OKÓLNIK
Okólnik 24/2014
24.09.2014
Spis treści:

Okólnik 24 

KOMUNIKAT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Dzień modlitw w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

Niedziela 28 września 2014 r.

Niedziela 28 września 2014 r. będzie poświęcona modlitwie w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który odbędzie się w dniach 5 – 19 października. Przedmiotem obrad Zgromadzenia będą “Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”.

Zachęcamy wspólnoty parafialne, instytuty życia konsekrowanego, ruchy i stowarzyszenia do modlitwy w intencji Synodu podczas Eucharystii i innych nabożeństw, w dniach poprzedzających oraz w czasie trwania prac synodalnych. W Rzymie modlitwa będzie sprawowana każdego dnia w kaplicy Salus Populi Romani, w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Wierni, szczególnie w rodzinach, mogą łączyć się w modlitwie osobistej w intencji Synodu.

Zachęca się do odmawiania, napisanej przez Papieża Franciszka, Modlitwy do Św. Rodziny, oraz wykorzystania poniższych wezwań w modlitwie powszechnej podczas Mszy Św. sprawowanych w niedzielę 28 września, jak i w czasie trwania Synodu. Niektóre z intencji można włączyć również do Jutrzni i Nieszporów. Zalecane jest także odmawianie różańca w intencji prac synodalnych.

I. Modlitwa do Św. Rodziny w intencji Synodu

Jezu, Maryjo i Józefie

w Was kontemplujemy

blask prawdziwej miłości,

do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,

uczyń także nasze rodziny

środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,

autentycznymi szkołami Ewangelii

i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu

niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza

przemocy, zamknięcia i podziałów:

ktokolwiek został zraniony albo zgorszony

niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,

oby przyszły Synod Biskupów

mógł przywrócić wszystkim świadomość

sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,

jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie

Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

II. Modlitwa powszechna

Bracia i Siostry,

Jako rodzina dzieci Bożych, z wiarą zanosimy nasze prośby do Ojca, aby nasze rodziny, wspierane łaską Chrystusa, stały się prawdziwymi Kościołami domowymi, które żyją Bożą miłością o niej świadczą.

Odpowiadać będziemy słowami:

O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.

 • w intencji Papieża Franciszka: niech Pan, który go powołał, aby z miłością przewodził Kościołowi, wspiera go w posłudze jedności Kolegium Biskupów i całego Ludu Bożego. Ciebie prosimy: O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
 • w intencji Ojców Synodalnych i innych uczestników III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: niech Duch Pański oświeca ich umysły, aby Kościół potrafił odpowiedzieć na wyzwania związane z rodziną zgodnie z Bożym planem. Ciebie prosimy: O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
 • w intencji rządzących narodami: aby za natchnieniem Ducha Świętego podejmowali inicjatywy dowartościowujące rodzinę, jako fundamentalną komórkę społeczeństwa, zgodnie z Bożym zamysłem, i wspierające ją w trudnych sytuacjach. Ciebie prosimy: O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
 • w intencji rodzin chrześcijańskich: aby Pan, który przypieczętował Swoją obecnością wspólnotę małżeńską, uczynił nasze rodziny wieczernikiem modlitwy i  duchowymi wspólnotami życia i miłości na obraz Świętej Rodziny z Nazaretu. Ciebie prosimy: O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
 • w intencji małżonków przeżywających trudności: aby Pan bogaty w miłosierdzie towarzyszył im – poprzez cierpliwe i wyrozumiałe działanie Kościoła – w ich drodze ku przebaczeniu i pojednaniu. Ciebie prosimy: O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
 • w intencji rodzin, które z powodu Ewangelii zostały zmuszone do opuszczenia swojej ojczyzny: aby Pan, który wraz Maryją i Józefem doświadczył wygnania do Egiptu, pocieszył je swoją łaską i ukazał im ścieżki braterskiej miłości i ludzkiej solidarności. Ciebie prosimy: O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
 • w intencji dziadków: aby Pan, który został przyjęty w Świątyni przez dwoje starców, Symeona i Annę, pomagał im w mądrym współdziałaniu z rodzicami w przekazywaniu wiary i wychowywaniu dzieci. Ciebie prosimy: O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
 • w intencji dzieci: aby Pan życia, który w swoim nauczaniu stawiał dzieci za wzór tych, którzy wejdą do Królestwa Niebieskiego, uczył szacunku dla rodzącego się życia i był źródłem inicjatyw wychowawczych zgodnych z chrześcijańską wizją życia. Ciebie prosimy: O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
 • w intencji ludzi młodych: aby Pan, który uświęcił Swoją obecnością wesele w Kanie Galilejskiej, pomógł im odkrywać piękno świętości i nienaruszalności rodziny według Bożego zamysłu i wspierał narzeczonych w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Ciebie prosimy: O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je. 

Boże, który nie porzucasz dzieła rąk Swoich, wysłuchaj naszych próśb: ześlij Ducha Twojego na Kościół u początku Synodu, aby ten, kontemplując blask prawdziwej miłości obecnej w Świętej Rodzinie z Nazaretu, uczył się od Niej wolności i posłuszeństwa w dawaniu odważnej i pełnej miłosierdzia odpowiedzi na wyzwania dzisiejszego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Warszawa, dnia 15 września 2014 r.

           † Artur Miziński

        Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

DEKRET BISKUPA PŁOCKIEGO 

Odpowiadając na prośbę ks. mgr. Szczepana Bugaja dyrektora Caritas Diecezji Płockiej, zgodnie z kan. 1223 KPK, zezwalam na utworzenie kaplicy w Ośrodku Charytatywno – Szkoleniowym im. bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Popowie.

Kaplica ta powinna zostać pobłogosławiona według obrzędu przepisanego w księgach liturgicznych. Należy ją zarezerwować tylko dla kultu Bożego i wyłączyć z wszelkiego użytku domowego (zob. kan. 1229 KPK). Ponadto nadaje tej kaplicy tytuł Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego.

Ufam, że to miejsce modlitwy będzie dla wszystkich źródłem łaski i błogosławieństwa.

Nr 1727/2014

Płock, dnia 17 września 2014 r.

† Piotr Libera

Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski

        Notariusz 

DEKRET BISKUPA PŁOCKIEGO

W myśl kan. 1223 KPK, zezwalam na utworzenie kaplicy w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Tchórzu (parafia pw. św. Aleksego Płock - Trzepowo).

Kaplica ta powinna zostać pobłogosławiona według obrzędu przepisanego w księgach liturgicznych. Należy ją zarezerwować tylko dla kultu Bożego i wyłączyć z wszelkiego użytku domowego (zob. kan. 1229 KPK). Ponadto wyrażam zgodę na przechowywanie i kult Najświętszego Sakramentu w kaplicy zgodnie z przepisami kan. 934 – 944 KPK i nadaje jej tytuł Świętej Rity.

Ufam, że to miejsce modlitwy będzie dla wszystkich źródłem łaski i błogosławieństwa.

Nr 1797/2014

Płock, dnia 12 września 2014 r.

† Piotr Libera

Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski

        Notariusz

KOMUNIKATY  DELEGATA  BISKUPA  PŁOCKIEGO

DS.  STAŁEJ  FORMACJI  DUCHOWIEŃSTWA

1. Serdecznie zapraszam Czcigodnych Księży Biskupiego Miasta Płocka na wieczór skupienia, który odbędzie się dnia 7 listopada (piątek) br. w kaplicy św. Stanisława Kostki w WSD. Nasze spotkanie rozpoczniemy o g. 19.30 Nieszporami, a zakończymy ok. g. 21.00 Apelem Jasnogórskim. Podczas spotkania będą obecne małżeństwa z ruchów katolickich, które podzielą swoimi doświadczeniami wiary oraz opowiedzą o współpracy z księżmi. Temat spotkania: „Duszpasterz niezbędny dla rozwoju rodziny”.

2. Informuję Czcigodnych Księży Wikariuszy, którzy ukończyli czwarty rok kapłaństwa, o spotkaniu formacyjnym z cyklu tzw. dni formacji, ustanowionych przez Biskupa Płockiego. Odbędzie się ono 8 listopada (sobota) br. w sali biskupów Wyższego Seminarium Duchownego. Spotkanie rozpoczniemy o g. 10.00, a zakończymy ok. g. 14.00. Swoimi doświadczeniami wiary i współpracy z księżmi podzielą małżeństwa uczestniczące w ruchach kształtujących duchowość rodziny. Temat spotkania: „Duszpasterz niezbędny dla rozwoju rodziny”. Koszty spotkania wynoszą 20 zł (w tym: kawa, herbata, ciastka, opłata za salę, podziękowanie zaproszonym gościom). Udział jest obowiązkowy. 

Płock, dnia 22 września 2014 r.

 

         Ks. Sławomir Zalewski

      Delegat Biskupa Płockiego

ds. Stałej Formacji Duchowieństwa 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski każdego roku w parafiach co roku prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes).
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów
o przeprowadzenie takich badań w dniu 19 października 2014 r., według instrukcji zawartej w formularzu dostarczonym do parafii.

Wypełnione formularze prosimy przesłać do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej do 14 listopada.

Płock, dnia 22 września 2014 r.

    Ks. Dariusz Nowotka

   Wydział Duszpasterski

Kurii Diecezjalnej Płockiej

 

 

KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA SŁUŻBY ZDROWIA

Serdecznie zapraszam na diecezjalną uroczystość ku czci św. Łukasza - patrona służby zdrowia. W tym roku połączona ona będzie z wprowadzeniem relikwii św. Jana Pawła II, do kaplicy szpitalnej. Uroczystości patronalne odbędą się w dniu 18 października 2014 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na Winiarach przy ul. Medycznej 19 w Płocku.

Program spotkania 

15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego (Kaplica WSzZ)

15.20   Prelekcja na temat:  „Św. Jan Paweł II i medycyna” - prof. Jerzy Woy-Wojciechowski. (Sala konferencyjna WSzZ)

16.00   Uroczysta MSZA ŚWIĘTA koncelebrowana, pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Piotra Libery. Wprowadzenie relikwii Św. Jana Pawła II do Kaplicy szpitalnej.

18.00   Gorący posiłek (Sala konferencyjna WSzZ)

Powyższe zaproszenie kieruję do Czcigodnych Księży Kapelanów szpitali oraz domów pomocy społecznej, jak również do wszystkich Księży związanych z duszpasterstwem służby zdrowia w naszej diecezji.

Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży o przekazanie mojego serdecznego zaproszenia stosownym osobom: dyrekcjom, lekarzom i pielęgniarkom w szpitalach, DPS i ośrodkach pomocy medycznej, gdzie duszpasterzują Czcigodni Księża, oraz o osobistą zachętę do wzięcia udziału w naszym diecezjalnym świętowaniu.

            Proszę również o potwierdzenie przyjazdu (do 13 października) i podanie szacunkowej liczby osób w delegacji. Owej liczby oczywiście nie ograniczam, ale pomoże mi ona w organizacji spotkania. Proszę również o zabranie ze sobą alby. Numer kom. 515 17 17 87. Liczę na pozytywną odpowiedź i udział w naszym wspólnym święcie.

Płock, dnia 18 września 2014 r.

           Ks. Krzysztof Błaszczak

Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DNIA PAPIESKIEGO

W DIECEZJI PŁOCKIEJ

W niedzielę 12 października br. będziemy obchodzić w Polsce XIV Dzień Papieski, który będzie przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. W tym dniu zbierane są do puszek ofiary przeznaczone na stypendia dla dzieci i młodzieży, których rozdziałem zajmuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Uprzejmie proszę, aby do zbiórki przykościelnej wykorzystać puszki i materiały dostarczone do każdej parafii w tzw. pakietach na Dzień Papieski. Zebrane pieniądze należy przesłać bezpośrednio na konto Fundacji podane na przekazie pocztowym, zaznaczając diecezję oraz parafię, a protokół z informacją o wysokości wpłat dostarczyć do końca października 2014 r. do Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej (ks. Andrzej Janicki, ul. Tumska 3, 09-402 Płock, z dopiskiem – DZIEŃ PAPIESKI lub na adres: andrzej.janicki@dzielo.pl. Zachęcam jednocześnie do korzystania z pomocy duszpasterskich: www.dzielo.pl.

 Płock, dnia 19 września 2014 r.

 

          Ks. Andrzej Janicki

Koordynator Dnia Papieskiego

         w Diecezji Płockiej

PERSONALIA – WRZESIEŃ 2014

Nominacje na proboszczów parafii (z dniem 15 września 2014 r.)

 1. Ks. mgr Robert Henryk Andrikowski, administrator parafii pw. św. Stanisława BM w Żurominku Kapitulnym, mianowany proboszczem tej parafii.
 2. Ks. mgr Andrzej Bytner, administrator parafii pw. św. Antoniego w Trąbinie, mianowany proboszczem tej parafii.
 3. Ks. mgr Ireneusz Cielicki, administrator parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Gąsocinie, mianowany proboszczem tej parafii.
 4. Ks. mgr Robert Andrzej Głuchowski, administrator parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sokołowie Włościańskim, mianowany proboszczem tej parafii.
 5. Ks. mgr Krzysztof Jędrzejewski, administrator parafii pw. św. Michała Archanioła
  w Woźnikach, mianowany proboszczem tej parafii.
 6. Ks. mgr Kazimierz Majewski, administrator parafii pw. św. Walentego w Gzach, mianowany proboszczem tej parafii.
 7. Ks. mgr Tomasz Witold Opaliński, administrator parafii pw. św. Rocha w Janowie, mianowany proboszczem tej parafii.
 8. Ks. mgr Janusz Paczkowski, administrator parafii pw. św. Mikołaja w Ciemniewku,
  mianowany proboszczem tej parafii.
 9. Ks. mgr Marek Podsiadlik, administrator parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu, mianowany proboszczem tej parafii.
 10. Ks. mgr Artur Rogala, administrator parafii pw. św. Floriana w Chamsku, mianowany proboszczem tej parafii.
 11. Ks. Andrzej Rutkowski, administrator parafii św. Jana Chrzciciela w Węgrze, mianowany proboszczem tej parafii.
 12. Ks. mgr Marek Trymers, administrator parafii św. Barbary w Chrostkowie, mianowany proboszczem tej parafii.
 13. Ks. mgr Jacek Wichorowski, administrator parafii pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej, mianowany proboszczem tej parafii.
 14. Ks. mgr Karol Kaniecki, administrator parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Skierkowiznie,
  mianowany proboszczem tej parafii.

Nominacje inne

Ks. kan. dr Ryszard Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie,
z dniem 12 września 2014 r., mianowany asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji “Serce za Serce” w Mławie.

Zwolnienia

Ks. mgr Robert Andrzej Oprawa, administrator parafii pw. św. Macieja w Pawłowie, z dniem 12 września 2014 r., zwolniony z funkcji asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji “Serce za Serce” w Mławie.

Płock, dnia 19 września 2014 r.

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 22 września 2014 r.

Nr 1884/2014

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x