OKÓLNIK
Okólnik 13/2016
20.05.2016
Spis treści:

Okólnik 13

DEKRET

W myśl kan. 384 Kodeksu Prawa Kanonicznego mówiącego o trosce Biskupa diecezjalnego o prezbiterów swojej diecezji oraz po wysłuchaniu opinii Diecezjalnej Rady Ekonomicznej, Rady Kapłańskiej i Księży Dziekanów, niniejszym zarządzam co następuje:
1. Wszyscy Kapłani Diecezji Płockiej przebywający na terenie Polski podlegają dodatkowemu, obowiązkowemu „Grupowemu Ubezpieczeniu PZU na zdrowie – Opieka Medyczna”.
2. Wszyscy Kapłani Diecezji Płockiej do 75 roku życia podlegają dodatkowemu obowiązkowemu „Grupowemu Ubezpieczeniu PZU na życie – P Plus”.
3. Ubezpieczającym jest Diecezja Płocka.
4. Okres trwania polisy oraz wysokość miesięcznych składek zostaną wskazane w odrębnym rozporządzeniu.
Ufam, iż zapewnienie lepszego dostępu do świadczeń medycznych oraz ochrony na życie, przyczyni się do owocniejszej posługi duszpasterskiej Kapłanów Diecezji Płockiej.

Płock, dnia 12 maja 2016 r.
Nr 1039/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA KAPŁANÓW DIECEZJI PŁOCKIEJ

W nawiązaniu do Dekretu z dnia 12 maja br., dotyczącego obowiązkowego ubezpieczenia Kapłanów Diecezji Płockiej, zarządzam co następuje:
1. Diecezja Płocka przystępuje do Grupowego Ubezpieczenia Duchownych, przebywających na terenie Polski. Firmą ubezpieczającą jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA.
2. Umowa z Firmą PZU Życie zostaje zawarta na rok z możliwością jej przedłużenia.
3. Wszyscy Kapłani Diecezji Płockiej, zostają objęci ubezpieczeniem na zdrowie – Opieka Medyczna, na następujących warunkach:
a) Kapłani pracujący czynnie w duszpasterstwie, w urzędach centralnych, wykładający na uczelniach, studenci i rezydenci – z własnych środków pokrywają miesięczną składkę ubezpieczeniową wskazaną na indywidualnej polisie i wpłacają ją na konto diecezjalne. Przez pierwsze 3 miesiące w/w Kapłani pokrywają tylko 50% miesięcznej składki (tj. 25 zł.) – po tym okresie uiszczają pełną stawkę, chyba że złożą pisemną rezygnację z ochrony medycznej;
b) Księża Emeryci zostają objęci ochroną ubezpieczeniową jednak w pierwszym roku polisy pokrywają tylko 50% miesięcznych składek (tj. 25 zł.). Pozostałe środki zostaną przesunięte z Funduszu Pomocy Bratniej.
4. Wszyscy Kapłani Diecezji Płockiej, którzy nie przekroczyli 75 roku życia – z wyłączeniem Księży Emerytów, zostają objęci obowiązkowym ubezpieczeniem na życie. Składka miesięczna (jej wysokość będzie uzależniona od wybranego wariantu) ma być pokrywana z własnych środków i wpłacana na konto diecezjalne.
Księżą Emeryci do 75 roku życia mogą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia na życie na takich samych warunkach jak wszyscy pozostali kapłani. Składkę (zależną od wybranego wariantu) wpłacają z własnych środków na konto diecezjalne.
5. Zachęcam (nie jest to punkt obligatoryjny) aby w DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA tj. ubezpieczenie na życie, jako uposażonego wskazać Diecezję Płocką – środki z tego tytułu byłyby przekazane na konto Funduszu Pomocy Bratniej.
6. Ogólne Warunki Ubezpieczenia zamieszczone są na stronie diecezjalnej w panelu „Dla Księży”.
7. Obydwa formularze deklaracji zostaną wysłane drogą pocztową do każdego kapłana. Należy je wypełnić, podpisać i odesłać na adres Kurii Diecezjalnej w ciągu 7 dni od otrzymania.
8. Termin rozpoczęcia ochrony medycznej oraz ubezpieczenia na życie zostanie podany po pozytywnej weryfikacji złożonych deklaracji.
Płock, dnia 16 maja 2016 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UROCZYSTOŚCI
POŻEGNANIA KOPII CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ
W DIECEZJI PŁOCKIEJ
I 25. ROCZNICY POBYTU ŚW. JANA PAWŁA II W PŁOCKU

PLAC CELEBRY PRZED BAZYLIKĄ KATEDRALNĄ
11 CZERWCA 2016 R., GODZ. 11.00

1. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył i homilię wygłosi Nuncjusz Apostolski w Polsce J. E. Ks. Arcybiskup Celestino Migliore.
2. Księża Biskupi przybywający na uroczystość przyjeżdżają na dziedziniec Domu Biskupiego i udają się do zakrystii w Opactwie Pobenedyktyńskim, w której ubierać się będą w szaty liturgiczne. Kierowcy udają się na wyznaczone parkingi (odpowiedzialny za zakrystię przed i po Mszy jest ks. Dariusz Nowotka).
3. Mszę św. poprzedzi czuwanie modlitewne na placu przed katedrą, które rozpocznie się o godz. 9.30. Podczas czuwania świadectwo wygłosi perkusista zespołu Skaldowie – Jan Budziaszek (odpowiedzialni za nabożeństwo: I. Zielonka i ks. R. Winnicki).
4. Na parkingi dla autokarów i samochodów prywatnych będą kierować służby mundurowe: policjanci i strażacy. Każdy organizator autokarowego wyjazdu powinien umieścić poziomą kartkę A4 z napisem PIELGRZYMKA za przednią szybą autokaru, aby służby porządkowe mogły kierować na odpowiedni parking. Parking dla autokarów będzie znajdował się przy ul. Rybaki nad Wisłą. Autokary udają się na parking wyłącznie ul. Jana Kilińskiego (mijają płockie ZOO) w stronę starego mostu (Most Legionów Józefa Piłsudskiego), przed którym należy skręcić w prawo w kierunku ul. Mostowej i ul. Rybaki (odpowiedzialni za współpracę ze służbami mundurowymi są: ks. Andrzej Zakrzewski i ks. Robert Banasiak).
5. Kapłani i zaproszeni goście przybywający na uroczystość samochodami osobowymi parkują na terenie WSD w Płocku przy ul. bł. abpa A. J. Nowowiejskiego 2. Jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc parkingowych w Seminarium, prosimy parkować również w dozwolonych miejscach znajdujących się na terenie miasta Płocka.
6. Wszyscy Kapłani (koncelebrujący, Księża Prałaci i Kanonicy gremialni i inni) udają się po przybyciu albo wprost do wyznaczonych dla siebie sektorów, albo w miarę potrzeby do zakrystii w katedrze.
7. Do koncelebry zaproszeni są wszyscy pragnący koncelebrować Księża. Obowiązkowo Mszę św. koncelebrują Proboszczowie (poza Ks. Prałatami i Kanonikami gremialnymi Kapituły Katedralnej Płockiej oraz Kolegiackiej Płockiej i Pułtuskiej). Każdą parafię winien reprezentować jeden Kapłan ubrany w swoją albę oraz ornat maryjny przygotowany dla parafii z okazji peregrynacji.
8. Księża z instytucji centralnych i Księża Profesorowie przywożą swoją albę i pasek. Biały ornat otrzymają na czas Mszy św. w zakrystii katedralnej. Zajmują oni miejsca przed Mszą św. w sektorze dla koncelebry.
9. Wszyscy inni kapłani pragnący koncelebrować Eucharystię przywożą swoją albę i pasek oraz stułę koloru białego – najlepiej maryjną. Uprzejmie prosi się, aby sektor z miejscami siedzącymi wyznaczonymi dla koncelebransów zajmować od miejsc znajdujących się bliżej ołtarza, do tych bardziej oddalonych.
10. Koncelebransi powinni zająć wyznaczone przed sceną-ołtarzem miejsca i być przygotowani do celebrowania Mszy św. najpóźniej do godz. 10.30 (odpowiedzialni za sektor kapłański są: ks. Dariusz Rogowski i ks. Andrzej Janicki).
11. Do udzielania Komunii św. został wyznaczony z każdego dekanatu jeden Kapłan:

1. Dekanat Bielski – ks. Mariusz Przybysz, par. św. Floriana w Proboszczewicach
2. Dekanat Bodzanowski – ks. Stanisław Pietkiewicz, par. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie
3. Dekanat Ciechanowski Wschodni – ks. Marek Czarzasty, par. pw. św. Józefa w Ciechanowie
4. Dekanat Ciechanowski Zachodni – ks. Jarosław Jakubowski, par. pw. św. Piotra w Ciechanowie
5. Dekanat Dobrzyń n. Drwęcą – ks. Wiesław Jóźwiak, par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą
6. Dekanat Dobrzyń n. Wisłą – ks. Paweł Gniadkowski, par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą
7. Dekanat Dzierzgowski – ks. Andrzej Konwerski, par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie
8. Dekanat Gąbiński – ks. Robert Kamiński, par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie
9. Dekanat Gostyniński – ks. Robert Piątkowski, par. pw. św. Marcina w Gostyninie
10. Dekanat Makowski – ks. Ryszard Błaszkowski, par. pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim
11. Dekanat Mławski – ks. Tomasz Kolczyński, par. pw. św. Stanisława BM w Mławie
12. Dekanat Nasielski – ks. Grzegorz Bednarczyk, par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku
13. Dekanat Płocki Wschodni – ks. Marek Wiśniewski, par. pw. św. Jakuba w Płocku
14. Dekanat Płocki Zachodni – ks. Michał Fordubiński, par. pw. św. Bartłomieja w Płocku
15. Dekanat Płoński – ks. Rafał Pabich, par. pw. św. Maksymiliana w Płońsku
16. Dekanat Przasnyski – ks. Krzysztof Cymerman, par. pw. św. Wojciecha w Przasnyszu
17. Dekanat Pułtuski – ks. Adam Brzeziński, par. pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach
18. Dekanat Raciąski – ks. Robert Mazurowski, par. pw. św. Wojciecha w Raciążu
19. Dekanat Rypiński – ks. Jacek Zakrzewski, par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie
20. Dekanat Serocki – ks. Paweł Kułakowski, par. pw. św. Anny w Serocku
21. Dekanat Sierpecki – ks. Krzysztof Załęski, par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu
22. Dekanat Strzegowski – ks. Mariusz Stasiak, par. pw. św. Anny w Strzegowie
23. Dekanat Tłuchowski – ks. Marek Dyga, par. pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem
24. Dekanat Wyszogrodzki – ks. Michał Łuczka, par. pw. Trójcy Świętej w Wyszogrodzie
25. Dekanat Zakroczymski – ks. Dariusz Żuławnik, par. pw. św. Anny w Pomiechowie
26. Dekanat Żuromiński – ks. Mateusz Molak, par. pw. św. Antoniego w Żurominie.

Każdy z wyznaczonych powyżej Księży koncelebruje Eucharystię znajdując się w wyznaczonym przed ołtarzem miejscu. Ubiera się w przywiezioną przez siebie albę i pasek, a ornat otrzyma w zakrystii przy kaplicy Najświętszego Sakramentu w katedrze przed Mszą św. (ornaty z koncelebry papieskiej). Każdy z tych Kapłanów proszony jest o przywiezienie ze sobą puszki wypełnionej komunikantami (ok. 200 komunikantów w puszce – prosimy przestrzegać tej ilości). Kapłani udzielający Komunii św. wyjdą przed scenę-ołtarz na początku liturgii eucharystycznej (po Modlitwie nad darami) i pozostaną na czas Modlitwy Eucharystycznej i obrzędów Komunii przed ołtarzem, konsekrując przywiezione przez siebie hostie. Jako pierwsi po Księżach Biskupach przyjmą podane przez diakonów i akolitów Ciało i Krew Pańską. Następnie udadzą się do wyznaczonych miejsc, aby udzielić Komunii św. Każdemu z nich będzie towarzyszyć wolontariusz z białym parasolem (odpowiedzialnym za całość Komunii św. jest ks. Dariusz Malczyk wraz z wolontariuszami). Po udzieleniu Komunii – odnoszą pozostałe hostie do Kaplicy Najświętszego Sakramentu w katedrze, gdzie dokonują puryfikacji. Po puryfikacji wracają na swoje miejsca. Puste puszki odbierają z kaplicy katedralnej po zakończonej liturgii.
12. Księża Prałaci i Kanonicy gremialni Kapituł Katedralnej Płockiej oraz Kolegiackiej Płockiej i Pułtuskiej ubierają się w stroje chórowe i zajmują wyznaczone dla nich miejsca na scenie obok ołtarza.
13. W wyznaczonym przed ołtarzem sektorze zajmą miejsca także szczególni goście uroczystości: przedstawiciele władz rządowych, parlamentarnych, samorządowych, powiatowych i miejskich, członkowie Komitetu Organizacyjnego uroczystości, siostry zakonne, nadzwyczajni szafarze Komunii św., strażacy i inni goście (odpowiedzialny za sektor VIP-ów jest ks. Stefan Cegłowski i ks. Michał Piekarski).
14. Poczty sztandarowe przybyłe na uroczystość (np. strażacy, przedstawiciele stowarzyszeń diecezjalnych, uczelni, czy instytucji samorządowych) ustawiają się przed rozpoczęciem uroczystości wzdłuż budynku Sądu Biskupiego (odpowiedzialny za ustawienie pocztów przed uroczystością jest ks. Wiesław Gutowski i ks. Wojciech Nikodymczuk).
15. O godz. 11.00 wyruszy procesja z Opactwa Pobenedyktyńskiego do katedry. W procesji biorą udział obecni na uroczystości Księża Biskupi, asysta liturgiczna, 6 strażaków, 4 Księża Prałaci i Kanonicy Kapituły Katedralnej Płockiej, Dziekani dekanatu Płock wschodni i zachodni, siostra zakonna niosąca relikwie św. Jana Pawła II i wolontariusz ŚDM niosący „Kaganek Wiary”. W procesji zostanie przyniesiony Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej i relikwie św. Jana Pawła II na miejsce celebry.
16. Komentator (ks. Włodzimierz Piętka) wraz z Odpowiedzialnym za śpiewy (ks. Andrzej Leleń), Organistą (p. Wiktor Bramski), Chórem Pueri et Puellae Cantores Plocensis (Dyrygent – p. Anna Bramska) oraz płockim Kwintetem Dętym Canzona (p. Andrzej Sumliński) wypełniają śpiewem, modlitwą i komentarzami czas oczekiwania, procesji i liturgii. (dodatkowymi ceremoniarzami oprócz ks. Piotra Grzywaczewskiego są: ks. Jarosław Mokrzanowski i ks. Bartosz Szostak).
17. W czasie celebry będziemy posługiwać się specjalnie na tę okazję przygotowanymi książeczkami z tekstami liturgicznymi i pieśniami (zostaną one przekazane przed Mszą św.).
18. Uprzejmie prosimy ogłosić wszystkim pielgrzymom, żeby zadbać o skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania przed uroczystością w parafiach.
19. Po skończonej uroczystości serdecznie zapraszamy Księży Biskupów, wszystkich Kapłanów i zaproszonych gości na posiłek, który odbędzie się w Opactwie Pobenedyktyńskim.

Płock, dnia 18 maja 2016 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego pożegnania
Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Płockiej
i 25. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Płocku

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii i Ceremoniarz Biskupi

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Nabożeństwo do Świętej Rodziny w parafiach

Czcigodni Księża, obrady Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów w Rzymie w 2015 r. poświęcone były tematowi Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym. Spotkania członków synodu zaowocowały głęboką refleksją nad sytuacją współczesnej rodziny i adhortacją Franciszka Amoris laetitia. Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski pragnie, zgodnie z zachętą Ojca Świętego, zatroszczyć się „o dalsze szukanie ewangelicznych dróg głoszenia tajemnicy miłości rodziny”. Rodzina, która jest Bogiem silna, potrafi przejść przez różne problemy umocniona łaską płynącą z sakramentu. Potrzeba zatem modlitwy za małżeństwa i rodziny, która będzie budowała jedność; przypominała, że rodzina nie jest przeszkodą, ale szansą w rozwoju życia człowieka i społeczeństwa. Na prośbę Ks. Biskupa Jana Wątroby, przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP, przekazujemy pocztą dziekańską do każdej parafii modlitewnik zawierający tekst nabożeństwa do Świętej Rodziny. Zgodnie z wolą J.E. Piotra Libery Biskupa Płockiego, prosimy aby w miarę możliwości wprowadzić takie nabożeństwo w każdej parafii. Dzień/termin wprowadzenia nabożeństwa pozostawiamy rozeznaniu Księdza Proboszcza. Sugerujemy jednak, aby odbywało się ono regularnie, najlepiej raz w miesiącu.
Płock, dnia 11 maja 2016 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

2. Zakończenie peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

W dniu 4 czerwca br. odbędzie się IV Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Różańcowych na Jasną Górę. Ponieważ tydzień później, 11 czerwca br., będziemy żegnać Matkę Bożą Częstochowską w Jej cudownym wizerunku, dlatego proszę, aby w tym dniu przybyli do Płocka przedstawiciele grup różańcowych z poszczególnych parafii naszej diecezji, aby pożegnać Maryję i podziękować Jej za nawiedzenie naszych wspólnot parafialnych. Na tę szczególną uroczystość zabierzmy ze sobą transparenty, chorągwie czy flagi.
Mój komunikat jest związany z prośbą ks. biskupa Piotra Libery, który zachęca nas, byśmy modlitwą, głównie różańcową, wyrazili wdzięczność Bogu za czas Nawiedzenia i 25. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Płocku.
Płock, dnia 16 maja 2016 r.

Ks. Henryk Dymek
Diecezjalny Referent Duszpasterstwa
Kół Żywego Różańca

3. XII Parafiada Diecezji Płockiej w Płońsku

XII Parafiada Diecezji Płockiej odbędzie się 20 i 21 maja 2016 r. w Płońsku. Organizatorem Parafiady jest Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian”. Do rywalizacji zapraszamy chłopców i dziewczęta w następujących dyscyplinach: piłka nożna, lekkoatletyka i siatkówka plażowa. Oprócz rywalizacji sportowej zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych i poetyckich. W czasie Parafiady przewidziano również konkurencje sprawnościowe dla rodzin.
Szczegółowe informacje na temat rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizowanych konkursach znajdują się na stronie internetowej www.maksymilian.plonsk.pl. Zgłoszenia i wszelkie pytania należy kierować, zarówno poprzez pocztę elektroniczną jak telefonicznie do dnia 17.05.2016 r. parafia@maksymilian.plonsk.pl; tel. 604 259 223; tel. 23 662 33 66.
Dla zwycięzców w poszczególnych dyscyplinach sportowych i konkursach muzycznych, poetyckich i plastycznych przeznaczone będą okolicznościowe puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Trzy najlepsze reprezentacje od 9 do 16 lipca wezmą udział w XXVIII Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie.
Zachęcamy i zapraszamy do udziału w Parafiadzie ministrantów działających przy parafiach, dziewczęta ze scholi, parafialne kluby sportowe, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych i średnich. Ks. Józef Joniec, pomysłodawca i założyciel Parafiady, tragicznie zmarły w katastrofie pod Smoleńskiem, a teraz Ojcowie Pijarzy realizują tę ideę od 28 lat pod hasłem: „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”. Warunkiem udziału w Parafiadzie jest akceptacja ks. proboszcza, poprzez własnoręczny podpis lub przystawioną pieczęć. Reprezentacje mogą również wystawiać poszczególne szkoły. Proszę Czcigodnych Księży o przekazanie tych informacji do dyrekcji szkół leżących na terenie poszczególnych parafii oraz katechetom i nauczycielom.
Płock, dnia 9 maja 2016 r.

Ks. Zbigniew Sajewski
Diecezjalny Duszpasterz Sportu


KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W związku z wieloma zapytaniami Czcigodnych Księży proboszczów dotyczących kontrolami kościołów przez Państwową Straż Pożarną pod kontem zabezpieczenia przeciwpożarowego, 18 maja br. (w środę) o godz. 1000 w Auli Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego (na terenie WSD) odbędzie się spotkanie Księży Proboszczów z Komendantem PSP w Płocku, Panem Bryg. mgr inż. Grzegorzem Padzikiem oraz stosownymi ekspertami.
Spotkanie będzie miało formę szkolenia i jest obowiązkowe dla wszystkich Księży Proboszczów z Powiatu Płockiego. Pozostałych kapłanów zainteresowanych tą tematyką również zapraszamy.

Płock, dnia 4 maja 2016 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny


PERSONALIA

Nominacje

1. Ks. mgr Sławomir Piotr Filipski, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, z dniem 1 maja 2016 r., został odznaczony tytułem kanonika.
2. Ks. mgr Jacek Prusiński, wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, Przewodnik Główny Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę, z dniem 29 kwietnia 2016 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej.

Płock, dnia 20 maja 2016 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 20 maja 2016 r.
Nr 1087/2016

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x