OKÓLNIK
Okólnik 12/2016
26.04.2016
Spis treści:

Okólnik 12

DEKRET POWOŁUJĄCY RADĘ NAUKOWĄ DS. KAPLICY KRÓLEWSKIEJ BAZYLIKI KATEDRALNEJ W PŁOCKU

Mając na uwadze kompetentne i naukowe opiniowanie działań badawczo-konserwatorskich oraz właściwy przebieg remontu Kaplicy Królewskiej w Płocku, niniejszym powołuję Radę Naukową ds. Kaplicy Królewskiej Bazyliki Katedralnej w Płocku.

W skład Rady wchodzą:

 1. Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz - przewodniczący
 2. Mgr Barbara Piotrowska - wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku - sekretarz
 3. Ks. prof. dr hab. Michał M. Grzybowski
 4. Mgr Ewa Jaszczak - kierownik płockiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie
 5. Mgr Igor Wasilewski - Prezes Zarządu PERN S.A. w Płocku
 6. Dr Wojciech Brzeziński - dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
 7. Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski - proboszcz parafii św. Zygmunta w Płocku

Na trud wspierania Biskupa Płockiego w podejmowaniu ważnych decyzji, dotyczących dziedzictwa kulturowego i historycznego płockiej katedry, z serca błogosławię.

Płock, dnia 22 kwietnia 2016 r.

Nr 866/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz 

DEKRET POWOŁUJĄCY KOMITET ORGANIZACYJNY UROCZYSTOŚCI POŻEGNANIA PEREGRYNUJĄCEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ W DIECEZJI PŁOCKIEJ  ORAZ 25. ROCZNICY POBYTU ŚW. JANA PAWŁA II W PŁOCKU

Mając na uwadze dobre przygotowanie i sprawny przebieg uroczystości pożegnania Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Płockiej w Płocku w dniu 11 czerwca 2016 r. oraz 25. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Płocku, niniejszym powołuję Komitet Organizacyjny w następującym składzie:

 1. Ks. bp Mirosław Milewski – Biskup Pomocniczy – przewodniczący Komitetu
 2. Ks. dr Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Diecezjalnej Kurii w Płocku – wiceprzewodniczący Komitetu
 3. Ks. kan. mgr Roman Bagiński – ekonom Diecezji Płockiej
 4. Ks. mgr Robert Banasiak – dyrektor Płockiej Księgarni Diecezjalnej
 5. Mgr Mariusz Bieniek – Starosta Płocki
 6. Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski – proboszcz parafii św. Zygmunta
  w Płocku
 7. Dr Elżbieta Grzybowska – rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej Płockiej
 8. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku
 9. Ks. prał. Wiesław Gutowski – wicedziekan dekanatu Płock-Zachód
 10. Insp. mgr Jarosław Hofman – Komendant Policji w Płocku
 11. Ks. mgr Krzysztof Jończyk – dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej
 12. Mgr Lucyna Kęsicka – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
 13. Ks. kan. dr Andrzej Leleń – profesor WSD w Płocku
 14. Ks. kan. mgr Andrzej Milewski – dyrektor Muzeum Diecezjalnego
 15. Mgr Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka
 16. Bryg. mgr inż. Grzegorz Padzik – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
 17. Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski – dziekan dekanatu Płock-Wschód
 18. Ks. kan. dr Włodzimierz Piętka – dyrektor oddziału płockiej edycji tygodnika Gość Niedzielny
 19. Ks. mgr Krzysztof Świerczyński – diecezjalny duszpasterz harcerzy i harcerek
 20. Mgr Andrzej Wochowski – Komendant Straży Miejskiej w Płocku
 21. Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski – diecezjalny duszpasterz strażaków
 22. Dr Iwona Zielonka – konsultant ds. Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej.

Ufam, że członkowie Komitetu poprzez swoje zaangażowanie
i owocną współpracę przyczynią się godnego przygotowania w Płocku pożegnania Jasnogórskiej Ikony oraz upamiętnienia pobytu 25 lat temu
św. Jana Pawła II w Płocku.

Niech orędownictwo Maryi i św. Papieża Polaka wspiera wszelkie podejmowane przez Komitet działania. Zapewniam o mojej modlitwie
i z serca błogosławię.

Płock, dnia 29 kwietnia 2016 r.

Nr 857/2016

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

 

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. III Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej

Serdecznie zapraszamy: Druhów – członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, weteranów służby pożarniczej, kapelanów i duszpasterzy posługujących wśród strażaków oraz sympatyków pożarnictwa na III Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej w Popowie Kościelnym w sobotę 30 kwietnia 2016 r. Centralnym punktem naszego świętowania będzie uroczysta Msza św. koncelebrowana (kapłanów zapraszamy do koncelebry) o godz. 11.00, której przewodniczył będzie J.E. Piotr Libera Biskup Płocki.

2. Zachęcamy do organizacji Marszów dla Życia i Rodziny

Zachęcamy do organizacji Marszów dla Życia i Rodziny, które odbędą się w Polsce 15 maja br. pod hasłem „Każde życie jest bezcenne”. Wychodząc na ulicę naszych miejscowości chcemy dać świadectwo, że jesteśmy ludźmi, dla których rodzina jest priorytetem, bo z nią związane jest dobro i szczęście naszych dzieci i nas samych.

3. Pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem w Płocku

Informujemy, że 25 maja br. odbędzie się kolejny pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem. Pogrzeb rozpocznie się o godz. 15.00 w kaplicy na cmentarzu katolickim w Płocku przy ul. Kobylińskiego. Prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom.

4. Procesja eucharystyczna w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (26 maja br.) organizujemy w parafiach procesję eucharystyczną. Wierni w naszych wspólnotach parafialnych wkładają wiele wysiłku w przygotowanie trasy procesji, dekoracji ołtarzy, oprawy muzycznej i liturgicznej. Procesja Bożego Ciała jest dobrą okazją, by wszystkim, którzy w niej uczestniczą, umożliwić poznanie i rozważenie tematyki programu duszpasterskiego „Nowe życie w Chrystusie”. Komentarze i wprowadzenie do poszczególnych tekstów znajdują się w materiałach duszpasterskich zawartych w Programie Duszpasterskim na rok 2015/2016 s. 403-406.

5. Kurs dla kandydatów na nowych Doradców Życia Rodzinnego w 2016 r.

Duszpasterstwo rodzin diecezji płockiej, w trosce o małżeństwo i rodzinę, organizuje kurs dla kandydatów na nowych doradców życia rodzinnego (DŻR). Kurs będzie składał się z trzech szkoleniowych spotkań (soboty) i spotkania formacyjno-rekolekcyjnego (weekend). Spotkania szkoleniowe będą odbywały się w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym METANOIA w Płocku, przy ul. Kobylińskiego 21a. Terminy poszczególnych szkoleniowych spotkań, to: 10, 24 września i 1 października 2016 r. Każde spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00, zakończy o godz. 18.00 (przerwa na obiad, który należy zorganizować we własnym zakresie). Koszt trzech spotkań szkoleniowych wynosi 150 zł. Czwarte spotkanie, formacyjno-rekolekcyjne, odbędzie się w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym STUDNIA w Płocku. Rozpocznie się 7 października (piątek) o godz. 17.00, a zakończy 9 października (niedziela) ok. godz. 14.00. Na zakończenie spotkania zostanie wręczona misja kanoniczna (na rok 2016/17) nowym DŻR oraz tym osobom, które obecnie pełnią funkcję DŻR i spełniają wszystkie wymogi określone przez Konferencję Episkopatu Polski. Kandydatów na nowych DŻR zgłasza ksiądz proboszcz w Wydziale Duszpasterskim, nr tel.: /24/ 262 85 99 (centrex 116) do 5 września 2016 r. Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane kandydata: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, dokładne wykształcenie, wykonywany zawód. Ponadto ksiądz proboszcz zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej opinii na temat osoby kandydata. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.

6. Pielgrzymka strażaków do Wilna 27-28 sierpnia 2016 r.

W Roku Miłosierdzia Bożego organizujemy diecezjalną pielgrzymkę strażaków do Wilna, miejsca w którym króluje Matka Boża Miłosierdzia w Ostrej Bramie oraz w którym Jezus nauczył odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia św. Faustynę Kowalską. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2016 r. w Wydziale Duszpasterskim. 

7. Wystawa „Jestem człowiekiem od poczęcia”

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej serdecznie zaprasza Księży Proboszczów i Katechetów do korzystania z możliwości wypożyczenia wystawy „Jestem człowiekiem od poczęcia”, która w młodzieżowy i radosny sposób ukazuje prenatalny rozwój dziecka. Wystawa jest dostępna w Wydziale i można ją wypożyczyć na okres 2 tygodni do szkół i parafii.

8. Narodowa Pielgrzymka Polaków do Rzymu

W dniach 18-26 października br. organizowana jest autokarowa pielgrzymka do Włoch, która wpisuje się w Narodową Pielgrzymkę Polaków do Rzymu, jako dziękczynienie za 1050-lecie Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. W programie m.in. audiencja z Ojcem Świętym w Auli Pawła VI i Msza św. w Bazylice Świętego Piotra. Chcemy zorganizować dwa autokary (Płock i Ciechanów). Szczegóły znajdują się na stronie: www.duszpasterski.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału, liczba miejsc jest ograniczona.

Płock, dnia 22 kwietnia 2016 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKAT REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Informacja dla kapłanów do 5 roku kapłaństwa w sprawie wpłat na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego

Zgodnie z § 30 Instrukcji Regulującej Uposażenie Proboszcza, Wikariusza i Rezydenta oraz Świadczenia Osobiste i Parafialne XLIII Synodu Diecezji Płockiej, pragnę poinformować Kapłanów do piątego roku kapłaństwa o zasadach wpłacania należnych świadczeń na rzecz WSD.

 1. Świadczenia na rzecz WSD obowiązują od września w pierwszym roku kapłaństwa do sierpnia w piątym roku kapłaństwa. 
 2. Comiesięczne wpłaty należy dokonywać najpóźniej do 20. następnego miesiąca.
 3. Wpłaty należy przesyłać na Konto Funduszu Stypendialnego WSD: Pekao S.A. II Oddział w Płocku NR 96124017211111000007262102 z dopiskiem: imię, nazwisko, świadczenia kapłanów 1-5.
 4. Przyjmuje się, że średnie stypendium mszalne wynosi nie mniej niż 50 zł.
 5. Powyższe zobowiązania nalicza się od 1 kwietnia 2016 roku.

Płock, dnia 25 kwietnia 2016 r.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD 

KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

Kanclerz Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie poinformował o rekolekcjach kapłańskich prowadzonych przez ojców Enrique Porcu i Antonello Cadeddu, pracujących w Brazylii – założycieli wspólnoty Przymierze Miłosierdzia. Rekolekcje zostały zaplanowane w dwóch terminach:

- dla Księży Proboszczów i innych kapłanów w dniach 10-11 maja 2016 r. (wt/śr);

- dla Księży Wikariuszy Kapłanów w dniach 12-13 maja 2016 r. (cz/pt).

Obie tury rekolekcji odbędą się w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Rozpoczęcie nastąpi o godz. 10.00, a zakończenie ok.  godz. 21.00. Na cenę organizacji rekolekcji składa się pokrycie kosztów posiłków (70 zł płatne przy wejściu) oraz ofiara dla ojców rekolekcjonistów według hojności serca. Nocleg każdy z uczestników musi zapewnić sobie indywidualnie.

W razie wątpliwości można się kontaktować z ks. Marcinem Modrzyńskim pod numerem telefonu komórkowego: 607 579 411. Zapisy na www.forumewangelizacyjne.pl

Płock, dnia 22 kwietnia 2016 r.

Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

 

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

1. Informacje dotyczące Grupowego Ubezpieczenia Medycznego oraz na Życie Kapłanów Diecezji Płockiej

W związku z pytaniami, które zrodziły się po konferencji Księży Dziekanów dotyczącymi propozycji ubezpieczenia grupowego, poniżej przedstawiam najważniejsze założenia tejże oferty.

1. Grupowe Ubezpieczenie Medyczne oraz na Życie Kapłanów Diecezji Płockiej, jest ubezpieczeniem prywatnym nie mającym związku z ubezpieczeniem obowiązkowym wobec NFZ.

2. Ubezpieczenie jest dedykowane tylko dla Kapłanów Diecezji Płockiej.

3. Oferta zawiera w sobie dwa ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie zdrowotne – Opieka Medyczna Komfort Plus OM.
 • Pakiet Komfort Plus uprawnia do bezpłatnego i bez limitowego korzystania z następujących świadczeń:

- konsultacje lekarskie-  27 lekarzy specjalistów;

- zabiegi ambulatoryjne (min. pielęgniarskie, chirurgiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne);

- diagnostyka laboratoryjna, radiologiczna, ultrasonograficzna, obrazowa, endoskopowa (ponad 300 różnego rodzaju badań);

- badania czynnościowe;

- szczepienia ochronne (raz w roku przeciwko grypie);

Ponadto:

- 4 bezpłatne wizyty domowe;

- 30 zabiegów rehabilitacyjnych;

- 20% zniżki na opiekę stomatologiczną.

Ubezpieczenie gwarantuje dostęp do wszystkich powyższych świadczeń maksymalnie w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia. Wizyta odbędzie się w najbliższej placówce zamieszkania księdza (w Polsce takich placówek jest 1600, a na ternie Diecezji Płockiej i okolicach - ok. 200). 

Istnieje także możliwość refundacji kosztów, gdy wybierzemy własnego lekarza specjalistę (np. tego, u którego leczyliśmy się do tej pory). Wizyta jest umawiana przez infolinię, a zainteresowany otrzymuje informację gdzie i o jakiej godzinie został umówiony.

Opieka Medyczna jest dostępna dla wszystkich Kapłanów niezależnie od stanu zdrowia i wieku.

Ubezpieczenie na Życie P Plus.

Powyższe ubezpieczenie zawiera w sobie ochronę na wypadek choroby, pobytu w szpitalu, nieszczęśliwego wypadku, trwałego uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy  lub zgonu. Za każde w wymienionych zdarzeń przysługuje stosowne odszkodowanie.

Wybierając wariant dodatkowy można dokupić świadczenie na wypadek śmierci rodziców oraz operacji chirurgicznej.

W powyższym programie ubezpieczeniowym mogą wziąć udział kapłani, którzy nie przekroczyli 75 roku życia.

4. Przystąpienie do ubezpieczenia grupowego uprawnia także do korzystania z następujących świadczeń:

- rabat 10% na OC i AC w PZU SA;

- Karta Rabatowa Klubu PZU Pomoc w Życiu (oferująca zniżki na usługi i towary Partnerów PZU).

5. Miesięczny koszt całego pakietu ubezpieczeniowego to 69,96 zł. (nie wliczając wariantu dodatkowego). Powyższa cena została skalkulowana przy założeniu iż ubezpieczeniem będą objęci wszyscy Kapłani Diecezji Płockiej.

Księża Seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia byliby objęci ubezpieczeniem medycznym OM (zakres, który jest podany w p. 3 a.), w związku z czym składka wynosiłaby ok. 50 zł. miesięcznie.

6. Szczegóły dotyczące Ubezpieczenia Grupowego zostały przekazane Księżom Dziekanom. W przypadku pytań można bezpośrednio kontaktować się z Pracownikiem PZU Życie, który jest naszym Doradcą (najlepiej pytania zadawać drogą mailową). Jacek Raczyk Tel.: 24 308 23 70, e-mail:jraczyk@pzu.pl, PZU Oddział w Warszawie, Pion Klienta Korporacyjnego w Płocku, ul. Królewiecka 1, 09-400 Płock.

2. Informacja dotycząca procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zmiany dostawcy energii wystąpiłem do Energi-Obrót o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i przedstawienie aktualnego stanu wdrażania umowy kompleksowej. W związku z tym w ciągu najbliższych dni otrzymają Księża pismo z Firmy ENERGA-OBRÓT SA, dotyczące realizacji procesu zmiany sprzedawcy dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie część parafii (przypadki określone w p. 4 i 5) muszą wypełnić i wysłać załączony formularz do Firmy TAURON Sp. z.o.o.

Parafie, które otrzymały faktury za energię z Tauronu powinny uregulować należności, zwracając jednocześnie uwagę aby nie dokonywać opłat za te same okresy rozliczeniowe także do Energi.

Parafie, które otrzymują już faktury z Energa-Opreator ze sprzedaży rezerwowej (prąd jest po wyższej cenie) – otrzymają faktury korygujące z nadpłatą za opłacone rachunki.

Mam nadzieję iż w niedługim czasie wszystkie nieporozumienia zostaną wyjaśnione i umowa kompleksowa całościowo wejdzie w życie.

W razie pytań dotyczących pisma z Energi proszę się kontaktować z Panem Piotrem Szychułdą, tel. 609 610 960 lub: Piotr.Szychulda@energa.pl - naszym opiekunem, który pozostaje do dyspozycji Czcigodnych Księży.

3. Konkursy dotyczące dofinansowania projektów ogłoszonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

W chwili obecnej ogłoszone są dwa konkursy, gdzie podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie "kościoły i związki wyznaniowe". W ramach konkursów wspierane będą projekty dotyczące miedzy innymi:

 • konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, umożliwiające zachowanie dotychczasowych funkcji obiektów zabytkowych, a także służąca nadaniu im nowych funkcji użytkowych (z przeznaczeniem w szczególności na cele kulturalne i edukacyjne), w tym również w połączeniu z działalnością komercyjną;
 • ochrony i zachowania zabytkowych ogrodów i parków;
 • zabezpieczenia zabytków przed zniszczeniem lub kradzieżą;
 • usuwania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych;
 • inwestycji w infrastrukturę trwałą, wyposażenie służące działalności kulturalnej, zachowaniu dziedzictwa i zwiększeniu dostępności do jego zasobów;
 • inwestycji infrastrukturalnych, prac modernizacyjnych i renowacyjnych w przypadku gdy prace te stanowią dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych;
 • efektywnego wykonywania zadań statutowych, polegające na zapewnieniu wysokiej jakości trwałego wyposażenia oraz odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów będących w posiadaniu instytucji;
 • digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego udostępnienia (jako element projektu);

Minimalna wartość projektu - 100 000 zł

Poziom dofinansowania  - 80 %

Wkład własny - 20 % 

Termin złożenia wniosku - 1 oraz 2 czerwca 2016 r.

Jeśliby Księża byli zainteresowani, to możemy zorganizować spotkanie informacyjne i odpowiedzieć na dodatkowe pytania, lub szkolenie z udziałem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Link do konkursu: kultura i zabytki – termin do 1 czerwca

 http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/5-3-dziedzictwo-kulturowe-typ-projektow-poprawa-dostepnosci-do-zasobow-kultury-poprzez-ich-rozwoj-i-efektywne-wykorzystanie.html

 Link do konkursu turystyka – termin do 2 czerwca

http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/5-3-dziedzictwo-kulturowe-typ-projektow-wzrost-regionalnego-potencjalu-turystycznego-poprzez-ochrone-obiektow-zabytkowych.html.

Płock, dnia 26 kwietnia 2016 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

PERSONALIA

Nominacje

 1. Ks. mgr Jacek Gołębiowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie, z dniem 25 kwietnia 2016 r., mianowany egzorcystą w diecezji płockiej.
 2. Ks. kan. mgr Grzegorz Jendrzejewski, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Orszymowie, z dniem 25 kwietnia 2016 r., mianowany egzorcystą w diecezji płockiej.
 3. O. mgr Piotr Męczyński O. Carm z Klasztoru OO. Karmelitów w Oborach, z dniem 25 kwietnia 2016 r., mianowany egzorcystą w diecezji płockiej.

Płock, dnia 26 kwietnia 2016 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz 

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 27 kwietnia 2016 r.
Nr 916/2016

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x