OKÓLNIK
Okólnik 19/2015
09.06.2015
Spis treści:

Okólnik 19 

DEKRET

POWOŁUJĄCY KOMITET ORGANIZACYJNY

ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY DIECEZJI PŁOCKIEJ

Mając na uwadze dobre przygotowanie oraz sprawny przebieg
„Dni w Diecezjach” podczas Światowych Dni Młodzieży, w dniach 20-25 lipca 2016 r., powołuję niniejszym Komitet Organizacyjny w następującym składzie:

 1. Ks. mgr Rafał Grzelczyk - Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży – przewodniczący
 2. Ks. kan. mgr Roman Bagiński – ekonom diecezjalny
 3. Ks. dr Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej
 4. Ks. kan. dr Andrzej Krasiński – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej
 5. Ks. inf. mgr Marek Smogorzewski – proboszcz par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie
 6. Ks. kan. mgr Jarosław Kulesza – proboszcz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą
 7. Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski – proboszcz par. pw. św. Zygmunta w Płocku
 8. Ks. mgr Rafał Pabich – wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku
 9. Piotr Kunigowski - Firma OPTIS
 10.  Agnieszka Machowska - Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży ”Studnia”
 11. Aleksandra Grzybowska - Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży ”Studnia”

Ufam, że członkowie Komitetu poprzez swoje zaangażowanie i owocną współpracę przyczynią się do godnego przygotowania w Diecezji Płockiej wydarzeń związanych z przyjęciem młodzieży, która przyjedzie na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Polecam również członkom Komitetu troskę, o dobre przygotowanie młodzieży z Diecezji Płockiej, która weźmie udział w wydarzeniach centralnych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Niech patronowie Światowych Dni Młodzieży: św. Jan Paweł II i św. Faustyna Kowalska wspierają swym orędownictwem wszelkie podejmowane przez Komitet działania. Zapewniam o mojej modlitwie i z serca błogosławię.

Płock, dnia 1 czerwca 2015 r.

Nr 1122/2015

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz

DEKRET

POWOŁUJĄCY MŁODZIEŻOWĄ RADĘ DUSZPASTERSKĄ

DIECEZJI PŁOCKIEJ

Kierując się troską o dobro duchowe młodzieży naszego Kościoła lokalnego oraz mając na uwadze wskazania zawarte w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski pt. „Młodość z Chrystusem" z dnia 6 marca 2008 r., niniejszym powołuję Młodzieżową Radę Duszpasterską Diecezji Płockiej na okres 3 lat, w następującym składzie:

 1. Ks. mgr Rafał Grzelczyk - Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży – przewodniczący
 2. Ks. dr Jarosław Kamiński - Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej
 3. Ks. mgr Krzysztof Ruciński - Diecezjalny Moderator Ruchu „Światło – Życie”
 4. Ks. mgr Wojciech Paradowski - Duszpasterz Młodzieży dekanatu Płock - Zachód
 5. Ks. mgr Marek Wiśniewski - Duszpasterz Młodzieży dekanatu Płock - Wschód
 6. Ks. mgr Łukasz Mastalerz - Moderator Salezjańskiego Duszpasterstwa Akademickiego "Petroklezja"
 7. s. Jolanta Pietrasińska - Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
 8. Patryk Błoński - Liturgiczna Służba Ołtarza
 9. Aleksandra Grzybowska - "Wojsko Gedeona"
 10. Justyna Fabisiak - Ruch Rodzin Nazaretańskich, Laboratorium Wiary
 11. Piotr Perłowski - Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
 12. Piotr Łaszczych - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 13. Magdalena Ryniak - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
 14. Olga Kratkowska - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
 15. Agnieszka Jasińska – Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży ”Studnia”, Fundacja „Studnia”
 16. Olga Przybysz - Ruch „Światło – Życie”
 17. Mariusz Szuper - młodzież pracująca
 18. Dawid Grabowski - Salezjańskie Duszpasterstwo Akademickie "Petroklezja"
 19. Agnieszka Machowska - Diecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży
 20. Monika Kołodziejska - Diecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży
 21. Katarzyna Moziakowska - Diecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży
 22. Tomasz Kowalczyk - Diecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży
 23. Krzysztof Kowalczyk - Diecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży
 24. Joanna Balcerska - Młodzieżowa Grupa Modlitewno - Ewangelizacyjna IGNIS
 25. Piotr Siejka - Młodzieżowa Grupa Modlitewno - Ewangelizacyjna IGNIS

Głównym zadaniem tego gremium będzie koordynacja różnych inicjatyw ewangelizacyjnych, które są adresowane do młodzieży. Ufam, że działalność Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej przyczyni się do rozbudzenia zapału apostolskiego wśród młodego pokolenia.

Podejmowane inicjatywy Rady powierzam szczególnemu wstawiennictwu
św. Stanisława Kostki, patrona naszej diecezji i naszej młodzieży.

Płock, dnia 2 czerwca 2015 r.

Nr 1082/2015

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UROCZYSTOŚCI INAUGURUJĄCEJ

NAWIEDZENIE KOPII CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

W DIECEZJI PŁOCKIEJ

PUŁTUSK, PLAC STAREGO RYNKU,  20 CZERWCA 2015 R.

1. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył i homilię wygłosi Metropolita Warszawski J. E. Kazimierz Kardynał Nycz.

2. Księża Biskupi przybywający na uroczystość podjeżdżają na dziedziniec Domu Polonii i udają się do wyznaczonej w Zamku Sali (Sala Biblioteki na parterze – nr 108), w której ubierać się będą w szaty liturgiczne. Kierowcy udają się na wyznaczone parkingi. (Odpowiedzialny za zakrystię przed Mszą jest ks. Grzegorz Szlom, a po zakończeniu Mszy św. ks. Dariusz Nowotka).

3. Na parkingi dla autokarów i samochodów prywatnych będą kierować służby mundurowe - policjanci i strażacy. Wszyscy przyjeżdżający swoimi autami Kapłani otrzymają z Wydziału Duszpasterskiego specjalne przepustki na parkingi bliższe miejscu celebry. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc parkingowych w okolicach Rynku pułtuskiego, po ich wyczerpaniu, pozostali kapłani będą kierowani na inne, dalsze parkingi.

4. Przypominamy, że każdy organizator wyjazdu autokarowego powinien pobrać i wydrukować przepustkę ze strony duszpasterski.pl o treści „PIELGRZYMKA autokar – bus” oraz mapkę Pułtuska. Przepustkę należy umieścić za przednią szybą autokaru, by służby porządkowe mogły kierować na odpowiedni parking. Należy zachęcić pielgrzymów do zabrania ze sobą własnego prowiantu, rozkładanych krzeseł turystycznych, parasoli i wygodnego obuwia. Ponadto każdy Ksiądz Proboszcz, za pośrednictwem Księży Dziekanów, otrzyma specjalną przepustkę dla auta osobowego kapłana o treści: „VIP samochody osobowe” z okrągłą pieczęcią Wydziału Duszpasterskiego. Umożliwia ona wjazd na parking najbliższy miejsca celebry. Wszyscy pozostali: księża z urzędów centralnych, WSD, emeryci, wikariusze i inni kapłani proszeni są o zgłaszanie się po ww. przepustki do Wydziału Duszpasterskiego do 15 czerwca br. (Odpowiedzialny za parkingi i współpracę ze służbami jest ks. kan. Józef Gawlik).

5. Wszyscy Kapłani (koncelebrujący, Księża Kanonicy gremialni i inni) udają się po przybyciu albo wprost do wyznaczonych dla siebie sektorów, albo w miarę potrzeby do tymczasowej zakrystii – Sali Rady Miejskiej znajdującej się w Ratuszu Miejskim. (Odpowiedzialnym za zakrystię w Ratuszu jest Ks. Paweł Antkiewicz).

6. Do koncelebry zaproszeni są wszyscy pragnący koncelebrować Księża. Obowiązkowo Mszę św. koncelebrują Proboszczowie (poza Ks. Kanonikami gremialnymi Kapituły Katedralnej Płockiej i Kolegiackiej Pułtuskiej), w wyjątkowych sytuacjach ich przedstawiciele – np. Ks. Wikariusz. Każdą parafię winien reprezentować jeden Kapłan ubrany w swoją albę oraz ornat maryjny przygotowany dla każdej parafii z okazji peregrynacji (przekazany wcześniej do parafii). Obecność Ks. Proboszcza w sektorze dla koncelebry wiązać się będzie m.in. z podejściem pod koniec Mszy św. (w wypadku parafii dziekańskiej) lub po Mszy św. (w wypadku pozostałych parafii) do ołtarza (ustawienie się wraz z delegacją parafialną już w czasie Komunii) i odbiorem z rąk Księży Biskupów i Księży Infułatów przygotowanego dla każdej parafii z okazji peregrynacji „Kaganka Wiary”, który potem będzie towarzyszyć nawiedzeniu Obrazu w parafii.

7. Księża z instytucji centralnych i Księża Profesorowie przywożą swoją albę i pasek. Specjalny ornat maryjny otrzymają na czas Mszy św. w zakrystii w Ratuszu (za ornaty odpowiada ks. kan. Roman Bagiński). Zajmują oni miejsca przed Mszą św. w sektorze dla koncelebry, a główni odpowiedzialni za instytucje diecezjalne i dyrektorzy wydziałów Kurii – udają się do miejsc na scenie–ołtarzu, za krzesłami dla koncelebrujących Księży Biskupów, a przed miejscami dla Kapituł. Podobnie Księża Kanonicy gremialni Kapituły Kolegiackiej Płockiej (św. Michała) przywożą swoją albę, pasek i jeśli posiadają dany do parafii – ornat maryjny przygotowany na peregrynację (jeśli nie – ornat otrzymają w Sali Ratusza) i po założeniu szat liturgicznych udają się na wyznaczone miejsca na scenie-ołtarzu.

8. Wszyscy inni pragnący koncelebrować Eucharystię Kapłani przywożą swoją albę i pasek, oraz stułę koloru białego – najlepiej maryjną. Uprzejmie prosi się, aby sektor z miejscami siedzącymi wyznaczonymi dla koncelebransów zajmować od miejsc znajdujących się bliżej ołtarza, do tych bardziej oddalonych.

9. Koncelebransi powinni zająć wyznaczone przed sceną-ołtarzem miejsca i być przygotowani do celebrowania Mszy św. najpóźniej do godz. 14.30.

10. Do udzielania Komunii św. został wyznaczony z każdego dekanatu jeden Kapłan:

 

 1. Dekanat Bielski – ks. Marek CZARZASTY z Bielska
 2. Dekanat Bodzanowski – ks. Piotr PARADOWSKI z Bulkowa
 3. Dekanat Ciechanowski Wschodni – ks. Marcin LIPIŃSKI, par. pw. św. Franciszka w Ciechanowie
 4. Dekanat Ciechanowski Zachodni – ks. Piotr ORLIŃSKI, par. pw. św. Piotra w Ciechanowie
 5. Dekanat Dobrzyń n. Drwęcą – ks. Paweł SOLECKI Z Dobrzynia n. Drwęcą
 6. Dekanat Dobrzyń n. Wisłą – ks. Paweł GNIADKOWSKI z Dobrzynia n. Wisłą
 7. Dekanat Dzierzgowski – ks. Andrzej KONWERSKI z Dzierzgowa
 8. Dekanat Gąbiński – ks. Paweł BIEDRZYCKI z Gąbina
 9. Dekanat Gostyniński – ks. Przemysław KRYSZTOFIAK, par. pw. św. Marcina w Gostyninie
 10. Dekanat Makowski – ks. Marcin DURZYŃSKI, par. pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim
 11. Dekanat Mławski – ks. Tomasz KOLCZYŃSKI, par. pw. św. Stanisława BM w Mławie
 12. Dekanat Nasielski – ks. Grzegorz BEDNARCZYK, par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku
 13. Dekanat Płocki Wschodni – ks. Marcin STANKIEWICZ, par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku
 14. Dekanat Płocki Zachodni – ks. Wojciech NIKODYMCZUK, par. pw. św. Bartłomieja w Płocku
 15. Dekanat Płoński – ks. Andrzej ŻYWIAŁOWSKI, par. pw. św. Maksymiliana w Płońsku
 16. Dekanat Przasnyski – ks. Piotr STASIŃSKI, par. pw. św. Wojciecha w Przasnyszu
 17. Dekanat Pułtuski – ks. Mirosław BORKOWSKI, par. pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku Popławach
 18. Dekanat Raciąski – ks. Piotr WILKOWSKI  z Raciąża
 19. Dekanat Rypiński – ks. Michał TAŃSKI, par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie
 20. Dekanat Serocki – ks. Karol KOZERSKI, par. Zegrze
 21. Dekanat Sierpecki – ks. Dawid WITKOWSKI, par. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu
 22. Dekanat Strzegowski – ks. Sebastian KRUPNIEWSKI, par. Radzanów n. Wkrą
 23. Dekanat Tłuchowski – ks. Dariusz SIELCZAK  ze Skępego
 24. Dekanat Wyszogrodzki – ks. Jan CHABIERSKI SDB z Czerwińska
 25. Dekanat Zakroczymski – ks. Jacek KĘDZIERSKI z Pomiechowa
 26. Dekanat Żuromiński – ks. Krzysztof CYMERMAN z Żuromina      

Każdy z wyznaczonych powyżej Księży koncelebruje Eucharystię znajdując się w wyznaczonym przed ołtarzem miejscu. Ubiera się on w przywiezioną przez siebie albę i pasek, a ornat otrzyma w Sali Rady Miejskiej w Ratuszu przed Mszą św. (ornaty z koncelebry papieskiej). Każdy z tych Kapłanów proszony jest o przywiezienie ze sobą puszki wypełnionej komunikantami (ok. 200 komunikantów w puszce – prosimy przestrzegać tej ilości). Kapłani udzielający Komunii św. wyjdą przed scenę-ołtarz na początku liturgii eucharystycznej (po Modlitwie nad darami) i pozostaną na czas Modlitwy Eucharystycznej i obrzędów Komunii przed ołtarzem, konsekrując przywiezione przez siebie hostie. Jako pierwsi po Księżach Biskupach przyjmą podane im z ołtarza przez diakonów Ciało i Krew Pańską. Następnie udadzą się do wyznaczonych miejsc, aby udzielić Komunii św. Każdemu z nich będzie towarzyszyć wolontariusz z białym parasolem (odpowiedzialnym za całość Komunii św. jest ks. Jarosław Mokrzanowski wraz z wolontariuszami z KSM-u). Po udzieleniu Komunii – odnoszą pozostałe hostie do Kaplicy św. Marii Magdaleny za sceną-ołtarzem (obok Domu Polonii), gdzie dokonują puryfikacji. Po puryfikacji wracają na swoje miejsca. Puste puszki odbierają z kaplicy po zakończonej liturgii. (Odpowiedzialny za Kaplicę św. Marii Magdaleny i troskę o pozostałą Komunię św. jest Ks. Wojciech Czajkowski).

11. Księża Kanonicy gremialni Kapituł Katedralnej Płockiej oraz Kolegiackiej Pułtuskiej ubierają się w stroje chórowe i zajmują wyznaczone dla nich miejsca na scenie-ołtarzu.

12. Prosimy wszystkich Księży Proboszczów, aby 2 przedstawicieli każdej parafii, którzy na końcu Mszy św. lub po niej podejdą wraz ze swoim Księdzem Proboszczem do Księży Biskupów i Księży Infułatów celem odebrania „Kaganka Wiary”, znajdowali się stosunkowo blisko sceny-ołtarza. W czasie trwającej Komunii św. ustawiają się oni w środkowym przejściu między krzesłami tak, aby wspólnie z Księdzem Proboszczem, który do nich dołączy po przyjęciu Komunii, odebrać „Kaganek Wiary” z rąk Księży Biskupów lub Infułatów.

13. Bezpośrednio po Komunii, w czasie Mszy św., „Kaganek Wiary” odbiorą tylko Księża Dziekani (26) wraz z przedstawicielami swoich parafii. Natomiast pozostali Kapłani z delegacjami parafialnymi, oczekują na zakończenie Mszy św. oraz odprowadzenie Obrazu Matki Bożej i dopiero wówczas odbiorą „Kaganki Wiary”. Jak wspomniano wyżej, wszyscy ustawiają  się w środkowym przejściu przed sceną-ołtarzem już w czasie Komunii św. Każdy Ks. Dziekan i każdy Ks. Proboszcz przy odbieraniu „Kaganka Wiary” z rąk Księży Biskupów i Infułatów składa na ich ręce „Zaproszenie Maryi w znaku cudownego Obrazu” do swojej parafii. Wzór zaproszenia zostanie przekazany „pocztą dziekańską”, można go pobrać również ze strony internetowej duszpasterski.pl.

14. W wyznaczonym przed ołtarzem sektorze zajmą miejsca także szczególni goście uroczystości: przedstawiciele władz parlamentarnych, powiatowych i miejskich, członkowie Komitetu Organizacyjnego uroczystości, siostry zakonne i szafarze nadzwyczajni Komunii św., strażacy i inni goście.

15. O godz. 14.30 wyruszy z Domu Polonii przez Most Arkadowy procesja, w której biorą udział obecni na uroczystości Księża Biskupi, aby powitać i wprowadzić przybywający Obraz. W procesji, oprócz nich i asysty, wezmą także udział: 4 strażacy, 4 Księża Kanonicy Kapituły Pułtuskiej, Dziekan i Wicedziekan Pułtuski, wyznaczona rodzina, feretrony, sztandary i chorągwie kościołów i instytucji pułtuskich.

Pozostałe poczty sztandarowe przybyłe na uroczystość (np. strażacy, przedstawiciele stowarzyszeń diecezjalnych, czy instytucji samorządowych) ustawiają się przed rozpoczęciem uroczystości wzdłuż Rynku od strony Sądu i Komendy Policji (odpowiedzialny za ustawienie pocztów przed uroczystością w porozumieniu z ks. J. Gawlikiem jest ks. Paweł Szymański).

Uprzejmie prosi się, aby wszyscy uczestnicy procesji znajdowali się najpóźniej o godz. 14.15 przed górnym wejściem do Domu Polonii (Most Arkadowy), skąd wyjdą Ks. Biskupi.

16. Komentator (Ks. dr Włodzimierz Piętka) wraz z Dyrygentem połączonych chórów (Ks. kan. dr Andrzej Leleń), organistą (P. Zygmunt Dąbrowski), chórem i orkiestrą wypełniają śpiewem, modlitwą i komentarzami czas oczekiwania, procesji i liturgii. Do animacji śpiewu zaproszone zostały: chór z par. św. Tekli w Ciechanowie, schola Gaudium Cantus z par. św. Mateusza w Pułtusku, chór z par. św. Wojciecha w Nasielsku i z par. św. Anny w Pomiechowie, orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz płocki Kwintet Dęty Canzona. Dodatkowymi ceremoniarzami oprócz ks. Piotra Grzywaczewskiego będą: ks. Jarosław Mokrzanowski i ks. Michał Podgórski.

17. W czasie celebry będziemy posługiwać się specjalnie na tę okazję przygotowanymi książeczkami z tekstami liturgicznymi i pieśniami (zostaną one przekazane przed Mszą św.).

18. Uprzejmie prosimy ogłosić wszystkim pielgrzymom, żeby zadbać o skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania w parafiach, gdyż w czasie uroczystości nie będzie możliwości spowiedzi.

Po skończonej uroczystości serdecznie zapraszamy Księży Biskupów, wszystkich Kapłanów i zaproszonych gości na posiłek, który odbędzie się w Domu Polonii.

Płock, dnia 5 czerwca 2015 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

powitania Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Płockiej 

Ks. Piotr Grzywaczewski
Ceremoniarz Biskupi

SŁOWO ZACHĘTY BISKUPA PŁOCKIEGO

PRZED 34. PIESZĄ PŁOCKĄ PIELGRZYMKĄ NA JASNĄ GÓRĘ

Kochani Diecezjanie!

Tradycyjnie 6 sierpnia, w uroczystość Przemienia Pańskiego, wyruszy z Tumskiego Wzgórza w Płocku 34 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej do tronu Pani Jasnogórskiej.  Jej hasłem będą słowa zaczerpnięte z nauczania św. Teresy z Avila „Bóg sam wystarczy”.

Tegoroczna pielgrzymka wpisuje się w wielki jubileusz 940-lecia istnienia naszej Diecezji. W trudzie wędrówki będziemy nieść ze sobą intencje przeżywanego w Kościele Roku Życia Konsekrowanego, trwającego od 20 czerwca Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, dzieło 43. Synodu Diecezji Płockiej a także osobiste intencje.  

Serdecznie zapraszam do udziału w pielgrzymce! Zachęcam, abyście podjęli trud wędrówki na Jasną Górę, który pomoże na nowo odkryć w sobie entuzjazm wiary, odnowić w sobie więź z Bogiem, pogłębić znajomość i rozumienie prawd chrześcijańskich, a przez to doświadczyć w swoim życiu nieustannej obecności Boga. Ze szczególnym zaproszeniem zwracam się do młodzieży, którą papież Franciszek w tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży wzywał: „Dążcie do tego, co wielkie! Poszerzcie wasze serca!”. Proszę również wszystkich chorych, ludzi w podeszłym wieku i tych, którzy z różnych racji nie mogą pielgrzymować pieszo, aby włączyli się w dzieło pielgrzymowania duchowego.

Wszystkim pielgrzymom wyruszającym na Jasną Górę oraz wspierającym ich pielgrzymom duchowym, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o mojej modlitwie.

Płock, dnia 12 czerwca 2015 r.

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego, proszę odczytać wiernym w niedzielę 12 lipca, podczas wszystkich Mszy świętych, w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Płock, dnia 12 czerwca 2015 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny 

INFORMACJE DOTYCZĄCE 34. PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ

NA JASNĄ GÓRĘ W 2015 R.

1.Tegoroczna 34. Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Bóg sam wystarczy”. Hasło to jest zaczerpnięte od św. Teresy z Avila i nawiązuje do jej pięćsetnej rocznicy urodzin. Głównym motywem tegorocznej pielgrzymki jest Rok Życia Konsekrowanego, ogłoszony przez Papieża Franciszka. Nie zapomnimy również o trwającej peregrynacji kopii Obrazu Jasnogórskiego w naszej diecezji.

2. Pielgrzymka wyruszy ze Wzgórza Tumskiego 6 sierpnia 2015 r. po Mszy Świętej koncelebrowanej w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Płockiego o godz. 6 00. Zapraszamy do koncelebry wszystkich Księży związanych z dziełem Pielgrzymki, Gości i sympatyków. Trasa Pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2015 r. w godzinach porannych (7.30-8.15).

3. Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru przekazanego do parafii lub ze strony internetowej: www.pielgrzymka.com) zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. W związku z powyższym prosimy o czytelne i rzetelne jej wypełnienie. Zapisy indywidualne i zbiorowe na Pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a następnie zgłaszają pielgrzymów w punkcie zapisów mieszczącym się w Opactwie Pobenedyktyńskim w dniach 3,4 i 5 sierpnia br. (w godz. od 10.00 do 17.00). Bardzo prosimy o przywożenie i pozostawienie w punkcie zapisu gotowych kart (wzory kart zostały przekazane księżom Dziekanom). Prosimy duszpasterzy, by wszystkim zapisującym się na pielgrzymkę (na wcześniej zorganizowanym spotkaniu) wyjaśnili, iż pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, a nie rajdu turystycznego.

4. Opłata pielgrzymkowa, (wpisowe + bagaż + koszulka w kolorze grupy), wynosi: 100 zł od osoby. Dzieci do 13 lat płacą 80 zł, rodziny (co najmniej trzy osoby z jednego domu) – 180 zł. Opłata ta przeznaczona jest na ubezpieczenia (OC i NW), leki i środki medyczne, sanitariaty /toi-toi/, funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb /opłaty samochodów, które wynajmujemy/, identyfikatory pielgrzymkowe, Książeczki Pielgrzyma i inne materiały. Koszt bagażu wynosi 25 zł i uiszcza się go razem z wpisowym. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i dodatkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo samozapłonu!). Pielgrzymi uiszczają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd. Osoby, które zamierzają wziąć udział w niecałej Pielgrzymce (np. w weekend) zobowiązane są do zgłoszenia się do  Służby Informacji po przybyciu na trasę i dokonania wpłaty (10 zł za dzień).

5. Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Na pątniczym szlaku będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach, m.in. wysyłając pozdrowienia z trasy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie Duchowi Pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Duchowi Pielgrzymi otrzymają specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień wraz z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni pielgrzymki zachęcamy Duchowych Pielgrzymów do udziału w codziennej Mszy św. oraz w wieczornym Apelu Jasnogórskim w kościele parafialnym.

6. Zespół Odpowiedzialnych za służby:

 • Przewodnik Pielgrzymki – ks. Jacek Prusiński
 • Kierownictwo Trasy  – ks. Łukasz Gach i p. Marcin Marchwiński
 • Liturgia – ks. Piotr Gadomski
 • Kwatermistrz – ks. Andrzej Rutkowski
 • Kuchnia – p. Piotr i Magda Poryzińscy
 • Zaopatrzenie – p. Andrzej Jakubowski; p. Mirosław Sitek
 • Służba Ekologiczna – p. Małgorzata Dzik
 • Służba Techniczna – p. Piotr Bachman
 • Służba Medialna – ks. Jacek Wichorowski
 • Informacja – p. Agnieszka Czaplicka, p. Agnieszka Ostrowicka
 • Służba Zdrowia – ks. Marcin Zębala i p. doktor Marta Zębala
 • Kantor Pielgrzymki – p. Gabriel Wiśniewski
 • Katolickie Radio Diecezji Płockiej – ks. Krzysztof Jończyk

GRUPA i PRZEWODNIK

1)      BIAŁO-CZERWONA – ks. Marek Wiśniewski (wikariusz św. Jakuba w Płocku)

2)      BIAŁA – ks. Grzegorz Sieczka (wikariusz św. Józefa w Ciechanowie)

3)      BŁĘKITNA – ks. Krzysztof Drzazgowski (wikariusz w Winnicy)

4)      BRĄZOWA – ks. Krzysztof Cymerman (wikariusz w Żurominie)

5)      GRANATOWA – ks. Marcin Sadowski (wikariusz św. Michała w Płońsku)

6)      MIEDZIANA –ks. Piotr Smoliński(wikariusz Mława, MB Królowej Polski

7)      POMARAŃCZOWA – ks. Łukasz Mastalerz SDB (Płock, Stanisławówka)

8)      SREBRNA – ks. Jarosław Bukowski (proboszcz w Smogorzewie)

9)      ZIELONA – ks. Krzysztof Załęski (wikariusz w Sierpcu, św. Wita, Modesta i Krescencji)

10)  ZŁOTA – ks. Arkadiusz Czubakowski (wikariusz w Krasnem)

11)  ŻÓŁTA – ks. Paweł Czarnecki (wikariusz w Gostyninie, św. Marcina)

 

7. Pielgrzymka będzie wędrowała w 11 grupach. Dekanaty zostały związane z określonymi kolorami grup. Przy zapisie pielgrzymów prosimy przestrzegać niżej podanej rejonizacji:

 • biała 26 (parafii) Ciechanów-Wsch. i Zach., Strzegowo
 • biało-czerwona 38 (parafii) Płock-Wsch., Płock-Zach, Bodzanów, Bielsk,
 • błękitna 16 (parafii) Nasielsk, Zakroczym,
 • brązowa 32 (parafii) Rypin, Dobrzyń n/Drwęcą, Żuromin,
 • granatowa 33 (parafii) Płońsk, Raciąż, Wyszogród,
 • miedziana 14 (parafii) Mława,
 • pomarańczowa grupa salezjańska,
 • srebrna 18 (parafii) Pułtusk, Serock,
 • zielona 27 (parafii) Sierpc, Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo,
 • złota 25 (parafii) Przasnysz, Maków Maz., Dzierzgowo,
 • żółta 15 (parafii) Gostynin, Gąbin.

8. Informujemy, że stałym miejscem udzielania sakramentu małżeństwa w czasie Pielgrzymki jest Głogowiec (7.08). Do dnia 31.07 należy zgłaszać ewentualne śluby do ks. Piotra Gadomskiego (tel. 608 362 481) – odpowiedzialnego za służbę liturgiczną. Formalności dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa załatwia się w swojej parafii.

9. Na Pielgrzymkę należy zabrać ze sobą namiot, gdyż możliwości noclegowe u gospodarzy są ograniczone. Na Pielgrzymkę nie powinno zabierać się rzeczy cennych, o dużej wartości.

10. Osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo posiadać: pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności (wyrażoną na karcie uczestnictwa, oraz książeczce pielgrzyma) oraz dorosłego opiekuna, którego imię i nazwisko musi być wymienione w/w karcie. Kto nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie zapisany na Pielgrzymkę!

11. Ze względu na wysokie koszty leków i środków opatrunkowych bardzo prosimy, by Pielgrzymi zabrali ze sobą niezbędne środki opatrunkowe (bandaże, plastry, watę itp.) i leki, zwłaszcza osobiste!!! Wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy pragną wesprzeć swoją wiedzą i pomocą Służbę Medyczną podczas Pielgrzymki, uprzejmie zapraszamy do współpracy.

12. Czcigodnych Księży Proboszczów gorąco prosimy o podanie w lipcu swoim Parafianom niezbędnych informacji dotyczących tegorocznej Pielgrzymki w krótkich ogłoszeniach parafialnych oraz o wywieszenie plakatu pielgrzymkowego, przekazanego wcześniej do każdej parafii naszej diecezji.

Płock, dnia 1 czerwca 2015 r.

Ks. Jacek Prusiński
Przewodnik Główny 34. Pieszej Pielgrzymki
Diecezji Płockiej na Jasną Górę

13. Kazanie pielgrzymkowe do ewentualnego wykorzystania przez Księży na 15. Niedzielę zwykłą, rok B

KAZANIE PIELGRZYMKOWE NA 15. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROK B

Co to znaczy być uczniem Chrystusa? Jakim być uczniem Jezusa? Takie pytanie od czasu do czasu powinien stawiać sobie każdy chrześcijanin. Wiemy z ewangelicznego przekazu, że Jezus wybierał i powoływał uczniów, aby przedłużali Jego misję. Ta misja trwa dalej, wciąż Jezus chce mieć swoich uczniów. Nas wszystkich Jezus zaprasza do bycia uczniami. W konkretnym czasie, w takich warunkach, wśród takich ludzi i takich przemian, które dokonują się we współczesnym świecie. Jezus ciągle stawia pytanie: „czy chcesz pójść za Mną?”. Bardzo osobiste pytanie.

Nieprzypadkowo od takiego wątku zaczynam dzisiejsze słowo. W Ewangelii mamy jedną z rozmów Jezusa ze swoimi uczniami. Scena ta nazywana jest nieraz: rozesłanie uczniów. Warto przyjrzeć się, co Jezus mówi do swoich Apostołów. Jest to taka uniwersalna, na każde czasy instrukcja dla uczniów Chrystusa. Tu znajdziemy odpowiedź co dla Jezusa jest ważne, aby czynili Jego uczniowie. Tych poleceń jest sporo, ale my spróbujmy skupić się dziś na dwóch zadaniach.

Ewangelia mówi: „oni więc wyszli”. To pierwsza istotna cecha ucznia, na którą chcę zwrócić uwagę. Uczeń Jezusa wychodzi. Nie jest tym, który stoi w miejscu, który jakby zastygł, który jest pasywny i bierny. O co chodzi w tym wyjściu? Zanim uczeń Jezusa wyjdzie  tak fizycznie, to może nawet ważniejsze jest wyjście, takie, nazwijmy: mentalne. Uczniem Chrystusa nie może być ten, kto uwił sobie gniazdko, kto porusza się we własnych schematach, kto nie chce dopuścić, aby coś lub ktoś zniszczył jego uporządkowany świat. Uczeń Jezusa to ten kto nie boi się ryzyka, kto lubi wyzwania, kto stawia sobie cele do zrealizowania.

To wyjście, do którego Jezus zaprasza swoich uczeń objawia się w konkretnych działaniach. Uczeń Chrystusa jest niespokojnego ducha. Ciągle poszukuje, stawia sobie pytania. Można powiedzieć, że nie może usiedzieć na miejscu. Jakby żyje z pytaniem na ustach: co by tu jeszcze zrobić? Jak patrzymy na życiorysy wielkich świętych to często właśnie tak funkcjonowali. Byli ludźmi niespokojnego ducha. Jak patrzymy na Apostoła Pawła – podróże, prześladowania, uwięzienia, pisanie listów, zakładanie nowych wspólnot chrześcijańskich. Ciągle było mu mało. Jakiż miał w sobie zapał i dynamizm misyjny! A nasz święty rodak – Jan Paweł II – ponad sto podróży zagranicznych, ileż miejsc odwiedził, z iloma ludźmi się spotkał. Wciąż podejmował nowe działania i inicjatywy. Wychodził jak prawdziwy uczeń Jezusa. A obecny Papież Franciszek od początku swego pontyfikatu nawołuje do wychodzenia na peryferie, żeby nie zasiedzieć, nie rozleniwić. Szukać tych, którzy zgubili Jezusa, ale Go wcale nie poznali. Czyż więc obecny Papież nie prosi o to samo, o co Jezus prosił dwa tysiące lat temu? Uczeń Chrystusa musi być dynamiczny, musi wyjść.

„Oni więc wyszli” – tak można mówić o ruszających co roku na pielgrzymi szlak pieszych pielgrzymach. To też często ludzie niespokojnego ducha. Chcą czegoś więcej od życia. Decydują się na trud, niewygodę, bo może czegoś głębszego szukają, chcą zrozumieć, poznać samych siebie i otaczający świat. Pielgrzymka jest budującym obrazem dla tych, którzy ją mijają. Przeważnie młodzi ludzi, ze religijnymi piosenkami na ustach, z różańcem w ręku, wsłuchani w konferencje przygotowane przez księży. Pielgrzymowaniu towarzyszy nieraz zmęczenie, ból fizyczny, ale jak dużo uśmiechu na twarzach, iskrzących się oczu, wzajemnej pomocy. Czyż nie tak wyglądały pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, o których piszą Dzieje Apostolskie, że byli jednego serca i jednego ducha? Tej rzeczy pielgrzymów pieszych towarzyszy jeszcze większa grupa pielgrzymów duchowych. O nich też można powiedzieć, że wyszli na wzór uczniów Chrystusa. Też szukają pogłębienia wiary, też zanoszą ufnie swoje modlitwy za przyczyną Jasnogórskiej Pani.

Trzeba jednak postawić pytanie: czy wystarczy wyjść, w sposób fizyczny czy duchowy i już jest się uczniem Chrystusa? Wróćmy do tekstu z dzisiejszej Ewangelii i do tego zdania nad którym najbardziej się zatrzymujemy. Ewangelista pisze: „oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia”. Nie może to być więc wyjście dla samego wyjścia. Trzeba być głosicielem Ewangelii, trzeba być świadkiem Jezusa. Uczeń Chrystusa nieustannie czuje, że ma misję do spełnienia. Nie spoczywa na laurach, nie wpada w samouwielbienie. Głoszenie Chrystusa i Jego Królestwa jest dla niego priorytetem, najważniejszą sprawą, jej poświęcenia najwięcej myśli, działań, energii. Nie zajmuje się sprawami, które nie są godne ucznia Chrystusa.

Podobnie rzecz ma się z Pielgrzymem. Celem jego pielgrzymowania ma być nawrócenie jego serca, pogłębienie relacji z Jezusem, dawanie dobrego świadectwa o swojej wierze. To przecież rekolekcje w drodze, czyli jak na każdych rekolekcjach najważniejszy jest Pan Bóg. Wszystko inne powinno się usunąć w cień, gdzieś zniknąć, stać się mało ważnym. Bóg sam wystarczy. Nie może pielgrzymka być wydarzeniem turystycznym, towarzyskim, wakacyjną przygodą. Jeśli taki ktoś ma cel – to może lepiej nie ruszać się z domu.

Jezus chce mieć dobrych uczniów. Także i dziś nas zaprasza do odważnego pójścia za Nim. Jak być dobrym uczniem Jezusa. Ewangelia podsunęła dziś nam rady: trzeba nie bać się wyjść, zaryzykować, wierząc, ze Jezus nas umocni w drodze. Amen.

autor: ks. Jacek Prusiński

KOMUNIKAT REKTORA SANKTUARIUM DIECEZJALNEGO

ŚW. ANTONIEGO W RATOWIE

Serdecznie zapraszam członków Bractwa św. Antoniego przy Sanktuarium w Ratowie oraz wszystkich czcicieli św. Antoniego z Diecezji Płockiej do wzięcia udziału w I pieszej pielgrzymce z Radzanowa do Ratowa, w dniu 13 czerwca, w związku z uroczystościami odpustowymi ku czci patrona.

Niedługi dystans (ok. 3 km) umożliwi podjęcie trudu pielgrzymowania również osobom chorym, starszym, słabszym oraz rodzinom z małymi dziećmi.

Pielgrzymka stanowi zarazem odnowienie przedwojennych tradycji pielgrzymowania do św. Antoniego w jego słynącym łaskami ratowskim obrazie. Wyruszamy o godz. 11.00 spod kościoła parafialnego w Radzanowie, by dotrzeć na godz. 12.00, na sumę odpustową w sanktuarium w Ratowie. Sumie odpustowej przewodniczył będzie delegat biskupa płockiego - rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku – ks. prałat  dr Marek Jarosz.

Pielgrzymka stanowi zarazem jedno z wydarzeń Dni św. Antoniego, związanych z obchodami 820. rocznicy  urodzin patrona, nad którymi patronat honorowy objął  Biskup Płocki Piotr Libera.

Bliższych informacji udziela Sekretariat Bractwa św. Antoniego: tel. 515-822-076, e-mail: bractwo@sanktuarium-ratowo.pl. Gorąco zachęcam do wspólnego pielgrzymowania!

Płock, dnia 2 czerwca 2015 r.

Ks. Bogdan Pawłowski
Rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie
Promotor Bractwa św. Antoniego

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Spotkania sierpniowe

W związku z nawiedzeniem Diecezji Płockiej przez Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim Wizerunku, szczególnego znaczenia nabiera tegoroczny obchód święta Matki Bożej Częstochowskiej przypadający na 26 sierpnia.

Z tego powodu ulegają zmianie (w stosunku do zawartych w Informatorze), terminy spotkań sierpniowych dla katechetów: trzydniowy cykl zostaje przesunięty o jeden dzień i odbędzie się w następujących terminach:

- 27 sierpnia (czwartek) – w Płocku (Msza św. w parafii pw. św. Dominika, spotkanie

szkoleniowe w Szkole Muzycznej przy ul. Kolegialnej 23)

- 28 sierpnia (piątek) – w Ciechanowie (Msza św. w parafii pw. św. Franciszka, spotkanie

szkoleniowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, przy ul. Wojska Polskiego 51)

- 29 sierpnia (sobota) – w Pułtusku (Msza św. i spotkanie szkoleniowe w parafii pw. Miłosierdzia Bożego, przy ul. Piaskowej 16)

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach. 

 Ks. Andrzej Krasiński
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 8 czerwca 2015 r.

Nr 1147/2015

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x