OKÓLNIK
Okólnik 19/2014
12.08.2014
Spis treści:

Okólnik 19 

APEL ZESPOŁU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

DS. APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI NA MIESIĄC ABSTYNENCJI - SIERPIEŃ 2014 

Miesiąc abstynencji – piękna tradycja i zadanie na nowe czasy

Trwamy w dziękczynieniu za historyczną kanonizację Jana Pawła II, który uczył nas, że święci nie przemijają, lecz pragną naszej świętości. Podejmujemy osobisty i narodowy rachunek sumienia z wierności słowom naszego nowego Świętego. Dlatego na progu sierpnia, miesiąca abstynencji, przypominamy wezwanie skierowane do Polaków na początku pontyfikatu: „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać  jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”. O jakich zagrożeniach mówił papież Polak? Mówił o braku poszanowania godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, o niegodnych postawach i czynach wynikających z wad narodowych. Mówił także o nadużywaniu alkoholu.

Te problemy istnieją w Polsce od dawna, jednak obecnie przybierają przerażające rozmiary. Widzimy to w alarmujących statystykach pokazujących ogromne społeczne i ekonomiczne koszty nadużywania alkoholu.  Tysiące Polaków umiera rocznie przez legalnie sprzedawany alkohol. Prawie milion osób jest uzależnionych, kilka milionów pije ryzykownie i szkodliwie. Na ulicach widzimy tak wielu ludzi, także młodych, trzymających w ręku alkohol, będący przyczyną przyszłych rozczarowań, dramatów, a często i śmierci. Pijani kierowcy zagrażają zdrowiu i życiu innych  użytkowników dróg. Media, poprzez atrakcyjne, a jednocześnie oszukańcze reklamy alkoholu, nieustannie gorszą dzieci i młodzież.  Samorządy często ulegając grupom nacisku,  nieodpowiedzialnie zwiększają liczbę punktów sprzedaży alkoholu, w tym  czynnych całą dobę.  A przecież tych najbardziej bolesnych strat moralnych i duchowych nie widać, nie można wyrazić ich liczbami.  Mimo wielu szumnych zapowiedzi rozwiązania przez władze państwowe tego trudnego problemu, nadal trwa wstydliwa cisza i wielka bezczynność. 

Wszyscy musimy chronić i umacniać trzeźwość. Dlatego ponownie z nadzieją rozpoczynamy sierpień – miesiąc abstynencji. Sierpniowy dar abstynencji składany przez wielu Polaków to błogosławieństwo dla naszej ojczyzny, w której tysiące rodzin cierpi przez nadużywanie alkoholu i chorobę alkoholową. Prosimy usilnie: Siostry i Bracia, podejmijcie dobrowolną abstynencję. Pokażcie, że nie jesteście zakładnikami chwytliwych, lecz nieprawdziwych sloganów reklamowych i szkodliwych nawyków. Pokażcie, że jesteście mądrzy, wolni, odpowiedzialni i odważni.

 Od lat przypominamy, że rodzina jest najważniejszą szkołą trzeźwości, jest ostoją w budowaniu trzeźwego społeczeństwa. Przed rokiem mówiliśmy o ojcach. Podkreślaliśmy, że powinni być świadkami wiary i trzeźwości. W tym roku naszą uwagę poświęcamy matkom. Mówimy: Kochająca matka jest zawsze trzeźwa! Kochająca matka dba o trzeźwość rodziny i dzieci! Kochająca matka pomaga budować trzeźwe społeczeństwo!

Troska o życie i zdrowie dziecka od poczęcia

Od pierwszych chwil życia dziecka kobieta staje się strażniczką jego zdrowia. To ona przez pierwszych dziewięć miesięcy istnienia jest dla niego domem i schronieniem. Podczas ciąży nawet niewielka ilość alkoholu wypitego przez matkę może bardzo poważnie zaszkodzić dziecku, zadziałać toksycznie na jego rozwijający się organizm. Im większa ilość alkoholu, tym większe jest ryzyko poważnych uszkodzeń. Szkody wyrządzone przez alkohol znane pod nazwą Alkoholowego Zespołu Płodowego (tzw. Zespołu FAS –Fetal Alcohol Syndrome), mają poważne konsekwencje zarówno w sferze fizycznego, jak i psychicznego  rozwoju dziecka. FAS jest chorobą nieuleczalną, która trwa do końca życia człowieka, a której można całkowicie uniknąć zachowując abstynencję w okresie oczekiwania na narodziny dziecka. Gdyby nienarodzone dzieci mogły mówić, to prosiłyby, wręcz wołałyby z wielką mocą: „Mamo, nigdy nie pij za moje zdrowie!”.

Duchowni, lekarze, pielęgniarki i położne mają obowiązek przestrzegać matki przed skutkami picia alkoholu w ciąży. A zadaniem ojców, najbliższej rodziny i przyjaciół jest wspieranie kobiet w ciąży w zachowywaniu całkowitej abstynencji od alkoholu. Pokażmy wszyscy, że potrafimy być odpowiedzialni za życie i zdrowie innych, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych, nienarodzonych.

Misją matki – prowadzenie dzieci do bliskości z Jezusem

Przejawem kobiecego geniuszu jest wielka wrażliwość i gotowość do chronienia dziecka przed wszelkimi zagrożeniami. Matki przez swą obecność, miłość i czułość chronią najmniejsze dzieci przed światem zewnętrznym oraz przed wewnętrznymi niepokojami. One budują poczucie bezpieczeństwa, otwartość na wiarę, nadzieję i miłość. Najlepszą wychowawczynią jest matka dobra, mądra i szczęśliwa, która bardziej swoim przykładem życia niż słowami pozytywnie wpływa na męża i dzieci.

Mądra matka rozumie, że dzieci sięgają po alkohol nie tylko z ciekawości. Czynią tak, ponieważ w jakimś stopniu nie radzą sobie z życiem, z emocjami, z własnymi słabościami. Ona wie, że sięganie po alkohol nawet w najmniejszych ilościach przez dzieci czy młodzież to szybka droga do uzależnienia i zablokowania ich rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego, religijnego, moralnego i społecznego. Mądra matka nie ulega nieodpowiedzialnym reklamom, które zachęcają do sięgania po alkohol, które tworzą pro-alkoholową mentalność. Ona uczy, jak pięknie i szczęśliwie żyć bez substancji uzależniających. Daje wraz z ojcem przykład świętowania i dobrej zabawy bez alkoholu. To rodzice uczą dojrzałego radzenia sobie ze stresem i problemami oraz pokazują, na czym polega sens prawdziwej wolności.

To rodzice, a szczególnie matka, stwarzają dziecku klimat serdeczności i bezpieczeństwa. Mądra i kochająca matka wie, że dziecko, które żyje w przyjaźni z Jezusem i które słucha Boga bardziej niż samego siebie, potrafi trzeźwo myśleć i ma siłę potrzebną do wypełnienia zobowiązań i pokonywania trudności, jakie niesie codzienne życie. Odpowiedzialna i trzeźwa matka wie, że dziecko wychowywane w Bożej łasce i mądrości poradzi sobie z życiem bez szukania alkoholu. Taka wspaniała matka pomaga synom odkryć w Jezusie wzór uczciwości i wierności w postępowaniu, przykład odwagi w obronie słabszych oraz zdolność do podejmowania decyzji na zawsze. Córkom pomaga odkryć w Jezusie przyjaciela i obrońcę przed tymi mężczyznami, którzy nie potrafią kochać.

Kochająca i odpowiedzialna matka zdaje sobie sprawę, że głęboko religijne wychowanie to najpewniejszy sposób ochrony dzieci i ich przyszłych rodzin przed nadużywaniem alkoholu,  przed chorobą alkoholową. Jezus uczy nas bowiem życia w miłości, prawdzie i odpowiedzialności, czyli w wolności dzieci Bożych. W wolności od wszelkiego zła i od wszelkich uzależnień. Badania pokazują, że osoby wierzące i praktykujące, świadome swojej chrześcijańskiej misji, są w mniejszym stopniu narażone na uzależnienia.

Prawdziwa miłość i osobiste świadectwo matki

Odpowiedzialna matka nie myli miłości z rozpieszczaniem czy nadopiekuńczością. Potrafi stawiać dziecku właściwe wymagania, potrafi wytłumaczyć, dać właściwe argumenty, a gdy trzeba - także nakazać lub zakazać. Wspiera dziecko, które się rozwija, chętnie nagradza, ale też stanowczo upomina, gdy błądzi. Pozwala ponosić konsekwencje popełnianych błędów. Dzięki tej mądrze okazywanej miłości, dziecko nie tylko wie, że jest kochane, ale też stopniowo uczy się odpowiedzialnej miłości wobec siebie i innych. 

W obliczu poważnych zagrożeń młodego pokolenia kochająca matka rezygnuje z alkoholu, by dać swoim bliskim – mężowi, dzieciom, rodzicom, krewnym i znajomym – przykład radosnego życia w abstynencji. Modli się o abstynencję swoich dzieci i o trzeźwość dorosłych w rodzinie. Potrafi też stanowczo upominać tych, którzy krzywdzą samych siebie sięganiem po alkohol. Potrafi zaprotestować, gdy nieodpowiedzialni i nierozważni ludzie próbują w imię fałszywej wolności wprowadzać alkohol do szkół, na studniówki, obozy młodzieżowe, juwenalia, festyny czy stadiony. Potrafi zachęcić, by wybierano takich radnych, którzy nie będą mnożyć pozwoleń na handel alkoholem w imię fałszywej troski o rozwój gospodarczy. Taka matka odważnie protestuje, gdy innym dzieciom sprzedawany jest alkohol. Takich wspaniałych matek potrzebuje nasza ojczyzna.

Apelujemy do osób odpowiedzialnych za stanowienie i egzekwowanie prawa, aby swoimi decyzjami i działaniami pomagali matkom w ich wzniosłej, a zarazem trudnej roli wychowywania dzieci w całkowitej abstynencji przynajmniej do osiemnastego roku życia.

Wszyscy musimy się włączyć w troskę o trzeźwość

Trzeźwe i  kochające matki, dziękujemy za waszą odpowiedzialną miłość! Dziękujemy za wasze piękne świadectwo. Wiemy, że bez trzeźwych matek,  matek abstynentek, nie będzie trzeźwej Polski. Jednocześnie modlimy się w intencji matek skrzywdzonych, płaczących, cierpiących przez nałogi mężów i dzieci, opłakujących przegrane życie najbliższych. Modlimy się w intencji tych matek, które same stały się więźniami poniżającego i wyniszczającego nałogu. Wasze dramaty, wasze łzy są głośnym wołaniem do osób sprawujących władzę: nie pozwalajcie rozpijać rodzin i narodu! Nie troszczcie się o interesy bogatych, najczęściej zagranicznych koncernów, lecz o przyszłość swoich obywateli, o przyszłość polskich rodzin. Nie udawajcie, że nie wiecie o szkodliwości reklamy alkoholu oraz nadmiernej fizycznej i ekonomicznej jego dostępności.

Nie będziemy się rozwijać jako naród, nie będziemy wzrastać jako nowoczesne europejskie społeczeństwo, jeżeli przygniotą nas problemy z nadużywaniem alkoholu. Musimy uczynić wszystko, aby być narodem ludzi trzeźwych. Dlatego z odwagą podejmijmy abstynencję, rozpoczynając od sierpnia – miesiąca abstynencji. Uczyńmy to w  imię wiary i miłości, w imię odpowiedzialności za nasze rodziny, za ojczyznę. Święty Jan Paweł II prosił nas o wyobraźnię miłosierdzia. Z tej prośby wynika też wołanie o nową wyobraźnię abstynencji i trzeźwości. Tego potrzebują nasze rodziny, nasz naród i Kościół. Niech na tej drodze prowadzi nas i wspiera Maryja, Matka Chrystusa i Kościoła. Jej Niepokalanemu Sercu z ufnością zawierzamy zwłaszcza wszystkie polskie matki, aby wpatrzone w Maryję wzrastały w miłości i były odważnymi świadkami  oraz nauczycielkami  abstynencji i trzeźwości.

Łomża, dnia 26 maja 2014 r.

                       † Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

 

Informacja: Apel przeznaczony jest do duszpasterskiego wykorzystania w miesiącu sierpniu.

Płock, dnia 7 sierpnia 2014 r.

Ks. Mirosław Milewski

  Wikariusz Generalny

 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

W sobotę 30 sierpnia 2014 roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej będzie obchodziło jubileusz 25-lecia. O godz. 11.00 Biskup Płocki Piotr Libera odprawi Mszę św. w bazylice katedralnej.

Dalsza część uroczości odbędzie się w Opactwie Pobenedyktyńskim:

 • 12.15 – Podsumowanie 25-lecia działalności SRKDP w służbie rodzinie, Ojczyźnie i Kościołowi oraz wystąpienia Gości
 • 12.45 – Wykład Jubileuszowy ks. prof. Henryka Seweryniaka pt. „Święty Jan Paweł II Patron Rodziny”
 • 13.15 – Występ artystyczny zespołu Bemolla pt. ,,Pieśń dla Ojca"
 • 13.40 – Czas podziękowań i wspomnień
 • 14.15 – Agapa
 • 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w Kaplicy Miłosierdzia Bożego (Stary Rynek 6).

Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży, wszystkich członków i sympatyków SRKDP do udziału w jubileuszu.

Płock, dnia 1 sierpnia 2014 r.

Kazimierz Urbaniak                                                                                             Ks. Jarosław Kamiński

Prezes SRKDP                                                                                                    Asystent kościelny SRKDP

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRUM

PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNEGO „METANOIA” 

Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy diecezji płockiej w okresie od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r. mogą bezpłatnie korzystać w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym  METANOIA (Al. Kobylińskiego 21a) z porad psychologów i pedagogów. Oferta skierowana jest głównie do rodzin, u których występują problemy wychowawcze z dziećmi i młodzieżą związane z uzależnieniami, zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce oraz przemocą w rodzinie. Zapisy i szczegółowe informację: tel./fax 24 268 04 48, 24 268 66 81; tel. kom. 513 107 753.

W wymienionym okresie psycholog będzie przyjmował w środy w godz. 17.00-19.00 i czwartki w godz. 16.00-18.00. Z porady pedagoga będzie można skorzystać we wtorki w godz. 16.00-18.00 oraz w środy w godz. 16.00-18.00.

Płock, dnia 7 sierpnia 2014 r.

 

     Ks. Jarosław Kamiński

Dyrektor CPP „METANOIA”

 

PERSONALIA

Nominacje proboszczowskie

 1. O. Dobromił Marek Godzik OFM, z dniem 10 lipca 2014 r., mianowany proboszczem parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem.
 2. Ks. mgr Andrzej Mucha SAC, z dniem 18 sierpnia 2014 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Benedykta w Sierpcu oraz kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Mazowsza w Sierpcu.

Nominacje na dekanalnych duszpasterzy rodzin

 1. Ks. kan. mgr Jarosław Kulesza, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą. 
 2. Ks. mgr ks. Krzysztof Kujawa, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie makowskim.
 3. Ks. dr Dariusz Rojek, proboszcz parafii pw. św. Anny w Serocku, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie serockim.
 4. Ks. mgr Zbigniew Milczarek, administrator parafii pw. św. Marii Magdaleny w Mokowie, z dniem 1 września 2014 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą.

Zwolnienia

 1. O. mgr Bruno Nocoń OFM, proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem,
  z dniem 10 lipca 2014 r., zwolniony z pełnionego urzędu.
 2. Ks. mgr Grzegorz Wiktor SAC, wikariusz parafii pw. św. Benedykta w Sierpcu, z dniem 25 sierpnia 2014 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
 3. Ks. mgr Stanisława Zarosa SAC, proboszcz parafii pw. św. Benedykta w Sierpcu, z dniem 18 sierpnia 2014 r. zwolniony z pełnionego urzędu oraz funkcji kustosza Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Mazowsza w Sierpcu.

Płock, dnia 7 sierpnia 2014 r.

 

Ks. Mirosław Milewski

 Wikariusz Generalny

 

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 7 sierpnia 2014 r.

Nr 1567/2014

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x