OKÓLNIK
Okólnik 26/2015
24.08.2015
Spis treści:

Okólnik 26

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DOTYCZĄCE NOWEJ KADENCJI DZIEKANÓW, WICEDZIEKANÓW I OJCÓW DUCHOWNYCH

Czcigodni Księża!

W tych dniach powołałem na trzyletnią kadencję dziekanów, wicedziekanów i ojców duchownych. Są to prezbiterzy, którzy mają wspierać Biskupa Płockiego w wypełnianiu misji pasterskiej. Jest to wyraz zaufania do tychże kapłanów, a równocześnie zaproszenie do jeszcze bardziej intensywnej pracy dla dobra duchowego naszego Kościoła lokalnego. Oficjalne rozpoczęcie działalności nowego składu Konferencji Dziekańskiej będzie miało miejsce w dniu 3 września br. (czwartek). Do wielu zadań, jakie ich czekają, należy dobre przygotowanie dekanatów do Światowych Dni Młodzieży, a w najbliższym już czasie troska o zorganizowanie nawiedzenia Znaków ŚDM (Krzyż, Ikona), oraz zaplanowanie w parafiach rozpoczynającego się w grudniu Roku Miłosierdzia.

Serdecznie zapraszam powołanych na te funkcje księży do Płocka, do naszego seminarium. Najpierw, o godz. 10.00, w kaplicy św. Stanisława, nastąpi wyznanie wiary i przysięga wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła. W dalszej części uczestniczyć będziemy w nabożeństwie połączonym z adoracją Najświętszego Sakramentu, któremu przewodniczył będzie ks. Andrzej Pieńdyk, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Następnie, zapraszam dziekanów i wicedziekanów do auli im. bł. abp. A.J. Nowowiejskiego na drugą część spotkania, tzn. obrady Konferencji Dziekańskiej. Równolegle do niej odbędzie się także w seminarium spotkanie dekanalnych ojców duchownych, prowadzone przez ks. Sławomira Zalewskiego, delegata Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa.W programie, jak zazwyczaj, przewidziany jest też wspólny obiad w seminaryjnym refektarzu.  

Oczekując na to spotkanie, polecam nowy skład Konferencji Dziekańskiej Waszym modlitwom i serdecznie pozdrawiam.

Płock, dnia 22 sierpnia 2015 r.

We wspomnienie NMP Królowej

† Piotr Libera
Biskup Płocki  

Nominacje na dziekanów, wicedziekanów i ojców duchownych

1. Dekanat Bielski 

Ks. prał. mgr Kazimierz Dziadak, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Proboszczewicach, mianowany dziekanem dekanatu bielskiego.

Ks. mgr Zbigniew Załęcki, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Łęgu, mianowany wicedziekanem dekanatu bielskiego.

Ks. mgr Andrzej Krajewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Ciachcinie, mianowany ojcem  duchownym księży w dekanacie bielskim.  

2.Dekanat Bodzanowski

Ks. mgr Jan Żółtowski, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie, mianowany dziekanem dekanatu bodzanowskiego.

Ks. Włodzimierz Dzieńkowski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Blichowie, mianowany wicedziekanem dekanatu bodzanowskiego.  

Ks. Eugeniusz Światkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie bodzanowskim.

3.Dekanat Ciechanowski Wschodni

Ks. kan. dr Janusz Kochański, proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku, mianowany dziekanem dekanatu ciechanowskiego wschodniego.

Ks. kan. Jan Dzieniszewski, proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, mianowany wicedziekanem dekanatu ciechanowskiego wschodniego.

Ks. kan. mgr Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, mianowany  ojcem duchownym księży w dekanacie ciechanowskim wschodnim.

4. Dekanat Ciechanowski Zachodni

Ks. prał. mgr Eugeniusz Mieczysław Graczyk, proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany dziekanem dekanatu ciechanowskiego zachodniego.

Ks. kan. mgr Jan Jóźwiak, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, mianowany wicedziekanem dekanatu ciechanowskiego zachodniego. 

Ks. mgr Janusz Leon Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Sulerzyżu, mianowany ojcem  duchownym księży w dekanacie ciechanowskim zachodnim.

5. Dekanat Dobrzyń n. Drwęcą

Ks. kan. mgr Jarosław Kulesza, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany dziekanem dekanatu dobrzyńskiego nad Drwęcą.

Ks. mgr Leszek Błaszczak, proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Płonnem, mianowany wicedziekanem dekanatu dobrzyńskiego nad Drwęcą.

Ks. mgr Maciej Jarosław Jastrzębski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie Dobrzyńskim nad Drwęcą.

6. Dekanat Dobrzyń n. Wisłą

Ks. mgr Jan Zega, proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Bądkowie Kościelnym, mianowany dziekanem dekanatu dobrzyńskiego nad Wisłą.

Ks. mgr Marek Podsiadlik, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu, mianowany wicedziekanem dekanatu dobrzyńskiego nad Wisłą.

Ks. dr Artur Janicki, ojciec duchowny Szkół Katolickich w Sikorzu, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie dobrzyńskim nad Wisłą.

7. Dekanat Dzierzgowski

Ks. mgr Krzysztof Dziadak, proboszcz parafii pw. św. Leonarda w Grzebsku, mianowany dziekanem dekanatu dzierzgowskiego.

Ks. kan. mgr Tomasz Opaliński, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Janowie, mianowany wicedziekanem dekanatu dzierzgowskiego.

Ks. prał. mgr Piotr Joniak, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie dzierzgowskim.

8. Dekanat Gąbiński

Ks. kan. dr Bogusław Daniel Kwiatkowski, proboszcz parafii pw. św. Walentego w Korzeniu, mianowany dziekanem dekanatu gąbińskiego.

Ks. mgr Krzysztof Jaroszewski, proboszcz parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu, mianowany  wicedziekanem dekanatu gąbińskiego.

Ks. kan. mgr Leszek Żuchowski, proboszcz parafii p. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku-Ciechomicach, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie gąbińskim.  

9. Dekanat Gostyniński 

Ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, mianowany dziekanem dekanatu gostynińskiego.

Ks. mgr Sławomir Wiśniewski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, mianowany wicedziekanem dekanatu gostynińskiego.

Ks. mgr Marek Topolewski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Sokołowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie gostynińskim.

10. Dekanat Makowski

Ks. kan. mgr Stanisław Dziekan, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany dziekanem dekanatu makowskiego.

Ks. mgr Sławomir Filipski, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, mianowany wicedziekanem dekanatu makowskiego.

Ks. mgr Krzysztof Biernat, proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie makowskim.

11. Dekanat Mławski

Ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, mianowany dziekanem dekanatu mławskiego.

Ks. mgr Sławomir Krasiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej, mianowany wicedziekanem dekanatu mławskiego.

Ks. kan. mgr Sławomir Franciszek Kowalski, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie mławskim.

12. Dekanat Nasielski

Ks. kan. Jan Majewski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku, mianowany dziekanem dekanatu nasielskiego.

Ks. kan. Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany wicedziekanem dekanatu nasielskiego.

Ks. mgr Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie nasielskim.

13. Dekanat Płocki Wschodni

Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku, mianowany dziekanem dekanatu płockiego wschodniego.

Ks. kan. mgr Andrzej Smoleń, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Płocku, mianowany  wicedziekanem dekanatu płockiego wschodniego.

Ks. mgr Grzegorz Dobrzeniecki, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie płockim wchodnim.

14. Dekanat Płocki Zachodni

Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, mianowany  dziekanem dekanatu płockiego zachodniego.

Ks. prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, mianowany  wicedziekanem dekanatu płockiego zachodniego.

Ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki, proboszcz parafii pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie płockim zachodnim.

15. Dekanat Płoński 

Ks. kan. mgr Zbigniew Sajewski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mianowany dziekanem dekanatu płońskiego.

Ks. kan. mgr Czesław Stolarczyk, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie, mianowany wicedziekanem dekanatu płońskiego.

Ks. kan. mgr Henryk Tadeusz Dymek, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Smardzewie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie płońskim.

16. Dekanat Przasnyski

Ks. prał. dr Andrzej Maciejewski, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu, mianowany dziekanem dekanatu przasnyskiego.

Ks. Andrzej Rutkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze, mianowany wicedziekanem dekanatu przasnyskiego.

O. mgr Wiesław Wiśniewski CP, proboszcz parafii pw. sw. Stanisława Kostki w Przasnyszu, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie przasnyskim.

17. Dekanat Pułtuski

Ks. kan. Wiesław Kosek, proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, mianowany dziekanem dekanatu pułtuskiego.

Ks. kan. Janusz Zdunkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku, mianowany wicedziekanem dekanatu pułtuskiego.

Ks. kan. dr Cezary Siemiński, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie pułtuskim.

18. Dekanat Raciążski

Ks. mgr Roman Tomaszewski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Gradzanowie, mianowany dziekanem dekanatu raciążskiego.

Ks. Władysław Majewski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Koziebrodach, mianowany wicedziekanem dekanatu raciążskiego.

Ks. kan. dr Jan Stanisław Piotrowski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Gralewie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie raciążskim.

19. Dekanat Rypiński

Ks. inf. mgr Marek Smogorzewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany dziekanem dekanatu rypińskiego.

Ks. mgr Marek Zacieski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Rogowie, mianowany wicedziekanem dekanatu rypińskiego.

Ks. kan. Stanisław Roman Bednarski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie rypińskim.

20. Dekanat Serocki

Ks. dr Dariusz Rojek, proboszcz parafii pw. św. Anny w Serocku, mianowany dziekanem dekanatu serockiego.   

Ks. mgr Andrzej Marchlewski, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, mianowany wicedziekanem dekanatu serockiego.

Ks. kan. Walerian Niewiadomski, emeryt, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie serockim.

21. Dekanat Sierpecki

Ks. kan. mgr Andrzej Więckowski, proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany dziekanem dekanatu sierpeckiego.

Ks. kan. mgr Marian Antoni Orzechowski, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Szczutowie, mianowany wicedziekanem dekanatu sierpeckiego.

Ks. kan. dr Tomasz Kadziński, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie sierpeckim.  

22. Dekanat Strzegowski

Ks. mgr Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego pw. św. Antoniego w Ratowie, mianowany dziekanem dekanatu strzegowskiego.

Ks. mgr Jacek Gołębiowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie, mianowany wicedziekanem dekanatu strzegowskiego.

Ks. kan. Stanisław Gajewski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Niedzborzu, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie strzegowskim.

23. Dekanat Tłuchowski

Ks. kan. dr Andrzej Aleksander Zakrzewski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, mianowany dziekanem dekanatu tłuchowskiego.

Ks. kan. dr Andrzej Feliks Świderski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Bożewie, mianowany wicedziekanem dekanatu tłuchowskiego.

O. Dobromił Marek Godzik OFM. Cap., proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie tłuchowskim.

24. Dekanat Wyszogrodzki

Ks. prał. Janusz Mackiewicz, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Żukowie, mianowany dziekanem dekanatu wyszogrodzkiego.

Ks. kan. mgr Grzegorz Jendrzejewski, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Orszymowie, mianowany  wicedziekanem dekanatu wyszogrodzkiego.

Ks. kan. Zenon Czesław Glicner, emeryt, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie wyszogrodzkim.  

25. Dekanat Zakroczymski

Ks. kan. mgr Andrzej Redmer, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany dziekanem dekanatu zakroczymskiego.

Ks. kan. Witold Godleś, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu, mianowany wicedziekanem dekanatu zakroczymskiego.

Ks. kan. mgr Janusz Nawrocki, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie zakroczymskim.

26. Dekanat Żuromiński 

Ks. kan. Kazimierz Kowalski, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany  dziekanem dekanatu żuromińskiego.

Ks. mgr Sławomir Rosiński, proboszcz parafii pw. św. Jana Nepomucena w Zieluniu, mianowany wicedziekanem dekanatu żuromińskiego.

Ks. mgr Dariusz Załęcki, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Niechłoninie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie żuromińskim.

Płock, dnia 22 sierpnia 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 22 sierpnia 2015 r.
Nr 1616/2015

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x