OKÓLNIK
Okólnik 22/2014
20.08.2014
Spis treści:

Okólnik 22

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA DOŻYNKI DIECEZJI PŁOCKIEJ

Umiłowani Rolnicy, Siostry i Bracia!

Każdego roku od Święta Matki Boskiej Zielnej gospodarze i gospodynie niosą do świątyń żniwne wieńce i kwiaty, warzywa i owoce, chleby i zioła. Czynią to w postawie dziękczynienia Stwórcy, że pobłogosławił ich pracy i że ziemia wydała plon.

Dożynki to najpiękniejszy obrzęd związany z rolniczą pracą. Są przecież ukoronowaniem żniwnego trudu wielu ludzi, a szczególnie polskich rolników. W roku kanonizacji Papieża Polaka dziękczynienie za zbiory wpisuje się w dziękczynienie Kościoła za dar wyniesienia Jana Pawła II do chwały ołtarzy.

Gorąco zapraszam Was – Kochani – na Dożynki Diecezji Płockiej, które odbędą się w Staroźrebach koło Płocka, w dekanacie bielskim, w niedzielę 7 września, w przeddzień Święta Matki Boskiej Siewnej. Połączone będą one z dożynkami Województwa Mazowieckiego i Powiatu Płockiego. Msza Święta dziękczynna rozpocznie się o godz. 11.00 na stadionie gminnym. Poprzedzona zostanie korowodem delegacji z wieńcami żniwnymi, który wyruszy spod kościoła parafialnego o godz. 10.00.

Wiem, że serca rolników przepełnia dziś lęk o utrzymanie gospodarstw i opłacalność waszej pracy, o to gdzie sprzedacie swoje produkty. Tym bardziej nie możemy ustawać w modlitwie. Liczę, jak zawsze na obecność Czcigodnych Księży i Rolników. Zapraszam także ludzi miast i wszystkich pracujących na rzecz rolnictwa. Polecam Was opiece Maryi Pani Równin Mazowsza. Z wyrazami pasterskiej miłości w Chrystusie Panu.

Płock, dnia 19 sierpnia 2014 r.

† Piotr Libera

Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego, proszę odczytać wiernym w niedzielę
31 sierpnia br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 19 sierpnia 2014 r.

Ks. Mirosław Milewski

 Wikariusz Generalny

 

 

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

 1. Spotkania sierpniowe

Zgodnie z informacją zawartą w Okólniku 17/2014, tegoroczne spotkania dla katechetów, w związku z inauguracją nowego roku szkolnego 2014/2015, będą posiadały odmienny charakter. W ich trakcie odbędą się obowiązkowe szkolenia dla wszystkich katechetów duchownych, zakonnych i świeckich. (Podobne szkolenia w marcu br. odbyli dziekani, ojcowie duchowni i pracownicy urzędów centralnych.) Do udziału w sierpniowych szkoleniach zobowiązani są wszyscy katecheci oraz księża proboszczowie z wyjątkiem wspomnianych dziekanów i ojców duchownych. Wszyscy jednak zobowiązani są do udziału we wspólnej Mszy św.

Każde spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 rozpoczniemy je Mszą św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa w intencji katechetów i katechizowanych o błogosławieństwo Boże na nowy rok szkolny i katechetyczny. Bardzo serdecznie proszę o jak najliczniejszą obecność księży i katechetów na Mszy św., ponieważ na jej zakończenie zostaną przekazane istotne komunikaty katechetyczne, a także szczegóły organizacyjne dotyczące zaplanowanego szkolenia. 

Spotkania odbędą się w następujących miejscach:

 • 27 sierpnia 2014 r. (środa) na terenie parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku;
 • 28 sierpnia 2014 r. (czwartek) w parafii św. Józefa w Ciechanowie oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie;
 • 29 sierpnia 2014 r. (piątek) w parafii Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach.

Uprzejmie proszę Księży Proboszczów o przekazanie powyższej informacji wszystkim katechetom zatrudnionym na terenie parafii.

2. Tydzień Wychowania

Tegoroczny Tydzień Wychowania będzie obchodzony w dniach 14 – 20 września 2014 r. Jego temat koncentruje się wokół hasła „Prawda fundamentem wychowania”. Pakiet materiałów katechetycznych i duszpasterskich do wykorzystania w parafiach przygotowała Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz Rada Szkół Katolickich. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałami, które już zostały przekazane do parafii, aby jak najowocniej zaplanować i zrealizować główne zadania Tygodnia Wychowania.

3. Misje katechetyczne

Uprzejmie przypominam, iż wystawienie misji kanonicznej dla katechetów świeckich i zakonnych oraz skierowania do nauki religii dla księży zmieniających parafię pracy, musi nastąpić z datą sierpniową, jeśli chcemy podpisać umowę o pracę w szkole z dniem 1 września. W związku z powyższym proszę, aby stosowne prośby były składane przez Księży Proboszczów możliwie jak najwcześniej w celu zachowania wszelkich wymogów proceduralnych.

Płock, dnia 19 sierpnia 2014 r.

                                                                            Ks. Andrzej Krasiński

                                                                 Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO 

1. XXXII Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

Tegoroczna XXXII Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 20 września 2014 r. pod hasłem „Jestem dzieckiem Boga”! Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwu grupach (dzieci i młodzież).

Program Pielgrzymki Dzieci

Plac przed kościołem farnym w Przasnyszu

 • 9.00 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby
 • 10.00 – powitanie dzieci i opiekunów, zawiązanie wspólnoty
 • 10.30 – piesza pielgrzymka do Rostkowa (ok. godziny marszu)

Plac przy sanktuarium św. Stanisława w Rostkowie

 • ok. 12.00 – przejście poszczególnych dzieci przez Bramę im. Stanisława Kostki w Rostkowie i powitanie poszczególnych grup
 • 13.00 – Eucharystia – przewodniczy Biskup Płocki Piotr Libera, kazanie: ks. Kacper Malicki
 • 14.00 – zakończenie pielgrzymki dzieci

Program Pielgrzymki Młodzieży

Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie

 • 16.00 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby
 • 16.30 – powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty
 • 17.00 – program ewangelizacyjny "Jestem dzieckiem Boga"
 • 18.00 – Eucharystia – przewodniczy Biskup Płocki Piotr Libera, kazanie: ks. Krzysztof Kralka SAC
 • 19.30 – koncert zespołu „StronaB”
 • 21.00 – Błogosławieństwo i zakończenie pielgrzymki młodzieży

Uwagi organizacyjne

 • Za organizację i przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”, Dekanalni Duszpasterze Młodzieży oraz poproszeni księża i katecheci do poprowadzenia grup dziecięcych.
 • Bardzo prosimy Księży Dziekanów o życzliwe zainteresowanie się i o pomoc, szczególnie przy organizacji wyjazdów z poszczególnych dekanatów.
 • Koszt pielgrzymki wynosi 3 zł od uczestnika.
 • W dniu 3 września br. o godz. 17.00 w MCEW "Studnia" odbędzie się spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży i Dekanalnych Duszpasterzy LSO na którym będzie wręczenie nominacji przez Ks. Biskupa Piotra i  poruszana kwestia Pielgrzymki do Rostkowa.

Pielgrzymka dzieci

 • Prosimy Księży i Katechetów, aby wykorzystali czas dojazdu do Przasnysza na stworzenie w swojej grupie atmosfery pielgrzymowania i modlitwy.
 • Uczestnicy przywożą ze sobą kanapki, które zabierają z autokarów już w Przasnyszu, ponieważ dostęp do autokarów w Rostkowie będzie utrudniony.
 • Razem z dziećmi obowiązkowo powinni przyjechać dorośli opiekunowie w proporcji: jeden opiekun na 15 dzieci.
 • Po przyjeździe do Przasnysza, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów). Natomiast sami uczestnicy udają się od razu na plac za kościołem farnym.
 • Czcigodnych Księży prosimy o posługę w konfesjonale w kościele św. Wojciecha w Przasnyszu (doświadczenie lat ubiegłych uczy, że duża liczba dzieci pragnie w tym dniu skorzystać z sakramentu pojednania).
 • Ksiądz odpowiedzialny za prowadzenie grupy dekanalnej (dekanalny duszpasterz LSO), odpowiedzialny jest za przygotowanie nagłośnienia na czas pielgrzymki z Przasnysza do Rostkowa.
 • Organizatorzy zapewniają nagłośnienie dla grup od I do VI (Goście i Przasnysz).

Pielgrzymka młodzieży

 • Po przyjeździe do Rostkowa, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów).
 • Młodzież udaje się bezpośrednio na plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki (teren spotkania będzie ogrodzony) i pozostaje na nim do końca trwania spotkania (prosimy wcześniej poinformować młodzież, że zakaz wychodzenia poza teren ogrodzenia będzie bezwzględnie egzekwowany przez pracowników ochrony).
 • Grupy młodzieży pielgrzymujące w pieszej pielgrzymce z Ciechanowa wchodzą od godz. 16.00.
 • Dekanalni duszpasterze młodzieży odpowiedzialni są za zorganizowanie przynajmniej jednego autokaru z dekanatu. Istnieje również możliwość przyjazdu autokarami z poszczególnych parafii. Prosimy o zgłaszanie tych autokarów do dekanalnych duszpasterzy młodzieży.
 • Młodzież zabiera ze sobą suchy prowiant.
 • Podczas Pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (prosimy kapłanów o nałożenie na siebie stuł, by młodzież miała pewność, że może u danego księdza skorzystać ze spowiedzi).

Informacje policji i służb porządkowych

 • Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy.
 • Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów tylko w plastikowych opakowaniach.
 • Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i innych środków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism urzędowych do rodziców i szkół. Policja ma prawo również zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań służb porządkowych.
 • W czasie pielgrzymki, na terenie Rostkowa, obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.

2. XIV Diecezjalny Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

W piątek 19 września 2014 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu odbędzie się XIV Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki. Tradycyjnie rozgrywany jest w przeddzień Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Memoriał jest turniejem otwartym (open) dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wpłacają 5 zł wpisowego. Tempo gry: po 30 min na każdego zawodnika. System rozgrywek: szwajcarski kontrolowany (kojarzenie komputerowe) na dystansie siedmiu rund. Nagrody rzeczowe za pierwszych sześć miejsc (bez podziału na kategorię wiekową). Pozostali uczestnicy otrzymują upominki. Organizatorzy zapewniają obiad. Zakończenie memoriału ok. godz. 17.00. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej (tel.: /24/ 262-85-99, centrex 116) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu, szkoły lub parafii. Wszystkich zainteresowanych udziałem w memoriale prosimy o zgłoszenia do 12 września br.

3. Rekolekcje dla Doradców Życia Rodzinnego

W dniach 3-5 października br. przeżywać będziemy spotkanie formacyjno-rekolekcyjne z udziałem Doradców Życia Rodzinnego w MCEW "Studnia", przy ul. Górnej 1 w Płocku. Spotkanie rozpocznie się w piątek o godz. 17.00. Zgłoszenia prosimy kierować do Wydziału Duszpasterskiego, tel.: (24) 262-85-99 (centrex 116) lub e-mail: joanna.kawczynska@diecezjaplocka.pl do 26 września br. Przypominamy, że udział w spotkaniu jest obligatoryjny, i że do dnia 10 września Ksiądz Proboszcz, u którego posługuje doradca dostarcza pismo z prośbą o przedłużenie misji kanonicznej DŻR. Brak udziału w rekolekcjach lub nieprzedłożenie ww. pisma będzie skutkować zawieszeniem misji kanonicznej na kolejny rok.

4. III Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Smardzewa (04.10.14)

Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego wraz ze swoimi Księżmi opiekunami zapraszamy na III Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w sobotę 4 października 2014 r. do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. W programie naszego Spotkania planujemy między innymi: Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery, konferencję, wspólną modlitwę różańcową, śpiew i braterskie spotkanie. 

Program

 • 10.00 – zawiązanie wspólnoty i przywitanie uczestników Pielgrzymki – ks. dr Janusz Jerzy Ziarko
 • 10.15 – konferencja „Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, historia i współczesność” – o. Melchior Królik OSPPE (paulin)
 • 11.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery, podczas której zostanie zainagurowana nowenna przygotowująca diecezję płocką do nawiedzenia Obraz Matki Bożej Częstochowskiej 2015-2016
 • 12.30 – przerwa
 • 13.00 – modlitwa różańcowa (tajemnice radosne) – przewodniczą: ks. Grzegorz Mierzejewski i dzieci z Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Płockiej
 • 14.00 – zakończenie pielgrzymki

            Płock, dnia 19 sierpnia 2014 r.

               Ks. Jarosław Kamiński
                Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 

KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

Dnia 31 lipca br. zakończyły się letnie rekolekcje oazowe pod hasłem „Radość Ewangelii”. W rekolekcjach zorganizowanych przez Diecezjalną Diakonię Jedności Ruchu Światło-Życie diecezji płockiej wzięło udział 270 osób. W tegorocznych oazach wzięły udział dzieci (9-12 lat) i młodzież (13 – 19 lat). Rekolekcje prowadziło 11 księży, których wspierało 7 kleryków, 1 siostra zakonna i 26 animatorów. Pragnę podziękować wszystkim księżom prowadzącym w tym roku oazy, a w szczególny sposób: ks. Jackowi Wichrowskiemu, ks. Adamowi Gnypowi, ks. Wojciechowi Kruszewskiemu, ks. Marcinowi Durzyńskiemu, ks. Łukaszowi Kubisiakowi, ks. Bartoszowi Szostakowi, ks. Marcinowi Kędzia, ks. Kamilowi Kowalskiemu, ks. Markowi Piątkiewiczowi i ks. Michałowi Tańskiemu. Ze szczerego serca dziękuję braciom klerykom naszego seminarium oraz wszystkim animatorom angażującym się w tym roku w diakonię rekolekcyjną.

Najwięcej oazowiczów przyjechało z następujących parafii: Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, św. Marcina w Gostyninie, św. Stanisława Kostki w Rypinie i św. Wawrzyńca w Żukowie.

W tym roku, po raz pierwszy od wielu lat, udało się nam zorganizować dwie oazy pierwszego stopnia w których wzięło udział 100 osób.

W planie dnia znajdowała się modlitwa poranna, katecheza, Namiot Spotkania, Eucharystia, spotkania w grupie, szkoła śpiewu, liturgiczna i modlitwy. Nie zabrakło wieczorów pogodnych podczas których oazowicze mogli się integrować i dobrze bawić.

W niedzielę 31 sierpnia br. w płockiej farze spotykamy na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Libery. Bezpośrednio po Dniu Wspólnoty, z wielkim zapałem i nadzieją, zaczynamy roczną formację. W tym roku mamy dużo dobrych pomysłów, wierzymy, że Pan Bóg nam pobłogosławi i będzie działo się dużo dobra.

Płock, dnia 19 sierpnia 2014 r.

 

                Ks. Krzysztof Ruciński

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie

KOMUNIKATY KANCELARII KURII 

 1. Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapowiedzią Biskupa Płockiego z 12 czerwca br. najbliższa Konferencja Dziekańska odbędzie się w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas w Popowie. Termin nie ulega zmianie – 17 września. Początek godz. 10.00.

Nabożeństwo rozpoczynające Konferencję poprowadzą ks. Bogdan Michalski i ks. Paweł Kaczmarczyk, pracownicy Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie (Sekcja Polska). Modlić się będziemy za prześladowanych chrześcijan.

 1. Biskup Płocki wyraził zgodę, by Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not), przeprowadziło na terenie naszej diecezji zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom Stowarzyszenie będzie pomagało chrześcijanom prześladowanym, znajdującym się w najtrudniejszych warunkach materialnych. Na terenie diecezji płockiej upoważniony do organizacji zbiórki został ks. Bogdan Michalski (pracownik Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie). Szczegóły akcji przedstawione zostaną podczas Konferencji.

Biskup Płocki prosi księży dziekanów i księży proboszczów o aktywne wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.  

Płock, dnia 20 sierpnia 2014 r.

 

Ks. Mirosław Milewski

  Wikariusz Generalny

 

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 20 sierpnia 2014 r.

Nr 1631/2014

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x