OKÓLNIK
Okólnik 23/2014
19.09.2014
Spis treści:

Okólnik 23

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO

W SPRAWIE KATOLICKIEGO RADIA DIECEZJI PŁOCKIEJ

 Umiłowani Diecezjanie!

W dzisiejszą niedzielę w Kościele w Polsce obchodzony jest 48 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Towarzyszy mu hasło: „Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania”. Z tej okazji, w specjalnym orędziu papież Franciszek napisał, że „ważna jest obecność Kościoła w świecie komunikacji, aby rozmawiać ze współczesnym człowiekiem i prowadzić go na spotkanie z Chrystusem”. 

Chciałbym Was poinformować, że mając na uwadze cel wyznaczony przez Ojca Świętego, by media prowadziły coraz skuteczniej współczesnego człowieka do spotkania z Chrystusem, a także uwzględniając potrzeby wynikające z nowej ewangelizacji, w miejsce istniejących dotychczas dwóch naszych rozgłośni radiowych w Płocku i Ciechanowie - powołałem do istnienia jedną stację, której nazwa brzmi: „Katolickie Radio Diecezji Płockiej”. Próbnego sygnału nowej rozgłośni można słuchać od 23 czerwca br. Dziś natomiast rozpoczyna ona swoją działalność oficjalnie. Nasza rozgłośnia nadaje na częstotliwościach: 104,3 – Płock i okolice oraz 103,9 – Ciechanów i okolice. 

Zwracam się do Was, Drodzy Diecezjanie, z gorącą zachętą, do słuchania naszej nowej diecezjalnej stacji radiowej! Liczę, że każdy znajdzie na jej falach coś dla siebie – przestrzeń do modlitwy, informacje z życia Kościoła, rzetelne newsy, dobrą muzykę i wiele innych powodów, które pozwolą związać się z „Katolickim Radiem Diecezji Płockiej”. Ufam, że stanie się ono stałym gościem w Waszych domach. Często korzystajcie z niego i powiedzcie o nim innym! Pomódlcie się też za pracujących w „Katolickim Radiu Diecezji Płockiej” dziennikarzy, zarówno księży jak i świeckich. Niech ich codzienna praca przynosi dobre owoce w życiu i w sercach słuchaczy. 

Zapewniam o mojej duchowej bliskości i wszystkim z serca błogosławię.

Płock, dnia 12 września 2014 r.

We wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego, proszę odczytać wiernym w niedzielę 21 września br., w ramach ogłoszeń parafialnych, podczas wszystkich Mszy. św.

Płock, dnia 12 września 2014 r.

Ks. Mirosław Milewski

  Wikariusz Generalny

KOMUNIKATY  DELEGATA  BISKUPA  PŁOCKIEGO

DS.  STAŁEJ  FORMACJI  DUCHOWIEŃSTWA

1.Informuję Czcigodnych Księży Wikariuszy, odbywających studia licencjackie w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku, o obowiązkowych spotkaniach formacyjnych, które będą miały miejsce w kaplicy św. Stanisława Kostki w Wyższego Seminarium Duchownego. 24 września  br. od g. 10.00 do ok. g. 13.00 będziemy przeżywać dzień skupienia. W dniach 15 października i 26 listopada odbędą spotkania, które rozpoczniemy o g. 9.30 modlitwą Godziny przedpołudniowej, następnie będzie zamyślenie i adoracja Najświętszego Sakramentu. O g. 10.20 błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończy spotkanie. Podczas adoracji będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

2. Zapraszam Czcigodnych Ojców Duchownych poszczególnych dekanatów na spotkanie, które odbędzie się dn. 11 października br. o g. 10.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Spotkanie rozpoczniemy modlitwą w kaplicy Dobrego Pasterza, a następnie przejdziemy do auli bł. abpa A.J. Nowowiejskiego, aby podjąć obrady. Wiodącym tematem będzie podsumowanie rocznej pracy oraz zagadnienie przeżywania samotności przez księdza. Obrady zakończymy ok. g. 12.30 wspólnym obiadem.

3. Przekazuję do wiadomości wszystkich Księży, a w szczególności zainteresowanych Księży Dziekanów, Proboszczów i Neoprezbiterów, program spotkań formacyjnych neoprezbiterów.

30 września - 1 października – spotkanie z ks. prał. Mirosławem Milewskim, wikariuszem generalnym. Kursowy dzień skupienia (ks. Grzegorz Dobrzeniecki)

28-29 października – spotkanie formacyjne „Być ojcem w konfesjonale”. Warsztaty ze spowiednictwa (ks. Sławomir Zalewski)

 25-26 listopada – warsztaty z psychologii (ks. Marek Jarosz, rektor WSD)

Ramowy program spotkań

Wtorek

18.30 – zjazd, kolacja

19.30 – ewent. spotkanie

20.00 – nabożeństwo wieczorne. Adoracja Najświętszego Sakramentu.

21.00 – Błogosławieństwo

Środa

 7.30 – Eucharystia połączona z Jutrznią

 8.30 – śniadanie

 9.00 – 10.30 – cykl wykładowo – ćwiczeniowy

10.30 – przerwa

11.00 – 12.30 – cykl wykładowo – ćwiczeniowy

12.30 – modlitwa w ciągu dnia. Obiad

Uwagi

 • Spotkania odbywać się będą w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, Stary Rynek 14/18.
 • Usilnie prosi się Księży Proboszczów o niewyznaczanie neoprezbiterom zajęć parafialnych w podanych terminach.

Płock, dnia 8 września 2014 r.

           Ks. Sławomir Zalewski

       Delegat Biskupa Płockiego

ds. Stałej Formacji Duchowieństwa

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. 32. Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

Tegoroczna 32. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 20 września br. pod hasłem „Jestem dzieckiem Boga!”. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwu grupach (dzieci i młodzież). Koszty związane z uczestnictwem w pielgrzymce to 3 zł od osoby.

2. XIV Diecezjalny Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

W piątek 19 września br. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu odbędzie się XIV Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki. Tradycyjnie rozgrywany jest w przeddzień Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Memoriał jest turniejem otwartym (open) dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wpłacają 5 zł wpisowego. Tempo gry: po 30 min na każdego zawodnika. System rozgrywek: szwajcarski kontrolowany (kojarzenie komputerowe) na dystansie siedmiu rund. Nagrody rzeczowe za pierwszych sześć miejsc (bez podziału na kategorię wiekową). Pozostali uczestnicy otrzymują upominki. Organizatorzy zapewniają obiad. Zakończenie memoriału ok. godz. 17.00. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej (tel.: /24/ 262 85 99) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu, szkoły lub parafii.

3. Wrześniowy numer miesięcznika „Wzrastanie”

Tematem wrześniowego numeru miesięcznika dla młodzieży „Wzrastanie” jest św. Stanisław Kostka i pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Z tej racji każda parafia otrzyma 7 numerów tego miesięcznika (promocyjna cena – 3 zł), które można przekazać młodzieży bardziej zaangażowanej w duszpasterstwo parafialne.

4. Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Smardzewa

Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego wraz ze swoimi Księżmi opiekunami zapraszamy na III Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w sobotę 4 października br. do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. W programie: Msza św. pod przewodnictwem J.E. Biskupa Płockiego Piotra Libery, konferencja, wspólna modlitwę różańcowa, śpiew i braterskie spotkanie.

5. Rekolekcje dla Doradców Życia Rodzinnego

W dniach 3-5 października br. odbędzie się spotkanie formacyjno-rekolekcyjne dla Doradców Życia Rodzinnego w MCEW „Studnia”, przy ul. Górnej 1A w Płocku. Spotkanie rozpocznie się w piątek o godz. 17.00. Zgłoszenia prosimy kierować do Wydziału Duszpasterskiego, tel.: /24/ 262 85 99 lub e-mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl do 26 września br. Przypominamy, że udział w spotkaniu jest obligatoryjny, i że do dnia 10 września Ksiądz Proboszcz, u którego posługuje doradca dostarcza pismo z prośbą o przedłużenie misji kanonicznej DŻR. Brak udziału w rekolekcjach lub nieprzedłożenie ww. pisma będzie skutkować zawieszeniem misji kanonicznej na kolejny rok.

6. Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów

W dniach7-8 października br. organizujemy Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów. Kurs odbędzie się w CPP „Metanoia” przy ul. Kobylińskiego 21a w Płocku. Są to dwa spotkania w godz. 16.00-19.00. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2014 r. pod nr tel.: (0-24) 262-85-99, e-mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl.

7. Pielgrzymka lotnicza śladami św. Pawła do Grecji

Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej organizuje pielgrzymkę śladami św. Pawła do Grecji. W dniach 10-15 października br. Odwiedzimy Ateny, Korynt, Mykeny, Epidaurum. Delfy, Klambakę. Meteory, Saloniki, Kastrę, Kavali, Filipii.

8. Nowenna przed peregrynacją Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji płockiej

W czerwcu 2015 r. rozpoczniemy w diecezji peregrynację Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Przygotowaniem do tego ważnego wydarzenia będzie dziewięciomiesięczna nowenna, którą uroczyście zainauguruję Biskup Płocki Piotr Libera podczas pielgrzymki Kół Żywego Różańca do Sanktuarium w Smardzewie. Treści nowenny trafią do każdej parafii w postaci przygotowanej publikacji.

9. „Ekipy kerygmatyczne”

Kończy się formacja „ekip”, które za zgodą Biskupa Płockiego mogą prowadzić rekolekcje kerygmatyczne w parafiach. Już w okresie adwentu można zaprosić „ekipę” (kapłan i kilka osób świeckich) do poprowadzenia tego typu rekolekcji. Zgłoszenia kierujemy do Wydziału Duszpasterskiego do końca października br.

10. Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Od 2008 r. każda druga niedziela listopada w Kościele w Polsce jest Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W bieżącym roku Dzień ten przypada 9 listopada i poświęcony będzie sytuacji chrześcijan w Syrii. Do każdej parafii trafiły przygotowane pomoce duszpasterskie (wprowadzenie do Mszy św., dwa kazania dla dorosłych i jedno dla dzieci, modlitwa powszechna i propozycje ogłoszeń) i katechetyczne (konspekty dla szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej) przedstawiające sytuację prześladowanych chrześcijan na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Syrii. Prosimy o wsparcie tej cennej inicjatywy.

11. Dożynki Diecezji Płockiej i Województwa Mazowieckiego

Serdecznie dziękujemy ks. Krzysztofowi Biernatowi, diecezjalnemu duszpasterzowi rolników oraz ks. Bogusławowi Sabatowi, proboszczowi parafii w Staroźrebach za koordynację przygotowań i przebieg uroczystości dożynkowych diecezji płockiej, które odbyły się 7 września w Staroźrebach.

12. Pomnik-Grób dziecka zmarłego przed narodzeniem w Bielsku

Słowa wdzięczności kierujemy do ks. Józefa Różańskiego i całej wspólnoty parafialnej za wybudowanie Pomnika-Grobu dziecka zamarłego przed narodzeniem na cmentarzu parafialnym w Bielsku, którego poświecenie odbędzie się 21 września br.

13.Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – 9 listopada

Każda druga niedziela listopada jest w Kościele w Polsce Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W bieżącym roku Dzień ten będzie obchodzony 9 listopada i poświęcony będzie sytuacji chrześcijan w Syrii. Z tej okazji zostały przygotowane pomoce duszpasterskie (wprowadzenie do Mszy św., dwa kazania dla dorosłych i jedno dla dzieci, modlitwa powszechna i propozycje ogłoszeń) i katechetyczne (konspekty dla szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej) przedstawiające sytuację prześladowanych chrześcijan na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Syrii. Katechezy będą również dostępne jako pliki do pobrania ze strony internetowej www.pkwp.org

Bieżące informacje Wydziału Duszpasterskiego na stronach: duszpasterski.pl; facebook.com/duszpasterski.

Płock, dnia 9 września 2014 r.

           Ks. Jarosław Kamiński

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO CENTRUM POWOŁANIOWEGO

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku pragnie kontynuować akcję powołaniową, proponując przeprowadzenie w parafiach naszej diecezji tradycyjnych już niedziel modlitw w tej intencji. W pierwszym semestrze bieżącego roku akademickiego chcielibyśmy udać się do następujących dekanatów:

Ciechanowski Wschodni

Ciechanowski Zachodni

Raciąski 

Proponujemy następujące daty ewentualnych odwiedzin:

5 X, 12 X, 19 X, 26 X, 9 XI, 16 XI, 23 XI

Grupa powołaniowa składa się zazwyczaj z czterech osób: księdza profesora, diakona lub akolity oraz dwóch młodszych kleryków. Istnieje też możliwość zaproszenia kleryckiego zespołu muzycznego.

W przypadku gotowości przyjęcia przez Czcigodnych Księży Proboszczów seminaryjnej grupy powołaniowej bardzo proszę o bezpośredni kontakt (dane kontaktowe: rklat03@op.pl nr tel.: 24 268 35 19; centrex: 173) numer komórkowy 509 026 087.

Łączę wyrazy szacunku i zapewnienie o stałej modlitwie wspólnoty seminaryjnej za wszystkich dobroczyńców naszej Alma Mater. Szczęść Boże!

Płock, dnia 2 września 2014 r.

                         Ks. Ryszard Kolczyński

Dyrektor Diecezjalnego Centrum Powołaniowego

                               w Płocku 

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

1.Zbiórka do puszek na Katolickie Radio Diecezji Płockiej w niedzielę 21 IX 2014 r.

W niedzielę 21 września 2014 r., obchodzony jest 48 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W związku z tym Biskup Płocki Piotr Libera podjął decyzję o zbiórce ofiar do puszek na rzecz Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na rozwój naszej rozgłośni a szczególnie realizację misji ewangelizacyjnej.

Ofiary ze zbiórki, proszę wpłacać na konto diecezji płockiej  (64 1240 1721 1111 0000 0725 9186),z dopiskiem „KRDP", do 6 października 2014 roku. Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji tej ważnej sprawy.

2.  Służebność  przesyłu - informacje szczegółowe.

  Przekazuję kilka dodatkowych informacji dotyczących wynagrodzenia dla parafii za ustanowienie służebności przesyłu.

  Właściciele działek z postanowionymi na nich słupami energetycznymi (a także: sieci gazowych, sieci wodno-kanalizacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych oraz rurociągów)  mogą żądać rekompensaty za utrudnienia. Wynagrodzenie musi uwzględniać obniżenie wartości  gruntu i występujące na nim uciążliwości. Właściciele gruntów mogą żądać od przedsiębiorców ustanowienia odpowiedniej służebności przesyłu: na drodze umowy bądź też orzeczeniem sądowym.  Podnieść w tym miejscu należy, iż ustanowienie służebności przesyłu  winno skierować  na drogę sądową dopiero wtedy, gdy przedsiębiorca nie chce jej ustanowić w drodze umowy.

Podstawowe czynności związane z ustanowieniem służebności przesyłu:

Pierwsze pisma winny być skierowane do np: Energa-Operator Spółka Akcyjna, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk:

 • · wezwanie do wykazania posiadania tytułu prawnego nieruchomości,
 • · wezwanie do umownego ustanowienia służebności przesyłu.

Do w/w pism należy załączyć: wypis z ewidencji gruntów, odpis zwykły księgi wieczystej oraz mapę urzędową przedstawiającą przebieg urządzeń.

W przypadku braku ugodowego ustalenia służebności przesyłu, sprawę należy skierować  do Sądu (proszę o wnikliwe sprawdzenie dokładnie pod kątem administracyjnym, czy nie ma zasiedzenia służebności!).

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu podlega opłacie stałej w wysokości  40 złotych. Do wniosku należy załączyć wypis z ewidencji gruntów, odpis zwykły księgi wieczystej oraz mapę urzędową przedstawiającą przebieg urządzeń, jak również wnieść o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego-rzeczoznawcy majątkowego w celu określenia wysokości wynagrodzenia, jak również o dopuszczenie dowodu z oględzin nieruchomości z udziałem biegłego sądowego geodety.

Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży o szybkie podjęcie negocjacji ewentualnie potem skierowanie sprawy na drogę sądową (wniosek proszę wnieść do Sądu w roku 2014), albowiem w niedługim czasie wejdzie w życie ustawa o tzw. „korytarzach przesyłowych”, która będzie niekorzystna dla właścicieli nieruchomości obciążonych przesyłem.

Płock, dnia 15 września 2014 r.

  Ks. Roman Bagiński

                                                                                     Ekonom Diecezjalny

KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Zmiany w Radzie Społecznej przy Biskupie Płockim

Biskup Piotr Libera dokonał zmian w składzie „Rady Społecznej przy Biskupie Płockim”. Po 7 latach działania tego gremium został on odnowiony. Obecnie przedstawia się następująco:

 1. Ks. dr Włodzimierz Piętka – przewodniczący
 2. Mgr Hanna Duda
 3. Dr Elżbieta Grzybowska
 4. Mgr Aleksandra Jadczak
 5. Prof. Janusz Kempa
 6. Mgr Henryk Kowalczyk
 7. Mgr Mirosław Koźlakiewicz
 8. Ks. prał. dr Mirosław Milewski
 9. Dr Renata Sikora
 10. Mgr Leszek Szcząchor
 11. Prof. Janusz Zieliński

Zadaniem Rady Społecznej jest analizowanie i informowanie Biskupa Płockiego o najpilniejszych, aktualnych kwestiach społeczno-religijnych. Rada wydaje też oświadczenia, w których zajmuje stanowisko wobec aktualnych wyzwań.

Kończącym swoją pracę w Radzie Społecznej Członkom składamy serdeczne podziękowanie. Najbliższe spotkanie Rady Społecznej w odnowionym składzie odbędzie się 27 października.

2. Informacja Sekretariatu KEP

Ks. abp. Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, przekazał do wiadomości Kurii Diecezjalnej Płockiej informację przesłaną przez ks. abp. Josepha Atanga SJ, ordynariusza archidiecezji Bertoua (Kamerun). Hierarcha ten, zgodnie z kan. KPK, nałożył suspensę a divinis, na ks. prał. prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Kryńskiego.

Płock, dnia 11 września 2014 r.

Ks. Mirosław Milewski

           Kanclerz

PERSONALIA

Nominacje do Rady Diecezjalnego Funduszu Społecznego:

1. Ks. prał. Janusz Mackiewicz, proboszcz par. pw. św. Wawrzyńca w Żukowie, mianowany  przewodniczącym DFS

2. Ks. kan. mgr Janusz Nawrocki, proboszcz par. pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany członkiem DFS

3. Ks. dr Dariusz Rojek, proboszcz par. pw. św. Anny w Serocku, mianowany członkiem DFS.

4. Ks. mgr Łukasz Gach, wikariusz par. pw. Świętego Krzyża w Płocku mianowany członkiem DFS.

Nominacje na Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży:

1. Ks. mgr Tomasz Markowicz, wikariusz par. pw. św. Onufrego w Staroźrebach,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie bielskim.

2. Ks. mgr Stanisław Pietkiewicz, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie bodzanowskim.

3. Ks. mgr Marcin Kędzia, wikariusz par. pw. św. Tekli w Ciechanowie,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie ciechanowskim wschodnim.

4. Ks. mgr Piotr Orliński, wikariusz par. pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie ciechanowskim zachodnim.

5. Ks. mgr Paweł Solecki, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą.

6. Ks. mgr Paweł Gniadkowski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą.

7. Ks. mgr Andrzej Konwerski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dzierzgowskim.

8. Ks. mgr Paweł Biedrzycki, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie gąbińskim.

9. Ks. mgr Marcin Lewandowski, wikariusz par. pw. św. Marcina w Gostyninie,  mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie gostynińskim.

10. Ks. mgr Marcin Durzyński, wikariusz par. pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie makowskim.

11. Ks. mgr Krzysztof Dobucki, wikariusz par. pw. Świętej Rodziny w Mławie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie mławskim.

12. Ks. mgr Grzegorz Walczak, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie nasielskim.

13. Ks. mgr Marek Wiśniewski, wikariusz par. pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płockim wschodnim.

14. Ks. mgr Wojciech Paradowski, wikariusz par. pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płockim zachodnim.

15. Ks. mgr Rafał Pabich, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płońskim.

16. Ks. mgr Radosław Dąbrowski, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Przasnyszu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie przasnyskim.

17. Ks. mgr Adam Brzeziński, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie pułtuskim.

18. Ks. mgr Sławomir Buńkowski, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie raciążskim.

19. Ks. mgr Jacek Zakrzewski, wikariusz par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie rypińskim.

20. Ks. mgr Paweł Kułakowski, wikariusz par. pw. św. Anny w Serocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie serockim.

21. Ks. mgr Krzysztof Załęski, wikariusz par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie sierpeckim.

22. Ks. mgr Adam Gnyp, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Glinojecku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie strzegowskim.

23. Ks. mgr Dariusz Sielczak, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie tłuchowskim.

24. Ks. mgr Dariusz Skoczylas, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie wyszogrodzkim.

25. Ks. mgr Marcin Niesłuchowski, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie zakroczymskim.

26. Ks. mgr Tomasz Kaszanek, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie żuromińskim.

Nominacje na Dekanalnych Duszpasterzy Liturgicznej Służby Ołtarza:

1. Ks. mgr Mariusz Przybysz, wikariusz par. pw. św. Floriana w Proboszczewicach,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie bielskim.

2. Ks. mgr Piotr Paradowski, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Bulkowie,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie bodzanowskim.

3. Ks. mgr Marek Piątkiewicz, wikariusz par. pw. św. Tekli w Ciechanowie,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie ciechanowskim wschodnim.

4. Ks. mgr Michał Łuczka, wikariusz par. pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie ciechanowskim zachodnim.

5. Ks. mgr Wiesław Jóźwiak, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą.

6. Ks. mgr Paweł Gniadkowski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą.

7. Ks. mgr Andrzej Konwerski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie dzierzgowskim.

8. Ks. mgr Marek Dyga, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie gąbińskim.

9. Ks. mgr Damian Jabłoński, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie,  mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie gostynińskim.

10. Ks. mgr Dariusz Witkowski, wikariusz par. pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie makowskim.

11. Ks. mgr Wojciech Kruszewski, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie mławskim.

12. Ks. mgr Kamil Kowalski, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Nasielsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie nasielskim.

13. Ks. mgr Rafał Gutkowski, wikariusz par. pw. św. Marcina w Słupnie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie płockim wschodnim.

14. Ks. mgr Wojciech Nikodymczuk, wikariusz par. pw. św. Bartłomieja w Płocku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie płockim zachodnim.

15. Ks. mgr Łukasz Chruściel, wikariusz par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie płońskim.

16. Ks. mgr Tomasz Tomczak, wikariusz par. pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie przasnyskim.

17. Ks. mgr Grzegorz Szlom, wikariusz par. pw. św. Mateusza w Pułtusku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie pułtuskim.

18. Ks. mgr Adam Warda, wikariusz par. pw. św. Jakuba Apostoła w Uniecku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie raciąskim

19. Ks. mgr Michał Gołębiewski, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Rypinie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie rypińskim.

20. Ks. mgr Karol Kozerski, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Zegrzu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie serockim.

21. Ks. mgr Dawid Witkowski, wikariusz par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie sierpeckim.

22. Ks. mgr Sebastian Krupniewski, wikariusz par. pw. św. Rocha w Radzanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie strzegowskim.

23. Ks. mgr Marek Czarciński, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie tłuchowskim.

24. Ks. mgr Dariusz Skoczylas, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie wyszogrodzkim.

25. Ks. mgr Paweł Grąbczewski, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Kroczewie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie zakroczymskim.

26. Ks. mgr Tomasz Mączyński, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie żuromińskim.

Inna nominacje

1. O. Dobromił Marek Godzik OFM, proboszcz par. pw. Zwiastowania NMP w Skępem, z dniem 25 sierpnia 2014 r., mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie tłuchowskim, do końca obecnej kadencji.

2. Ks. Mieczysław Słomkowski, emerytowany proboszcz par. pw. św. Bartłomieja w Grodźcu, administrator par św. Jana Chrzciciela w Radzikowie, w dniu 23 sierpnia 2014 r., odznaczony tytułem kanonika.

3. Ks. mgr Grzegorz Szlom, wikariusz parafii św. Mateusza w Pułtusku, z dniem 27 sierpnia 2014 r., mianowany duszpasterzem akademickim w Pułtusku.

4. Ks. mgr Dariusz Nowotka, pracownik wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 25 sierpnia 2014 r., mianowany duszpasterzem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Zwolnienia

Ks. mgr Jarosław Mokrzanowski, pracownik Kancelarii Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 25 sierpnia 2014 r., na własną prośbę, zwolniony z funkcji duszpasterza Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Łukasza Ewangelisty oraz z funkcji duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. 

Płock, dnia 12 września 2014 r.

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 15 września 2014 r.

Nr 1812/2014

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x