OKÓLNIK
Okólnik 18/2014
15.07.2014
Spis treści:

Okólnik 18 

DEKRET

ERYGOWANIA KOŚCIOŁA REKTORALNEGO

SANKTUARIUM DIECEZJALNEGO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W RATOWIE

W celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w obrocie prawnym, eryguję kościół rektoralny Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie i nadaję mu kanoniczną publiczną osobowość prawną w myśl kan. 116 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Prawnym przedstawicielem kościoła rektoralnego jest jego rektor, którego mianuje Biskup Płocki.

Nr 1320/2014

Płock, dnia 30 czerwca 2014 r.

 

† Piotr Libera

Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski

         Notariusz 

KOMUNIKAT  DELEGATA  BISKUPA  PŁOCKIEGO 

DS.  STAŁEJ  FORMACJI  DUCHOWIEŃSTWA

W roku akademickim 2013/2014 księża neoprezbiterzy w ramach formacji permanentnej uczestniczyli w spotkaniach pogłębiających wymiar duchowy (dzień skupienia, adoracje, Msze św. z homilią, rekolekcje) oraz kształtujących wymiar ludzki i duszpasterski (warsztaty tematyczne). Bezpośrednią pomoc w dziele formacji świadczyli bezinteresownie: ks. inf. Aleksander Pasternakiewicz, ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, ks. Marek Jarosz, ks. Andrzej Krasiński z doradcą metodycznym p. Elżbietą Brzeską-Walczak, ks. Jarosław Mokrzanowski.

Za bezinteresowny trud włożony w kształtowanie młodych kapłanów wyrażam im serdeczne podziękowanie: Bóg zapłać!

Płock, dnia 7 lipca 2014 r.

 

         Ks. Sławomir Zalewski

     Delegat Biskupa Płockiego

ds. stałej formacji duchowieństwa 

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO CENTRUM POWOŁANIOWEGO

Diecezjalne Centrum Powołaniowe i Klerycka Grupa Powołaniowa zaprasza młodzież męską liceów oraz III klas gimnazjalnych na rekolekcje wakacyjne, które odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku w dniach 25-28 sierpnia2014 r. Z uwagi na specyficzny charakter rekolekcji prosimy nie zgłaszać uczestników niespełniających podanego kryterium wiekowego.

Mottem tegorocznych rekolekcji są słowa: „Mamy w życiu nie tylko swoje miejsce. Mamy również wyznaczony czas” bł. Josè Sanchez del Rio.

Spotkanie rekolekcyjne rozpocznie się w poniedziałek 25 sierpnia o godz. 17.00. Zakończenie rekolekcji nastąpi w czwartek 28 sierpnia  ok. godz. 13.00.  Całkowity koszt uczestnictwa w rekolekcjach wynosi 25 zł. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Uczestników prosimy o zabranie (ważne!): ŚPIWORA, ręcznika, Pisma św., notatnika, długopisu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: wsd@diecezja plocka.pl lub telefonicznie (nr tel. 024 268 35 19 lub  509 026 087 ).

Płock, dnia 1 lipca 2014 r.

 

                        Ks. Ryszard Kolczyński

Dyrektor Diecezjalnego Centrum Powołaniowego

                                 w Płocku

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA ROLNIKÓW                     

Uprzejmie informuję, że Dożynki Diecezji Płockiej odbędą się 7 września 2014 r. w Staroźrebach, w dekanacie bielskim. Połączone będą z Dożynkami Województwa Mazowieckiego i Powiatu Płockiego.Centralnym wydarzeniem dziękczynienia za zbiory będzie Msza Św. sprawowana przez J.E. Biskupa Płockiego Piotra Liberę o godz. 11.00.

Czcigodnych Księży zapraszamy do koncelebry (zabrać albę i pasek).Liturgię Mszy Św. przygotowują przedstawiciele Parafii i Samorządu Gminy Staroźreby. Po Mszy Św. - blok występów artystycznych.

Delegacje z wieńcem i darem dożynkowym prosimy o przybycie do Staroźreb do godz. 10.00 pod kościół parafialny.Uroczystość rozpocznie się przemarszem korowodu dożynkowego na stadion.

Tradycją jest, że podczas Mszy św. niesione są dary z diecezji. Prosimy dekanaty o przygotowanie daru ofiarnego i przybycie z nim do Staroźreb.

• Dekanat Bielski – chleby i pieczywo

• Dekanat Sierpecki - kosz kwiatów

• Dekanat Płońsk – kosz ziół

• Dekanat Raciąż – słodkie dary, miody

• Dekanat Tłuchowski - kosz warzyw (z uwzględnieniem: ziemniaki, buraki )

• Dekanat Bodzanowski - kosz owoców

• Dekanat Płocki Wschodni - kosz warzyw

• Dekanat Wyszogrodzki  -  kosz  owoców

• Dekanat Dobrzyń n. Wisłą - kosz pieczywa (niosą piekarze)

W sierpniu dotrą do parafii plakaty dożynkowe. Księży Dziekanów i Dekanalnych Duszpasterzy Rolników prosimy o zorganizowanie w ramach dekanatu wyjazdu autokarowego z wieńcem żniwnym i delegowanym kapłanem. Z dekanatów położonych w sąsiedztwie Dekanatu Bielskiego, mile widziane delegacje z każdej parafii.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie delegacji dożynkowych z dekanatów i parafii do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej do 30 sierpnia br., by mieć informacje o ilości uczestników i wieńców z diecezji, zapewnić posiłek, ławki, czy obdarować delegację upominkiem.

Zwracamy się z apelem do Czcigodnych Księży Proboszczów, by w terminie Dożynek Diecezji Płockiej (7 września br.) i uczestnictwie w nich delegacji parafialnych, nie organizować dożynek parafialnych, dekanalnych bądź gminnych. Za życzliwe przyjęcie prośby dziękujemy i zapraszamy rolnicze rodziny do uczestnictwa w diecezjalnym święcie dziękczynienia.

Płock, dnia 1 lipca 2014 r.

         

         Ks. Krzysztof Biernat

Diecezjalny Duszpasterz Rolników 

PERSONALIA

Nominacje dziekańskie

1. Ks. mgr Tomasz Kazimierz Milewski, proboszcz parafii pw. św. Walentego w Unierzyżu,
z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany dziekanem dekanatu strzegowskiego, do końca obecnej kadencji.   

2. Ks. kan. Bonifacy Kazimierz Radziszewski, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany dziekanem dekanatu makowskiego, do końca obecnej kadencji.

Nominacje wicedziekańskie

1. Ks. prał. mgr Kazimierz Dziadak, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Proboszczewicach,
z dniem 1 września 2014 r., mianowany wicedziekanem dekanatu bielskiego, do końca obecnej kadencji.

2. Ks. mgr Hubert Jerzy Komorowski, proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Kamienicy,
z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany wicedziekanem dekanatu zakroczymskiego, do końca obecnej kadencji.

3. Ks. mgr Bogdan Tomasz Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego pw. św. Antoniego
w Ratowie, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany wicedziekanem dekanatu strzegowskiego, do końca obecnej kadencji.

4. Ks. mgr Jan Zega, proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Bądkowie Kościelnym, z dniem
1 września 2014 r., mianowany wicedziekanem dekanatu Dobrzyń n. Wisłą, do końca obecnej kadencji.

Nominacje na dekanalnych ojców duchownych

1. Ks. mgr Sławomir Piotr Filipski, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie,
z dniem 1 lipca 2014 r. mianowany dekanalnym ojcem duchownym księży w dekanacie makowskim, do końca obecnej kadencji.

2. Ks. mgr Jacek Gołębiowski, administrator parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie
k. Mławy, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany dekanalnym ojcem duchownym księży
w dekanacie strzegowskim, do końca obecnej kadencji.

3. Ks. mgr Andrzej Krajewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Ciachcinie, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany dekanalnym ojcem duchownym księży w dekanacie bielskim, do końca obecnej kadencji. 

Inne

1. Ks. mgr Jarosław Arbat, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze, z dniem
27 czerwca 2014 r., mianowany kapelanem gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Opinogóra Górna. 

2. S. mgr Joanna Kawczyńska, pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowana zakonną referentką ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w diecezji płockiej.

3. Ks. mgr Bogdan Tomasz Pawłowski, z dniem 30 czerwca 2014 r., mianowany rektorem kościoła rektoralnego Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie.  

4. Ks. mgr Jacek Woźniak SDB, z dniem 1 sierpnia 2014 r., mianowany wikariuszem parafialnym parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku. 

Zwolnienia

S. mgr Monika Banaszczak CP, zakonna referentka w diecezji płockiej, z dniem
1 lipca 2014 r., zwolniona z pełnionej funkcji.

 

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 9 lipca 2014 r.

Nr 1405/2014

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x