OKÓLNIK
Okólnik 18/2015
08.06.2015
Spis treści:

Okólnik 18 

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA

KSIĘDZA BISKUPA ROMANA MARCINKOWSKIEGO

Czcigodni Kapłani,

Drodzy Diecezjanie,

Z radością informuję, że w tym roku przypada złoty jubileusz święceń kapłańskich i 30-lecie sakry biskupiej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego, biskupa pomocniczego naszej diecezji i prepozyta Kapituły Katedralnej Płockiej. Razem z dostojnym Jubilatem pragniemy wyśpiewać Bogu dziękczynne Te Deum za wszystkie duchowe owoce, które przyniosła dla ludu Bożego diecezji płockiej jego gorliwa i ofiarna posługa.  

Okazją do wspólnej modlitwy i wyrażenia wdzięczności Biskupowi Romanowi będzie uroczysta Eucharystia, sprawowana 11 czerwca (czwartek) o godz. 11.00 w płockiej bazylice katedralnej. Razem z ks. biskupem Romanem swój złoty jubileusz będzie także świętował pochodzący z Płocka ks. biskup Andrzej Suski, biskup toruński, przez wiele lat biskup pomocniczy naszej diecezji i rektor Seminarium.

Wszystkich braci w kapłaństwie, siostry zakonne i wiernych świeckich zapraszam jak najserdeczniej do wspólnego świętowania tych ważnych dla naszego Kościoła lokalnego jubileuszy.

Płock, dnia 28 maja 2015 r.

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Czcigodni Księża, zaproszenie Biskupa Płockiego proszę odczytać w niedzielę 31 maja br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

 

KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO

DOTYCZĄCY LITURGII MSZY ŚW. JUBILEUSZOWEJ 50-LECIA KAPŁAŃSTWA

KS. BISKUPA ROMANA MARCINKOWSKIEGO I KS. BISKUPA ANDRZEJA SUSKIEGO ORAZ ICH KOLEGÓW ROCZNIKOWYCH

 1. Do koncelebrowania Mszy św. zaproszeni są wszyscy Kapłani poza Księżmi Prałatami i Kanonikami Gremialni Kapituł Katedralnej Płockiej i Kolegiackiej Pułtuskiej, którzy uczestniczą w uroczystości w strojach chórowych (Kapituła Kolegiacka św. Michała – koncelebruje).
 2. Kapłani obchodzący w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa, Księża Profesorowie, Księża pracujący w Kurii i w pozostałych instytucjach diecezjalnych ubierają się w alby i ornaty w Kapitularzu katedry.
 3. Księża Dziekani, Wicedziekani, Emeryci, przywożą dla siebie albę i pasek. W zakrystii przy kaplicy Najświętszego Sakramentu ubierają się (podobnie jak w Wielki Czwartek) w przygotowane dla nich ornaty.
 4. Wszyscy pozostali Kapłani przywożą ze sobą albę, pasek i stułę koloru białego i ubierać się będą także w zakrystii przy kaplicy Najświętszego Sakramentu. 
 5. Kapłani obchodzący w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa zajmują specjalnie dla nich przygotowane miejsca w prezbiterium.
 6. Księża Prałaci i Kanonicy Gremialni Kapituł Katedralnej Płockiej i Kolegiackiej Pułtuskiej zajmują miejsca w stallach wyższych i niższych prezbiterium.
 7. Księża Profesorowie, Kapłani – pracownicy Kurii i pozostałych instytucji diecezjalnych, Księża Dziekani, zajmują miejsca w prezbiterium i bezpośrednio przed nim. 
 8. Pozostali Kapłani zajmują miejsca wskazane przez asystę biskupią (w nawie głównej katedry). 
 9. W czasie Eucharystii życzenia dostojnym Jubilatom przekaże tylko: Biskup Płocki, Przedstawiciel duchowieństwa, Przedstawicielka życia konsekrowanego w Diecezji Płockiej i Przedstawiciel osób świeckich (katecheta). Pozostałe osoby będą mogły przekazać życzenia po skończonej Mszy św. w Sali barokowej (II piętro) Opactwa Pobenedyktyńskiego. Tam też dla wszystkich Kapłanów i Gości będzie przygotowany posiłek.

Płock, dnia 28 maja 2015 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Ceremoniarz Biskupi

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UROCZYSTOŚCI INAUGURACJI NAWIEDZENIA

CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ W DIECEZJI PŁOCKIEJ

20 CZERWCA 2015 R. W PUŁTUSKU

 1. W związku ze zbliżającą się uroczystością powitania Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Płockiej, która odbędzie się 20 czerwca 2015 r. na Rynku w Pułtusku, zgodnie z sugestiami sformułowanymi podczas ostatnich Konferencji Księży Dziekanów, prosimy, aby obowiązkowo z każdego dekanatu został zorganizowany minimum jeden 50-osobowy autokar pielgrzymów na ww. uroczystość (odpowiedzialny Ksiądz Dziekan lub wyznaczony przez niego kapłan). Przypominamy, że zgodnie z zaleceniem Biskupa Płockiego udział w ww. uroczystości powitania jest obowiązkowy dla wszystkich Księży Proboszczów.
 2. Usilnie zachęcamy, aby wszystkie parafie (szczególnie większe), umożliwiły wiernym przyjazd autokarami do Pułtuska. Wszystkich Księży Dziekanów i Księży Proboszczów prosimy, by zgłaszali ilość pątników do Wydziału Duszpasterskiego do dnia 15 czerwca br. (tel.: 24 262 85 99 /116/ lub e-mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl).
 3. Na parkingi dla autokarów i samochodów prywatnych będą kierować służby mundurowe: policjanci i strażacy. Każdy organizator autokarowego wyjazdu powinien pobrać i wydrukować przepustkę ze strony www.duszpasterski.pl o treści „PIELGRZYMKA autokar – bus” oraz mapkę Pułtuska. Przepustkę należy umieścić za przednią szybą autokaru, by służby porządkowe mogły kierować na odpowiedni parking. Należy zachęcić pielgrzymów do zabrania ze sobą własnego prowiantu, rozkładanych krzeseł turystycznych, parasoli i wygodnego obuwia.
 4. Każdy Ksiądz Proboszcz, za pośrednictwem Księży Dziekanów, otrzyma specjalną przepustkę dla auta osobowego kapłana o treści: „VIP samochody osobowe” z okrągłą pieczęcią Wydziału Duszpasterskiego. Umożliwia ona wjazd na parking najbliższy miejsca celebry. Wszyscy pozostali kapłani: księża z urzędów centralnych, WSD, emeryci, wikariusze i inni kapłani proszeni są o zgłaszanie się po ww. przepustki do Wydziału Duszpasterskiego do 15 czerwca br. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc parkingowych w okolicach pułtuskiego Rynku, po ich wyczerpaniu, pozostali kapłani będą kierowani na inne parkingi.
 5. Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące uroczystości zostaną przekazane Czcigodnym Księżom (w Okólniku, stronie diecezjaplocka.pl, stronie duszpasterski.pl i meilem) na początku czerwca, po ostatecznych ustaleniach Komitetu Organizacyjnego powitania Obrazu Matki Bożej.
 6. Przypominamy, że ww. uroczystości będą przebiegały w dwóch częściach: od godz. 9.00 rozpocznie się program ewangelizacyjny, do udziału w którym serdecznie zapraszamy (szczegóły na stronie www.ewangelizacjapultusk.pl), zaś centralna celebracja powitania Obrazu Jasnogórskiego rozpocznie się o godz. 14.30. Przypominamy, że o godz. 15.00 biją dzwony we wszystkich kościołach i kaplicach w diecezji. Prosimy tak zaplanować czas przyjazdu, aby uwzględnić dojście z parkingów na plac celebry i odpowiednie przygotowanie do uroczystości.

Płock, dnia 27 maja 2015 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
powitania Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
w Diecezji Płockiej 

OFERTA HURTOWNI ARTYKUŁÓW LITURGICZNYCH „SACERDOS”

W ZWIĄZKU Z NAWIEDZENIEM OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

Czcigodni Księża! Już za kilka dni rozpocznie się wędrówka Kopi Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, po parafiach naszej Diecezji. W związku z tym pragniemy przekazać kilka ważnych informacji.

 1. Hurtownia Artykułów Liturgicznych SACERDOS przygotowała bogatą ofertę różnego rodzaju pamiątek związanych z Nawiedzeniem Jasnogórskiego Obrazu. Jest ona dostępna także w sklepie internetowym w zakładce NAWIEDZENIE.
 2. Księża, którzy chcieliby włączyć się w rozprowadzanie pamiątek w swoich parafiach mogą zgłosić się do naszej Hurtowni i wziąć w komis wybrane przez siebie produkty w cenach hurtowych. Szczegółowy cennik, warunki i wykaz proponowanych produktów dostępny jest w Hurtowni. Czas zgłoszenia takiego akcesu to 14 dni przed odbiorem zamówionego towaru.
 3. Do wszystkich pozostałych parafii będziemy starali się dotrzeć z naszą ofertą. Planujemy być ostatniego dnia rekolekcji przygotowujących do przyjęcia Ikony Matki Bożej, czyli zgodnie z Instrukcją na dzień przed Nawiedzeniem. W przypadku gdyby jakieś racje przemawiały za innym terminem – prosimy o informację.
 4. Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o przekazanie takiej informacji w ogłoszeniach parafialnych, w niedzielę poprzedzającą nasz przyjazd, tak aby wierni mogli się zaopatrzyć w przygotowane przez nas okolicznościowe pamiątki.
 5. Pracownicy Hurtowni skontaktują się z Księżmi przed przyjazdem w celu ustalenia szczegółów dotyczących stoiska. Prosimy przygotować odpowiednie miejsce w obrębie cmentarza przykościelnego, które w sposób wyraźny zaakcentuje iż jest to stoisko diecezjalne, a nie jeden z wielu straganów, które zapewne przy tej okazji się pojawią.

Płock, dnia 1 czerwca 2015 r.

Ks. Jarosław Kamiński                                                                                                                                                     Ks. Robert Banasiak
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego                                                                                                                                 HAL „Sacerdos”

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

W dniu 6 czerwca br. odbędzie się III Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Różańcowych na Jasną Górę. Przedstawiciele naszej diecezji brali już udział w dwóch poprzednich spotkaniach różańcowych w Częstochowie.

Ponieważ 20 czerwca br. będziemy przyjmować Matkę Bożą Częstochowską w Jej cudownym wizerunku, dlatego proszę, aby przybyli w tym dniu do Pułtuska przedstawiciele grup różańcowych z poszczególnych parafii naszej diecezji, aby powitać Maryję i zaprosić Ją do swoich wspólnot. Na tę szczególną uroczystość zabierzmy ze sobą transparenty, chorągwie czy flagi.

Mój komunikat jest związany z prośbą ks. biskupa Piotra Libery, który zachęca nas, byśmy modlitwą, głównie różańcową, przygotowali się do spotkania z Maryją i „by peregrynacja przyniosła jak największe owoce zgodnie z hasłem: Z Maryją ewangelizujemy Kościół Płocki”.

Płock, dnia 15 maja 2015 r.

Ks. Henryk Dymek
Diecezjalny Referent Duszpasterstwa Kół Żywego Różańca 

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Katechezy okolicznościowe „Z Maryją ewangelizujemy Kościół Płocki”

W ostatnich dniach zostały przekazane do dekanatów materiały katechetyczne pt. „Z Maryją ewangelizujemy Kościół Płocki” zawierające scenariusze katechez przygotowujących do peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Płockiej. Bardzo proszę Księży Proboszczów o ich możliwe szybkie odebranie i przekazanie katechetom. Proszę też, aby katecheci przeprowadzili w najbliższym czasie katechezy przygotowujące dzieci i młodzież do przyjęcia Ikony Jasnogórskiej w naszej diecezji i w naszych parafiach.

2. Rekolekcje dla katechetów

W terminie 12-14 czerwca b.r. na terenie Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego w Płocku odbędzie się ostatnia tura tegorocznych rekolekcji dla katechetów. Do udziału w rekolekcjach zobowiązani są ci spośród katechetów, którzy otrzymali imienne zaproszenia.

3. Nowy podręcznik do nauki religii

W roku szkolnym 2015/2016 zostanie wprowadzony na terenie diecezji nowy podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej zatytułowany „Wierzę w Boga Ojca” wraz z zeszytem ćwiczeń. Został on opracowany pod redakcją ks. A. Krasińskiego zgodnie z programem AZ-2-01/15 i ukaże się nakładem Płockiego Instytutu Wydawniczego pod koniec wakacji.

4. Pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę

Proszę Księży Proboszczów oraz Księży Wikariuszy pracujących w szkołach o przekazanie nauczycielom informacji o Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli na Jasną Górę, która  odbędzie się w dniach 1 i 2 lipca. Bardzo proszę o pomoc w zorganizowaniu wspólnego wyjazdu dekanalnego dla nauczycieli oraz pracowników oświaty. Do parafii zostały przekazane, za pośrednictwem Księży Dziekanów, plakaty promujące pielgrzymkę. Poniżej zamieszczamy pełny program zjazdu.

XIV Ogólnopolskie Sympozjum Ewangelizacyjne

Nauczycieli i Wychowawców Katolickich

1 lipca 2015 r., Aula o. Kordeckiego godz. 15.00 

Słowo powitalne - bp Edward Dajczak, delegat Episkopatu Polski ds. DN

Wykłady:

Ochrzczony, czyli kto? - ks. dr Jarosław Kwiecień, WSD Koszalin

Mam wiarę nie tylko dla siebie - Lech Dokowicz, reżyser i dokumentalista

Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych nauczycieli

78. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli,

„Tu się wszystko zaczęło” Jasna Góra 1 - 2 lipca 2015 r.

1 lipca (środa)

21:00 – Apel Jasnogórski (kaplica Cudownego Obrazu), bp Edward Dajczak

po Apelu Jasnogórskim (wieczernik) wieczór światła, DDN Drohiczyn

23:00 – Eucharystia (kaplica Cudownego Obrazu), bp Tadeusz Pikus, Drohiczyn

oprawa liturgiczna: DDN Gdańsk

2 lipca (czwartek)

9:30 – Modlitwa i refleksja

różaniec: DN Koszalin

relacja z sympozjum, list do polskich nauczycieli: dr Stanisław Sławiński

10:45 – Trzeba nam się na nowo narodzić (J 3,1-8), wykład o. dra Piotra Włodygi OSB, Stary Kraków

11:30 – Koncert

12:00 – Suma pontyfikalna, bp Edward Dajczak

oprawa liturgiczna i animacja muzyczna: DDN Przemyśl

15:00 – Droga Krzyżowa na wałach, bp Edward Dajczak

16:00 – Nabożeństwo rozesłania (kaplica Cudownego Obrazu), bp Edward Dajczak

Płock, dnia 29 maja 2015 r.

Ks. Andrzej Krasiński
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

ZAPROSZENIE NA XI PARAFIADĘ DIECEZJI PŁOCKIEJ W PŁOŃSKU 

Uprzejmie informuję, że XI Parafiada Diecezji Płockiej odbędzie się 12 i 13 czerwca 2015 r.  w Płońsku. Organizatorem Parafiady jest Parafialny Uczniowski Klub Sportowy MAKSYMILIAN. Do rywalizacji zapraszamy chłopców i dziewczęta w następujących dyscyplinach: piłka nożna, lekkoatletyka i tenis ziemny. Oprócz rywalizacji sportowej zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych, poetyckich i muzycznych. W czasie Parafiady przewidziano również konkurencje sprawnościowe dla rodzin.

Szczegółowe informacje na temat rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizowanych konkursach znajdują się na stronie internetowej www.maksymilian.plonsk.pl. Zgłoszenia i wszelkie pytania należy kierować, zarówno poprzez pocztę elektroniczną jak telefonicznie do dnia 05.06.2015 r. parafia@maksymilian.plonsk.pl; tel. 604 259 223; tel/fax  23 662 33 66.

Dla zwycięzców w poszczególnych dyscyplinach sportowych i konkursach muzycznych i plastycznych przeznaczone będą okolicznościowe puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Trzy najlepsze reprezentacje od 12 do 18 lipca wezmą udział w XXVII Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w Parafiadzie ministrantów działających przy parafiach, dziewczęta ze scholi, parafialne kluby sportowe, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych i średnich. Ks. Józef Joniec, pomysłodawca i założyciel Parafiady, tragicznie zmarły w katastrofie pod Smoleńskiem, a teraz Ojcowie Pijarzy realizują tę ideę od 27 lat pod hasłem: „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”. Warunkiem udziału w Parafiadzie jest akceptacja ks. proboszcza, poprzez własnoręczny podpis lub przystawioną pieczęć. Reprezentacje mogą również wystawiać poszczególne szkoły.

Proszę Czcigodnych Księży o przekazanie tych informacji do dyrekcji szkół leżących na terenie poszczególnych parafii oraz katechetom i nauczycielom.

Płock, dnia 22 maja 2015 r.

Ks. Zbigniew Sajewski
Diecezjalny Duszpasterz Sportu

ZAPRASZENIE NA III INICJATYWĘ EWANGELIZACYJNĄ

„PRZYSTAŃ MIŁOSIERDZIE”

Serdecznie zapraszamy na III Inicjatywę Ewangelizacyjną „Przystań Miłosierdzie”. Cel spotkania: ogłosić Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela uczestnikom festiwalu Reggaeland w Płocku. Hasło: „Nie ma w żadnym innym zbawienia” (Dz 4,12). Czas trwania: rozpoczęcie 9 lipca 2015 godzina 19.00; zakończenie 12 lipca 2015 godzina 14.00. Miejsce: Płock – plaża nad Wisłą. Posiłki: Śniadania w WSD w Płocku; pozostałe w płockiej Farze. Koszt: 50 zł (w tym koszulka, identyfikator, posiłki, nocleg, wejście na festiwal).

Kontakt: ks. Rafał Winnicki: 519-405-481 ks.r.winnicki@gmail.com; ks. Grzegorz Zakrzewski: 500-753-914, gjzakrzewski85@gmail.com

Ewangelizatorów chcących wziąć udział w naszej inicjatywie prosimy o przywiezienie ze sobą zaświadczenia od ks. proboszcza albo duszpasterza. Trzeba mieć ukończone 18 lat. Prosimy także zabierać ze sobą śpiwór i karimatę.

Płock, dnia 1 czerwca 2015 r.

Ks. Rafał Winnicki
Duszpasterz SNE DP im. św. Łukasza Ewangelisty

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 2 czerwca 2015 r.
Nr 1126/2015

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x