OKÓLNIK
Okólnik 30/2014
07.11.2014
Spis treści:

Okólnik 30

APEL BISKUPA PŁOCKIEGO

O WSPARCIE ZNISZZONEJ POŻAREM KATEDRY W SOSNOWCU

Czcigodni Księża!
Drodzy Diecezjanie!

Wszyscy zostaliśmy poruszeni smutną wiadomością o pożarze, który 
w ostatnich dnia strawił kościół katedralny w Sosnowcu. Konferencja Episkopatu Polski zwróciła się z prośbą do wszystkich diecezji o wsparcie materialne odbudowy tej zniszczonej świątyni.

Proszę Was zatem serdecznie, by przeznaczyć zebrane ofiary do puszek 
w niedzielę 23 listopada na ten cel. Będzie to konkretny wyraz naszej solidarności z biskupem i wiernymi diecezji sosnowieckiej. Dziękując za wielkoduszny dar Waszego serca serdecznie pozdrawiam i zapewniam o mojej modlitwie.

Płock, dnia 4 listopada 2014 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Apel Biskup Płockiego, proszę odczytać wiernym w niedzielę 16 lub 23 listopada. Zebrane w tym dniu ofiary do puszek należy wpłacać na konto diecezjalne: Bank Pekao SA nr 64 1240 1721 1111 0000 0725 9186, 
z dopiskiem „Sosnowiec” lub bezpośrednio w kasie diecezjalnej.

Płock, dnia 4 listopada 2014 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny 

DEKRET

Mają na uwadze prośby Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Szkolnego Samorządu Uczniowskiego oraz uchwałę Rady Gminy Bulkowo z dnia 15 lipca 2014 r., Nr 326/XXXVII/14, niniejszym dekretem wyrażam zgodę na nadanie Publicznej Szkole Podstawowej w Nowych Krubicach Imienia Księdza Jana Twardowskiego

Ufam, że cała społeczność szkolna dołoży wszelkich starań, 
aby fundamentem programu dydaktyczno-wychowawczego, realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowych Krubicach, była nauka i świadectwo życia, które zostawił nam ks. Jan Twardowski. Niech będzie on dla młodego pokolenia duchowym przewodnikiem na nowe tysiąclecie dziejów Kościoła.

Na trud odpowiedzialnej przed Bogiem, Ojczyzną i Kościołem pracy z całego serca wszystkim błogosławię.

Nr 2159/2014

Płock, dnia 28 października 2014 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

APEL RADY SPOŁECZNEJ PRZY BISKUPIE PŁOCKIM

O UDZIAŁ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

Przed nami wybory samorządowe, szczególnie ważne dla naszych małych ojczyzn. Przez pójście do urn wyborczych w niedzielę, 16 listopada, oddamy głos przede wszystkim na nasze gminy, miasta, powiaty i województwa.

Głosując pamiętajmy, aby za partyjnymi programami, chwytliwymi obietnicami i hasłami, widzieć przede wszystkim człowieka, rodzinę oraz wartości chrześcijańskie. Wybierajmy więc takich kandydatów, którzy są ludźmi sumienia, którzy będą nas godnie reprezentować i służyć dobru wspólnemu.

Udział w wyborach to nasze prawo i jednocześnie obywatelski obowiązek. Niech w tym dniu, od narzekania i obojętności, większa okaże się nasza odpowiedzialność i zaangażowanie, abyśmy mogli w przyszłości z satysfakcją powiedzieć, że coś nam się wspólnie udało - że ten nasz wspólny dom jest miejscem, gdzie chce się żyć i pracować - że jest miejscem, z którym wiążemy nasze nadzieje.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach samorządowych i oddania głosu na kandydatów godnych naszego zaufania.

Płock, dnia 7 listopada 2014 r.

Członkowie Rady Społecznej przy Biskupie Płockim

ZARZĄDZENIE: Apel Rady proszę odczytać wiernym w niedzielę 9 listopada br., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 7 listopada 2014 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

XXXVII SYMPOZJUM KOŁA NAUKOWEGO

WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU

Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży, siostry zakonne, katechetów i wszystkich zainteresowanych poruszaną przez nas tematyką na XXXVII Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbędzie się w dniach 13 – 14 listopada br. w naszym seminarium. Tegoroczny temat sympozjum brzmi: Miłosierdzie kluczem do nieba.

13 listopada:

7.30  Eucharystia: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera, Biskup Płocki

(Kaplica Dobrego Pasterza)

9.15  Otwarcie sympozjum: Biskup Płocki Piotr Libera, Rektor WSD w Płocku ks. dr Marek Jarosz, Prezes Koła Naukowego

9.30  Pani dr hab. Wioletta Szymczak, KUL: Idea pomocy człowiekowi z perspektywy społecznego nauczania Kościoła

10.20 Ks. Dariusz Kowalczyk, członek zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”: „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jako przykład realizacji wezwania do nowej „wyobraźni miłosierdzia”

11.10 Przerwa

11.40 Pan Dariusz Pietrowski, prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie: Wolontariat drogą do nieba

12.30 Modlitwa południowa

12.45 Obiad

13.30 Koncert zespołu: Dzieci z Brodą (katedra)

16.00 Ks. prof. Józef Naumowicz, UKSW: Działalność charytatywna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa

17.00 Ks. prałat Krzysztof Bąk, dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej: Caritas rzetelnym i trwałym partnerem do współpracy z Rządem i Samorządem w niesieniu pomocy instytucjonalnej

18.00 O. dr Hubert Matusiewicz OH, zastępca dyrektora Caritas Polska: Działalność charytatywna Kościoła w Polsce

20.00 Specjalny pokaz filmu (Nove Kino Przedwiośnie).

14 listopada:

Eucharystia: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski (Kaplica Dobrego Pasterza)

9.15 Pan Marek Łagodziński, założyciel i Prezes Fundacji ,,Sławek” wraz z przedstawicielami wolontariatu i podopiecznych: Dobry samarytanin - pomoc w trudnej sytuacji życiowej więźniom oraz osobom wychodzącym na wolność i ich rodzinom oraz młodzieży wywodzącej się z patologicznych środowisk

10.15 Ks. dr Przemysław Drąg, krajowy duszpasterz rodzin: Potrzeby współczesnej rodziny w świetle prac III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

11.15 Przerwa

11.45 Dyskusja panelowa poświęcona problemom rodzin wielodzietnych i próbom ich rozwiązania; uczestnicy: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus", ks. dr Przemysław Drąg - krajowy duszpasterz rodzin, Andrzej Nowakowski - Prezydent Miasta Płocka, ks. Szczepan Bugaj - Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej. Prowadzenie - Jan Pospieszalski.

13.15 Zamknięcie Sympozjum: Biskup Płocki Piotr Libera, Rektor WSD w Płocku ks. dr Marek Jarosz, Prezes Koła Naukowego

13.30 Modlitwa południowa

13.45 Obiad.

Płock, dnia 6 listopada 2014 r.

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD

VII SYMPOZJUM NAUKOWE AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI PŁOCKIEJ

W sobotę 22 listopada br. w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku odbędzie się 
VII Sympozjum Naukowe Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej. Poniżej zamieszczamy jego dokładny program:

8.00 - 8.45 Zapisy uczestników - recepcja w Opactwie Pobenedyktyńskim

9.00 - 10.00 Msza św. w katedrze płockiej, przewodniczy Biskup Płocki Piotr Libera,

10.15 –12.45 wystąpienia i referaty - Opactwo Pobenedyktyńskie

Słowo wprowadzające i powitanie gości - Danuta Janicka, prezes AKDP, słowo ks. biskupa Piotra Libery

10.30 - referat 1 –„JEZUS DROGĄ PRAWDĄ i ŻYCIEM współczesnego człowieka w świetle dokumentu z Aparecidy” – p. dr Iwona Zielonka, dyrektor Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Łukasza Ewangelisty w Płocku

11.00 – referat 2 - „Jezus DROGĄ. Rola świeckich w pedagogice nowej ewangelizacji” – ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Borutka – Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku Białej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej

11.30 - referat 3 - „Jezus PRAWDĄ. Zmagania o prawdę w nauczaniu bł. abp. A. J. Nowowiejskiego. Przesłanie na nasze czasy w kontekście 15. rocznicy beatyfikacji” - 
ks. kan. Marian Ofiara - proboszcz par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego w Działdowie

12.00 - przerywnik muzyczny w wykonaniu uczennic Szkół Katolickich w Sikorzu

12.15 - referat 4 - „Jezus ŻYCIEM. Jak żyć by wychowywać – ewangelizować życiem?” – p. dr hab. Maria Ryś prof. UKSW w Warszawie

12.45 - 13.15 Poczęstunek

13.15 - 13.30 Świadectwo nawrócenia – p. Grzegorz Kasjaniuk

13.30 - 14.30 „DROGA,PRAWDA i ŻYCIE współczesnego człowieka” – dyskusja panelowa z udziałem ks. biskupa Piotra Libery i zaproszonych gości, prowadzący - ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski - WSD w Płocku

14.30 Słowo podsumowujące sympozjum - ks. Piotr Marzec, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

14.40 - 14.50 Podsumowanie konkursu „Świadectwo chrześcijan dowodem żyjącego Boga” - wręczenie nagród

14.50 Koncert pieśni religijnych w wykonaniu katolickiego zespołu muzycznego - Julia i Grzegorz Kopala

15.30 Błogosławieństwo pasterskie Biskupa Płockiego Piotra Libery

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

Płock, dnia 5 listopada 2014 r.

Danuta Janicka
Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO

DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

Informuję Czcigodnych Księży o zimowej turze rekolekcji kapłańskich, która odbędzie się w dniach 2-4 lutego 2015 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

Rekolekcje rozpoczniemy w poniedziałek o g. 10.00, a zakończymy w środę o g. 13.00. W ich przeżywaniu pomoże nam ks. dr Mirosław Czapla odpowiedzialny za formację kapłanów archidiecezji krakowskiej, były ojciec duchowny seminarium. Uczestnictwo w rekolekcjach proszę zgłaszać do p. Heleny Błaszkiewicz z działu gospodarczego Wyższego Seminarium pod numer telefonu: 024/ 262 60 53 (centrex 166); tel. kom.: 501 222 715. Proszę zabrać ze sobą albę i stułę. Serdecznie zapraszam do udziału w ćwiczeniach duchowych.

Płock, dnia 5 listopada 2014 r.

Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. Stałej Formacji Duchowieństwa

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

1. Zbiórka na potrzeby organizacyjne ŚDM 2016 w Krakowie

Uprzejmie informuję, że Księża Biskupi uczestniczący w 366 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 7-8 października br. zatwierdzili terminy czterech składek na potrzeby organizacyjne Światowych Dni Młodzieży w 2016 r., w Krakowie. Oto ich terminy:

16 listopada 2014 r.

17 maja 2015 r.

15 listopada 2015 r.

15 maja 2016 r.

Tacę z wyznaczonych niedziel, proszę przekazać na konto diecezjalne: Bank Pekao SA nr 64 1240 1721 1111 0000 0725 9186 z dopiskiem „Kraków ŚDM”, lub dokonać wpłaty bezpośrednio w kasie diecezjalnej.

2. Zbiórka w XV Dniu modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie

W niedzielę 7 grudnia (II Niedziela Adwentu) w Kościele w Polsce obchodzony będzie XV Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Zbiórka ta jest realizacją uchwały Konferencji Episkopatu Polski z dnia 28 września 2008 r. Uprzejmie proszę, aby przeprowadzić ją w parafiach. Wierni tworzący Kościół katolicki na Wschodzie zapewniają 
o swej gorliwej modlitwie w intencji ofiarodawców.

Płock, dnia 3 listopada 2014 r.

Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

KOMUNIKAT WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I SZTUKI SAKRALNEJ

Księgi i Przeglądy Obiektów Budowlanych

Uprzejmie informuję, że w związku z koniecznością założenia i prowadzenia Książek Obiektu Budowlanego (Prawo Budowlane art. 62) oraz co z tym związane wykonywania kontroli stanu technicznego budynków i obiektów - Wydział Budownictwa i Sztuki Sakralnej, proponuje skorzystać z usług firmy PK Kurzeja z Warszawy - Patryk Kurzeja. Firma ta skontaktuje się z księdzem proboszczem, aby ewentualnie ustalić zakres podejmowanych w parafii prac dotyczących przeprowadzenia kontroli obiektów budowlanych i założenia odpowiednich Ksiąg. Firma ta przeprowadza w/w działania na terenie diecezji: warszawskiej, warszawsko-praskiej i łowickiej.

Przypominamy, że w poprzednich latach wiele razy, była sygnalizowana potrzeba założenia i prowadzenia Książek Obiektu Budowlanego. Obecnie w związku z coraz konsekwentniejszym egzekwowaniem zapisu prawa budowlanego oraz wymaganiami firm ubezpieczających nasz majątek Diecezjalny (TUW), stwarzamy możliwość przeprowadzenia fachowych przeglądów parafialnych obiektów budowlanych i założenia odpowiednich Ksiąg. Zachęcam do skorzystania oferty pana Partyka Kurzei, ale ostateczną decyzję w/w kwestii pozastawiam Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi.

Płock, dnia 5 listopada 2014 r.

Ks. Ryszard Paradowski
Dyrektor Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej

KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Program spotkania Biskupa Płockiego z księżmi wikariuszami po tegorocznych translokatach – Płock 19 listopada 2014 r.:

10.00 - nabożeństwo rozpoczynające spotkanie: liturgia godzin; konferencja ascetyczna ks. Grzegorza Jendrzejewskiego (kaplica św. Stanisława Kostki)

10.45-11.15  – wystawienie Najświętszego Sakramentu; możliwość prywatnej adoracji i spowiedzi

10.45 – osobiste rozmowy Biskupa Płockiego z księżmi wikariuszami (rektorat WSD)

12.15 – wspólny obiad (refektarz seminaryjny)

12.45 – ciąg dalszy rozmów (rektorat WSD).

Płock, dnia 7 listopada 2014 r.

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz Kurii

PERSONALIA – LISTOPAD 2014

1. Ks. mgr Mariusz Przybysz, wikariusz parafii pw. św. Floriana w Proboszczewicach, z dniem 3 listopada 2014 r., mianowany koordynatorem ds. formacji Liturgicznej Służby Ołtarza w diecezji płockiej.

2. Ks. mgr Dawid Witkowski, wikariusz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, z dniem 3 listopada 2014 r., mianowany koordynatorem ds. sportu Liturgicznej Służby Ołtarza w diecezji płockiej.

Płock, dnia 7 listopada 2014 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 7 listopada 2014 r.

Nr 2217/2014

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x