Dariusz Pargulski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Gójsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie.
 29. Ks. mgr Paweł Rokicki, po powrocie ze studiów w Rzymie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku.
 30. Ks. mgr Dariusz Sielczak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Drobinie.
 31. Ks. mgr Arkadiusz Sikorski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Floriana w Poniatowie.
 32. Ks. mgr Leszek Smoliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w  Gójsku.
 33. Ks. mgr Piotr Smoliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, mianowany wikariuszem parafii pw.  Miłosierdzia Bożego w Skępem.
 34. Ks. mgr Mariusz Stasiak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Anny w  Strzegowie, mianowany wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego w Płocku.
 35. Ks. mgr Grzegorz Szlom, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.
 36. Ks. mgr Paweł Szymański, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Pułtusku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim.
 37. Ks. mgr Piotr Wilkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku.
 38. Ks. mgr Dariusz Witkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku.
 39. Ks. mgr Dawid Witkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.
 40. Ks. dr Michał Zadworny, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. Św. Krzyża w Płocku.
 41. Ks. mgr Jacek Zakrzewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu.

III. Nominacje neoprezbiterów (z dniem 24 sierpnia)

 1. Ks. mgr Paweł Dobies, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w  Pomiechowie.
 2. Ks. mgr Michał Guzek, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu.
 3. Ks. mgr Sławomir Grzela, mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie.
 4. Ks. mgr Dawid Łukasz Kamiński, mianowany wikariuszem parafii pw.  Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie.
 5. Ks. mgr Jakub Kępczyński, mianowany wikariuszem parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie.
 6. Ks. mgr Piotr Pieczewski, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Rocha w Cieksynie.
 7. Ks. mgr Paweł Sobiecki, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie.
 8. Ks. mgr Łukasz Szymański, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu.

IV. Inne nominacje

 1. Dk. Mateusz Kawczyński, z dniem 16 sierpnia 2016 r., skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Marcina w Gostyninie.
 2. Ks. mgr Tomasz Markowicz, dotychczasowy kapelan Hospicjum Płockiego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku i Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie, z dniem 24 sierpnia 2016 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, oddelegowanym do tworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego w Płońsku.
 3. Ks. mgr Krzysztof Szuliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Floriana w Poniatowie, z dniem 24 sierpnia 2016 r., mianowany kapelanem Hospicjum Płockiego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku i Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.

V. Skierowanie do pracy misyjnej

Ks. mgr Bogdan Zalewski, dotychczasowy rezydent w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, z dniem 1 sierpnia 2016 r., na własną prośbę, skierowany do pracy misyjnej w diecezji Punto Fijo w Wenezueli.

VI. Skierowanie na studia

 1. Ks. mgr Paweł Baliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, skierowany na studia specjalistyczne z filozofii w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.  
 2. Ks. mgr Marcin Sadowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, skierowany na studia specjalistyczne z dziedziny muzykologii oraz liturgiki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

VII. Zwolnienia

 1. Ks. dr Rafał Bednarczyk, dotychczasowy diecezjalny duszpasterz nauczycieli, z dniem 24 sierpnia 2016 r., zwolniony z pełnionej funkcji. 
 2. Ks. kan. dr Andrzej Krasiński, z dniem 1 sierpnia 2016 r., zwolniony z funkcji dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej.
 3. Ks. mgr Tomasz Markowicz, dotychczasowy kapelan Hospicjum Płockiego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku oraz Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie, z dniem 24 sierpnia 2016 r., zwolniony z pełnionych funkcji.
 4. Ks. dr Paweł Niewinowski, dotychczasowy wychowawca w Szkołach Katolickich w Sikorzu, z dniem 24 sierpnia 2016 r., na własną prośbę, zwolniony z pełnionych obowiązków.
 5. Ks. mgr Dariusz Nowotka, dotychczasowy pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 24 sierpnia 2016 r., na własną prośbę, zwolniony z pełnionej funkcji oraz z funkcji duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w diecezji płockiej i członkostwa w Diecezjalnej Radzie Duszpasterskiej.

Płock, dnia 16 sierpnia 2016 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 16 sierpnia 2016 r.
Nr 1783/2016

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x