OKÓLNIK
Okólnik 35/2015
04.12.2015
Spis treści:

Okólnik 35

DEKRET BISKUPA PŁOCKIEGO USTANAWIAJĄCY ŚWIĄTYNIE JUBILEUSZOWE
W ROKU NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA

   Ojciec Święty Franciszek Bullą Misericordiae vultus z dnia 11 kwietnia 2015 r. ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia 2015 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończy się 20 listopada 2016 r., w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W dniu inauguracji Roku Jubileuszowego (8 grudnia br.) Papież Franciszek otworzy Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra na Watykanie.
   W naszej diecezji, uroczyste otwarcie Drzwi Świętych – Bramy Miłosierdzia, będzie miało miejsce w środę 9 grudnia 2015 r. o godz. 10.00, w Bazylice Katedralnej.
   Mając na względzie zalecenia Ojca Świętego, duchowe dobro wiernych diecezji płockiej oraz godne przeżycie tego świętego czasu, niniejszym ustanawiam następujące miejsca święte związane z odpustem jubileuszowym:

• Bazylika Katedralna w Płocku;
• Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku;
• Sanktuarium w Czerwińsku;
• Sanktuarium w Oborach;
• Sanktuarium w Popowie;
• Sanktuarium w Ratowie;
• Kościół pw. Chrystusa Miłosiernego parafii pw. św. Piotra w Ciechanowie;
• Kościół pw. Miłosierdzia Bożego parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie;
• Kościół pw. Miłosierdzia Bożego parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Płocku;
• Kościół pw. św. Jakuba i św. Anny parafii pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu;
• Kościół pw. Miłosierdzia Bożego parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku - Popławach;
• Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie;
• Kościół pw. Miłosierdzia Bożego parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem;
• Kościół klasztorny pw. św. Wawrzyńca w Zakroczymiu.

   Wierni, którzy nawiedzą te kościoły będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego). Niniejszy dekret obowiązuje przez cały okres trwania Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
    Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obdarza łaskami tych, którzy będą nawiedzać te święte miejsca. Wszystkim z serca błogosławię.

Płock, dnia 24 listopada 2015 r.
Nr 2189/2015


† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

I. Program duszpasterski Diecezji Płockiej w roku 2015/2016

Kontekst roku duszpasterskiego:

A. Kościół Powszechny:
1. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

B. Kościół w Polsce:
1. Jubileusz 1050. Chrztu Polski
2. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 2016

C. Diecezja Płocka:
1. Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
2. Zakończenie 43. Synodu Diecezji Płockiej
3. 85. rocznica pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego w Płocku
4. Tydzień Misyjny w diecezjach ŚDM 2016

Niech ten kontekst, który warto odczytywać w kategoriach „znaków czasu” będzie dla naszej wspólnoty diecezjalnej zaproszeniem do wejścia głębiej w istotę tego, co zewnętrznie będziemy celebrować.

Sposoby realizacji treści Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

Hasło: Miłosierni jak Ojciec

Cel: Spotkanie z Jezusem i doświadczenie Jego wielkiego miłosierdzia. Obchody Roku Jubileuszowego Ojciec Święty zawierzył Matce Bożej.

Rozpoczęcie: 8 grudnia 2015 r. (uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP) - otwarcie Drzwi Świętych – Bramy Miłosierdzia - w bazylice św. Piotra w Rzymie

Zakończenie: 20 listopada 2016 r. w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Diecezji Płockiej: 9 grudnia 2015 r. godz. 10.00 – Msza św. w bazylice katedralnej w Płocku pod przewodnictwem J.E. Piotra Libery Biskupa Płockiego, podczas której zostanie otwarta Brama Miłosierdzia

Zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Diecezji Płockiej: 20 listopada 2016 r. w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, parafia pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie

Uroczystości Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w parafiach: 3 kwietnia 2016 r. – Niedziela Miłosierdzia Bożego

Wskazania duszpasterskie:

1. Miejscami świętymi, za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia będą:

- Bazylika Katedralna w Płocku;
- Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku;
- Sanktuarium w Czerwińsku;
- Sanktuarium w Oborach;
- Sanktuarium w Popowie;
- Sanktuarium w Ratowie;
- Kościół pw. Chrystusa Miłosiernego parafii pw. św. Piotra w Ciechanowie;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Płocku;
- Kościół pw. św. Jakuba i św. Anny parafii pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach;
- Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem;
- Kościół klasztorny pw. św. Wawrzyńca w Zakroczymiu.
2. Odprawianie w kościołach parafialnych Godziny Miłosierdzia /15.00/ oraz propagowanie modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia (możliwość korzystania ze specjalnych rozważań „Oblicze Miłosierdzia” wydanych przez Wydział Duszpasterski).
3. Wprowadzenie stałych /np. cotygodniowych/ adoracji Najświętszego Sakramentu.
4. Odprawianie Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego.
5. Solidne przygotowanie i przeprowadzenie we wspólnotach parafialnych Tygodnia Miłosierdzia, który rozpoczyna się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
6. Przypomnienie wiernym /katecheza, kazania, konferencje itp./ „Uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała” oraz zachęta do praktykowana ich w życiu codziennym.
7. Organizowanie pielgrzymek i nawiedzanie Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku i innych miejsc, w których można uzyskać odpust zupełny.
8. Organizowanie w parafiach „Niedzieli Miłosierdzia” z możliwością zaproszenia Rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku i sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku.
9. Udział w obchodach 85. rocznicy pierwszych objawienia Jezusa Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej w Płocku.
10. Organizowanie okolicznościowych nabożeństw liturgicznych i paraliturgicznych podkreślających Miłosierdzie Boże.
11. Umieszczenie w świątyniach na stałe tekstów rachunku sumienia dla wiernych /dzieci, młodzieży i dorosłych/. Propagowanie „Nocy Konfesjonałów” oraz stałych dyżurów spowiedników w konfesjonałach.
12. Propagowanie lektury „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej.
13. Zachęcamy, aby w czasie trwania Jubileuszowego Roku Miłosierdzia /8 grudnia 2015 r. – 20 listopada 2016 r./ we wszystkich kościołach diecezji płockiej każdego dnia o godz. 15.00 biły dzwony przypominając wiernym o Godzinie Miłosierdzia.
14. Możliwość zwiedzania muzeum i wystawy o św. Faustynie Kowalskiej w Muzeum Diecezjalnym w Płocku.
15. Tworzenie Szkolnych Kół Caritas.
16. Wyeksponowanie lub zainstalowanie w świątyni parafialnej puszki/skarbony „Jałmużna dla ubogich – chleb św. Antoniego” oraz zadbanie o to, by ofiary składane tam przez wiernych były przeznaczone wyłącznie dla osób potrzebujących.
17. Możliwość nabycia w Wydziale Duszpasterskim i rozprowadzania specjalnych znaczków: widnieje na nich krzyż oraz słowo "UFAM" nawiązujące do napisu znajdującego się na obrazie Jezusa Miłosiernego: "Jezu ufam Tobie". Znaczek można wpiąć w klapę marynarki lub w wersji samoprzylepnej przykleić, np. na telefonie komórkowym.
18. Mile widziane będą inne inicjatywy pastoralne w parafiach, które Duch Święty podpowie duszpasterzom.

Sposoby realizacji programu duszpasterskiego KEP w Diecezji Płockiej

Hasło: Nowe życie w Chrystusie

Cel: Podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu.

Symbol: Woda i biała szata.

Priorytety i realizacja:

A. Sakrament chrztu
1. Troska o dobre przygotowanie rodziców i chrzestnych dziecka
2. Piękne i godne celebrowanie sakramentu chrztu
3. Odpowiednie towarzyszenie na drodze wiary dziecku, jego rodzicom, chrzestnym czy dorosłym neofitom po przyjęciu chrztu

B. Nowy człowiek
1. Równość w godności i działaniu wszystkich ochrzczonych
2. Udział we wspólnym kapłaństwie ludu Bożego
3. Udział w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa

C. Duchowość chrzcielna
1. Wdzięczność za zbawienie wyrażona w przeżywaniu Jubileuszowego Roku Miłosierdzia
2. Wierność Chrystusowi i Kościołowi
3. Apostolstwo wyrażone w zaangażowaniu w przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży.

Rozpoczęcie Jubileuszu Chrztu Polski w diecezji płockiej: 28 listopada 2015 r. godz. 18.00 – Nieszpory w kościele św. Bartłomieja w Płocku (fara) pod przewodnictwem J.E. Piotra Libery Biskupa Płockiego

Centralne uroczystości Jubileuszu Chrztu Polski: 14-16 kwietnia 2016 r. Gniezno i Poznań

Uroczystości Jubileuszu Chrztu Polski w parafiach: Wigilia Paschalna 2016 r.

Wskazania duszpasterskie:
1. Korzystanie w parafii z publikacji „Jubileuszowa droga chrzcielna” /materiały duszpasterskie na pierwsze niedziele miesiąca oraz celebracje związane ze znakami chrzcielnymi/.
2. Przeprowadzić trzy spotkania przedchrzcielne dla rodziców, którzy pragną ochrzcić swoje dziecko:
• pierwsze spotkanie wprowadzające /zgłoszenie, kwestie duszpastersko-formalne/,
• drugie spotkanie formacyjne /teologia sakramentu chrztu/,
• trzecie spotkanie liturgiczne /liturgia i praktyczne wskazówki dotyczące ceremonii sakramentu chrztu, uczestniczą również rodzice chrzestni/.
3. Podczas pierwszego spotkania należy przekazać rodzicom książkę „Chrzest dziecka. Modlitewnik i praktyczne rady dla rodziców i chrzestnych”. Warto omówić jej treść i zachęcić rodziców do korzystania z niej, zwłaszcza z modlitwy „Triduum przed chrztem dziecka”.
4. Warto przekazać rodzicom chrzczonego dziecka skromną, okolicznościową pamiątkę chrztu.
5. W świątyniach parafialnych przyozdobić i wyeksponować Chrzcielnicę oraz Paschał.
6. Częstsze stosowanie aspersji podczas liturgii Mszy św. niedzielnych.
7. Ukazywać symbolikę znaku wody święconej i białej szaty w życiu chrześcijanina podczas przepowiadania liturgicznego i katechezy.
8. Zachęcać wiernych do zamawiania intencji Mszy św. z okazji rocznicy sakramentu chrztu świętego (okazja do poznania daty chrztu) lub dnia patronalnego osób żyjących.
9. Zachęcać wiernych do pielgrzymowania do świątyń, w których byli chrzczeni.
10. Podczas przygotowań dzieci do Odnowień Przyrzeczeń Chrzcielnych – jeśli istnieje taka możliwość – zorganizować jedno spotkanie dla rodziców chrzestnych /może ono być połączone z niedzielną Eucharystią, podczas której zostaną przypomniane zadania rodziców chrzestnych/. Podczas takiego spotkania warto ogarnąć modlitwą obecnych chrzestnych /wezwanie w modlitwie wiernych lub inna forma modlitwy/; dzieci zaś mogą okazać wdzięczność rodzicom chrzestnym wręczając im np. różę.
11. W niedzielę Chrztu Pańskiego podjąć próbę rozprowadzenia w parafii kropielnic domowych, które wierni umieszczą przy drzwiach wejściowych domów i mieszkań. Kreśląc każdego dnia znak krzyża wodą święconą podczas wchodzenia do domu i wychodzenia z niego wyznają swoją wiarę oraz przypominają o tym, że rodzina jest „Kościołem domowym”.
12. W ramach Wigilii Paschalnej, jeśli istnieje taka możliwość, celebrować liturgię chrztu świętego.
13. Podjąć działania mające na celu wybudowanie na cmentarzu parafialnym /grzebalnym/ symbolicznego „Pomnika dzieci zmarłych przed narodzeniem” lub „Pomnika-Grobu dzieci zmarłych przed narodzeniem” /w miejscowościach, w których znajduje się szpital z oddziałem ginekologicznopołożniczym/ oraz wygłoszenie okolicznościowego kazania na temat tzw. „chrztu pragnienia”.
14. Kontynuować rekolekcje kerygmatyczne w parafiach.
15. Mile widziane będą inne inicjatywy pastoralne w parafiach, które Duch Święty podpowie duszpasterzom.

II. Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Płockiej
1. Nowenna w intencji ŚDM w płockiej kolegiacie (każdego 25 dnia miesiąca od października 2015 r. do czerwca 2016 r. o godz. 18.00).
2. Comiesięczna Msza św. w 3 niedzielę miesiąca o godz. 17.00 w MCEW „STUDNIA” w intencji ŚDM 2016.
3. Rozprowadzenie ulotek z informacją na temat ŚDM podczas wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą.
4. 31 grudnia 2015 r. – bal sylwestrowy dla wolontariuszy ŚDM.
5. 20 marca 2016 r. – Niedziela Palmowa, ŚDM w diecezji
6. 30-31 marca 2016 r. – Płockie Dni Pastoralne poświęcone duszpasterstwu młodzieży i ŚDM.
7. 20-25 lipca 2016 r. – ŚDM w diecezjach.
8. 25-31 lipca 2016 r. – ŚDM w Krakowie.
Płock, dnia 23 listopada 2015 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

Zbiórka do puszek w XVI Dniu modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie
W niedzielę 6 grudnia br. (II Niedziela Adwentu) w Kościele w Polsce obchodzony będzie XVI Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Zbiórka ta jest realizacją uchwały Konferencji Episkopatu Polski z dnia 28 września 2008 r. Uprzejmie proszę, aby przeprowadzić ją w parafiach. Wierni tworzący Kościół katolicki na Wschodzie zapewniają o swej gorliwej modlitwie w intencji ofiarodawców.

Płock, dnia 10 listopada 2015 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 25 listopada 2015 r.
Nr 2192/2015 

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x