OKÓLNIK
Okólnik 22/2016
12.08.2016
Spis treści:

Okólnik 22

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO DO UDZIAŁU W OBCHODACH 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI 

Drodzy Diecezjanie,

Dziękując za inicjatywę samorządu Miasta Ciechanowa i miejscowych parafii serdecznie zapraszam na obchody 1050.  rocznicy Chrztu Polski w dniu 28 sierpnia b.r. (niedziela). Dziękczynną Eucharystię będę sprawował o godz. 13.00 na Błoniach Zamkowych w Ciechanowie. Poprzedzi ją uroczysta procesja, która o godz. 12.00 wyruszy z ciechanowskiej fary (kościół parafii św. Józefa w Ciechanowie). Po Eucharystii w programie uroczystości znajdzie się również koncert pieśni patriotycznych, rekonstrukcja osady średniowiecznej (godz. 15.00) i projekcja filmu „Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem” w reż. J. Hoffmana (godz. 20.00).

Serdecznie zapraszam do udziału w tych ważnych uroczystościach.

Płock, 4 sierpnia 2016 r.

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego należy odczytać podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich, w niedzielę 7 lub 14 sierpnia br.

Płock, 4 sierpnia 2016 r.

 † Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

 1. Spotkania sierpniowe

W związku z inauguracją nowego roku szkolnego 2016/2017 odbędą się tradycyjne spotkania dla katechetów duchownych, zakonnych oraz świeckich. Spotkanie katechetyczne rozpocznie wspólna Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa w intencji katechetów i katechizowanych o błogosławieństwo Boże na nowy rok szkolny i katechetyczny. Po niej nastąpi część informacyjna. Spotkania odbędą się w następujących miejscach:

- 29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) w Płocku - parafia św. Maksymiliana i Szkoła Muzyczna w Płocku;

- 30 sierpnia 2016 r. (wtorek) w Ciechanowie - parafia św. Franciszka i PWSZ w Ciechanowie ul. Wojska Polskiego 51;

- 31 sierpnia 2016 r. (środa) w Pułtusku - parafia Miłosierdzia Bożego w Pułtusku.

Do udziału w nich zobowiązani są wszyscy katecheci oraz księża proboszczowie diecezji płockiej. Uprzejmie proszę Księży Proboszczów o przekazanie powyższej informacji wszystkim katechetom zatrudnionym na terenie parafii.

2. Narodowa Pielgrzymka Katechetów do Gniezna

W sobotę 24 września 2016 r., z racji na jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski, odbędzie się Narodowa Pielgrzymka Katechetów do Gniezna pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Jest to inicjatywa podjęta z myślą o katechetach przez polskich biskupów z Przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski – bp. Markiem Mendykiem na czele. Będzie ona okazją do doświadczenia jedności katechetów oraz do osobistego umocnienia wiary w miejscu, gdzie są źródła chrztu Polski.  

Przebieg uroczystości w Gnieźnie będzie następujący:

11.00 - katecheza, skierowana do głosicieli Słowa w polskich placówkach oświatowych,

12.00 - Msza św. pod przewodnictwem Abpa Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski.

Wyjazd należy organizować we własnym zakresie.

Płock, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego 

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA RODZIN 

Wobec narastających zagrożeń małżeństwa i rodziny z jednej strony i wobec coraz trudniejszych wyzwań, stojących przed rodzinami z drugiej, ważną kwestią pozostaje organizacja kompetentnej i profesjonalnej pomocy rodzinom. Jedną z form takiej pomocy narzeczonym, małżonkom i rodzicom jest poradnictwo rodzinne, w którym posługują kompetentne osoby, zwane Doradcami Życia Rodzinnego (DŻR). Dlatego duszpasterstwo rodzin diecezji płockiej, w trosce o małżeństwo i rodzinę, organizuje kurs dla kandydatów na nowych DŻR. Kurs będzie składał się z trzech szkoleniowych spotkań (soboty) i spotkania formacyjno-rekolekcyjnego (weekend). Spotkania szkoleniowe będą odbywały się w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym METANOIA w Płocku, przy ul. Kobylińskiego 21a. Terminy poszczególnych szkoleniowych spotkań: 10, 24 września i 1 października 2016 r. Każde spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00, zakończy o godz. 18.00 (przerwa na obiad, który należy zorganizować we własnym zakresie). Koszt trzech spotkań szkoleniowych wynosi 150 PN. Czwarte spotkanie, formacyjno-rekolekcyjne, odbędzie się w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym STUDNIA w Płocku. Rozpocznie się 7 października (piątek) o godz. 17.00, a zakończy 9 października (niedziela) ok. godz. 14.00. Na zakończenie spotkania zostanie wręczona misja kanoniczna (na rok 2016/17) nowym DŻR oraz tym osobom, które obecnie pełnią funkcję DŻR i spełniają wszystkie wymogi określone przez Konferencję Episkopatu Polski.

Kandydatów na nowych doradców życia rodzinnego zgłasza ksiądz proboszcz w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej, nr tel.: /24/ 262 85 99 (centrex 116) do 5 września br. Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane kandydata: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, dokładne wykształcenie, wykonywany zawód. Ponadto ksiądz proboszcz zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej opinii na temat osoby kandydata.

W celu trafnego doboru kandydatów podajemy wymogi stawiane osobom ubiegającym się o pełnienie funkcji DŻR. Zostały one zawarte we wskazaniach Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. We wspomnianym dokumencie Polscy biskupi stwierdzili, że DŻR może być osoba w wieku 25-60 lat, która posiada minimum średnie wykształcenie i odpowiednią wiedzę z zakresu psychologii i teologii małżeństwa i rodziny. Powinna odznaczać się umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi i współpracą z nimi oraz głębokim osobistym doświadczeniem chrześcijańskiego życia małżeńskiego i rodzinnego.

Osoby, które ukończyły 5-letnie studia magisterskie w Instytucie Nauk nad Rodziną na UKSW (Łomianki) oraz Instytucie Nauk o Rodzinie na KUL zwolnione są z udziału w trzech spotkaniach szkoleniowych. Natomiast zobowiązane są do udziału w formacyjno-rekolekcyjnym spotkaniu weekendowym, przedstawienia kopi lub xero dyplomu magisterskiego oraz opinii księdza Proboszcza. Ponadto, aby podjąć posługę DŻR kandydat powinien spełnić cztery wymogi formalne, którymi są:

  1. odpowiednie przygotowanie udokumentowane dyplomem;
  2. pozytywną opinię księdza proboszcza;
  3. otrzymanie misji kanonicznej, o którą występują do Biskupa Diecezjalnego diecezjalny duszpasterz rodzin i diecezjalny doradca życia rodzinnego;
  4. zatrudnienie przez księdza proboszcza (por. DDR 40).

Do głównych zadań DŻR należy:

  • ukazywanie właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej, w tym czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej;
  • uwrażliwianie na godność każdego człowieka od chwili poczęcia do chwili naturalnej śmierci;
  • kształtowanie postaw prorodzinnych;
  • nauczanie naturalnych metod regulacji poczęć, by w ten sposób pomóc małżonkom w rozwoju dwóch istotnych wymiarów miłości małżeńskiej: jedności i płodności;
  • ukazywanie potrzeby pełnego miłości towarzyszenia dziecku od poczęcia;
  • pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów małżeńsko-rodzinnych i problemów wychowawczych (zob. DDR 39).

Z wyrazami szacunku i wdzięczności za posługę na rzecz małżeństw i rodzin.

Płock, dnia 8 sierpnia 2016 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA ROLNIKÓW

1. Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników na Jasną Górę – 3-4 sierpnia 2016 r.

Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników na Jasną Górę i Święto Dziękczynienia za Plony odbędą się 3-4 września 2016 r. W tym roku przypada 35. rocznica powstania Solidarności Rolników Indywidualnych i Dożynek Jasnogórskich.

Rolnicze Rodziny Diecezji Płockiej, w tym roku będą pielgrzymować na Jasną Górę z intencją dziękczynną za peregrynację Jasnogórskiej Ikony. Hasło dożynek: Do Matki Miłosierdzia - pielgrzymujemy z dziękczynieniem…

Nasza diecezja dostąpiła zaszczytu przewodzenia dożynkom jasnogórskim. Starostami ogólnopolskimi będą małżonkowie Marek i Małgorzata Gogolewscy z parafii Karniewo, dekanat Maków Mazowiecki. Małżonkowie mają 5 dzieci, kultywują tradycje patriotyczne, przywiązanie do Kościoła, a Marek Gogolewski jest aktywnym działaczem Solidarności RI.

Program dożynek:

3 września – sobota

Godz.

19.00 -  Msza św. rozpoczynająca pielgrzymkę rolników

21.00 -  Apel Jasnogórski

21.40 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na wałach - prowadzą rolnicy Diecezji Płockiej

22.00 – 4.00 - całonocne czuwanie rolników w kaplicy Cudownego Obrazu, o północy - Msza św. Pasterka.

4 września – niedziela

Godz. 8.00-9.30 – występ zespołu ludowego „Karniewiacy” na przemian z chórem diecezji pelplińskiej. 

Godz. 11.00 - Msza św. koncelebrowana na szczycie jasnogórskiego sanktuarium pod przewodnictwem Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, Metropolity Gnieźnieńskiego który wygłosi homilię.

Starostowie Dożynek po rozpoczęciu Mszy św. wręczą Prezydentowi Polski i Ksiedzu Prymasowi chleby. Podczas dziękczynienia po Komunii św., starostwie dożynek odmówią modlitwę zawierzenia rolników, w której będzie wątek dziękczynny za peregrynację Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej w naszej diecezji.

Zapraszamy do organizowania wyjazdów autokarowych z dekanatów i parafii lub zachęcenia rolników do wyjazdów indywidualnych. Chcemy jako diecezja uczestniczyć w sposób liczniejszy i zorganizowany w dożynkach, dlatego prosimy dekanalnych duszpasterzy rolników i księży proboszczów o podanie do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej lub Diecezjalnego Referenta ds. Rolników (tel. 509-604-015) informacji, z których parafii lub dekanatów będą zorganizowane wyjazdy na Dożynki Jasnogórskie. Plakat z programem Dożynek Jasnogórskich parafie otrzymały w lipcu.

2. Dożynki Diecezji Płockiej – 11 września 2016 r.

Tegoroczne Dożynki Diecezji Płockiej połączone z Dożynkami Samorządowymi Gminy Wieczfnia Kościelna odbędą się 11 września 2016 r. w Wieczfni Kościelnej, Dekanat Mławski. Centralnym wydarzeniem święta dziękczynienia za zbiory będzie Msza św. sprawowana przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę o godz. 11.30. Hasłem przewodnim dożynek będą słowa psalmu: Miłosierny jest Pan i łaskawy…

Czcigodnych Księży zapraszamy do koncelebry (należy zabrać albę, pasek i stułę koloru złotego). Liturgię Mszy św. przygotowują przedstawiciele Parafii Wieczfnia Kościelna i Grzebsk  oraz Samorządu Gminy.

Delegacje z wieńcem i darem dożynkowym prosimy o przybycie do Wieczfni Kościelnej pod kościół parafialny do godz. 10.45. Uroczystość rozpocznie się przemarszem korowodu dożynkowego do Zespołu Szkół, gdzie będą przygotowane dwie sceny: do sprawowania Mszy św. i występów artystycznych.

Prosimy o zgłaszanie delegacji dożynkowych z dekanatów i parafii do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej najpóźniej do 31 sierpnia br. Organizatorzy chcą mieć informacje o ilości uczestników i wieńców z diecezji, by zapewnić poczęstunek, ławki itd. Prosimy o poważne potraktowanie tej prośby.

Tradycją jest, że podczas Mszy św. niesione są dary z diecezji. Prosimy dekanaty o przygotowanie daru ofiarnego:

Dekanat Ciechanowski Zachodni - kosz kwiatów;

Dekanat Ciechanowski Wschodni - kosz pieczywa (niosą piekarze);

Dekanat Raciąski – kosz ziół;

Dekanat Dzierzgowski – owoce lasu;

Dekanat Strzegowski – produkty kurników – kosz jaj;

Dekanat Przasnyski – owoce pszczelego roju – miody;

Dekanat Mławski – kosz owoców;

Dekanat Sierpecki - kosz warzyw;

Zakład Mięsne Polonus Wieczfnia Kościelna– kosz wędlin;

Zakłady mleczarskie Polmlek Maków Mazowiecki – kosz produktów mleczarskich.

W sierpniu dotrą do parafii plakaty dożynkowe. Księży Dziekanów i  Dekanalnych Duszpasterzy Rolników prosimy o zorganizowanie w ramach dekanatu wyjazdu autokarowego z wieńcem żniwnym i delegowanym kapłanem. Z Dekanatu Mławskiego – z każdej parafii powinien być przygotowany przynajmniej jeden wieniec, a mile widzianych jest więcej.

Zwracamy się z prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów, by w terminie Dożynek Diecezji Płockiej, jeśli jest to możliwe, nie organizować dożynek parafialnych, dekanalnych bądź gminnych, aby delegacje z parafii mogły 11 września być w Wieczfni Kościelnej. Za życzliwe przyjęcie apelu  dziękujemy. Zapraszamy do uczestnictwa we wrześniowym diecezjalnym święcie rolników.

Płock, dnia 4 sierpnia 2016 r.                                                        

Ks. Krzysztof Biernat
Diecezjalny Duszpasterz Rolników

 

PERSONALIA

Nominacje

Ks. kan. mgr Bogdan Tomasz Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego pw. św. Antoniego w Ratowie, z dniem 24 lipca 2016 r., mianowany kapelanem Stowarzyszenia I Pułku Ułanów Krechowieckich, z siedzibą w Ratowie.

Płock, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii 

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 11 sierpnia 2016 r.
Nr 1768/2016

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x