OKÓLNIK
Okólnik 20/2016
01.07.2016
Spis treści:

Okólnik 20

KOMUNIKAT PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

PRZED 73. ROCZNICĄ ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ

1.         W przededniu kolejnej rocznicy zbrodni na Wołyniu, których symbolem stały się wydarzenia z 11 lipca 1943 roku, pragniemy wezwać naszych rodaków do przebaczenia i pojednania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że „ofiarami zbrodni i czystek etnicznych stały się dziesiątki tysięcy niewinnych osób, w tym kobiet, dzieci i starców, przede wszystkim Polaków, ale także Ukraińców, oraz tych, którzy ratowali zagrożonych sąsiadów i krewnych. [...]. 

Wiemy, że chrześcijańska ocena zbrodni wołyńskiej domaga się od nas jednoznacznego potępienia i przeproszenia za nią. Uważamy bowiem, że ani przemoc, ani czystki etniczne nigdy nie mogą być metodą rozwiązywania konfliktów między sąsiadującymi ludami czy narodami, ani usprawiedliwione racją polityczną, ekonomiczną czy religijną” (Deklaracja Arcybiskupa Większego Światosława Szewczuka, Metropolity Kijowsko-Halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego obrządku łacińskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego obrządku łacińskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy,  Arcybiskupa Jana Martyniaka, Metropolity Przemysko-Warszawskiego, Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego, Warszawa, 28 czerwca 2013 r.).

Jest rzeczą oczywistą, że dogłębne przebaczenie i pojednanie może się dokonać jedynie w pełnej prawdzie, która niesie wyzwolenie (por. J 8,32). Od nawet najbardziej bolesnej prawdy dotyczącej przeszłości nie możemy uciekać, owszem, powinniśmy ją – i to jest głównie zadanie stojące przed historykami – zgłębiać. Ponad wszystko jednak, winny nam przyświecać prawdziwie profetyczne słowa św. Jana Pawła II Wielkiego, wypowiedziane przez niego we Lwowie w 2001 roku: „Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, współpracy i autentycznej solidarności”.

 

2.         W imieniu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wyrażamy naszą radość ze wszelkich dążeń zmierzających do wybaczenia win poszczególnych ludzi i narodów.

Chrześcijańskie przebaczenie jest wartością bezwarunkową, obejmująca nawet największe niegodziwości, takie jak zabijanie niewinnych ludzi i ludobójstwo, czy przymusowe przesiedlenia. Św. Jan Paweł II, zwracając się do Ukraińców i Polaków, pisał: „Skoro Bóg przebaczył nam w Chrystusie, trzeba, aby wierzący umieli przebaczać sobie nawzajem doznane krzywdy i prosić o przebaczenie własnych uchybień, i w ten sposób przyczyniać się do budowania świata, w którym respektuje się życie, sprawiedliwość, zgodę i pokój” (Przesłanie Jana Pawła II w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu, Watykan 7 lipca 2003 r.).

Wzajemne przebaczenie między narodami polskim i ukraińskim jest szczególnym wymogiem religijnym i moralnym, jaki staje przed nami w przeżywanym obecnie Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia, który wzywa nas do tego, abyśmy byli „Miłosierni jak Ojciec nasz niebieski”.

3.         Przebaczenie chrześcijańskie nie jest jednocześnie banalizacją zbrodni, nie oznacza usprawiedliwienia win i zapomnienia, jest jednak bardzo ważne zarówno ze względów moralnych, jak i – w przypadku stosunków z sąsiednimi narodami – ze względu na przyjazne współżycie przyszłych pokoleń, które nie ponoszą odpowiedzialności za czyny przodków.

Dlatego też uważamy za nadal aktualne słowa „Listu biskupów greckokatolickich Ukrainy i rzymskokatolickich Polski z okazji aktu wzajemnego przebaczenia i pojednania”: „Wznieśmy się ponad polityczne poglądy i historyczne zaszłości, ponad nasze kościelne obrządki, nawet ponad naszą narodowość – ukraińską i polską. Pamiętajmy przede wszystkim, że jesteśmy dziećmi Boga. Zwróćmy się do naszego Ojca: «Przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom». Aby nasza modlitwa była ze wszech miar owocna, powiedzmy wobec siebie słowa: «Przebaczamy i prosimy o przebaczenie» – wszak mają już swoją historyczną moc w dziele pojednania narodów (por. List Biskupów Polskich do Biskupów Niemieckich, Rzym 1965). Niech ten akt przebaczenia i pojednania dokona się przed Obliczem Boga w Trójcy Jedynego i Bogurodzicy w miejscach świętych dla naszych wiernych: «na Jasnej Górze i w Zarwanicy, w Warszawie i Lwowie». Niech nasza wspólna modlitwa będzie modlitwą czystych serc, modlitwą ludzi dobrej woli” (Pokój między narodami jest możliwy. List biskupów greckokatolickich Ukrainy i rzymskokatolickich Polski z okazji aktu wzajemnego przebaczenia i pojednania. Warszawa – Lwów, dnia 19-26 czerwca 2005 r.).

Aby budować jedność narodów i w duchu zaufania rozwijać wzajemne stosunki, a w ten sposób tworzyć cywilizację miłości, trzeba przezwyciężyć dziedzictwo przeszłości, wybaczyć sobie historyczne krzywdy i nieporozumienia oraz oczyścić naszą pamięć.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2016 r.

Podpisali:

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP 

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Abp Marek Jędraszewski
Zastępca Przewodniczącego KEP

INFORMACJA: Czcigodni Księża, komunikat Prezydium KEP jest do dowolnego wykorzystania duszpasterskiego.

Płock, dnia 1 lipca 2016 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii

KOMUNIKAT BISKUPA PŁOCKIEGO

W SPRAWIE POPARCIA INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE

Z inicjatywy ludzi świeckich zarejestrowano w Sejmie Społeczny Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Działania Komitetu poparły
różne podmioty życia społecznego, związki zawodowe oraz niektóre organizacje branżowe pracodawców i pracobiorców. Jest także poparcie ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Postulowana w projekcie regulacja prawna bierze w obronę ponad milion osób, głównie kobiet, pracujących zawodowo w niedziele i dni świąteczne.

W związku z tym zwracam się z prośbą o wsparcie działań Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, zwłaszcza w zbieraniu podpisów pod projektem Ustawy, która przywraca niedzielę wolną od pracy zarobkowej, by stała się czasem odpoczynku i odrodzenia więzi rodzinnych i społecznych – dniem przeznaczonym dla Boga i dla rodziny.

Wszystkim, włączającym się w to przedsięwzięcie oraz popierającym je własnym podpisem, z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Płock, dnia 29 czerwca 2016 roku, w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

† Piotr Libera
Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Komunikat Biskupa Płockiego należy odczytać podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych, w niedzielę 10 lub 17 lipca br.

Płock, dnia 1 lipca 2016 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE BICIA DZWONÓW W GODZINIE PRZYBYCIA PAPIEŻA FRANCISZKA DO POLSKI

W środę 27 lipca 2016 roku do naszej Ojczyzny przybędzie następca
św. Piotra - Papież Franciszek. To niezwykły moment, dlatego aby godnie powitać wspaniałego Gościa, zarządzam w tym dniu o godzinie 16.00 bicie dzwonów we wszystkich świątyniach diecezji płockiej. 

Płock, dnia 29 czerwca 2016 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki 

KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

Komunikat dotyczący ubezpieczeń w PZU Życie

 1. Z radością pragnę poinformować Czcigodnych Księży, iż od 1 lipca br. wejdzie w życie dodatkowe Ubezpieczenie na Życie (P Plus) oraz Opieka Medyczna. Dziękuję wszystkim, którzy do 13 czerwca dostarczyli deklaracje ubezpieczeniowe. Mam nadzieję, iż jakość zaoferowanego ubezpieczenia będzie dla wszystkich satysfakcjonująca. Przypomnę w jaki sposób będziemy mogli korzystać z obydwu rodzajów ubezpieczenia:

a)      Opieka Medyczna.

Aby skorzystać z wizyty u wybranego specjalisty lub wykonać badanie należy:

- zadzwonić na infolinię 801 405 905; lub

- wypełnić formularz umówienia wizyty na pzu.pl; lub

- wysłać SMS-a o treści „WIZYTA” na numer 4102 (pozostałe dostępne możliwości umówienia wizyty dostępne w przesłanych ulotkach informacyjnych).

WAŻNE! – naszym „identyfikatorem” dzięki, któremu będziemy rozpoznani jest nasz numer PESEL.

b)      Ubezpieczenie na Życie P Plus.

Zgłoszenie roszczenia z tytułu Ubezpieczenia na Życie jest możliwe w następujący sposób:

- przez INTERNET na stronie pzu.pl, należy kliknąć przycisk „zgłoś szkodę lub roszczenie”; lub

- telefonicznie – 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu tel. 801 102 102.

 1. Składki należy wpłacać na konto diecezjalne do 20 następnego  miesiąca (pierwsza składka płatna do 20 lica)  w kasie kurii lub przelewem z dopiskiem „Ubezpieczenie”.
 2. Księża Emeryci w pierwszym roku obowiązywania ubezpieczenia płacą 25 zł za ochronę medyczną + wybraną składkę z ubezpieczenia na życie (dotyczy Kapłanów którzy nie przekroczyli 75 roku życia).
 3. Pozostali Kapłani, którzy złożyli deklaracje, przez pierwsze trzy miesiące, w ramach „pakietu powitalnego” płacą 25 zł. za ochronę medyczną + wybraną składkę z ubezpieczenia na życie.
 4. Księża, którzy nie złożyli deklaracji ubezpieczeniowej powinni to uczynić najpóźniej do 10 lipca br. Ochrona ubezpieczeniowa obejmie ich dopiero od 1 sierpnia. Ze względu na późniejsze włączenie do Ubezpieczenia Grupowego nie będą mogli skorzystać z      50 % bonifikaty na Opiekę Medyczną. Przypomnę także, iż zgodnie z Dekretem Biskupa Płockiego Ubezpieczenie na Życie (P Plus) oraz Opieka Medyczna są obowiązkowe dla wszystkich Kapłanów Diecezji Płockiej.
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących warunków grupowego ubezpieczenia, prosimy o kontakt z opiekunem PZU. Jacek Raczyk Tel.: 24 308 23 70, e-mail: jraczyk@pzu.pl

PZU Oddział w Warszawie Pion Klienta Korporacyjnego w Płocku ul. Królewiecka 1, 09-400Płock.

Płock, dnia 1 lipca 2016 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

PODZIĘKOWANIE ZA KOLEKTĘ NA RZECZ ROZBUDOWY

SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W PŁOCKU

Bardzo serdecznie dziękuję Czcigodnym Księżom Proboszczom za ofiary pieniężne, które zostały przekazane z Niedzieli Bożego Miłosierdzia 2016 r. na rozbudowę diecezjalnego sanktuarium w miejscu objawień Pana Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej na Starym Rynku w Płocku.

Prace budowlane, które w maju ubiegłego roku wreszcie się rozpoczęły, szczęśliwie posuwają się do przodu. Powstaje piękna i funkcjonalna świątynia, której zwieńczeniem będzie Wieża Miłosierdzia, w miejscu, gdzie znajdowała się cela św. s. Faustyny, a obok budowany jest również dom pielgrzyma. Wciąż jednak potrzeba wielu nakładów finansowych i modlitwy, aby miejsce, w którym Pan Jezus ukazał się 22 lutego 1931 roku św. s. Faustynie, zostało godnie uczczone.

To miejsce ma łaskę! Szukają jej pielgrzymi z różnych zakątków świata. Dziękuję Księdzu Biskupowi Piotrowi Liberze i Czcigodnym Księżom za życzliwość i ofiarne serce okazane naszemu Sanktuarium. Z zapewnieniem o modlitwie.

Płock, dnia 29 czerwca 2016 r.

S. M. Mirosława Ratter
Przełożona Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
na Starym Rynku w Płocku

 

KOMUNIKATY KANCELARII KURII 

1. Informacja Sekretariatu KEP

Na prośbę Biura Prawnego Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski przekazujemy Czcigodnym Księżom poniższy komunikat:

W związku z pojawiającymi się próbami wprowadzenia w błąd duszpasterzy odnośnie do tożsamości osoby i jej stanu cywilnego, wskazane jest, aby weryfikacja tych danych odbywała się na podstawie odpisu zupełnego aktu urodzenia.

W szczególności dotyczy to nupturientów przed zawarciem małżeństwa kanonicznego oraz osób, które ukończyły 14. rok życia i wyrażają wolę przyjęcia chrztu lub przyjęcia do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim.

 

2. Informacja Kurii Diecezjalnej Łomżyńskiej

Ks. Jan Krupka, rzecznik Kurii Diecezjalnej w Łomży informuje, że ks. Brice Megnano nie jest i nigdy nie był kapłanem diecezji łomżyńskiej. Jest on inkardynowany do diecezji Bertoua w Kamerunie, z której pochodzi. Otrzymał nakaz opuszczenia diecezji łomżyńskiej, Biskup Łomżyński zakazał mu też podejmowania jakiejkolwiek posługi duszpasterskiej.  

Płock, dnia 30 czerwca 2016 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

PERSONALIA

Nominacje

 1. Ks. mgr Robert Banasiak, pracownik Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany wiceekonomem diecezji płockiej. 
 2. O. Iwo Mirosław Janusz OFM, z dniem 20 czerwca 2016 r., mianowany wikariuszem parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem.
 3. Ks. mgr Wiesław Kania SDB, z dniem 1 sierpnia 2016 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku.
 4. Ks. mgr Andrzej Konwerski, wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany administratorem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie.
 5. Ks. kan. mgr Sławomir Franciszek Kowalski, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie, z dniem 6 czerwca 2016 r., mianowany kapelanem Mazowieckiej Akademii Lekkoatletycznej w Mławie.
 6. Ks. kan. mgr Andrzej Milewski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany diecezjalnym konserwatorem zabytków w diecezji płockiej.
 7. Ks. mgr Jan Żółtowski, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Wojciecha w Szreńsku.

Zwolnienia

 1. Ks. kan. mgr Piotr Brzezik, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Szreńsku, z dniem 21 czerwca 2016 r., usunięty z urzędu proboszcza.
 2. O. Hubert Marek Frajkowski OFM, wikariusz parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem, z dniem 20 czerwca 2016 r., zwolniony z pełnionego stanowiska.  
 3. Ks. dr Jan Rusiecki SDB, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku, z dniem 1 sierpnia 2016 r., zwolniony z pełnionego urzędu.

Płock, dnia 1 lipca 2016 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 1 lipca 2016 r.
Nr 1518/2016 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x