OKÓLNIK
Okólnik 32/2015
13.10.2015
Spis treści:

Okólnik 32 

KOMUNIKT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ WYBORAMI PARLAMENTARNYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. 

Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium przypomina, że „odpowiedzialne obywatelstwo jest cnotą, a uczestnictwo w życiu politycznym jest obowiązkiem moralnym” (220). A zatem każdy obywatel - wierzący w szczególności - ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Pamiętajmy jednak, że „Kościół mocą swej misji oraz zgodnie ze swą istotą nie powinien wiązać się” z żadną partią lub „systemem politycznym, gospodarczym czy społecznym” oraz że „właściwe posłannictwo, jakie Chrystus powierzył swemu Kościołowi, nie ma charakteru politycznego, gospodarczego czy społecznego” (Gaudium et spes, 42).

Zachęcamy więc każdego z wiernych do głosowania w zgodzie z własnym sumieniem, wrażliwym na dobro wspólne i stojącym na straży życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny.

Warszawa, dnia 7 października  2015 r.

                         Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

ZARZĄDZENIE: Komunikat Episkopatu Polski proszę odczytać wiernym w niedzielę 18 października br., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 12 października 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

DEKRET

Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, ku większej czci Bogurodzicy Dziewicy Maryi oraz dla dobra duchowego wiernych Diecezji Płockiej, a szczególnie mieszkańców Popowa Kościelnego i jego okolic, zgodnie z kan. 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym ustanawiam

kościół p.w. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym 

SANKTUARIUM DIECEZJALNYM

MATKI BOŻEJ POPOWSKIEJ,

MATKI NADZIEI 

Obraz Matki Bożej Popowskiej znajdujący się w kościele w Popowie Kościelnym otaczany jest szczególną czcią wiernych. Kult Matki Bożej Popowskiej rozwijał się od samego początku dynamicznie, owocując ożywieniem wiary Ludu Bożego. Przybywający do Popowa Kościelnego pielgrzymi byli świadkami nawróceń i uzdrowień. Wszyscy zaś pielgrzymowali i pielgrzymują tu z nadzieją na cudowną pomoc i ratunek, które wyprosi dla nich u Chrystusa Matka Boża Popowska, Matka Nadziei.

Papież Franciszek w dniu 4 marca 2015 r. w czasie audiencji generalnej przed Bazyliką Świętego Piotra osobiście pobłogosławił „Koronę wdzięczności”. W dniu 23 sierpnia 2015 r. Biskup Płocki Piotr Libera dokonał uroczystej koronacji Obrazu Matki Bożej Popowskiej.

Powołane niniejszym dekretem Sanktuarium będzie spełniać swoje zadania i cele, które zostaną zawarte w Statucie przeze mnie zatwierdzonym (zob. kan. 1232 § 1 KPK).

Wszystkim pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium w Popowie Kościelnym oraz posługującym w nim kapłanom niech towarzyszy Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej Popowskiej.

Płock, dnia 21 września 2015 r.

W Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

Nr 1826/2015

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

DEKRET

Mając na uwadze prośbę ks. mgr. Jacka Gołębiowskiego, proboszcza parafii Dąbrowa, z dniem dzisiejszym eryguję Wspólnotę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie.

Erygowana Wspólnota ma stosować się do Reguły i Prawa partykularnego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz zaleceń Kodeksu Prawa Kanonicznego (zob. kan. 710-730 KPK).

Życzę ewangelicznych owoców dla Członków Wspólnoty. Zapewniam o mojej modlitwie za przyczyną św. Franciszka z Asyżu i z serca błogosławię – w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Płock, dnia 27 września 2015 r.

Nr 1811/2015

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski każdego roku w parafiach co roku prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes).
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów
o przeprowadzenie takich badań w dniu 25 października 2015 r., według instrukcji zawartej w formularzu dostarczonym do parafii. Prosimy również o odpowiedzi na dodatkowe pytania, dotyczące kultu Matki Bożej w parafiach.

Wypełnione formularze prosimy przesłać do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej do 20 listopada 2015 r.

Płock, dnia 24 września 2015 r.

Ks. Dariusz Nowotka
Wydział Duszpasterski
Kurii Diecezjalnej Płockiej 

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA SŁUŻBY ZDROWIA

Serdecznie zapraszam na uroczystości ku czci św. Łukasza patrona służby zdrowia, które odbędą się w poniedziałek 19 października 2015 r., w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na Winiarach (ul. Medyczna 19).

Program Uroczystości

1800     Koronka do Miłosierdzia Bożego (Kaplica WSzZ).

1815     Prelekcja na temat: „Miejsce święte w przestrzeni publicznej?” - pani Agnieszka Czyż-Mańkowska /wykładowca na wydziale Turystyki Krajów Biblijnych UKSW w Warszawie, dyrektor Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego NOMADA w Warszawie,

przewodnik na trasach biblijnych i szlakach apostolskich/ (sala konferencyjna WSzZ).

1915     Uroczysta Msza Święta koncelebrowana, pod przewodnictwem delegata Biskupa Płockiego, ks. prał. dr Marka Jarosza, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (Kaplica WSzZ).

Po Mszy Świętej spotkanie przy stole /Sala konferencyjna WSzZ/.

 

Serdeczne zaproszenie kieruję do Czcigodnych Księży Kapelanów szpitali, hospicjów oraz domów pomocy społecznej, jak również do wszystkich Księży związanych z duszpasterstwem służby zdrowia w naszej diecezji.

Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży o przekazanie mojego serdecznego zaproszenia stosownym osobom: Dyrekcjom i Pracownikom szpitali, hospicjów, DPS i pozostałych ośrodków pomocy medycznej, gdzie duszpasterzują Czcigodni Księża, oraz o osobistą zachętę do wzięcia udziału w naszym diecezjalnym świętowaniu.

            Proszę również o potwierdzenie przyjazdu (do 16 października) i podanie szacunkowej liczby osób poszczególnych delegacji. Proszę również o zabranie ze sobą alby. Numer kom. 515-171-787. Liczę na pozytywną odpowiedź i udział w naszym wspólnym święcie.

Płock, dnia 6 października 2015 r.

Ks. Krzysztof Błaszczak
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia

 

KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO

DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

Informuję Czcigodnych Księży o zimowej turze rekolekcji kapłańskich, która odbędzie się w dniach 1-3 lutego 2016 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.  Rekolekcje rozpoczniemy w poniedziałek o g. 10.00, a zakończymy w środę o g. 13.00. W ich przeżywaniu pomoże nam ks. Bernard Kozłowski, wieloletni ojciec duchowny w WSD w archidiecezji częstochowskiej, obecnie proboszcz i wikariusz biskupi ds. stałej formacji duchowieństwa. Uczestnictwo w rekolekcjach proszę zgłaszać do p. Heleny Błaszkiewicz z działu gospodarczego Wyższego Seminarium pod numer telefonu: 024/ 262 60 53 (centrex 166); tel. kom.: 501-222-715. Proszę zabrać ze sobą albę i stułę. Serdecznie zapraszam do udziału w ćwiczeniach duchowych. 

Płock, dnia 9 października 2015 r.

Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

PERSONALIA 

Nominacje

  1. Ks. kan. mgr Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej, z dniem 7 października 2015 r., mianowany penitencjarzem Kapituły Kolegiackiej św. Michała.
  2. Ks. mgr Tomasz Brzeziński, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 25 września 2015 r., mianowany dyrektorem Diecezjalnego Centrum Powołaniowego w Płocku oraz prefektem Roku Propedeutycznego. 
  3. Ks. kan. mgr Stanisław Dziekan, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, z dniem 29 września 2015 r., mianowany kapelanem Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim.
  4. Ks. mgr Andrzej Gajewski, z dniem 12 października 2015 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Mateusza w Zielonej k. Ciechanowa.
  5. Ks. mgr Jacek Gołębiowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie k. Mławy, z dniem 27 września 2015 r., mianowany asystentem kościelnym Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy tejże parafii. 
  6. Ks. dr Roman Mosakowski, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, z dniem 25 września 2015 r., mianowany ojcem duchownym Roku Propedeutycznego.
  7. Ks. mgr Adam Węgrzyn SDB, wikariusz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku, z dniem 15 września 2015 r., mianowany duszpasterzem młodzieży akademickiej miasta Płocka oraz członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń.   
  8. Ks. mgr Grzegorz Szlom, wikariusz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, z dniem 26 sierpnia 2015 r., mianowany asystentem diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
  9. Ks. mgr Sławomir Trzaska, proboszcz parafii pw. Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie, z dniem 8 września 2015 r., mianowany kapelanem Wojskowej Komisji Uzupełnień oraz Związku Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego Koło nr 1 w Ciechanowie. 

Inkardynacja

Ks. mgr Marek Grabowik SDB, wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Lipowcu Kościelnym, w z dniem 1 października 2015 r., inkardynowany do diecezji płockiej.

Zwolnienia

Ks. mgr Jarosław Stanisław Kwiatkowski, ojciec duchowny Roku Propedeutycznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, na własną prośbę, z dniem 25 września 2015 r., zwolniony z pełnionej funkcji.

Płock, dnia 13 października 2015 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 13 października 2015 r.

Nr 1957/2015

 

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x