OKÓLNIK
Okólnik 16/2014
13.06.2014
Spis treści:

Okólnik 16

 

PERSONALIA – CZERWIEC 2014

 

Nominacje proboszczowskie

 1. Ks. mgr Krzysztof Kujawa, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany proboszczem par. pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem. Zmiana na własną prośbę.
 2. Ks. mgr Andrzej Marchlewski, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Katarzyny w Łęgu, z dniem 1 września 2014 r. mianowany proboszczem par. pw. św. Antoniego w Zegrzu. Zmiana na własną prośbę.
 3. Ks. kan. mgr Stanisław Mariański, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Stanisława BM w Glinojecku, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany proboszczem par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie. Zmiana na własną prośbę.
 4. Ks. kan. mgr Janusz Nawrocki, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Jakuba w Słupi, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany proboszczem pw. św. Barbary w Modlinie Twierdzy.
 5. Ks. dr Dariusz Rojek, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany proboszczem par. św. Anny w Serocku. Zmiana na własną prośbę.  
 6. Ks. kan. dr Cezary Siemiński, dotychczasowy proboszcz par. pw. Barbary w Modlinie Twierdzy, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany proboszczem par. pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem. Zmiana na własną prośbę.  
 7. Ks. kan. Adam Staniszewski, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany proboszczem par. pw. św. Stanisława BM w Glinojecku. Zmiana na własną prośbę.
 8. Ks. dr Krzysztof Stępniak, dotychczasowy proboszcz par. pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegocinie, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany proboszczem par. pw. św. Floriana w Poniatowie. Zmiana na własną prośbę.
 9. Ks. kan. Tadeusz Wołowiec, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, z dniem 1 września 2014 r., mianowany proboszczem par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku.  
 10. Ks. mgr Zbigniew Załęcki, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Marii Magdaleny w Mokowie, z dniem 1 września 2014 r., mianowany proboszczem par. pw. św. Katarzyny w Łęgu. Zmiana na własną prośbę.

 

Nominacje na administratorów

 1. Ks. mgr Piotr Fabrykiewicz, dotychczasowy wikariusz par. pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany administratorem par. pw. św. Bartłomieja w Grodźcu i administratorem par. pw. św. Jana Chrzciciela w Radzikowie.
 2. Ks. mgr Jacek Gołębiowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jadwigi w Płocku, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany administratorem par. pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie.
 3. Ks. mgr Andrzej Kopczyński, dotychczasowy wikariusz par. pw. św. Marcina w Słupnie, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany administratorem par. pw. św. Jakuba w Słupi.
 4. Ks. mgr Zbigniew Milczarek, dotychczasowy wikariusz par. pw. św. Jakuba Apostoła w Uniecku, z dniem 1 września 2014 r., mianowany administratorem par. pw. św. Marii Magdaleny w Mokowie.
 5. Ks. mgr Robert Andrzej Oprawa, dotychczasowy wikariusz par. pw. Stanisława BM w Mławie, z dniem 1 września 2014 r., mianowany administratorem par. pw. św. Macieja w Pawłowie.
 6. Ks. mgr Paweł Waruszewski, dotychczasowy wikariusz par. pw. św. Anny w Skrwilnie, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany administratorem par. pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem.
 7. Ks. mgr Andrzej Zych, dotychczasowy wikariusz par. pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, z dniem 1 lipca 2014 r., mianowany administratorem par. pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegocinie

 

Zastępstwa wakacyjne oraz akcje duszpasterskie neoprezbiterów

ks. mgr Krystian Piotr Bartnicki
01.07 – 31.07 – par. Ciechanów - św. Franciszka
01.08 – 26.08 – par. Rypin - św. Stanisława Kostki

ks. mgr Krzysztof Drzazgowski
01.07 – 31.07 – Ośrodek Caritas Diecezji Płockiej w Popowie
01.08 – 17.08 – par. Płońsk – św. Maksymiliana

ks. mgr Tomasz Kolczyński
28.06 – 20.07 – par. Lipowiec Kościelny
21.07 – 26.08 – par. Pułtusk – św. Mateusza

ks. mgr Kamil Kowalski
30.06 – 13.07 – par. Mława - Świętej Rodziny
14.07 – 31.07 – oaza wakacyjna
5.08 – 15.08 – par. Gostynin - św. Marcina

ks. mgr Marcin Lipiński
7.07 – 18.07 – par. Żurominek Kapitulny
19.07 – 24.07 – Sanktuarium MB w Płocku
25.07 – 05.08 – rekolekcje wakacyjne Wojska Gedeona dla małżeństw w Andrzejówce
06.08 – 15.08 – par. Smogorzewo
16.08 – 26.08 – Sanktuarium MB w Płocku

ks. mgr Michał Tański
30.06 – 26.08 – par. Rębowo

ks. mgr Marcin Stanisław Zębala
30.06 – 21.07 – par. Chrostkowo
22.07 – 04. 08 – par. Płock – św. Jana Chrzciciela
05.08 – 15.08 – Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę
16.08 – 26.08 – par. Płock – św. Jana Chrzciciela

Emerytury

 1. Ks. Henryk Józef Bysiak, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Floriana w Poniatowie, z dniem 30 czerwca, przechodzi na emeryturę.
 2. Ks. prał. dr Jan Kasiński, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Anny w Serocku, z dniem 30 czerwca, przechodzi na emeryturę.
 3. Ks. kan. Mieczysław Leśnikowski, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, z dniem 31 sierpnia 2014 r., przechodzi na emeryturę.
 4. Ks. kan. Jan Andrzej Niesłuchowski, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem, z dniem 30 czerwca 2014 r., przechodzi na emeryturę.
 5. Ks. kan. Jerzy Skorłutowski, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Macieja w Pawłowie, z dniem 31 sierpnia 2014 r., przechodzi na emeryturę.
 6. Ks. Mieczysław Słomkowski, dotychczasowy proboszcz par. św. Bartłomieja w Grodźcu i administrator par. pw. św. Jana Chrzciciela w Radzikowie, z dniem 30 czerwca 2014 r., przechodzi na emeryturę. 

Inne

Ks. mgr Sławomir Wądołek, dotychczasowy proboszcz par. pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie, z dniem 30 czerwca 2014 r., w związku z planowanym rokiem sabatycznym, zwolniony z pełnionego urzędu.  

Informacja

Biskup Płocki Piotr Libera zaprasza do Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku w dniu
23 czerwca na godz. 12.00 nowo mianowanych proboszczów i administratorów. Będzie miało wtedy miejsce wręczenie nominacji, połączone z wyznaniem wiary.

Biskup Piotr serdeczne zaproszenie kieruje również do księży proboszczów, przechodzących w tym roku na emeryturę. Podczas tego spotkania osobiście podziękuje im za kapłańską służbę w diecezji płockiej. 

 

 

Płock, dnia 9 czerwca 2014 r.

 

    Ks. Mirosław Milewski

                             Kanclerz Kurii

 

KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

 

 1. 1.      Zagadnienie prawnego uregulowania służebności przesyłu w parafiach

Czcigodni Księża - warto zwrócić uwagę na fakt, iż na licznych gruntach w tym diecezjalnych i parafialnych są poprowadzone urządzenia przesyłowe jak trakcje energetyczne, rurociągi, gazociągi itd. Właściciele obciążonych gruntów mają mało czasu i winni rzeczywistość tą uregulować prawnie, gdyż w przypadku bezczynności ryzykują ukształtowanie tej rzeczywistości w sposób dla siebie niekorzystny. Może bowiem tu mieć zastosowanie zasiedzenie służebności przesyłu

Służebność przesyłu została wprowadzona do polskiego ustawodawstwa z dniem 3 sierpnia 2008 r. Służebność przesyłu określa stosunek prawny między przedsiębiorstwem przesyłowym, a właścicielem nieruchomości, na których urządzenia przesyłowe się znajdują. W szczególności dotyczy to wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

Dotychczasowe korzystanie przez firmy przesyłowe z cudzej własności było najczęściej bezumowne. Właścicielowi nieruchomości z infrastrukturą przesyłową (w tym kościelnym osobom prawnym - parafia) przysługuje jednakże odszkodowanie o ustanowienie odpłatnej służebności, a następnie przysługuje prawo ustanowienia odpłatnej służebności.

Ustanowienie służebności przesyłu najprościej odbywa się poprzez zawarcie umowy notarialnej. Możliwe jest jednak przymusowe ustanowienie tej służebności – na podstawie orzeczenia sądu. Ustanowienie służebności przesyłu (tak w formie aktu notarialnego jak i w drodze orzeczenia Sądu) uniemożliwia zasiedzenie tej służebności przez przedsiębiorstwo przesyłowe. W razie braku porozumienia co do wysokości odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu jest to możliwe na drodze sądowej. Inaczej mówiąc, to sąd ustali wysokość wynagrodzenia.

Firma przesyłowa może żądać sądowego stwierdzenia zasiedzenia przez nią służebności przesyłu, jeżeli korzysta z niej przez 30 lat. W orzecznictwie Sądu Najwyższego (z 5 czerwca 2009 r.) oceniającego możliwość zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo przesyłowe stwierdził, że jeśli korzystanie ze służebności przesyłu (uprzednio na rzecz Skarbu Państwa a przekazanego następnie na rzecz przedsiębiorstwa) trwało do 1 lutego 1989 r. to zasiedzenie takiej służebności może nastąpić w 2018 r.

Proszę więc Czcigodnych Księży o podjęcie koniecznych działań  zmierzających do prawnego uregulowania istniejących stanów faktycznych i ustanowienia służebności przesyłu. Należy pamiętać, ze w razie zasiedzenia służebności przesyłu przy jednoczesnym braku wcześniejszych świadczeń pieniężnych na rzecz właścicieli gruntów, także zasiedzenie będzie bez wynagrodzenia i nie będzie można w przyszłości tego wynagrodzenia się domagać.

Zasadnym jest zatem wystąpienie co najmniej z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej tak by w pierwszej kolejności przerwać termin zasiedzenia. We wniosku tym należy również wskazać wysokość dochodzonego odszkodowania. Dalszymi krokami prawnymi powinno być złożenie odpowiednich dalszych wniosków merytorycznych. W tym zakresie rozsądnym jest skorzystanie z pomocy wykwalifikowanych pełnomocników.

 1. 2.      Zbiórki  w parafiach w najbliższych miesiącach

Dziękując za dotychczasowe wpłaty, pragnę przypomnieć, iż najbliższych miesiącach będą miały miejsce następujące zbiórki pieniężne:

 • · 29 czerwca (Świętopietrze) – taca niedzielna,
 • · Lipiec - św. Krzysztofa – zbiórka do puszek dla misjonarzy
 • · 10 sierpnia - druga niedziela sierpnia – taca na cele edukacyjne i formacyjne
 • · 21 września - trzecia niedziela września – zbiórka do puszek na KUL.

Zebrane ofiary przekazujemy na konto diecezjalne nr: 64 1240 1721 1111 0000 0725 9186 lub wpłacamy bezpośrednio w kasie diecezjalnej nie później niż w przeciągu dwu tygodni od daty ich przeprowadzenia.

 

 1. 3.      Składki na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych bez zmian

Czcigodni Księża, uprzejmie informuję, że składki za kolejny rok ubezpieczeniowy, tj. od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. TUW nie ulegają zmianie.

Płock, dnia 6 czerwca 2014 r.

 

Ks. Roman Bagiński

Ekonom Diecezjalny

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE 33. PIESZEJ PIELGRZYMKI

DIECEZJI PŁOCKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 2014

 

 1. Tegoroczna 33. Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Cały Twój, Maryjo”. Hasło to jest nawiązaniem do postaci św. Jana Pawła II, którego kanonizację w tym roku przeżywaliśmy. Będziemy dziękować dobremu Bogu za dar Papieża Polaka, rozważając jego słowa kierowane do rodaków podczas Pielgrzymek do Polski.
 2. Pielgrzymka wyruszy ze Wzgórza Tumskiego 6 sierpnia 2014 r. po Mszy Świętej koncelebrowanej w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Płockiego o godz. 6.00. Zapraszamy do koncelebry wszystkich Księży związanych z dziełem Pielgrzymki, Gości i Sympatyków. Trasa Pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2014 r. w godzinach porannych (7.30 – 8.15).
 3. Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru przekazanego do parafii lub pobranego ze strony internetowej pielgrzymki),  zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. W związku z powyższym prosimy o czytelne i rzetelne jej wypełnienie. Zapisy indywidualne i zbiorowe na Pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a następnie zgłaszają pielgrzymów w punkcie zapisów mieszczącym się w Opactwie Pobenedyktyńskim w dniach: 2, 4, 5 sierpnia br., w godz. 10-17. Bardzo prosimy o przywożenie i pozostawienie w punkcie zapisu gotowych kart (wzory kart zostały przekazane Księżom Dziekanom). Prosimy duszpasterzy, by wszystkim zapisującym się na Pielgrzymkę (na wcześniej zorganizowanym spotkaniu) wyjaśnili, że Pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, a nie rajdu turystycznego.
 4. Opłata pielgrzymkowa (wpisowe + bagaż + koszulka w kolorze grupy) wynosi: 100 zł od osoby. Dzieci do lat 13 płacą 80, rodziny (co najmniej trzy osoby z jednego domu – 180 zł. Opłata ta przeznaczona jest na ubezpieczenia (NW i OC), leki i środki medyczne, sanitariaty (toi-toi), funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb (opłaty samochodów, które wynajmujemy, Książeczki Pielgrzymka, identyfikatory pielgrzymkowe i inne materiały. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i dodatkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo zapłonu! Pielgrzymi uiszczają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd. Osoby, które zamierzają wziąć udział w niecałej Pielgrzymce (np. w weekend) zobowiązane są do zgłoszenia się do Służby Informacji po przybyciu na trasę i dokonania wpłaty (10 zł za dzień).
 5. Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Na pątniczym szlaku  będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach, m.in. wysyłając pozdrowienia z trasy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie Duchowi Pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Duchowi Pielgrzymi otrzymują specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień oraz z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni zachęcamy Pielgrzymów Duchowych do udziału w codziennej Mszy św. praz w wieczornym Apelu Jasnogórskim w kościele parafialnym.
 6. Zespół Odpowiedzialnych za służby i Przewodnicy grup:
 • Przewodnik Pielgrzymki – ks. Jacek Prusiński
 • Kierownictwo Trasy – ks. Łukasz Gach
 • Liturgia – ks. Paweł Szymański
 • Kwatermistrz – ks. Andrzej Rutkowski
 • Kuchnia – p. Piotr i Magda Poryzińscy
 • Zaopatrzenie – p. Andrzej Jakubowski, p. Mirosław Sitek
 • Służba Ekologiczna – p. Małgorzata Dzik
 • Służba Techniczna – p. Piotr Bachman
 • Służba Komunikacji Społecznej – ks. Jacek Wichorowski
 • Informacja – p. Agnieszka Czaplicka, p. Agnieszka Ostrowicka
 • Służba Zdrowia – ks. Marcin Zębala i p. doktor Marta Zębala
 • Kantor Pielgrzymki – p. Patrycja Przybysławska

GRUPA I PRZEWODNIK:

 • Biało-czerwona – ks. Janusz Nawrocki (proboszcz w Słupi)
 • Biała – ks. Dariusz Malczyk (wikariusz w Sońsku)
 • Błękitna – ks. Marek Wiśniewski (wikariusz w Modlinie Twierdzy)
 • Brązowa – ks. Grzegorz Sieczka (wikariusz w Zielonej Mławskiej)
 • Granatowa – ks. Marcin Sadowski (wikariusz w Płońsku, św. Michała)
 • Miedziana – ks. Grzegorz Zakrzewski (student KUL), ks. Piotr Smoliński (wikariusz w Mławie, Królowej Polski)
 • Pomarańczowa – ks. Grzegorz Radziszewski
 • Srebrna – ks. Kamil Krakowski (wikariusz w Pułtusku, św. Jana Pawła II)
 • Zielona – ks. Krzysztof Załęski (wikariusz w Sierpcu, św. Wita, Modesta i Krescencji)
 • Złota – ks. Radosław Dąbrowski (wikariusz w Przasnyszu, św. Wojciecha)
 • Żółta – ks. Paweł Czarnecki (wikariusz w Gostyninie, św. Marcina)
 1. Pielgrzymka będzie wędrowała w 11 grupach. Dekanaty zostały związane z określonymi kolorami grup. Przy zapisie pielgrzymów prosimy przestrzegać niżej podanej rejonizacji:
 • biała – 26 parafii – Ciechanów Wsch. i Zach., Strzegowo.
 • biało-czerwona – 38 parafii – Płock Wsch., Płock-Zach., Bodzanów, Bielsk.
 • błękitna – 16 parafii – Nasielski, Zakroczym.
 • brązowa – 32 parafie – Rypin, Dobrzyń n/Drwęcą, Żuromin.
 • granatowa – 33 parafie – Płońsk, Raciąż, Wyszogród.
 • miedziana – 14 parafii – Mława.
 • pomarańczowa – grupa salezjańska.
 • srebrna – 18 parafii – Pułtusk, Serock.
 • zielona – 27 parafii – Sierpc, Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo.
 • złota – 25 parafii – Przasnysz, Maków Maz., Dzierzgowo.
 • żółta – 15 parafii – Gostynin, Gąbin.
 1. Informujemy, że stałym miejscem udzielania sakramentu małżeństwa podczas Pielgrzymki jest Głogowiec (7.08). Do dnia 31 lipca należy zgłaszać ewentualne śluby do ks. Pawła Szymańskiego (tel. 501 293 118) – odpowiedzialnego za służbę liturgiczną. Formalności dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa załatwia się w swojej parafii.
 2. Na pielgrzymkę należy zabrać ze sobą namiot, gdyż możliwości noclegowe u gospodarzy są ograniczone. Na Pielgrzymkę nie powinno zabierać się rzeczy cennych, o dużej wartości.
 3.  Osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo posiadać: pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności (wyrażoną na Karcie Uczestnictwa oraz w Książeczce Pielgrzyma) oraz dorosłego opiekuna, którego imię i nazwisko musi być wymienione w/w Karcie. Kto nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie zapisany na Pielgrzymkę! 
 4.  Ze względu na wysokie koszty leków i środków opatrunkowych bardzo prosimy, by pielgrzymi zabrali ze sobą niezbędne środki opatrunkowe (bandaże, plastry) i leki, zwłaszcza osobiste! Wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy pragną wesprzeć swoją wiedzą i pomocą Służbę Medyczną podczas Pielgrzymki, uprzejmie zapraszamy do współpracy.
 5.  Czcigodnych Księży Proboszczów gorąco prosimy o podanie swoim Parafianom niezbędnych informacji dotyczących tegorocznej Pielgrzymki w ogłoszeniach parafialnych oraz na stronach internetowych parafii. Dobrą okazją ku temu będzie niedziela 29 czerwca, kiedy będzie odczytana zachęta Biskupa Płockiego do udziału w Pielgrzymce. Na ten dzień jest także przygotowane kazanie o pielgrzymce do wykorzystania w celach duszpasterskich. Prosimy także o wywieszenie plakatu pielgrzymkowego, przekazanego wcześniej do każdej parafii naszej diecezji.

Płock, 2 czerwca 2014 r.

    Ks. Jacek Prusiński

Główny Przewodnik 33. Pieszej Pielgrzymki

          Diecezji Płockiej na Jasną Górę

 

Propozycja kazania pielgrzymkowego  do wykorzystania

w Uroczystość  św. Apostołów Piotra i Pawła 29 VI 2014 r.

 

Są miejsca, które nas przyciągają. W kontekście rozpoczynających się wakacji, mogą mieć one charakter wypoczynkowy. Często zachwycają swoim wyglądem, posiadają walory, które trudno spotkać gdziekolwiek indziej. Stad wielu z nas pozostawia na jakiś czas  dom, pracę, obowiązki, by tam się udać, by odpocząć, by nacieszyć swój wzrok, by poczuć się dobrze.

W Ewangelii słyszymy natomiast o pewnym miejscu na styku Ziemi Izraela z krainą pogańską, u podnóża góry Hermon, niedaleko przepastnej groty, które wybrał Jezus dla swoich uczniów, oczekując od nich odpowiedzi na pytanie: za kogo ludzie uważają Syna człowieczego? Jest to miejsce symboliczne. Góra Hermon – jako granica Ziemi Obiecanej i przepastna grota – uważana za wejście do otchłani. A pośrodku nich uczniowie patrzący na kraj wybrany przez Boga, jako nagrodę za wierne życie i na otchłań Hadesu – jako miejsce potępienia. Te dwa miejsca są charakterystyczne w kontekście skierowanego do nich pytania. Bo przecież wiedzieli kim On jest, skoro posłuszne są Mu demony, choroby, wicher wody wzburzonego jeziora, a jednak to właśnie tam Jezus chciał usłyszeć ich wyznanie wiary.

Życie św. Piotra i św. Pawła, których dziś wspominamy także wiążemy z poszczególnymi miejscami. Chociażby Piotrowe Kafarnaum i sąsiadujące z nim Jezioro Galilejskie – jako miejsce zamieszkania i pracy. Dziedziniec arcykapłański utożsamiany z zaparciem się Mistrza, a później Tabgha – miejsce, gdzie z twarzy Piotra spada maska zdrady, gdy słyszy pytanie o miłość, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci (…). Czy wreszcie to dzisiejsze miejsce spod Cezarei Filipowej, gdzie już bez wahania odpowiada Jezusowi, że jest Mesjaszem.

Także postać świętego Pawła bez problemu potrafimy powiązać z Tarsem, miejscem jego pochodzenia czy też z Damaszkiem – miejscem jego nawrócenia. I wreszcie wspólne miejsce dla obu Apostołów, do którego – jak to potocznie – mówimy – prowadzą wszystkie drogi – Rzym, miejsce ich męczeńskiej śmierci.

Siostry i bracia, dlaczego w dzisiejszym rozważaniu tak wiele słyszymy o różnych miejscach? Każdy z nas związany jest z jakimś miejscem. Z miejscem urodzenia, zamieszkania, nauki, pracy, odpoczynku. I bardzo często stajemy pomiędzy symbolicznym Hermonem i Hadesem, słysząc pytanie: za kogo mnie uważacie? Czując niepokój serca potrzebujemy miejsca nawrócenia, miejsca na modlitwę. I tym miejscem jest niewątpliwie ten parafialny kościół, w którym każdego dnia czeka na nas Bóg. Także dziś przyszliśmy do niego, by nabrać sił do codziennego pielgrzymowania, by nie wahać się w codziennym dawaniu świadectwa.

Jest jeszcze wiele innych ważnych miejsc, które pomagają nam w ziemskiej wędrówce. Do takich należy bliska każdemu Polakowi – Jasna Góra. To ten zakątek, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje Jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. To miejsce, gdzie od tylu stuleci Czarna Madonna przyciąga do siebie ludzi z całego świata, a szczególnie zamieszkujących tereny od Helu po Tatry, od Odry po Buk.

Być może potrzebujemy dziś wyjść z ziemi rodzinnej, by pójść do ziemi spotkania z Tą, której św. Jan Paweł II nie wahał się powiedzieć: Cały Twój, Maryjo…

Te słowa, które były życiowym mottem Papieża Pielgrzyma, będą towarzyszyć wszystkim , którzy zechcą w tym roku, od 6 do 14 sierpnia zmierzać w Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Do miejsca, które wybrała sobie Maryja, do miejsca uświęconego Jej obecnością i obecnością tych, którzy zawierzyli Jej swoje życie.

Siostry i bracia, prawie każdy z was był w tym świętym miejscu, gdzie Króluje Jasnogórska Pani. Wielu z was pielgrzymowało do Niej pieszo – niegdyś w warszawskiej pielgrzymce, a od 33 lat w naszej, płockiej – a także autokarem czy swoim samochodem. I prawie każdy może powiedzieć: że ja już tam byłem…

A jednak wielu z was Zanów tam pójdzie… nie patrząc na niewygody, spanie w namiocie, mycie się w misce – tak, także w dzisiejszych czasach – idąc w kurzu, słońcu czy deszczu. Rezygnując często z wakacyjnego wyjazdu do Tunezji, Turcji czy Bułgarii. Może wyłączając nieodzowny telefon komórkowy, dezaktywując facebooka, nie sprawdzając poczty elektronicznej. Po to, by poświecić więcej czasu na modlitwę, by przeżyć dobrą spowiedź, by zamiast proszę Pani i proszę Pana, powiedzieć na wydawałoby się obcego człowieka: Siostro, Bracie. By nie tylko iść i prosić o zdanie matury, egzaminu na prawo jazdy, by znaleźć dziewczynę czy chłopaka, ale by… By podziękować za otrzymane łaski. By modlić się za innych, bo tyle małżeństw rozbitych, tylu rodziców żyje w związkach cywilnych, tylu młodych żyje bez Boga, bo tylu ojców zalewa alkoholem rodzinę, tylu żyje kłamstwem, oszustwami w pracy. Tyle młodzieży za nic uważa uczciwość na sprawdzianie, systematyczność nauki. Bo tyle nastolatek z kolegami szuka szczęścia w papierosach, coraz częściej otwieranym piwie, tylu młodych chłopaków dokonuje kradzieży.

Wiele razy podczas trasy pątniczej słyszy się te i podobne intencje w odmawianym każdego dnia różańcu pielgrzymkowym, podczas koronki, drogi krzyżowej czy w porannych godzinkach.

W to modlitewne pielgrzymowanie włączają się także pielgrzymi duchowi. Osoby, które z różnych racji, nie mogą podjąć trudu pieszego pielgrzymowania. Strumień modlitwy, który wypływa z codziennych Apeli Jasnogórskich organizowanych w parafiach, w łączności z Jasną Górą  i miejscem gdzie pielgrzymka danego dnia się znajduje, dodaje siły i odwagi idącym pielgrzymom, by następnego dnia mogli wyruszyć w dalszą trasę.

Siostro i Bracie, może właśnie dziś, kiedy jeszcze wygodnie siedzisz w ławce swego parafialnego kościoła lub stoisz gdzieś pod parkanem, nie wiedząc jak wykorzystać wakacyjny czas albo martwiąc się, ze nie dostaniesz urlopu, Anioł Pański trąceniem w bok, chce się przebudzić i powiedzieć: Wstań szybko i włóż sandały… Narzuć płaszcz i chodź…

Chodź na pielgrzymkę, podejmij ten trud, tak jak w swoim ziemskim życiu podejmowała trud wędrówki i pielgrzymowania Maryja. Przeżywając radość spotkania z Elżbietą w Ain Karem, czując lęk i trwogę, gdy uciekała z Józefem i małym Jezusem do Egiptu, może wylewając łzy jak każda matka, gdy zawieruszył się Jezus drodze powrotnej z dorocznej pielgrzymki do Jerozolimy czy później idąc za Bożym Synem na Górę Kalwarię.

Idź do tego cudownego miejsca, na Jasną Górę, która jest Górą Przemienienia, która jest Polską Kaną Galilejską. By zaprosić Ją do swego życia, do swojej rodziny, do swojej parafii. Modląc się za Kościół oparty na wierze Piotra, na Opoce, której bramy piekielne nie przemogą. Wypraszając u Niej wstawiennictwa dla Piotra naszych czasów, papieża Franciszka, który Ją wkrótce odwiedzi. Prosząc o łaski dla naszej diecezji, która oczekuje Jej nawiedzenia i opieki dla naszego Pasterza, Biskupa Piotra, który dziś obchodzi swój dzień patronalny. Ale przede wszystkim dziękując za to, że jest naszą Matką i Królową, że każdego dnia się nami opiekuje. Nie bój się Jej powiedzieć osobiście, tam na Jasnej Górze: Totus Tuus Maryjo! Amen.

Autor: ks. Grzegorz Kaczorowski

 

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 10 czerwca 2014 r.

Nr 1134/2014                                                                 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x