OKÓLNIK
Okólnik 33/2014
08.12.2014
Spis treści:

Okólnik 33

DEKRET

      W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA PRAC 43. SYNODU DIECEZJI PŁOCKIEJ

Celem sprawnego zakończenia prac 43. Synodu Diecezji Płockiej polecam, co następuje:

1. Sekretariatowi Synodu – zebranie całej dokumentacji Synodu, a mianowicie:

a) kolejnych dekretów synodalnych,

b) regulaminu 43. Synodu Diecezji Płockiej,

c) szczegółowego harmonogramu prac synodalnych,

d) listy członków Komisji Głównej,

e) wykazu Komisji Synodalnych i ich składu,

f) danych na temat Zespołów Synodalnych i zgłoszonych przez nie poprawek, 

g) programów kolejnych Sesji Plenarnych i wyników głosowań w sprawie poszczególnych dokumentów synodalnych,

h) listów pasterskich, homilii i zarządzeń Biskupa Płockiego dotyczących Synodu,

i) dokumentów synodalnych w wersji przegłosowanej podczas Sesji Plenarnych,

j) przekazanie całej tej dokumentacji, w formie elektronicznej i drukowanej, redaktorowi głównemu Księgi Synodalnej ks. prof. Henrykowi Seweryniakowi. Termin tego przekazania ustalam na dzień 15 lutego 2015 roku.

2. Ks. Rafałowi Grzelczykowi – zorganizowanie Synodu Młodych w Niedzielę Palmową 2015 r. w Płocku, w tym: 

a) przygotowanie spotkania zespołu roboczego ds. Synodu Młodych,

b) określenie kompetencji jego członków,

c) ustalenie szczegółowego programu Synodu Młodych,

d) przedstawienie propozycji procedowania podczas tego spotkania,

e) przygotowanie projektu dokumentu końcowego.

3. Redaktorowi głównemu Księgi Synodalnej – zakończenie pracy redakcyjnej do dnia 1 sierpnia 2015 r.

4. Ks. dyrektorowi Tomaszowi Lewickiemu – przygotowanie do druku i wydanie, także w formie elektronicznej, Księgi Synodalnej.

5. Postanawiam zarazem, że ostatnia, uroczysta Sesja Synodalna, połączona z obchodami 940-lecia Diecezji Płockiej i wręczeniem przedstawicielom Kościoła Płockiego księgi 43. Synodu Diecezji Płockiej, odbędzie się w obecności pielgrzymującej Ikony Pani Jasnogórskiej, w bazylice katedralnej w Płocku dnia 5 grudnia 2015 r. 

Nr 2367/2014

Płock, dnia 29 listopada 2014 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz 

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Płockiej

Biskup Płocki Piotr Libera z dniem 22 października 2014 r. zatwierdził „Terminarz Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Parafiach Diecezji Płockiej 2015-2016”. Szczegółowy przebieg nawiedzenia określa „Instrukcja duszpasterska o nawiedzeniu Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Diecezji Płockiej”. Więcej przydatnych informacji na stronie duszpasterski.pl.

2. Orszak Trzech Króli

Zachęcamy Czcigodnych Księży do organizowania 6 styczniaOrszaków Trzech Króli. Można korzystać z organizacyjnych doświadczeń m.in. Płocka i Rypina.

3. Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Sankt Florian w Austrii, do Czech i Węgier

Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej z Diecezjalnym Duszpasterzem Strażaków organizuje Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Sankt Florian w Austrii, do Czech i Węgier. W dniach 13-19 lipca 2015 r. udamy się autokarem do Sankt Florian (Austria) miejsca, w którym znajduje się grób św. Floriana, Pragi, Wiednia, Kahlenbergu, Budapesztu, Wyszehradu. Serdecznie zapraszamy księży kapelanów straży pożarnych, druhów Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych z rodzinami do udziału w pielgrzymce. Zapisy do 1 maja 2015 r. pod nr tel. (0-24) 262-85-99. Ilość miejsc ograniczona.

4. Rekolekcje dla szafarzy

W dniach od 20 do 22 lutego 2015 r. odbędą się rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Popowie. Będą w nich uczestniczyć szafarze, których Księża Proboszczowie, w terminie do 30 stycznia 2015 r., złożą na ręce Biskupa Płockiego pisemną prośbę o przedłużenie upoważnienia na kontynuowanie posługi. Prosimy przypomnieć Czcigodnym Księżom o tym obowiązku. Pisma należy kierować na adres Wydziału Duszpasterskiego. Najbliższy kurs kandydatów na szafarzy odbędzie się w 2016 roku.

5. Pomnik dzieci zmarłych przed narodzeniem w Płońsku

W ostatnim czasie w naszej diecezji powstał pomnik-grób dzieci zmarłych przed narodzeniem w Płońsku. Bóg zapłać Księżom Proboszczom płońskich parafii i ks. Łukaszowi Chruścielowi za podjęcie tej pięknej i potrzebnej inicjatywy!

6. Indeksy „Spotkań dla narzeczonych”

Przypominamy Czcigodnym Księżom, że zgodnie z „Instrukcją o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej” narzeczeni otrzymują dwa „Indeksy” w kancelarii parafialnej, z którymi udają się na „Spotkania dla narzeczonych”, podczas których otrzymują przygotowane dla nich materiały (Zaprosili także Jezusa. Modlitewnik i praktyczne rady dla narzeczonych, Karty plastikowe z modlitwą za męża i żonę, Naturalne planowanie rodziny, Folder STAWIAM NA RODZINĘ, Folder ŻYCIU TAK!). Prosimy o przestrzeganie tych ustaleń!

Płock, dnia 1 grudnia 2014 r.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKOLEKCJI KERYGMATYCZNYCH

Uprzejmie informuję, że 18 października br. zakończyła się formacja osób z różnych wspólnot diecezji płockiej, należących do Płockiej Szkoły Ewangelizatorów. W wyniku tej formacji powstało 19 ekip ewangelizacyjnych, złożonych z kapłanów i osób świeckich.
6 grudnia br. w MCEW „Studnia” w Płocku odbędzie się spotkanie tych ekip z Księdzem Biskupem Piotrem Liberą.

Podczas spotkania będzie miało miejsce nabożeństwo rozesłania do dzieła głoszenia rekolekcji kerygmatycznych w parafiach naszej diecezji. Dzieło to zaplanowane jest na okres ok. 5 lat. Proponowane są dwa modele rekolekcji: model tradycyjny (forma podobna do rekolekcji adwentowych, czy wielkopostnych) lub model z blokami tematycznymi (spotkanie każdego dnia rekolekcji w godz. popołudniowych). Szczegółowy kalendarz z terminami rekolekcji oraz listy ekip zostaną podane w późniejszym terminie.

Odpowiedzialnym za to dzieło są: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz ks. Rafał Winnicki, który zajmuje się szczegółową koordynacją. Więcej informacji można uzyskać u ks. Rafała Winnickiego pod numerem tel. 519-405-481 lub e-mail: ks.r.winnicki@gmail.com

Płock, dnia 1 grudnia 2014 r.

                         Ks. Rafał Winnicki
Koordynator rekolekcji kerygmatycznych

KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO OŚRODKA MISYJNEGO

1. Wpłaty na misje

Zwracam się z prośbą do Przewielebnych Księży Proboszczów o uregulowanie przed końcem roku  wpłat ze zbiórek na cele misyjne:

- Wpłata za I, II, III, i IV kwartał – „Urobek Misyjny”

- Taca z 6 stycznia

- Afryka „Ad Gentes” – II niedziela Wielkiego Postu - puszka

- Taca z Niedzieli Misyjnej

- Wschód  - II niedziela Adwentu - puszka

- Środki za materiały misyjne(po 50 zł od parafii)

W miarę możliwości parafia może wpłacić ofiary z akcji:

Św. Krzysztof , Dzieci – kolędnicy, Dzieci – I komunia, Dzieci – składki

(Ofiary bezpośrednie dla misjonarzy  proszę zgłaszać na piśmie - będą się liczyć do rocznego współczynnika ofiarności parafii)

Przypominam, że wpłat można dokonywać w kasie Kurii lub na główne konto Kurii.

2. Kolędnicy Misyjni

Duszpasterzy i katechetów serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w corocznej akcji „Kolędnicy Misyjni”  Do wszystkich parafii zostały przesłane materiały z nią związane. Proszę o przekazanie ich katechetom lub animatorom misyjnym. W tym roku kolędnicy misyjni będą wspierać rówieśników w Indiach. Więcej informacji na stronie: www.dzieciom-misji.missio.org.pl

3. Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych - 6 stycznia 2014

Odbędzie się ono w dzień Objawienia Pańskiego. Każda grupa przyjeżdża z gwiazdą, a wszystkie dzieci w strojach kolędniczych.

Program spotkania przedstawia się następująco:

  • 9.30 Przyjazd do Wyższego Seminarium Duchownego – Spotkanie na sali gimnastycznej. Powitanie grup, ocena strojów, gwiazd oraz śpiewu i prezentacji.
  • 10.30 Wymarsz na plac przed teatrem
  • 11.00 Przemarsz z Orszakiem Trzech Króli do kościoła św. Stanisława Kostki.
  • 12.00 Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Piotra Libery.
  • 13.30 Ciepły posiłek.
  • 14.00 Wyjazd do domu.  Autokary powinny czekać w zatoce przy Alei Piłsudskiego – (za McDonaldem).

Serdecznie proszę o przekazanie tych informacji katechetom lub animatorom misyjnym.

Płock, dnia 5 grudnia 2014 r.

Ks. Grzegorz Mierzejewski
Diecezjalny Referent Misyjny

KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Dyspensa od pokarmów mięsnych w piątek 26 grudnia, w święto św. Szczepana Męczennika

Informujemy, że biskupi diecezjalni, obecni na 366. Zebraniu Plenarnym KEP, które odbyło się w Warszawie w dniach 7-8 października br., podjęli decyzję o udzieleniu dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 26 grudnia 2014 r., w święto św. Szczepana Męczennika (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia).

2. Przeniesienie Uroczystości NMP Królowej Polski na 2 maja

Na mocy Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przeniesiony został obchód Uroczystości NMP Królowej Polski w roku 2015 z dnia 3 maja, na 2 maja.

W dniu 3 maja 2015 (niedziela) obowiązuje formularz Mszy św. oraz oficjum z V niedzieli wielkanocnej. Msza św. oraz oficjum z wigilii w dniu 2 maja powinny być również odprawione wg formularza V niedzieli wielkanocnej. Ponadto, Kongregacja zezwala, aby w niedzielę 3 maja w kościołach parafialnych odprawić jedną Mszę ku czci NMP Królowej Polski. 

3. Ankieta dziekańska za rok 2014

Księżom dziekanom przekazana została „Ankietę dziekańską 2014”. Przygotowywana jest ona na wniosek Rady Kapłańskiej. Treściowo nawiązuje do programu duszpasterskiego i skupia się na sakramencie pokuty. Księża dziekani wypełnione ankiety mogą zwracać bezpośrednio Biskupowi Płockiemu, podczas osobistego spotkania lub przesyłać je do kancelarii Kurii. Prosimy o zwrot ankiet najpóźniej do końca lutego 2015. 

Gdyby któryś z księży dziekanów potrzebował ankietę w formie elektronicznej, prosimy  kontaktować się z Wydziałem Duszpasterskim. Ankieta nie zwalnia dziekana z osobistej obecności w wizytowanej parafii. Ankieta nie dotyczy tych parafii w których odbyła się na jesieni wizytacja Komisji Przedwiztacyjnej (dekanaty: sierpecki i pułtuski).

4. Posługi duszpasterskie księży biskupów w roku 2014

Uprzejmie prosimy, by księża dziekani przekazywali – do 19 grudnia (piątek) – ze swoich dekanatów, do kancelarii Kurii, zapotrzebowanie na posługi duszpasterskie księży biskupów, na rok 2015. Z racji na nawiedzenie Ikony Jasnogórskiej, które rozpocznie się 20 czerwca, wizytacje, bierzmowania, poświęcenia i inne posługi powinny być planowane w pierwszej połowie roku.

5. Wolne dni w pracy Kurii Diecezjalnej

  • 11 grudnia – adwentowy dzień skupienia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku 
  • 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

6. Przedłużanie ważności legitymacji kapłańskich

Przypominamy o obowiązku przedłużania na kolejne dwa lata plastikowych legitymacji kapłańskich. Ich ważność upływa 31 grudnia 2014 r.

7. Podziękowanie za przyjęcie Komisji Przedwizytacyjnej

Serdecznie dziękuje za życzliwe przyjmowanie Komisji Przedwizytacyjnej w dekanatach: sierpeckim i pułtuskim. Dziękujemy proboszczom z tych dekanatów, jak również dziekanom, którzy współwizytowali z Komisją poszczególne parafie.

Płock, dnia 3 grudnia 2014 r.

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz Kurii 

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 5 grudnia 2014 r.
Nr 2351/2014

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x