OKÓLNIK
Okólnik 17/2016
15.06.2016
Spis treści:

Okólnik 17

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY SKIEROWANE PRZEZ BISKUPÓW DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY

Drodzy Młodzi Przyjaciele,
„Jezus spojrzał z miłością na niego” (Mk 10,21). Tak mówi Ewangelia o spotkaniu Chrystusa z młodym człowiekiem. Tak samo Jezus patrzy dziś na każdego z Was. Patrzy na Was z miłością i czeka na odwzajemnienie tej miłości.
Drodzy Młodzi, zbliżające się Światowe Dni Młodzieży, to zaproszenie, do tego by poczuć na sobie pełne miłości spojrzenie Jezusa i odpowiedzieć na nie. Nie bójcie się przyjąć tego zaproszenia i wziąć udział w spotkaniu, które jest czasem wspólnego wyznania wiary i miłości do Pana Jezusa, Jego Ewangelii i Jego Kościoła.
Inicjator Światowych Dni Młodzieży, Ojciec Święty Jan Paweł II, mówił, że „rzesza młodych ludzi wierzących w Chrystusa, idących za Krzyżem Roku Świętego, stanie się (…) żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata”. Drodzy Młodzi, każdy z Was jest dziś obrazem współczesnego Kościoła. Tak patrzy na Was Jezus, tak patrzy na Was Polska, tak patrzą na Was wasi rówieśnicy, którzy już w lipcu przyjadą do Polski z całego świata. Także i Wy nie bójcie się spojrzeć w ten sposób na siebie samych.
Drodzy Młodzi, 3 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, wspominając 1050. rocznicę Chrztu Polski, zawierzyliśmy Matce Bożej nasz Naród i każdego z Was, Waszą wiarę i drogę do zbawienia, Waszą przyszłość, dokonywane wybory i nadzieje, a także Wasz udział w XXXI Światowych Dniach Młodzieży.
Ponawiamy serdeczne zaproszenie do udziału we wszystkich spotkaniach w ramach Światowych Dni Młodzieży. Towarzyszymy Wam teraz, na etapie przygotowań. Będziemy z Wami podczas spotkań w naszych diecezjach. Wspólnie będziemy modlić się także w Krakowie. Zachęcamy, by wspólny udział w Światowych Dniach Młodzieży był także wyrazem naszego szacunku i wdzięczności wobec Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił do młodych: „Szukałem Was”.
Drodzy Rodzice i Duszpasterze, zachęcamy Was do pomocy młodzieży, aby mogła wziąć udział w tym niepowtarzalnym spotkaniu. Do wszystkich kierujemy słowa Św. Jana Pawła II, który mówił do nas: „Nie lękajcie się”.
Niech Bóg Wszechmogący Wam błogosławi.

Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 373. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
w Warszawie, w dniu 8 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie należy odczytać podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń, w niedzielę 19 czerwca 2016 r.
Płock, 14 czerwca 2016 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

DEKRET
powołujący Zarząd Funduszu Bratniej Pomocy
Kapłanów Diecezji Płockiej

W związku z wejściem w życie uchwał 43. Synodu Diecezji Płockiej,
mając na uwadze Statut Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej, niniejszym powołuję na okres pięciu lat Zarząd Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej w składzie:
Członkowie z urzędu:
1. Ks. kan. dr Janusz Filarski – dyrektor Domu Księzy Emerytów w Płocku – przewodniczący Zarządu
2. Ks. kan. mgr Roman Bagiński – ekonom diecezjalny
3. Ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski – delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa
Członkowie z nominacji:
1. Ks. prał. Władysław Stradza – emeryt mieszkający w Domu Księży Emerytów
2. Ks. prał. dr Bronisław Sałkowski – emeryt mieszkający przy parafii
3. Ks. mgr Hieronim Chamski – emeryt mieszkający w mieszkaniu prywatnym
4. Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski – dziekan
5. Ks. kan. mgr Andrzej Smoleń – proboszcz
6. Ks. mgr Marcin Lewandowski – wikariusz.

Zakres kompetencji i zadań Zarządu określa Statut Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej.
Na trud powierzonych obowiązków z serca błogosławię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Płock, dnia 13 czerwca 2016 r.
Nr 1123/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO PRZED WYRUSZENIEM 35. PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ

Umiłowani Diecezjanie! Drodzy Jasnogórscy Pielgrzymi!
Za nami szczególny czas. W czerwcu zakończyło się trwające niemal rok Nawiedzenie naszego Kościoła przez Obraz Jasnogórski. Matka Boża odwiedziła wszystkie parafie i wspólnoty naszej diecezji. Można powiedzieć, że spotkała się z każdym i z każdą z nas. Odbyła pielgrzymkę po ziemi mazowieckiej i dobrzyńskiej. Jako Biskup Płocki wielokrotnie widziałem z jaką radością, ale i wzruszeniem przeżywaliśmy te spotkania z Matką. Podobny entuzjazm i poruszenie serc obserwuję każdego roku, towarzysząc naszej diecezjalnej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. To jest również, można powiedzieć, dzieło Maryi. To Ona pociąga swoje dzieci do siebie, do swojego serca. Ona sprawia, że chcemy się do niej przytulić, pragniemy przedstawiać Jej swoje troski i problemy, powierzać Jej swoje sprawy i prosić o interwencję. Zarówno przeżyty czas Nawiedzenia Jej Jasnogórskiego Obrazu w naszej diecezji, jak i coroczna piesza pielgrzymka pokazują, jak mocno jest w nas zakorzeniona miłość do Maryi. Przeżyjmy zatem tegoroczne pielgrzymowanie w duchu wdzięczności za Jej obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym. Podziękujmy Jej za wielkie rzeczy, które uczyniła dla nas w roku Nawiedzenia.
Dlatego podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku gorąco i serdecznie zachęcam Was do pielgrzymowania do Jasnogórskiej Pani, do pójścia tą szczególną drogą wiary i nawrócenia. Będzie to jeszcze jeden wyraz umocnienia naszej tożsamości chrzcielnej, w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu naszej Ojczyzny. Szczególnie zwracam się do tych spośród Was, którzy nie podjęli jeszcze decyzji bądź wahają się, czy wyruszyć w drogę. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście, zachęcam do pielgrzymowania duchowego, które coraz mocniej wpisuje się w krajobraz modlitewny naszych wspólnot parafialnych.
Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki będą słowa: „Miłosierni jak Ojciec”, nawiązujące do ogłoszonego przez Papieża Franciszka Roku Miłosierdzia. Słowa te inspirują nas do rozwijania wyobraźni miłosierdzia i otwarcia serca na potrzeby bliźnich. Modlić się będziemy o ożywienie ufności w Miłosierdzie Boże, w intencji naszej Ojczyzny i diecezji, a szczególnie o dobre owoce Światowych Dni Młodzieży.
Wszystkim pielgrzymom wędrującym na Jasną Górę oraz pielgrzymom duchowym udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o mojej modlitwie.
Płock, 13 czerwca 2016 r.

Wasz Biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego należy odczytać wiernym, w niedzielę 10 lipca 2016 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Płock, dnia 13 czerwca 2016 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

INFORMACJE DOTYCZĄCE 35. PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

1) Tegoroczna 35. Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. Hasło to nawiązuje do trwającego w Kościele Roku Miłosierdzia, ogłoszonego przez Papieża Franciszka. Tegoroczne rekolekcje w drodze będą też dziękczynieniem za Nawiedzenie Kopii Ikony Jasnogórskiej w naszej diecezji. Nie zapomnimy też o modlitwie za młodzież, która w tym roku przeżyła swoje wielkie święto w postaci Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
2) Pielgrzymka wyruszy ze Wzgórza Tumskiego 6 sierpnia 2016 r. po Mszy Świętej koncelebrowanej w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Płockiego o godz. 6 00. Zapraszamy do koncelebry wszystkich Księży związanych z dziełem Pielgrzymki, Gości i sympatyków. Trasa Pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2016 r. w godzinach porannych (7.30-8.15).
3) Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru przekazanego do parafii lub ze strony internetowej: www.pielgrzymka.com) zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. W związku z powyższym prosimy o czytelne i rzetelne jej wypełnienie. Zapisy indywidualne i zbiorowe na Pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a następnie zgłaszają pielgrzymów w punkcie zapisów mieszczącym się w Opactwie Pobenedyktyńskim w dniach 3,4 i 5 sierpnia br. (w godz. od 10.00 do 17.00). Bardzo prosimy o przywożenie i pozostawienie w punkcie zapisu gotowych kart (wzory kart zostały przekazane księżom Dziekanom). Prosimy duszpasterzy, by wszystkim zapisującym się na pielgrzymkę (na wcześniej zorganizowanym spotkaniu) wyjaśnili, iż pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, a nie rajdu turystycznego.
4) Opłata pielgrzymkowa, (wpisowe + bagaż + koszulka w kolorze grupy), wynosi: 100 zł od osoby. Dzieci do 13 lat płacą 80 zł, rodziny (co najmniej trzy osoby z jednego domu) – 180 zł. Opłata ta przeznaczona jest na ubezpieczenia (OC i NW), leki i środki medyczne, sanitariaty /toi-toi/, funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb /opłaty samochodów, które wynajmujemy/, identyfikatory pielgrzymkowe, Książeczki Pielgrzyma i inne materiały. Koszt bagażu wynosi 25 zł i uiszcza się go razem z wpisowym. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i dodatkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo samozapłonu!). Pielgrzymi uiszczają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd. Osoby, które zamierzają wziąć udział w niecałej Pielgrzymce (np. w weekend) zobowiązane są do zgłoszenia się do Służby Informacji po przybyciu na trasę i dokonania wpłaty (10 zł za dzień).
5) Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Na pątniczym szlaku będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach, m.in. wysyłając pozdrowienia z trasy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie Duchowi Pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Duchowi Pielgrzymi otrzymają specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień wraz z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni pielgrzymki zachęcamy Duchowych Pielgrzymów do udziału w codziennej Mszy św. oraz w wieczornym Apelu Jasnogórskim w kościele parafialnym.
6) Zespół Odpowiedzialnych za służby:
- Przewodnik Pielgrzymki – ks. Jacek Prusiński
- Kierownictwo Trasy – ks. Łukasz Gach i p. Marcin Marchwiński
- Kwatermistrz – ks. Andrzej Rutkowski
- Kuchnia – p. Piotr i Magda Poryzińscy
- Zaopatrzenie – p. Andrzej Jakubowski; p. Mirosław Sitek
- Służba Ekologiczna – p. Iwona i Jacek Myślińscy
- Służba Techniczna – p. Piotr Bachman
- Służba Medialna – ks. Jacek Wichorowski
- Informacja – p. Agnieszka Czaplicka, p. Agnieszka Sitek
- Służba Zdrowia – ks. Marcin Zębala i p. doktor Marta Zębala
- Kantor Pielgrzymki – p. Gabriel Wiśniewski
- Katolickie Radio Diecezji Płockiej – ks. Krzysztof Jończyk.

GRUPA i PRZEWODNIK:

BIAŁO-CZERWONA – ks. Marek Wiśniewski
BIAŁA – ks. Grzegorz Sieczka
BŁĘKITNA – ks. Krzysztof Drzazgowski
BRĄZOWA – ks. Tomasz Dec
GRANATOWA – ks. Marcin Sadowski
MIEDZIANA –ks. Piotr Smoliński
POMARAŃCZOWA – ks. Adam Węgrzyn SDB
SREBRNA – ks. Wojciech Czajkowski
ZIELONA – ks. Krzysztof Załęski
ZŁOTA – ks. Mariusz Przybysz
ŻÓŁTA – ks. Paweł Czarnecki
7) Pielgrzymka będzie wędrowała w 11 grupach. Dekanaty zostały związane z określonymi kolorami grup. Przy zapisie pielgrzymów prosimy przestrzegać niżej podanej rejonizacji:
– biała 26 (parafii) Ciechanów-Wsch. i Zach., Strzegowo
– biało-czerwona 38 (parafii) Płock-Wsch., Płock-Zach, Bodzanów, Bielsk,
– błękitna 16 (parafii) Nasielsk, Zakroczym,
– brązowa 32 (parafii) Rypin, Dobrzyń n/Drwęcą, Żuromin,
– granatowa 33 (parafii) Płońsk, Raciąż, Wyszogród,
– miedziana 14 (parafii) Mława,
– pomarańczowa grupa salezjańska,
– srebrna 18 (parafii) Pułtusk, Serock,
– zielona 27 (parafii) Sierpc, Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo,
– złota 25 (parafii) Przasnysz, Maków Maz., Dzierzgowo,
– żółta 15 (parafii) Gostynin, Gąbin.
8) Informujemy, że stałym miejscem sprawowania sakramentu małżeństwa w czasie Pielgrzymki jest Głogowiec (7.08). Do dnia 31.07 należy zgłaszać ewentualne śluby do ks. Piotra Gadomskiego (tel. 608 362 481) – odpowiedzialnego za służbę liturgiczną. Formalności dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa załatwia się w swojej parafii.
9) Na Pielgrzymkę należy zabrać ze sobą namiot, gdyż możliwości noclegowe u gospodarzy są ograniczone. Na Pielgrzymkę nie powinno zabierać się rzeczy cennych, o dużej wartości.
10) Osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo posiadać: pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności (wyrażoną na karcie uczestnictwa, oraz książeczce pielgrzyma) oraz dorosłego opiekuna, którego imię i nazwisko musi być wymienione w/w karcie. Kto nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie zapisany na Pielgrzymkę!
11) Ze względu na wysokie koszty leków i środków opatrunkowych bardzo prosimy, by Pielgrzymi zabrali ze sobą niezbędne środki opatrunkowe (bandaże, plastry, watę itp.) i leki, zwłaszcza osobiste!!! Wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy pragną wesprzeć swoją wiedzą i pomocą Służbę Medyczną podczas Pielgrzymki, uprzejmie zapraszamy do współpracy.
12) Czcigodnych Księży Proboszczów gorąco prosimy o podanie w lipcu swoim Parafianom niezbędnych informacji dotyczących tegorocznej Pielgrzymki w krótkich ogłoszeniach parafialnych oraz o wywieszenie plakatu pielgrzymkowego, przekazanego wcześniej do każdej parafii naszej diecezji.
Płock, dnia 10 czerwca 2016 r.

Ks. Jacek Prusiński
Przewodnik Główny 35. Pieszej Pielgrzymki
Diecezji Płockiej na Jasną Górę

Propozycja homilii pielgrzymkowej
(15 niedziela zwykła C – 10 lipca 2016 r.)

Miłosierni jak Ojciec

1. Pewien rosyjski chrześcijanin całe swoje życie poświęcił modlitwie. Ciężko doświadczony przez los, pozbawiony domu i rodziny, kierowany pragnieniem poznania, czym jest nieustanna modlitwa, wyruszył w świat. Już na zawsze pozostał ubogim pielgrzymem, którego największą radością stała się modlitwa i czytanie pouczających tekstów. Działo się to w XIX w. Książka „Opowieści pielgrzyma” jest świadectwem duchowych doświadczeń, poszukiwań i zmagań ze sobą. Modlitwa jest tu pokazana jako podstawa chrześcijańskiego życia, najważniejsza czynność, która dopiero prowadzi do dobrych czynów i pobożnego życia.
W dzisiejszej Ewangelii spotykamy natomiast wędrującego Samarytanina, którego Pan Jezus stawia za przykład miłości bliźniego. On nie analizował, czy mu się opłaca dbać o pobitego, czy też nie – czy straci swoją reputację, czy ją zachowa. Wydaje się, że to człowiek, który znalazł się akurat w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie. Samarytanin udzielił tylko doraźnej pomocy poszkodowanemu, którego rany należało opatrzyć. Jednak przetransportował poranionego do gospody, ponieważ obowiązki wzywały go do wyruszenia w dalszą drogę. Samarytańska wrażliwość nie pozwalała zostawić pobitego, bo ten potrzebował opieki. Zapewne mógłby więc w swoim dzienniku podróży odnotować z dumą to wyjątkowe spotkanie, o którym opowiedział w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus, sam będący „obrazem Boga niewidzialnego”.
2. Zarówno w ubogim chrześcijaninie, jak i w ewangelicznym spotkaniu Samarytanina z nieznajomym bliźnim odnajdujemy wezwanie do bycia miłosiernym jak Ojciec. Takie jest hasło trwającego w Kościele Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Te słowa będą również towarzyszyć tym, którzy pragną podjąć trud pieszego pielgrzymowania z Płocka do Częstochowy. 6 sierpnia już po raz 35. wyruszy z Tumskiego Wzgórza Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Pątnicy będą dziękować w drodze do tronu Matki za peregrynację Kopii Jasnogórskiego Wizerunku w naszej Diecezji, Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski oraz dar Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Można zapytać: jaki jest chrześcijański sens pielgrzymowania? Po co tyle trudu, czy nie można w inny sposób spędzić tegorocznego urlopu? Pewnie można. Ale tu chodzi o coś głębszego. Papież Franciszek wyjaśnia, że „Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ stanowi ikonę drogi, którą każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji. Życie jest pielgrzymką, a istota ludzka to viator, pielgrzym, który idzie drogą aż do pożądanego celu” (MV, 14). Są więc tacy, którzy przez cały rok przygotowują się do wyruszenia na pielgrzymi szlak, bo dla nich to ważny czas „rekolekcji w drodze”, ładowania duchowych akumulatorów. Mówi się wręcz o Polakach, że mają duszę pielgrzyma. I coś w tym jest. Podążający na spotkanie z Czarną Madonną, z odciskami na stopach, w sercach niosą dziękczynienia, prośby, błagania. Jak zauważa papież Franciszek, Polacy odznaczają się „wśród innych narodów szczególnym kultem maryjnym”. Czczą Tę, która „weszła do sanktuarium miłosierdzia Bożego, ponieważ wewnętrznie uczestniczyła w tajemnicy Jego miłości” (MV, 24). Ona głosi to orędzie całym swoim życiem, zarówno ziemskim, jak i niebieskim.
3. Dzisiejsze eucharystyczne spotkanie ma nas ubogacić, zainspirować, przemienić nasz umysł i serce. I sprawić, że będziemy patrzeć na rzeczywistość oczyma wiary, szukając w świecie śladów dobra, piękna i prawdy. Zapewne wiele razy w swoim życiu słyszeliśmy, że opłaci się być dobrym. Jest to wezwanie, aby naśladować Boga, który jest źródłem wszelkiej dobroci. By stawać się miłosiernym jak Ojciec. Ponadto jest to zaproszenie, aby podpatrywać innych, którzy realizują w życiu codziennym to ewangeliczne wskazanie.
Niech każdy z nas, uczestników Eucharystii, w sposób szczególny zatrzyma się dzisiaj nad postacią Samarytanina. A wykorzystując czas wakacji, spróbuje pójść w jego ślady, przez uczynki miłosierdzia wobec duszy i wobec ciała. A może będzie to okazja do przemyśleń, do podjęcia decyzji o wyruszeniu na jubileuszowy szlak miłosierdzia wiodący do tronu naszej Matki i Królowej Polski.

Autor: ks. Leszek Smoliński

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

Czcigodni Księża, przesyłam dwa następujące komunikaty - ostrzeżenia. Pierwszy otrzymałem od Ekonoma KEP (przekazuję w całości jego treść), druga informacja dotyczy nieuprawnionego zbierania danych dla naszaparafia.net i podstępnego domagania się opłat za tę usługę.

I. Ważne: Fałszywe przesyłki - rachunki za prąd z PGE
Proszę zwrócić uwagę na maile zawierające faktury za energię elektryczną. Pojawiła się nowa fala zainfekowanych maili. Szczegóły dotyczące zagrożenia można znaleźć pod poniższym linkiem: https://niebezpiecznik.pl/post/falszywe-faktury-za-energie-od-pge/
Systemy bezpieczeństwa funkcjonujące w NFOŚiGW wykrywają te zagrożenia, lecz ze względu na tempo zmian zagrożeń pochodzących z internetu należy pamiętać o przestrzeganiu prostych zasad bezpieczeństwa:
1. Nie otwieramy przesyłek pochodzących z podejrzanych źródeł. Czyli gdy np. rachunek za prąd, telefon, gaz itp. przychodzi z adresu innego niż zwykle.
2. Jeżeli przesyłka zawiera skompresowane lub zaszyfrowane załączniki nie wolno ich otwierać. Takie przesyłki najprawdopodobniej zawierają złośliwe oprogramowanie.
3. Jeżeli w przesyłce są odnośniki (linki) do stron internetowych nie otwieramy ich przez kliknięcie. Najlepiej skopiować je do paska adresowego przeglądarki. Jeżeli koniecznie chcemy je otwierać, to przed kliknięciem warto sprawdzić, gdzie dany link prowadzi. Po najechaniu na link kursorem pojawi się chmurka pokazująca prawdziwy adres docelowy.
4. W przypadkach wątpliwych proszę skontaktować się działem helpdesk.
Warto dodać, że fałszywki potrafią również być przesyłane pocztą tradycyjną. Szczegóły znajdziecie Księża również w linku podanym powyżej.

II. Komunikat nt. nieuprawnionego zbierania danych dla naszaparafia.net
W ostatnim czasie dochodzą do mnie niepokojące sygnały o działalności firmy Hertes Projekt, która chce wykorzystać dane adresowe, personalne Księży, parafii, w celu umieszczenia ich na stronie internetowej www.naszaparafia.net. Z informacji od Księży wiem, że osoba podająca się za przedstawiciela tej firmy, przekazuje nieprawdziwą informację o obowiązku umieszczania parafialnych stron www na portalu naszaparafia.net oraz o zgodzie Kurii na umieszczanie danych z Diecezji, na wyżej wspomnianej stronie. Takiej prośby i takiej zgody nigdy nie było. Nie ma obowiązku zamieszania adresu strony internetowej parafii na powyższym portalu. Sprawę umieszczenia adresu internetowego pozostawiamy w gestii Księży Proboszczów, przypominam jednak, że jest to usługa płatna i wymaga ona podpisania stosownej umowy.
Płock, dnia 13 czerwca 2016 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA ROLNIKÓW

1. Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie – 3-4 września 2016 r.
Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników na Jasną Górę i Święto Dziękczynienia za Plony odbędą się 3 - 4 września 2016 r. W tym roku przypada 35 rocznica powstania Solidarności Rolników Indywidualnych i Dożynek Jasnogórskich.
Rolnicze Rodziny Diecezji Płockiej, w tym roku będą pielgrzymować na Jasną Górę z intencją dziękczynną za peregrynację Jasnogórskiej Ikony. Hasło dożynek brzmi: Do Matki Miłosierdzia - pielgrzymujemy z dziękczynieniem…
Nasza diecezja dostąpiła zaszczytu przewodzenia dożynkom jasnogórskim. Starostami ogólnopolskimi będą małżonkowie Marek i Małgorzata Gogolewscy z Parafii Karniewo, dekanat Maków Maz. Małżonkowie mają 5 dzieci, kultywują tradycje patriotyczne, przywiązanie do Kościoła, a p. Marek jest aktywnym działaczem Solidarności RI.

Program dożynek:

3 września – sobota
Godz.
19.00 - Msza Św. rozpoczynająca pielgrzymkę rolników.
21.00 - Apel Jasnogórski.
21.40 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na wałach - prowadzą rolnicy Diecezji Płockiej.
22.00 – 4.00 - całonocne czuwanie rolników w kaplicy Cudownego Obrazu, o północy - Msza św. pasterska.

4 września – niedziela
Godz.
8.00 – 9.30 – występ zespołu ludowego Karniewiacy na przemian z chórem diecezji pelplińskiej.
11.00 - Msza św. koncelebrowana na szczycie jasnogórskiego sanktuarium pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, który wygłosi homilię.
Starostowie Dożynek po rozpoczęciu Mszy św. wręczą Prezydentowi Polski i Ks. Prymasowi chleby. Podczas dziękczynienia po Komunii św., starostwie dożynek odmówią modlitwę zawierzenia rolników, w której będzie wątek dziękczynny za peregrynację Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej w naszej diecezji.

Zapraszamy do organizowania wyjazdów autokarowych z dekanatów i parafii lub zachęcenia rolników do wyjazdów indywidualnych. Chcemy jako diecezja uczestniczyć w sposób liczniejszy i zorganizowany w dożynkach, dlatego prosimy dekanalnych duszpasterzy rolników i księży proboszczów o podanie do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej lub Diecezjalnego Referenta ds. Rolników ( tel. 509 604 015) informacji: z których parafii lub dekanatów będą zorganizowane wyjazdy na Dożynki Jasnogórskie. Plakat z program dożynek jasnogórskich parafie otrzymają w lipcu.

2. Dożynki Diecezji Płockiej – 11 września 2016 r.
Tegoroczne Dożynki Diecezji Płockiej połączone z Dożynkami Samorządowymi Gminy Wieczfnia Kościelna odbędą się 11 września 2016 r. w Wieczfni Kościelnej, dekanat Mławski. Centralnym wydarzeniem święta dziękczynienia za zbiory będzie Msza św. sprawowana przez J.E. Biskupa Płockiego Piotra Liberę o godz. 11.30. Hasłem przewodnim dożynek będą słowa psalmu: Miłosierny jest Pan i łaskawy…
Czcigodnych Księży zapraszamy do koncelebry (należy zabrać albę, pasek i stułę koloru złotego). Liturgię Mszy św. przygotowują przedstawiciele Parafii Wieczfnia Kościelna i Grzebsk oraz Samorządu Gminy.
Delegacje z wieńcem i darem dożynkowym prosimy o przybycie do Wieczfni Kościelnej pod kościół parafialny do godz. 10.45. Uroczystość rozpocznie się przemarszem korowodu dożynkowego do Zespołu Szkół, gdzie będą przygotowane dwie sceny: do sprawowania Mszy Św. i występów artystycznych.
Prosimy o zgłaszanie delegacji dożynkowych z dekanatów i parafii do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej najpóźniej do 31 sierpnia br. Organizatorzy chcą mieć informacje o ilości uczestników i wieńców z diecezji, by zapewnić poczęstunek, ławki itd. Prosimy o poważne potraktowanie prośby.
Tradycją jest, że podczas Mszy św. niesione są dary z diecezji. Prosimy dekanaty o przygotowanie daru ofiarnego:
Dekanat Ciechanowski Zachodni - kosz kwiatów
Dekanat Ciechanowski Wschodni - kosz pieczywa (niosą piekarze)
Dekanat Raciąski – kosz ziół
Dekanat Dzierzgowski – owoce lasu
Dekanat Strzegowski – produkty kurników – kosz jaj
Dekanat Przasnyski – owoce pszczelego roju – miody…
Dekanat Mławski – kosz owoców
Dekanat Sierpecki - kosz warzyw
Zakład Mięsne Polonus Wieczfnia Kościelna – kosz wędlin
Zakłady mleczarskie Polmlek Maków Maz.– kosz produktów mleczarskich

W sierpniu dotrą do parafii plakaty dożynkowe. Księży Dziekanów i Dekanalnych Duszpasterzy Rolników prosimy o zorganizowanie w ramach dekanatu wyjazdu autokarowego z wieńcem żniwnym i delegowanym kapłanem. Z Dekanatu Mławskiego – z każdej parafii przynajmniej jeden wieniec a mile widzianych jest więcej.
Zwracamy się z prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów, by w terminie Dożynek Diecezji Płockiej, jeśli jest to możliwe, nie organizować w tym samym czasie (11 września br.) dożynek parafialnych, dekanalnych bądź gminnych, by delegacje z parafii mogły wziąć w nich udział. Za życzliwe przyjęcie apelu dziękujemy. Zapraszamy do uczestnictwa we wrześniowym diecezjalnym święcie rolników.
Płock, dnia 14 czerwca 2016 r.

Ks. Krzysztof Biernat
Diecezjalny Duszpasterz Rolników

PERSONALIA

Ks. mgr Krzysztof Błaszczak, odpowiedzialny za reprezentowanie Diecezji Płockiej w sprawach dotyczących uruchomienia sklepu zielarsko-medycznego „Zioła Zakonu Bonifratrów” i kawiarni „Pod Trąbami”, na własną prośbę, z dniem 9 czerwca 2016 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
Płock, dnia 13 czerwca 2016 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 15 czerwca 2016 r.
Nr 1287/2016

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x