OKÓLNIK
Okólnik 16/2016
13.06.2016
Spis treści:

Okólnik 16

DEKRET

W myśl § 9Statutu Caritas Diecezji Płockiej zawartego w uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej (Księga synodalna, s. 379), niniejszym powołuję Zarząd Caritas Diecezji Płockiej w następującym składzie:

1. Ks. kan. mgr Szczepan Janusz Bugaj, Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej - Przewodniczący Zarządu Caritas Diecezji Płockiej.
2. Ks. kan. mgr Adam Mirosław Przeradzki, Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Płockiej - Wiceprzewodniczący Zarządu Caritas Diecezji Płockiej.

Członkowie Zarządu mianowani są na pięcioletnią kadencję i w każdym czasie mogą zostać odwołani. Kadencja członków Zarządu przedłuża się automatycznie na kolejną pięcioletnią kadencję w przypadku braku odwołania po upływie poprzedniej.
Zadania Zarządu Caritas określa § 10 Statutu Caritas Diecezji Płockiej.
Na trud realizowania misji miłosierdzia poprzez posługę Caritas Diecezji Płockiej z serca błogosławię

Płock, dnia 1 czerwca 2016 r.
Nr 1169/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

DEKRET

W myśl § 16 Statutu Caritas Diecezji Płockiej zawartego w uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej (Księga synodalna, s. 381), niniejszym powołuję Komisję Nadzorczą Caritas Diecezji Płockiej (zwaną dalej Komisją Nadzorczą) w następującym składzie:

1. Ks. kan. mgr Roman Bagiński, Ekonom Diecezji Płockiej – Przewodniczący Komisji Nadzorczej.
2. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, Kanclerz Kurii diecezjalnej Płockiej.
3. Pani Alina Nowak, Księgowa w Kurii diecezjalnej Płockiej

Członkowie Komisji Nadzorczej mianowani są na pięcioletnią kadencję i w każdym czasie mogą zostać odwołani.
Zadania Komisji Nadzorczej określa § 17 Statutu Caritas Diecezji Płockiej.
Na trud realizowania misji miłosierdzia poprzez posługę Caritas Diecezji Płockiej z serca błogosławię –

Płock, dnia 1 czerwca 2016 r.
Nr 1170/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

Zapraszamy Nauczycieli, Wychowawców oraz wszystkich Pracowników Oświaty z terenu naszej diecezji do udziału w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę oraz w sympozjum w dniach 1 i 2 lipca br. Odbędą się one pod hasłem Miłosierni jak Ojciec.

Program 15. Ogólnopolskiego Sympozjum Nauczycieli:
l lipca - Jasna Góra (Aula Ojca Kordeckiego)

15.00 - Słowo wprowadzające - biskup Piotr TURZYŃSKI
Miłosierny ojciec i marnotrawny syn: analiza biblijna i psychopedagogiczna - ks. dr Marek DZIEWIECKI, WSD w Radomiu
Miłosierdzie a wymagania - ks. dr Przemysław GÓRA, WSD w Łodzi
Panel dyskusyjny
Miłosierdzie to imię Boga - świadectwa

Program 79. Ogólnopolskiej Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę:
l lipca

21.00 - Apel Jasnogórski w cudownej Kaplicy Cudownego Obrazu
Nabożeństwo pokutne – Bazylika Jasnogórska
23.00 – Eucharystia

2 lipca
9.30 - Różaniec - Jasnogórski Szczyt
- Relacja z sympozjum. List do polskich nauczycieli
10.45 - Miłosierdzie w misji współczesnego nauczyciela - ks. prof. KUL dr hab. Adam MAJ COr.
11.30 - Koncert scholiChorusAngelorum z Orońska (diecezja radomska)
12.00 - Eucharystia - przewodniczy biskup Piotr TURZYŃSKI
15.00 - Droga Krzyżowa - Wały Jasnogórskie
16.00 - Nabożeństwo rozesłania - Kaplica Cudownego Obrazu

Płock, dnia 8 czerwca 2016 r.

Ks. Andrzej Krasiński
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

Informacje dotyczące udziału w uroczystościach pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka na Jasnej Górze
w dniu 28 lipca 2016 r.

Zaproszenie
W dniu 28 lipca 2016 r. Ojciec Święty Franciszek przybędzie do Częstochowy na Jasna Górę, aby podczas sprawowanej przez niego Eucharystii dziękować za 1050-lecie dziedzictwa chrztu Narodu Polskiego. Na tę uroczystość Biskupi Polscy zapraszają wspólnoty rodzinne i kościelne, aby wraz z Papieżem przez wstawiennictwo Maryi zaufać Bogu bogatemu w miłosierdzie na kolejne tysiąclecie.
Program uroczystości
Po przybyciu na Jasna Górę Ojciec Święty Franciszek przejedzie pomiędzy sektorami na błoniach, a następnie uda się do sanktuarium. Po osobistej modlitwie Papieża przed Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, o godz. 10.30 rozpocznie się Msza św. na Szczycie Jasnogórskim, która stanowić będzie uwieńczenie narodowego dziękczynienia za Chrzest Polski w 1050. rocznicę. Mszę św. będą koncelebrować biskupi i po czterech przedstawicieli prezbiterów z każdej polskiej diecezji. Określona ilość księży w koncelebrze z Ojcem Świętym Franciszkiem jest uwarunkowana ograniczoną przestrzenią na Szczycie Jasnogórskim i decyzjami odpowiedzialnymi ze strony Stolicy Apostolskiej za przebieg liturgii papieskiej.
Względy bezpieczeństwa
W uroczystościach zapowiedzieli swój udział nie tylko najwyżsi dostojnicy kościelni i państwowi, ale spodziewana jest półmilionowa rzesza wiernych. Stąd rodzi się konieczność zastosowania wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa. Dlatego w dniach poprzedzających i w samą uroczystość nastąpi zmiana ruchu kołowego w Częstochowie, z wyłączeniem niektórych ulic z tegoż ruchu. Natomiast teren Jasnej Góry łącznie z Błoniami Jasnogórskimi zostanie objęty strefą „0”. Przy czym na teren sanktuarium będą mogli wejść tylko ci, którzy posiadają specjalną przepustkę Biura Ochrony Rządu.
Udział wiernych świeckich
Wierni świeccy, którzy wezmą udział w uroczystościach, gromadzą się w czterech sektorach na Błoniach Jasnogórskich, w parkach przy błoniach, w III Alei NMP i na Placu Biegańskiego. Miejsca te będą nagłośnione i wyposażone w telebimy.
Organizatorzy nie przewidują kart wejściowych do tych miejsc z wyjątkiem jednego sektora na Błoniach Jasnogórskich. W sektorze tym przewidziano po 200 miejsc dla reprezentantów każdej diecezji (otrzymają je pierwsze zorganizowane i zgłoszone do Wydziału Duszpasterskiego grupy). Przy czym należy pamiętać, że wszystkie cztery sektory znajdujące się na błoniach leżą w strefie „0”. Wejście do tych sektorów dokonywać się wyłącznie przez bramkę bezpieczeństwa (od godz. 3.00 do godz. 8.00 dnia 28 lipca br.).
Poświęcenie
W trakcie uroczystości Ojciec Święty Franciszek poświęci takie przedmioty jak kamienie węgielne czy dzwony do kościołów. Poświęcenie tych przedmiotów będzie możliwe za potwierdzeniem kurii diecezjalnej. W sprawie poświęceń należy kontaktować się z Ojcem Paulinem Albertem Szustakiem (tel. 698 991 588; szalbert@email.it).
Dojazd na uroczystość
Służby miejskie Częstochowy przewiduję miejsca parkingowe dla autobusów w różnych miejscach Częstochowy czy też poza jej granicami. Należy się jednak liczyć z trudnościami z wjazdem do miasta i koniecznością przejścia ostatniego odcinka piechotą. Organizatorzy zachęcają rozważenie przybycia do Częstochowy pociągiem. Droga dojścia na uroczystości ze stacji Częstochowa Osobowa czy tez Częstochowa Stradom jest stosunkowo łatwa i wynosi około 2 km.
Potwierdzenie obecności
Organizatorzy proszą o zbieranie wiadomości o wyjazdach zorganizowanych z terenu diecezji i przesyłanie ich droga mailową. Informacje te bardzo pomogą w organizacji uroczystości, a w szczególności w rozlokowaniu autokarów na miejscach parkingowych. Dlatego prosimy o zgłaszanie grup wyjeżdzających na ww. uroczystości do Wydziału Duszpasterskiego do dnia 20 czerwca 2016 r. pod nr telefonu 24 262 85 99 (centrex 116) lub meil: joanna. kawczynska@diecezjaplocka.pl.
Inne szczegółowe informacje napływające do Kurii Diecezjalnej Płockiej będą niezwłocznie przekazywane na stronie duszpasterski.pl i e-biuletynem.

Płock, dnia 8 czerwca 2016 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 

KOMUNIKAT REFERATU DS. ORGANISTOWSKICH


I. Rekolekcje dla organistów
Tegoroczne rekolekcje dla Organistów Diecezji Płockiej odbędą się w dniach 27-28 czerwca 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” ul. Górna 1 A w Płocku. Początek rekolekcji: w poniedziałek o godz. 9.00.
Do uczestnictwa w tegorocznych rekolekcjach zobowiązani są organiści
i pełniący funkcję organisty w następujących parafiach:

DEKANAT BIELSKI
1. Ciachcin – p. Jacek Ratkowski,
2. Woźniki – p. Arkadiusz Kowalski

DEKANAT BODZANOWSKI
1. Bodzanów – p. Grzegorz Biernat
2. Daniszewo – p. Zdzisław Cichaczewski
3. Łętowo – p. Jarosław Wasielewski
4. Miszewo Murowane – p. Piotr Jakubowski
5. Zakrzewo – p. Arkadiusz Wiśniewski

DEKANAT CIECHANOWSKI WSCHODNI
1. Ciechanów, bł. Pł. Biskupów Męczenników – p. Marcin Ogonowski
2. Ciechanów, św. Franciszka z Asyżu – p. Robert Bartold
3. Ciechanów, św. Tekli – p. Bogumiła Nasierowska
4. Kraszewo – p. Andrzej Piskorski
5. Pałuki – p. Krzysztof Łyziński

DEKANAT CIECHANOWSKI ZACHODNI
1. Ciechanów, Matki Bożej Fatimskiej – p. Igor Krajewski
2. Grudusk – p. Marian Juszkiewicz
3. Koziczynek – p. Kazimierz Daniszewski
4. Malużyn – p. Tomasz Sadkowski
5. Lekowo – p. Roman Makowski
6. Sulerzyż – p. Michał Kreps

DEKANAT DOBRZYŃSKI N. DRWĘCĄ
1. Chrostkowo – p. Tadeusz Ochelski
2. Dobrzyń n. Drwęcą – p. Mariusz Rzepkowski
3. Ruże – p. Karol Baliński

DEKANAT DOBRZYŃSKI N. WISŁĄ
1. Siecień – p. Agata Wasiak-Bartczak
2. Sikórz – p. Wiesław Pomianowski

DEKANAT DZIERZGOWSKI
1. Grzebsk – p. Tomasz Duchma
2. Janowiec – p. Wojciech Szulc
3. Janowo – p. Krzysztof Pisarski

DEKANAT GĄBIŃSKI
1. Korzeń – p. Sławomir Nowak
2. Płock – Ciechomice – p. Paweł Witkowski
3. Płock – Radziwie – p. Kazimierz Świniarski

DEKANAT GOSTYNIŃSKI
1. Gostynin, Miłosierdzia Bożego – p. Andrzej Oniśk
2. Gostynin, św. Marcina – p. Alfred Modrzyk

DEKANAT MAKOWSKI
1. Gołymin – p. Damian Ryżek
2. Karniewo – p. Bartłomiej Zawadzki
3. Maków, św. Brata Alberta – p. Grzegorz Szczepański
4. Szwelice – p. Zdzisław Dawid

DEKANAT MŁAWSKI
1. Lipowiec Kościelny – p. Marcin Gadomski
2. Mława, Matki Bożej Królowej Polski – p. Benedykt Piechocki
3. Mława, Świętej Rodziny – p. Włodzimierz Jaros
4. Stupsk – p. Krzysztof Łukaszewski
5. Szreńsk – p. Piotr Grzegorzewski
6. Szydłowo – p. Grzegorz Dramiński
7. Wieczfnia – p. Jan Żyro

DEKANAT NASIELSKI
1 .Cieksyn – p. Marian Jurkiewicz
2. Klukowo – p. Grzegorz Bauman
3. Nasielsk, św. Katarzyny – p. Zbigniew Prusik
4. Nowe Miasto – p. Jarosław Wróblewski
5. Wrona – p. Jakub Brzeziński

DEKANAT PŁOCKI WSCHODNI
1. Płock, Świętego Krzyża – p. Jakub Jabłoński
2. Płock – Imielnica, św. Jakuba – p. Jacek Matusiak
3. Płock, Matki Bożej Fatimskiej – p. Cezary Szymczak

DEKANAT PŁOCKI ZACHODNI
1. Biała – p. Agata Gadomska
2. Płock, św. Bartłomieja – p. Marcin Werner
3. Płock, św. Maksymiliana Kolbeg – p. Kinga Molak
4. Brwilno – p. Janusz Piotrowski

DEKANAT PŁOŃSKI
1. Baboszewo – p. Marcin Błaszczak
2. Krysk – p. Leszek Krajewski
3. Królewo – p. Janusz Kacperski
4. Płońsk, św. Michała Archanioła – p. Bogdan Wiśniewski
5. Radzymin – p. Sławomir Skibiński
6. Sarbiewo – p. Stefan Godlewski
– 3 –
DEKANAT PRZASNYSKI
1. Przasnysz, Chrystusa Zbawiciela – p. Sylwester Puciński
2. Przasnysz, św. Wojciecha – p. Rafał Witkowski
3. Święte Miejsce – p. Bogdan Kęszczyk

DEKANAT PUŁTUSKI
1. Pniewo – p. Marek Siemieniak
2. Pułtusk, św. Józefa – p. Andrzej Ambroziak
3. Pułtusk, św. Mateusza – p. Łukasz Dąbrowski
4. Pułtusk, św. Jana Pawła II – p. Józef Fransztain
5. Szyszki – p. Krzysztof Frąckiewicz

DEKANAT RACIĄŻSKI
1. Gralewo – p. Andrzej Krajewski
2. Koziebrody – p. Bogumiła Kowalska
3. Krajkowo – p. Szymon Karpiński

DEKANAT RYPIŃSKI
1. Okalewo – p. Marcin Janiszewski
2. Osiek – p. Adam Wiśniewski
3. Rogowo – p. Marian Ożdżyński
4. Rypin, Świętej Trójcy – p. Marcin Wiśniewski
5. Żałe – p. Zdzisław Stasiak
6. Strzygi – p. Artur Osiński

DEKANAT SEROCKI
1. Dzierżenin – p. Radosław Bereski
2. Serock – p. Marek Goszczyński
3. Zatory – p. Marek Jończyk
4. Zegrze – p. Zbigniew Szymborski

DEKANAT SIERPECKI
1. Sierpc, św. Maksymiliana Kolbego – p. Ryszard Mariański
2. Sierpc, św. Benedykta – p. Krzysztof Rudowski
3. Szczutowo – p. Zbigniew Nowakowski

DEKANAT STRZEGOWSKI
Glinojeck – p. Dawid Małecki

DEKANAT TŁUCHOWSKI
1. Mochowo – p. Jerzy Cendlewski
2. Skępe, Miłosierdzia Bożego – p. Marek Redecki

DEKANAT WYSZOGRODZKI
1. Czerwińsk – p. Przemysław Ziółkowski
2. Żukowo – p. Radosław Krawczyk

DEKANAT ZAKROCZYMSKI
1. Kamienica – p. Zbigniew Ostrowski
2. Nowy Dwór Maz., św. Barbary – p. Dariusz Stefanowski
3. Smoszewo – p. Maciej Romanowski

DEKANAT ŻUROMIŃSKI
1. Bieżuń – p. Piotr Grabowski
2. Chamsk – p. Piotr Budzich
3. Kuczbork – p. Franciszek Urbański
4. Sarnowo – p. Wojciech Pogorzelski
5. Zielona k. Mławy – p. Witold Czarnomski
6. Żuromin – p. Ryszard Prelewicz

II. Kształcenie organistów
Uprzejmie informuję, że rozpoczyna się rekrutacja do Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. Ks. E. Gruberskiego.
Zainteresowani powinni do końca czerwca br. złożyć następujące dokumenty:
1. podanie o przyjęcie do szkoły;
2. opinię miejscowego księdza proboszcza.
Egzamin wstępny przewidziany jest w dwóch terminach: 5 i 12 września br., w godzinach 9.00-12.00 w siedzibie Szkoły, ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2 09- 400 Płock.
W tym samym czasie do Studium Organistowskiego powinny zgłosić się osoby, które chciałyby uzupełnić swoje kwalifikacje. Zostanie dla nich przygotowany specjalny tok kształcenia liturgiczno- muzycznego.
Przypominamy jednocześnie, że funkcję organisty w naszej diecezji może pełnić jedynie osoba legitymująca się dyplomem ukończenia Studium Organistowskiego lub innych szkół dających uprawnienia pełnienia posługi muzyka kościelnego w Kościele katolickim w Polsce.
Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży Proboszczów o zmobilizowanie swoich podopiecznych, nie posiadających odpowiednich kwalifikacji, do podjęcia nauki, w
celu zdobycia dyplomu organisty.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 660-135-414.

Płock, dnia 6 czerwca 2016 r.

Ks. Andrzej Leleń
Diecezjalny referent ds. muzyki kościelnej

 

PERSONALIA

I. Zastępstwa wakacyjne neoprezbiterów 2016

1.Ks. mgr Paweł Dobies
1-31.07.2016 r. – parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Koziebrodach
1-23.08.2016 r. – parafia par. pw. św. Anny w Pomiechowie

2.Ks. mgr Michał Guzek
20-30.06.2016 r. – parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem
5-12.07.2016 r. – parafia pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku
15.07-15.08.2016 r. – parafia pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim

3.Ks. mgr Sławomir Grzela
1-31.07.2016 r. – parafia pw. św. Wojciecha w Nasielsku
5-14.08.2016 r. – parafia pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku

4.Ks. mgr Dawid Łukasz Kamiński
1-31.07.2016 r. – parafia pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie
1-13.08.2016 r. – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku
14-23.08.2016 r. – parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem

5.Ks. mgr Jakub Kępczyński
1-31.07.2016 r. – parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie
1-23.08.2016 r. – parafia pw. św. Wojciecha w Nasielsku

6.Ks. mgr Piotr Pieczewski
10-19.06.2016 r. – parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem
3-17.07.2016 r. – parafia pw. św. Antoniego w Sarbiewie
25.07-20.08.2016 r. – parafia pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu

7.Ks. mgr Paweł Sobiecki
1-31.07.2016 r. – parafia pw. św. Bartłomieja w Płocku
1-23.08.2016 r. – parafia św. Stanisława Kostki w Ostrowitem

8.Ks. mgr Łukasz Szymański
1-31.07.2016 r. – parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku
1-16.08.2016 r. – parafia pw. św. Marcina w Gostyninie

II. Nominacja administratora na proboszcza
Ks. mgr Mirosław Borkowski, administrator parafii pw. św. Józefa w Pokrzywnicy, z dniem 1 lipca 2016 r., mianowany proboszczem tej parafii.

Płock, dnia 6 czerwca 2016 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 8 czerwca 2016 r.
Nr 1230/2016

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x