OKÓLNIK
Okólnik 28/2015
03.09.2015
Spis treści:

Okólnik 28

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO

PRZED BEATYFIKACJĄ MATKI KLARY LUDWIKI SZCZĘSNEJ

Umiłowani Diecezjanie!

Pragnę podzielić się z Wami wielką radością. W niedzielę 27 września 2015 roku w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, o godz. 10.30, odbędzie się beatyfikacja Czcigodnej Sługi Bożej Klary Ludwiki Szczęsnej, córki ziemi mazowieckiej, pochodzącej z miejscowości Cieszki, należącej do parafii Lubowidz. Nowa błogosławiona to wielki dar dla Kościoła w Polsce, a szczególnie dla naszej diecezji. Aktu beatyfikacji założycielki Zgromadzenia Sióstr Sercanek dokona legat papieski kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Warto poznać bliżej postać przyszłej błogosławionej. Urodziła się 18 lipca 1863 roku, była szóstym dzieckiem Antoniego Szczęsnego i Franciszki z domu Skorupskiej. Ochrzczona została 24 lipca w kościele parafialnym w Lubowidzu. Otrzymała staranne wychowanie religijne, na które szczególnie wpłynęła jej matka. Zapewne dla jej duchowego życia niemałe znaczenie miało istniejące w pobliżu, niewielkie wówczas sanktuarium Matki Bożej i św. Antoniego w Żurominie, do którego Ludwika wielokrotnie pielgrzymowała.

Będąc pod duchową opieką o. Honorata Koźmińskiego OFM Cap, w 1885 r. podjęła decyzję o wstąpieniu do ukrytego Zgromadzenia Sług Jezusa, w którym między innymi  apostołowała wśród służących.  Dziewięć lat później, dokładnie  15 kwietnia 1894 r., wraz z późniejszym świętym arcybiskupem Józefem Pelczarem założyła nowe zgromadzenie – Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

W zgromadzeniu, w którym przyjęła imię Klara, została wybrana jego pierwszą przełożoną generalną. Otworzyła około 30 domów zakonnych, posyłając siostry do pracy wśród chorych i wśród dziewcząt. Siostra Klara odznaczała się duchem ubóstwa, pokory oraz szacunkiem i miłością do drugiego człowieka. Przez całe życie, konsekwentnie, niepodzielnym sercem była oddana Bogu. Pełna pokory i ofiarnej służby wobec bliźnich, była czytelnym znakiem miłości Boga. Słowa Wszystko dla Serca Jezusowego były jej hasłem i życiowym programem. Obowiązki przełożonej generalnej Zgromadzenia pełniła przez 22 lata, tj. do końca swego życia. Warto dodać, że duchowe córki Służebnicy Bożej Klary Szczęsnej – siostry Sercanki pełniły przez niemal 27 lat posługę w Pałacu Apostolskim w Watykanie służąc św. Janowi Pawłowi  II.

Umiłowani Diecezjanie! W związku z tym radosnym wydarzeniem gorąco zachęcam do wdzięczności Bogu za dar nowej błogosławionej pochodzącej z naszej diecezji. Zanośmy nasze modlitwy za jej przyczyną, prosząc zwłaszcza o nowe powołania do zakonów żeńskich. Gorąco zachęcam także do osobistego udziału w uroczystościach beatyfikacyjnych w Krakowie, zwłaszcza parafian z Lubowidza i dekanatu żuromińskiego.

Zapewniam o mojej modlitwie i z serca błogosławię.

Płock, dnia 26 sierpnia 2015 r.
W Uroczystość NMP Częstochowskiej

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego, proszę odczytać wiernym w niedzielę 13 września, w ramach ogłoszeń duszpasterskich, podczas wszystkich Mszy świętych.

Płock, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT REKTORA WSD W PŁOCKU

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku pragnie kontynuować odwiedziny parafii  w ramach tzw. Niedziel Powołań. W pierwszym semestrze bieżącego roku akademickiego chcielibyśmy udać się do następujących dekanatów: płocki wschodni, płocki zachodni i pułtuski.

Proponujemy następujące daty ewentualnych odwiedzin: 4 X, 11 X, 25 X, 8 XI, 15 XI i 22 XI.

Grupa powołaniowa składa się zazwyczaj z czterech osób: księdza profesora, diakona lub akolity, oraz dwóch młodszych kleryków. Istnieje możliwość zaproszenia kleryckiego zespołu muzycznego. Wówczas skład grupy poszerzony jest o dwie osoby.

W  przypadku gotowości przyjęcia przez Czcigodnego Księdza Proboszcza seminaryjnej grupy powołaniowej bardzo proszę o bezpośredni kontaktz dyrektorem ds. ekonomicznych ks. mgr. Zbigniewem Morawskim, E-mail: zbyszekmo@onet.eu lub pod tel. 509-026-043,

W terminie nie później niż na pięć dni przed planowanym przyjazdem grupy powołaniowej kleryk odpowiedzialny za organizację wyjazdu winien nawiązać kontakt telefoniczny z Czcigodnym Księdzem Proboszczem w celu ustalenia szczegółów wizyty.

W programie niedzieli powołaniowej mile widziane są spotkania z młodzieżą parafialną, w szczególności z ministrantami.

W imieniu zarządu, profesorów i studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku serdecznie dziękuję Czcigodnym Księżom Proboszczom za życzliwe podejście do naszej propozycji i ewentualne zaproszenie grupy powołaniowej w jednym ze wskazanych wyżej terminów.

Łączę wyrazy szacunku i zapewnienie o stałej modlitwie wspólnoty seminaryjnej za wszystkich dobroczyńców naszej Alma Mater.

Płock, dnia 1 września 2015 r.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. 33. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

33. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 19 września br. pod hasłem „Błogosławieni Miłosierni”. Podczas tej pielgrzymki będą nam towarzyszyły: Krzyż i Ikona ŚDM. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwu grupach (dzieci i młodzież), są jednak pewne modyfikacje. Koszty związane z uczestnictwem w pielgrzymce to 3 zł od osoby.

 

2. Funkcje podczas XXXIII Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa – 19 września 2015 r.

Przekazujemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych wykaz osób odpowiedzialnych za poszczególne funkcje w czasie trwania XXXIII Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, dn. 19 września 2015 r. Prosimy o zapoznanie się i życzliwą posługę na rzecz dzieci i młodzieży naszej diecezji, oraz wszystkich przybywających w tym dniu gości. Szczegóły w rozwinięciu.

PIELGRZYMKA DZIECI

Zadania i funkcje

Osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania

Koordynacja całości

Ks. Jarosław Kamiński

Ks. Dariusz Nowotka

Recepcja

Joanna Kawczyńska

i młodzież KSM

Powitanie i zawiązanie wspólnoty

w Rostkowie

Ks. Grzegorz Walczak, zespół „Chaim”

Scena i nagłośnienie w Rostkowie

Firma „Optis”, Gąbin

Przygotowanie i sprzątanie placu w Rostkowie

Młodzież KSM

Przygotowanie ołtarza celebry Rostkowo

Ks. Adam Chmielewski

Ks. Artur Janicki

Przygotowanie do Eucharystii

(przygotowanie i prowadzenie śpiewów)

Ks. Grzegorz Walczak, zespół „Chaim”

Powitanie Ks. Biskupa

Ks. kan. Adam Chmielewski

Czytania

Ks. kan. Adam Chmielewski, para św. Stanisława, Rostkowo

Psalm

Zespół „Chaim”

Ewangelia

Diakon

Kazanie okolicznościowe

Ks. Andrzej Janicki

Modlitwa wiernych

Ks. Łukasz Chruściel, par. św. Michała Archanioła, Płońsk

Ceremoniarz (służba liturgiczna)

Ks. Artur Janicki, diecezjalny duszpasterz LSO

Spowiedź

Wszyscy księża (prosimy zabrać komżę i stułę)

Komunia Święta

Wszyscy księża (prosimy zabrać komżę i stułę)

Podziękowanie Ks. Biskupowi

p. Halina Celebucka, par. św. Stanisława Kostki, Rypin

Program ewangelizacyjny „Błogosławieni miłosierni”

Ks. Grzegorz Walczak i zespół „Chaim”

Agregat

PSP, Przasnysz

Sprzątanie placu w Rostkowie

KSM

 

Wszystkich księży, kleryków, siostry zakonne oraz osoby zaangażowane w poszczególne służby zapraszamy na posiłek do Szkoły Podstawowej w Rostkowie.

DROGA KRZYŻOWA

Kolejność niesienia symboli ŚDM

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla młodzieży rozpocznie się w Przasnyszu bezpośrednio po Mszy św., na placu przed kościołem parafii św. Wojciecha. Kolejne stacje będą wyznaczone po opuszczeniu terenu miasta Przasnysza, na trasie pielgrzymki do Rostkowa. Czoło pielgrzymki poprzedza pojazd z nagłośnieniem. Przy poszczególnych stacjach Krzyż i Ikonę ŚDM przejmują przedstawiciele dekanatów według poniższej kolejności – 10 osób do niesienia Krzyża i 4 osoby do niesienia Ikony (przedstawicieli wyznaczają odpowiedzialni w dekanatach duszpasterze młodzieży i pilnują kolejności przejmowania symboli ŚDM w czasie Drogi Krzyżowej, gdyż młodzież idzie w jednej zwartej grupie).

    Stacja I – dek. Płocki Wsch. i Płocki Zach.

Ks. Marek Wiśniewski

Ks. Wojciech Paradowski

Stacja II – dek. Ciechanowski Wsch.

i Ciechanowski Zach.

Ks. Jarosław Szumański

Ks. Jarosław Jakubowski

Stacja III – dek. Bielski i Bodzanowski

Ks. Kamil Kozakowski

Ks. Stanisław Pietkiewicz

Stacja IV – dek. Dobrzyński n. Wisłą

i Dobrzyński n. Drwęcą

Ks. Paweł Gniadkowski

Ks. Paweł Solecki

Stacja V – dek. Dzierzgowski i Gąbiński

Ks. Andrzej Konwerski

Ks. Sebastian Krupniewski

Stacja VI – dek. Gostyniński i Makowski

Ks. Kamil Kowalski

Ks. Marcin Durzyński

Stacja VII – dek. Mławski i Nasielski

Ks. Krzysztof Dobucki

Ks. Grzegorz Walczak

Stacja VIII – dek. Płoński

Ks. Rafał Pabich

Stacja IX – dek. Przasnyski

Ks. Arkadiusz Czubakowski

Stacja X – dek. Pułtuski i Żuromiński

Ks. Adam Brzeziński

Ks. Mateusz Molak

Stacja XI – dek. Raciąski i Rypiński

Ks. Piotr Wilkowski

Ks. Jarosław Cichocki

Stacja XII – dek. Serocki i Sierpecki

Ks. Paweł Kułakowski

Ks. Krzysztof Załęski

Stacja XIII – dek. Strzegowski i Tłuchowski

Ks. Adam Gnyp

Ks. Marek Czarciński

Stacja XIV – dek. Wyszogrodzki i Zakroczymski

Ks. Michał Łuczka

Ks. Marcin Niesłuchowski

 

PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY

Zadania i funkcje:

Osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania

Koordynacja całości

Ks. Jarosław Kamiński

Ks. Rafał Grzelczyk

Recepcja

Joanna Kawczyńska i młodzież z KSM

Scena i nagłośnienie

w Przasnyszu

Firma „Optis”, Gąbin

Przygotowanie ołtarza celebry

Księża wikariusze, par. św. Wojciecha w Przasnyszu

Zawiązanie wspólnoty

i przygotowanie do Eucharystii

(przygotowanie i prowadzenie śpiewów)

Ks. Jacek Gołębiowski i Diecezjalny Chór ŚDM

Powitanie Ks. Biskupa

Ks. prał. Andrzej Maciejewski, par. św. Wojciecha w Przasnyszu

Czytania

Diecezjalne Biuro ŚDM w Płocku

Ewangelia

Diakon

Modlitwa wiernych

Diecezjalne Biuro ŚDM w Płocku

Ceremoniarz (służba liturgiczna)

Ks. Piotr Stasiński,  par. św. Wojciecha w Przasnyszu

Spowiedź

Wszyscy księża (prosimy zabrać ze sobą komżę i stułę)

Komunia Święta

Wszyscy księża (prosimy zabrać ze sobą komżę i stułę)

Pomoc w Komunii Świętej

KSM

Wyjście młodzieży w pielgrzymce do Rostkowa (na trasie Droga Krzyżowa)

Dekanalni Duszpasterze Młodzieży, Parafialne Centra ŚDM, wolontariusze ŚDM

Prowadzenie Drogi Krzyżowej

Diecezjalne Biuro ŚDM w Płocku

Sprzątanie placu w Przasnyszu

Parafia św. Wojciecha, Przasnysz

Program ewangelizacyjny „Błogosławieni miłosierni” w Rostkowie

Ks. Grzegorz Walczak i zespół „Chaim”

Podziękowanie Ks. Biskupowi

i przekazanie Krzyża i Ikony ŚDM diecezji Łowickiej w Rostkowie

Diecezjalne Biuro ŚDM i Parafialne Centrum ŚDM z Przasnysza

 

3. XV. Diecezjalny Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

W piątek 18 września br. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu odbędzie się XIV Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki. Tradycyjnie rozgrywany jest w przeddzień Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Memoriał jest turniejem otwartym (open) dla dzieci i młodzieży. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski (24 262 85 99) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu, szkoły lub parafii.

4. Owoce Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego w parafii

Dziękujemy wszystkim księżom za zaangażowanie i piękną organizację Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego w parafiach. Chcemy jednak przypomnieć, aby nie traktować tego wydarzenia jako jednorazowej akcji duszpasterskiej, ale zadbać o trwałe owoce w życiu indywidulanym i wspólnotowym. Przypominamy, że przykładowy „katalog” trwałych owoców znajduje się „Instrukcji Nawiedzenia” (p. 12-13).

5. Rekolekcje dla doradców życia rodzinnego

W dniach 2-4 października br. odbędzie się spotkanie formacyjno-rekolekcyjne dla Doradców Życia Rodzinnego w MCEW „Studnia”, przy ul. Górnej 1A w Płocku. Spotkanie rozpocznie się w piątek o godz. 17.00. Zgłoszenia prosimy kierować do Wydziału Duszpasterskiego, tel.: /24/ 262 85 99 lub e-mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl do 25 września br. Przypominamy, że udział w spotkaniu jest obligatoryjny, i że do dnia 10 września Ksiądz Proboszcz, u którego posługuje doradca dostarcza pismo z prośbą o przedłużenie misji kanonicznej DŻR. Brak udziału w rekolekcjach lub nieprzedłożenie ww. pisma będzie skutkować zawieszeniem misji kanonicznej na kolejny rok.

6. Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów

W dniach 5-6 października br. organizujemy Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów. Kurs odbędzie się w CPP „Metanoia” przy ul. Kobylińskiego 21a w Płocku. Są to dwa spotkania w godz. 16.00-19.00. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2015 r. pod nr tel.: (0-24) 262-85-99, e-mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl

7. Dzień Dziecka Utraconego (15.10.2015)

Październik od ponad dwudziestu lat na świecie, a od siedmiu w Polsce obchodzony jest jako miesiąc pamięci dzieci zmarłych, a dzień 15 października jako Dzień Dziecka Utraconego. Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o przekazanie tej informacji wiernym podczas ogłoszeń parafialnych w niedzielę 11 października br. Zachęcamy także do zorganizowania tego dnia modlitw w intencji rodziców, których dziecko zmarło przed narodzeniem.

8. XV Dzień Papieski

Wniedzielę 11 października br. będziemy obchodzić w Polsce XIV Dzień Papieski, który będzie przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. W tym dniu zbierane są do puszek ofiary przeznaczone na stypendia dla dzieci i młodzieży, których rozdziałem zajmuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Uprzejmie proszę, aby do zbiórki przykościelnej wykorzystać puszki i materiały dostarczone do każdej parafii w tzw. pakietach na Dzień Papieski. Zebrane datki należy przesłać bezpośrednio na konto Fundacji podane na przekazie pocztowym, zaznaczając diecezję oraz parafię, a protokół z informacją o wysokości wpłat dostarczyć do końca października 2014 r. do Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej (ks. Andrzej Janicki, ul. Tumska 3, 09-402 Płock, z dopiskiem – DZIEŃ PAPIESKI lub na adres: andrzej.janicki@dzielo.pl).

9. Kurs dla nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Księża proboszczowie, którzy mają kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej mogą dokonywać zgłoszeń na specjalny kurs formacyjny najpóźniej do 18 grudnia 2015 roku na adres Wydziału Duszpasterskiego. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz adres szafarza, a także załączyć opinię księdza proboszcza. Terminy spotkań formacyjnych: 9, 23, 30 stycznia 2016 r. (CPP „METANOIA”, al. Kobylińskiego 21a, Płock) oraz rekolekcje dla szafarzy 12-14 lutego 2016 r. Koszty ponosi parafia, a albę dla szafarza zakupuje ksiądz proboszcz. Szczegółowe informacje u ks. Dariusza Nowotki.

10. Kalendarz Rolników 2016

Nakładem Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników został wydany Kalendarz Rolników na 2016 rok. Zachęcamy wszystkich, nie tylko rolników, do nabywania tej cennej publikacji, zwłaszcza, że na stronach 120-125 znajduje się artykuł pt. "Bądź wola Twoja" - wspomnienie o ks. Piotrze Błońskim. Kalendarze zostały przekazane do każdej parafii za pośrednictwem Księży Dziekanów. Cena kalendarza w sprzedaży wynosi 24 zł. Bardzo prosimy Czcigodnych Księży o pomoc w rozprowadzeniu tej publikacji wśród wiernych w swoich wspólnotach parafialnych. Prosimy także by opłata do Wydziału Duszpasterskiego była dokonana za cały dekanat.

11. Dożynki Diecezji Płockiej i Województwa Mazowieckiego

Dożynki Diecezji Płockiej odbędą się 27 września 2015 r. w Płocku. Połączone będą z Dożynkami Województwa Mazowieckiego, Powiatu Płockiego i Miasta Płock. Święto dziękczynienia za zbiory rozpocznie się Mszą Św. sprawowaną o godz. 11.00 w kościele Św. Jadwigi przy ul. Kossobudzkiego 10. Szczegóły w Okólniku i stronach internetowych.

12. Pomnik-Grób dziecka zmarłego przed narodzeniem w Sierpcu

Słowa wdzięczności kieruję do ks. kan. Andrzeja Więckowskiego i całej wspólnoty parafialnej pw. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu za wybudowanie Pomnika-Grobu dziecka zamarłego przed narodzeniem na cmentarzu parafialnym, którego poświecenie i pierwszy pochówek odbył się 23 czerwca br.

13. Bezpłatne porady psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z diecezji płockiej

Informujemy, że mieszkańcy diecezji płockiej w okresie od 1 września do 18 grudnia 2015 r. mogą bezpłatnie korzystać w CPP METANOIA z porad psychologów i pedagogów. Oferta skierowana jest głównie do rodzin, u których występują problemy wychowawcze z dziećmi i młodzieżą związane z uzależnieniami, zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce oraz przemocą w rodzinie.

14. Rekolekcje kerygmatyczne

Przypominamy, że w naszej diecezji trwają rekolekcje kerygmatyczne, które zaleca Konferencja Episkopatu Polski. Koordynatorem rekolekcji jest ks. Rafał Winnicki, u którego można uzyskać szczegółowe informacje. Zachęcamy do zapraszania ekip przygotowanych do prowadzenia takich rekolekcji.

15. Konkurs rodzinny SRKDP „Maryja w naszej Rodzinie”

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej ogłasza diecezjalny konkurs rodzinnych kapliczek z wizerunkiem Matki Bożej „Maryja w naszej Rodzinie”. Celem konkursu jest zaproszenie rodzin z Diecezji Płockiej do włączenia się we wspólne, rodzinne przeżywanie Roku Nawiedzenia diecezji przez Maryję w Obrazie Jasnogórskim oraz wzbudzenie refleksji i wezwanie do odnowienia wiary w rodzinach. Szczegóły na stronie www.srkplock.pl.

Płock, dnia 26 sierpnia 2015 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Zaproszenie na Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie

Diecezjalna Diakonia Jedności serdecznie zaprasza wszystkich Księży prowadzących w tym roku oazy i związanych z Ruchem Światło-Życie; diakonów, kleryków WSD w Płocku, animatorów i uczestników oaz na Diecezjalny Dzień Wspólnoty, który odbędzie się w sobotę 12 września w parafii św. Bartłomieja (Fara) w Płocku. Bardzo gorąco pragnę zaprosić również cały Domowy Kościół naszej diecezji z ks. Andrzejem Pieńdykiem – Moderatorem Domowego Kościoła. Nasze świętowanie rozpoczniemy już w piątek, 11 września o godz. 22:00, gdzie zgromadzimy się na wspólnej modlitwie przy Krzyżu i Ikonie Światowych Dni Młodzieży.

Na Dniu Wspólnoty będzie możliwość zakupienia materiałów formacyjnych do pracy w małych grupach w parafii. Księży zapraszam do koncelebry i proszę o zabranie alby i stuły. Prosimy wszystkich o zabranie kanapek.

Radością dla oazowiczów i dla mnie będzie obecność księży, młodzieży, dorosłych i tych wszystkich, którzy czują się związani z charyzmatem Ruchu Światło-Życie.

Program czuwania przy symbolach ŚDM i diecezjalnego dnia wspólnoty
Płock Fara, 11/12 września 2015 r.

Piątek, 11 września

22:00 Nabożeństwo pokutne

22:30 Oczekiwanie na symbole ŚDM i powitanie Krzyża i Ikony ŚDM

23:15 Droga Krzyżowa

24:00 Msza święta

W piątek od godziny 22:30 do 01:00 będzie możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Serdecznie zapraszamy.

Sobota, 12 września

01:00 Nocne czuwanie przy symbolach ŚDM

08:00 Czuwanie młodzieży z Ruchu Światło-Życie

09:00 Recepcja uczestników dnia wspólnoty

09:30 Pożegnanie Krzyża i Ikony ŚDM

10:00 Godzina świadectw

10:45 Przygotowanie do Mszy św.

11:15 Msza święta

12:30 Agapa i spotkanie w grupach wakacyjnych

13:45 Nabożeństwo rozesłania i misji

14:30 Pierwsze spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności

16:00 Zakończenie dnia wspólnoty

Płock, dnia 27 sierpnia 2015 r. 

Ks. Krzysztof Ruciński
Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie 

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO REFERENTA KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Rekolekcje formacyjne zelatorek i zelatorów Kół Żywego Różańca w Popowie

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalne Płockej oraz diecezjalny duszpasterz Kół Żywego Różańca serdecznie zapraszają zelatorki i zelatorów Kół Żywego Różańca na 3-dniowe rekolekcje formacyjne. Odbędą się one w dniach 18 – 20 października br., w Ośrodku Caritas w Popowie.

Rekolekcje rozpoczną się w niedzielę 18 października br., o godz. 13.00, a zakończą się we wtorek 20 października br., około godz. 14.00. Koszt uczestnictwa (posiłki, noclegi, materiały formacyjne) wynosi 150.00 zł. Prosimy Księży Dziekanów o wytypowanie 4-5 zelatorów i zgłoszenie ich danych do 30 września do Diecezjalnego Referenta Kół Żywego Różańca, tel. 23/662 -69-72; kom. 605-684-622; e-mail: henryk.dym@op.pl lub do Wydziału Duszpasterskiego.

Księży Proboszczów prosimy o pomoc w dotarciu zelatorów do Popowa oraz – w miarę możliwości – o ich wsparcie finansowe.

Płock, dnia 1 września 2015 r.

Ks. Henryk Dymek
Referent diecezjalny Kół Żywego Różańca

KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Rozsyłanie Okólników i bieżących informacji diecezjalnych

Dziękujemy za życzliwe przyjęcie nowego sposobu przesyłania Okólników i różnych bieżących informacji diecezjalnych w formie e-Biuletynu. Trafia on na wszystkie adresy księży i parafii, założone w domenie @diecezjaplocka.pl, a także na adresy prywatne księży, które znajdują się w bazie adresowej Kurii.

Gdyby któryś z księży chciał się dopisać do listy mailingowej, jest taka możliwość, proszę zgłosić to do ks. Jarosława Mokrzanowskiego. Jednocześnie gorąco prosimy o systematyczne odbieranie (i korzystanie), ze skrzynek mailowych założonych w domenie @diecezjaplocka.pl

2. Wystąpienia na uroczystościach i spotkaniach diecezjalnych

  • Rozpoczęcie nowej kadencji Konferencji Dziekańskiej – ks. Janusz Mackiewicz, dziekan dekanatu wyszogrodzkiego.
  • Rocznica sakry Biskupa Płockiego Piotra Libery – ks. Tadeusz Kozłowski, Oficjał Sądu Biskupiego.
  • Imieniny biskupa Romana Marcinkowskiego – ks. Andrzej Redmer dziekan dekanatu zakroczymskiego.
  • Wielki Czwartek – ks. Kazimierz Kowalski, dziekan dekanatu żuromińskiego.
  • Imieniny Biskupa Płockiego Piotra Libery – ks. Kazimierz Dziadak, dziekan dekanatu bielskiego.

3. Kwestia tzw. półślubków”

Do kancelarii Kurii zgłaszają się osoby w sprawie tzw. „półślubków”, z zapytaniem o stanowisko Kurii. Wierni rozumieją i akceptują to, że są od nich pobierane ofiary za wygłoszenie zapowiedzi i zaświadczenie o ich wygłoszeniu, natomiast trudno im przyjąć, że muszą składać dodatkową ofiarę za tzw. „półślubek”.

Sygnalizując tę sprawę, prosimy księży o duszpasterską wrażliwość i wyczucie. Przypominamy także, że kwestie ofiar za posługi nie powinny być czynnikiem, który decyduje o sprawowaniu sakramentów.

4. Rocznik Diecezji Płockiej 2015/2016

Trwają prace nad „Rocznikiem Diecezji Płockiej 2015/2016”. Wkrótce emailem roześlemy do księży jego wersję elektroniczną. Będziemy wdzięczni za przesyłanie merytorycznych uwag.

Płock, dnia 1 września 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz Kurii

PERSONALIA

Nominacja

Ks. prał. mgr Kazimierz Dziadak, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Proboszczewicach, z dniem 6 sierpnia 2015 r., mianowany prałatem scholastykiem Kapituły Katedralnej Płockiej.

Zwolnienie

Ks. mgr Krzysztof Krawczak, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Rocha w Cieksynie, z dniem 31 sierpnia 2015 r. zwolniony z pełnionego urzędu i oddelegowany do pracy duszpasterskiej w Kazachstanie.

Płock, dnia 1 września 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz Kurii

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 2 września 2015 r.
Nr 1657/2015

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x