OKÓLNIK
Okólnik 16/2015
07.05.2015
Spis treści:

Okólnik 16 

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

I. Informacja o przedłużeniu umowy z firmą Orange Polska

Miło jest mi poinformować wszystkich Abonentów będących w Grupie Orange, iż dobiegły końca rozmowy z firmą Orange Polska w sprawie renegocjacji dotychczasowej umowy i zawarcia nowej. Ostateczna oferta Operatora wygląda następująco:

a)      Miesięczny abonament – 15 zł netto;

b)      Rozmowy w kraju ze wszystkimi krajowymi operatorami komórkowymi i stacjonarnymi – 0 zł;

c)      SMS i MMS w kraju – 0 zł;

d)     Internet 1 GB Bussines Everywhere – 0 zł;

Płatne  są tylko następujące usługi:

e)      SMS zagranica - 0,49 zł;

f)       MMS zagranica – 2,46 zł;

g)      Rozmowy międzynarodowe i roaming, wg. aktualnych stawek operatora.

Powyższa oferta wchodzi w życie od nowego okresu rozliczeniowego, czyli od 6 maja br. Umowa została przedłużona o 24 miesiące (łączny czas jej trwania w poszczególnych przypadkach jest więc uzależniony od terminu wygaśnięcia dotychczasowej umowy).

Nowa umowa nie przewiduje budżetu na aparaty telefoniczne. Istnieje możliwość włączenia do naszej grupy kolejnych abonentów, których objęłyby te same zasady. Zachęcamy więc Księży, a także ich współpracowników (katechetów, organistów, kościelnych lub inne osoby współpracujące z parafią) do skorzystania z naszej propozycji. W przypadku osób świeckich – umowę może podpisać tylko ksiądz i to on właśnie bierze odpowiedzialność za zobowiązania osoby korzystającej z numeru. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt. 

II. Zbiórka na potrzeby organizacyjne ŚDM 2016 w Krakowie

Uprzejmie informuję Czcigodnych Księży, iż zbliża się (17 maja 2015 r.) termin drugiej składki (na potrzeby organizacyjne Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. w Krakowie. Pozostałe dwa terminy to: 15 listopada 2015 r. i 15 maja 2016 r. Tacę z niedzieli - 17 maja 2015 r. proszę przekazać na konto diecezjalne: Bank Pekao SA nr 64 1240 1721 1111 0000 0725 9186 z dopiskiem „Kraków ŚDM - II”, lub dokonać wpłaty bezpośrednio w kasie diecezjalnej.

Płock, dnia 5 maja 2015 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO

DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

Informuję Czcigodnych Księży o letniej turze rekolekcji kapłańskich, która odbędzie się w dniach 29.06-1.07 br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Rekolekcje rozpoczniemy w poniedziałek o g. 10.00, a zakończymy w środę o g. 13.00. W ich przeżywaniu pomoże nam ks. dr Mirosław Czapla odpowiedzialny za formację kapłanów archidiecezji krakowskiej, były ojciec duchowny seminarium. 

Uczestnictwo w rekolekcjach proszę zgłaszać do p. Heleny Błaszkiewicz z działu gospodarczego Wyższego Seminarium pod numer telefonu: 024/ 262 60 53 (centrex 166); tel. kom.: 501 222 715. Proszę zabrać ze sobą albę i stułę. Serdecznie zapraszam do udziału w ćwiczeniach duchowych.

Płock, dnia 6 maja 2015 r.

Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Zgłoszenia na OAZĘ 2015

Pragnę poinformować, że ruszyły zapisy na letnie rekolekcje oazowe 2015. Zgłoszenia będę przyjmowanedo3czerwca2015 roku lub do wyczerpania miejsc w poszczególnych ośrodkach. Liczy się kolejność zgłoszeń. RecepcjaOazzastrzegasobieprawodoewentualnegoprzydzielaniaośrodków,jeślipojawisięproblemlogistyczny. Karty uczestnictwa w rekolekcjach dostępne na: www.plockaoaza.pl Wypełnioną kartę należy wydrukować, koniecznie dwustronnie na jednej kartce formatu A4. We wskazanych miejscach kartę dokładnie wypełniają: rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika oazy, ksiądz (Moderator lub Proboszcz) i lekarz. Karty nieprawidłowo wypełnione będą odsyłane.Wypełnionąkartęnależydostarczyćnajpóźniejdo3czerwca2015roku, osobiście do Parafii św. Bartłomieja w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 1 lub do Wydziału Duszpasterskiego w Płocku.

Koszt oazy wynosi 750 zł (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, ubezpieczenie, transport w obie strony). Zaliczkęwwysokości200złnależywpłacićwrazzeskładanąkartą. Po tym terminie zgłoszenia bez uiszczonej zaliczki będą traktowane jako nieaktualne. Pozostałą kwotę należy wpłacić bezpośrednio po przybyciu na rekolekcje do Moderatora prowadzącego oazę. Zaliczka nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z udziału w oazie. Centrum Ruchu Światło-Życie nie ma możliwości wystawiania rachunków i faktur. Może jedynie wydać zaświadczenie o udziale w oazie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w tej sprawie z Moderatorem diecezjalnym, jeszcze przed rozpoczęciem oazy.

Na ONŻ I stopnia jadą osoby po III klasie gimnazjum aż do 19 roku życia. Osoby, które były w tamtym roku na ONŻ I stopnia w Gliczarowie Górnym, a w tym roku są po II lub III klasie gimnazjum, jeszcze raz jadą na pierwszy stopień. W Oazie nie chodzi o zaliczanie stopni, ale pewną ludzką i duchową dojrzałość, by w przyszłość móc wziąć odpowiedzialność za ludzi, dla których Wy będziecie Animatorami.

Pytania dotyczące oaz wakacyjnych, a także zgłoszeniaanimatorów, którzy podczas nich pełnią posługę, należy kierować do Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej na adres: plockaoaza@gmail.com lub telefonicznie: 501648484.

Płock, dnia 5 maja 2015 r.

Ks. Krzysztof Ruciński
Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie 

KOMUNIKAT REFERATU DS. ORGANISTOWSKICH

I.  Rekolekcje dla organistów

Rekolekcje dla Organistów Diecezji Płockiej w br. odbędą się w dniach 16 – 17 czerwca (wtorek, środa) 2015 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku, ul. Górna 1 A  (początek rekolekcji: wtorek, godz. 9.00, zakończenie, środa,  godz. 18.00).

Do uczestnictwa w tegorocznych rekolekcjach zobowiązani są następujący organiści i pełniący funkcję organisty z niżej wymienionych parafii:

DEKANAT BIELSKI                                                       

1. Bielsk – p. Marek Siemieniec                                      

2. Gozdowo – p. Sławomir Szeliga                                     

3. Łeg – p Henryk Matusiak                                                

4. Staroźreby – p. Rajmund Kuciński                                                                                                                         

DEKANAT BODZANOWSKI

1. Blichowo – p. Tomasz Zielonka

2. Bulkowo – p. Jan Godlewski

3. Daniszewo – p. Zdzisław Cichaczewski

4. Radzanowo – p. Andrzej Skrzyński

5. Święciniec – p. Marek Bejda

DEKANAT CIECHANOWSKI WSCH.                        

1. Ciechanów św. Józefa – p. Dominik Molewski

2. Ciechanów św. Tekli – p..  Bogumiła Nasierowska

3. Opinogóra – p. Krzysztof Majchrzak

4. Sońsk – p. Stanisław Lusawa

DEKANAT CIECHANOWSKI ZACHÓD        

1. Ciechanów pw. św. Piotr Apostoła – p. Marek Bączek              

2  Ciechanów pw. Matki B. Fatimskiej – p. Igor Krajewski

3. Koziczynek – p. Kazimierz Daniszewski

4. Malużyn – p. Tomasz Sadkowski

5. Sulerzysz – p. Michał Kreps

DEKANAT DOBRZYŃSKI N. DRWĘCĄ

1. Chrostkowo – p. Tadeusz Ochelski,

2. Dobrzyń  n. Drwęcą – p. Mariusz Rzepkowski   

3. Obory – p. Andrzej Zakrzewski

4. Ostrowite – p. Wiesław Argalski,

5. Radomin – p. Henryk Kalinowski

6. Trąbin – p. Piotr Dec

DEKABAT  DOBRZYŃSKI N. WISŁĄ            

1. Dobrzyń n. Wisłą – p. Dawid Dejnecki

2. Mokowo – p. Marcin Chojnacki                          

3. Sikorz – p. Wiesław Poniatowski                         

DEKABAT  DZIERZGOWSKI

1. Dzierzgowo – p. Tomasz Pawlak

2. Grzebsk – p. Tomasz Duchma                                                                 

3. Krzynowłoga Mała – p. Sylwester Stolarczyk

4. Krzynowłoga Wielka – p. Robert Próchnicki

DEKANAT GĄBIŃSKI                                       

1.  Czermno – p. Łukasz Stefański                                                             

2. Dobrzyków – p. Janusz Durma

3. Gąbin – p. Mariusz Świerczyński 

DEKANAT GOSTYNIŃSKI

1. Duninów – p. Łukasz Gołębiewski             

DEKANAT MAKOWSKI                        

1. Bogate – p. Zbigniew Olszak                               

2. Maków Maz., św.  Józefa – p.  Janusz Wiśniewski                                                                             

DEKANAT MŁAWSKI                                                               

1. Mława pw. św. Jana Kantego – p. Piotr Zalewski                                  

2. Mława pw. św. Św. Rodziny – p. Włodzimierz Jaros                 

3. Mława pw. św. Stanisława BM – p. Jan Manelski                      

4. Wyszyny – p. Jacek Kruszyński                                                                                                  

DEKANAT NASIELSKI

1. Cieksyn – p. Marek Jurkiewicz

2. Joniec – p. Andrzej Mrozek

3. Winnica – p. Maria Savełyeva

4. Wrona – p. Jakub Brzeziński

DEKANAT PŁOCKI WSCHODNI

1. Płock, pw. Matki B. Fatimskiej – p. Cezary Szymczak                                                  

2. Płock, pw. św. Stanisława Kostki – p. Paweł Adamczewski                   

3. Płock, pw. św. Wojciecha –  p. Paweł Matyńka                                      

DEKANAT PŁOCKI ZACHODNI

1. Płock pw. św. Ducha – p. Jerzy Ciećwierz

2. Płock pw. Świętej Jadwigi Królowej,  – p. Adam Matyszewski

3. Płock, pw. św. Jana Chrzciciela – p. Arkadiusz Jonik

4. Płock, pw. św. Maksymiliana Kolbego – p. Jerzy Gawliński

DEKANAT PŁOŃSKI

1. Baboszewo – p. Marcin Błaszczak

2. Królewo – p. Janusz Kacperski

3. Płońsk, pw. św. Maksymiliana Kolbego – p. Janusz Urbański

4. Skołatowo – p. Szczepan Walczak

DEKANAT PRZASNYSKI

1. Czernice Borowe – p. Michał Daniszewski

2. Przasnysz pw. św. Stanisława Kostki – p. Juliusz Jakóbiak

3. Przasnysz pw. św. Wojciecha – p. Rafał Witkowski       

4. Święte Miejsce – p. Bogdan Kęszczyk

DEKANAT PUŁTUSKI

1. Pułtusk pw. Miłosierdzia Bożego – p. Jarosław Kowalczyk

2. Pułtusk, pw. św. Jana Pawła II – p. Józef Krejszt                                  

3. Pułtusk św. Józefa – p. Andrzej Ambroziak                    

4. Pułtusk św. Stanisława Kostki – p. Łukasz Dąbrowski

DEKANAT RACIĄŻSKI

1. Drobin – p. Wiktor Matusiak

2. Gradzanowo – p. Krzysztof Krakowski

3. Koziebrody – p. Bogumiła Kowalska      

4. Raciąż – p. Robert Szymborski

DEKANAT RYPIŃSKI                                                   

1. Okalewo – p. Marcin Janiszewski                                    

2. Rypin św. Stanisława Kostki – p. Michał Piórkowski     

3. Skrwilno – p. Mariusz Smulski

4. Strzygi – p. Artur Osiński                                    

5. Świedziebnia – p. Paweł Jakubowski                                                               

DEKANAT SEROCKI

1. Serock – p. Marek Gorczyński

DEKANAT  STRZEGOWSKI                            

1. Dąbrowa – p. Wojciech Krajewski

2. Niedzbórz – p. Tomasz Jabłonowski

3. Radzanów n. Wkrą – p. Robert Ziółkowski

4. Strzegowo – p. Mariusz Usiądek 

5. Żurominek Kap. – p. Mirosław Lewandowski                     

DEKANAT SIERPECKI                                     

1. Goleszyn – p. Jerzy Guzowski                                         

2. Gójsk – p. Zbigniew Zejfert                                         

3. Rościszewo – p. Grzegorz Domański                          

4. Sierpc św. Benedykta – p. Krzysztof Rudowski         

5. Sierpc św. Wita, Modesta i … p – Kazimierz Grzywiński 

6. Szczutowo – p. Zbigniew Nowakowski                          

DEKANAT TŁUCHOWSKI

1. Bożewo – p. Stanisław Gepart                 

2. Ligowo – p. Adam Krzemiński                

3. Mochowo – p. Jerzy Cendlewski

4. Tłuchowo – p. Kazimierz Chojnacki

DEKANAT WYSZOGRODZKI

1. Grodziec – p. Jan Stankiewicz

2. Mała Wieś – p. Dariusz Kokosiński

3. Orszymowo – p. Tomasz Dobrogost

4. Żukowo – p. Radosław Krawczyk

DEKANAT  ZAKROCZYMSKI

1. Kroczewo – p. Sławomir Skowyrski

2. Nowy Dwór Maz., św. Maksymiliana Kolbego  – p. Daniel Taraszkiewicz

3. Pomiechowo – p. Marek Drzazgowski

4. Zakroczym – p. Marcin Dudziec

DEKANAT ŻUROMIŃSKI

1. Dłutowo – p. Adam Sokołowski

2. Poniatowo – p. Robert Malicki

3. Zielona k. Mławy – p. Witold Czarnomski

4. Zieluń – p. Józef Fabisiak

5. Żuromin – p. Ryszard Prelewicz

II. Informacja Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. Ks. E. Gruberskiego w Płocku

Uprzejmie informuję, że rozpoczyna się rekrutacja do Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. Ks. E. Gruberskiego. Egzamin wstępny przewidziany jest w dwu terminach: 22 czerwca, oraz 7 września br. w godz. 9.00-13.00 w siedzibie Szkoły
ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2 w Płocku. Kandydat na organistę powinien mieć dobry głos i słuch muzyczny oraz posiadać elementarną znajomość zasad muzyki.

Jednocześnie przypominam, że funkcję organisty w naszej diecezji może pełnić jedynie osoba legitymująca się dyplomem ukończenia Studium Organistowskiego. Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży Proboszczów o zmobilizowanie swoich podopiecznych, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, do podjęcia nauki w naszej szkole. Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 660 135 414

Płock, dnia 5 maja 2015 r.

Ks. Andrzej Leleń
Diecezjalny Referent ds. muzyki kościelnej

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 7 maja 2015 r.
Nr 946/2015

 

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x