OKÓLNIK
Okólnik 15/2014
05.06.2014
Spis treści:

Okólnik 15

 

ODEZWA BISKUPA PŁOCKIEGO Z OKAZJI 15 ROCZNICY BEATYFIKACJI

ABP. ANTONIEGO JULIANA NOWOWIEJSKIEGO

ORAZ BP. LEONA WETMAŃSKIEGO

 

Umiłowani Bracia i Siostry!

15 lat temu, 13 czerwca 1999 roku, św. Jan Paweł II wyniósł na ołtarze wieloletniego pasterza naszej diecezji – męczennika arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego oraz jego najbliższego współpracownika i współtowarzysza męczeństwa – biskupa Leona Wetmańskiego, stawiając obu na czele 108 Błogosławionych Męczenników niemieckiego totalitaryzmu na ziemiach polskich w latach 1939–1945.

„Słowa szczególnego pozdrowienia – mówił na zakończenie Mszy  beatyfikacyjnej Ojciec Święty – kieruję do pielgrzymów z Diecezji Płockiej. Przybyliście do Warszawy, aby uczestniczyć w beatyfikacji dwóch męczenników, arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego. Jest to niezwykły dar Opatrzności. W tragicznych latach wojny i okupacji Bóg dał Wam dwóch pasterzy, świadków bezgranicznej miłości Chrystusa”.

Zachęcam Was, Umiłowani, abyśmy szczególnie w tym czasie, gdy szerzy się coraz większe zobojętnienie i powierzchowność, uświadomili sobie doniosłość beatyfikacji naszych Pasterzy Męczenników, dokonanej w sercu Ojczyzny, na Placu Marszałka Piłsudskiego;  w miejscu, gdzie w czerwcu 1979 roku rozległo się to wielkie wołanie, z którego zrodziła się „Solidarność” i niepodległa Polska: Niech zstąpi Duch! Niech zstąpi Duchj Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

Zechciejmy jeszcze bardziej uczynić swoimi te proste słowa św. Jana Pawła Wielkiego o „niezwykłym darze Opatrzności... w postaci dwóch pasterzy, świadków bezgranicznej miłości Chrystusa” przez rozwijanie ich kultu. Zachęcam serdecznie do udziału w dorocznych pieszych pielgrzymkach z Katedry do Słupna organizowanych w sierpniu przez Akcję Katolicką oraz z Żuromina do Działdowa.

We wspomnienie liturgiczne płockich Biskupów Męczenników, które przypada 12 czerwca będę przewodniczył Nabożeństwu Czerwcowemu w kościele w Słupnie, miejscu internowania naszych Męczenników. W tym dniu niech nie zabraknie w waszych parafiach dziękczynnej modlitwy za łaskę beatyfikacji. W miesiącu czerwcu prośmy też „Serce Pana Jezusa, aż do śmierci posłuszne” za tysiące chrześcijan, którzy dziś oddają życie za wiarę Chrystusową. Niech krew przelana przez błogosławionych Męczenników będzie im mocą i oparciem.

My sami zbliżający się okres urlopów i wakacji przeżywajmy w wierności chrześcijańskim ideałom, za które oni oddali swoje życie. Bądźmy wierni coniedzielnej Mszy Świętej, codziennej modlitwie i medytacji, wewnętrznej czystości i miłosierdziu świadczonemu słabszym, zepchniętym na margines i cierpiącym. Z serca Wam błogosławię.

Płock, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 2014 r.

 

Wasz Biskup Piotr   

 

ZARZĄDZENIE: Odezwę proszę odczytać wiernym na każdej Mszy św. w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 8 czerwca br., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 2 czerwca 2014 r.

 

Ks. Mirosław Milewski

 Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO DOTYCZĄCY NABOŻEŃSTWA CZERWCOWEGO 

W 15 ROCZNICĘ BEATYFIKACJI PŁOCKICH BISKUPÓW MĘCZENNIKÓW

Kościół pw. Św. Aniołów Stróżów w Słupnie, 12 czerwca 2014 r., godzina 18.00

W nawiązaniu do Odezwy Biskupa Płockiego z okazji 15 rocznicy beatyfikacji bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego i bł. Bpa L. Wetmańskiego pragnę przekazać następujące informacje:

 1. Do udziału w uroczystości w kościele parafialnym w Słupnie w dniu 12 czerwca br. o godz. 18.00 zaproszeni są kapłani (szczególnie z Płocka i okolic Słupna), osoby życia konsekrowanego, seminarzyści i wierni świeccy.
 2. Nabożeństwo czerwcowe pod przewodnictwem Biskupa Płockiego będzie poprzedzone Nieszporami o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie.
 3. Mimo, że teksty Nieszporów będą przygotowane w znacznej ilości, uprzejmie proszę kapłanów o zabranie w miarę możliwości własnych dodatków do Liturgii Godzin rozprowadzanych w ubiegłym roku przed wprowadzeniem święta Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana do kalendarza liturgicznego.
 4. Kapłani uczestniczą w uroczystości w komżach i strojach chórowych (księża prałaci i kanonicy).

Płock, dnia 4 czerwca 2014 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski

   Ceremoniarz Biskupi

 

ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO

DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE NA JASNĄ GÓRĘ

Umiłowani Diecezjanie!

W dniu od 6 sierpnia wyruszy ze Wzgórza Tumskiego w Płocku po raz kolejny Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Kieruję do Was wszystkich gorącą zachętę do podjęcia pątniczego trudu i zapraszam do udziału w tegorocznych „rekolekcjach w drodze”.

Ze szczególnym zaproszeniem zwracam się do młodzieży, o której św. Jan Paweł II mówił: „Wy jesteście nadzieją świata, narodu, Kościoła… Jesteście moją nadzieją!”. Proszę również wszystkich chorych, ludzi w podeszłym wieku i tych, którzy nie mogą pielgrzymować pieszo, aby włączyli się w dzieło pielgrzymowania duchowego. Wasza modlitwa, jak również osobiste świadectwo cierpienia i trudy życia codziennego są cennym darem składanym Bogu, a dla pielgrzymów siłą i pomocą w wędrówce.

Podczas 33 Pielgrzymki będziemy nieść ze sobą do tronu Pani Jasnogórskiej intencje bliskie naszemu sercu, nasze troski i radości, ufając w Jej niezawodne orędownictwo. Nade wszystko jednak pragniemy w tym roku dziękować naszej Matce i Królowej za dar kanonizacji św. Jana Pawła II. Modlitwą obejmiemy również trwające prace 43 Synodu Diecezji Płockiej.

Zapraszając Was na pątniczy szlak, bądźcie pewni mojej modlitwy. Każdego dnia ofiaruję dziesiątkę różańca świętego w intencji naszej pielgrzymki diecezjalnej. Z serca wszystkim błogosławię.

Płock, dnia 31 maja 2014 r.

W Święto Nawiedzenia NMP

Wasz biskup Piotr

 

ZARZĄDZENIE: Zachętę Biskupa Płockiego, proszę odczytać wiernym w niedzielę 29 czerwca, podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń.

Płock, dnia 2 czerwca 2014 r.

 

Ks. Mirosław Milewski

  Wikariusz Generalny

 

APEL BISKUPA PŁOCKIEGO

O WSPARCIE POSZKODOWANYCH PRZEZ POWÓDŹ NA BAŁKANACH

Czcigodni Księża Proboszczowie!

W dniu 23 maja br. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie zbiórki ofiar do puszek przed kościołami, na rzecz poszkodowanych w powodzi stulecia na Bałkanach.

Uprzejmie informuję, że nasza diecezja włączy się w to szlachetne dzieło miłosierdzia. Proszę Was, byście w swoich wspólnotach parafialnych przeprowadzili kwestę w niedzielę 8 czerwca br.

Pamiętając o powodzi, która cztery lata temu boleśnie dotknęła m.in. region Płocka wesprzyjmy zebranymi pieniędzmi oraz  modlitwami ofiary  kataklizmu na Bałkanach. Niech nasze serca będą solidarne z tymi, którzy potrzebują pomocy. Bóg zapałać za życzliwość w tej ważnej sprawie.

Płock, dnia 30 maja 2014 r.

 

Wasz biskup Piotr

 

ZARZĄDZENIE: Zebrane w dniu 8 czerwca do puszek ofiary proszę wpłacać na konto Kurii, z dopiskiem „Bałkany”.

Płock, dnia 30 maja 2014 r.

 

Ks. Roman Bagiński

Ekonom Diecezjalny

 

DEKRET 

Odpowiadając na prośbę Rektora Sanktuarium Diecezjalnego pw. św. Antoniego
z Padwy w Ratowie z dnia 14 kwietnia 2014 r., Nr 852/2014, po zasięgnięciu opinii prawnej, w myśl kan. 1232 § 1 KPK zatwierdzam Statut Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Ratowie.

Ufam, że zatwierdzony Statut przyczyni się do lepszego funkcjonowania Sanktuarium oraz szerzenia kultu św. Antoniego z Padwy w Kościele.

Nr 1097/2014

Płock, dnia 27 maja 2014 r.

† Piotr Libera

Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski

         Notariusz

 

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Rekolekcje dla katechetów

W terminie 13-15 czerwca odbędzie się na terenie Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego w Płocku ostatnia tura tegorocznych rekolekcji dla katechetów. Do udziału w rekolekcjach zobowiązani są ci spośród katechetów, którzy otrzymali imienne zaproszenia. 

2. Nowy podręcznik do nauki religii

W roku szkolnym 2014/2015 zostanie wprowadzony na terenie diecezji nowy podręcznik do klasy III szkoły podstawowej zatytułowany „Przyjmujemy Pana Jezusa” wraz z zeszytem ćwiczeń. Został on opracowany pod redakcją ks. A. Krasińskiego zgodnie z programem AZ-1-01/10 i ukaże się nakładem Płockiego Instytutu Wydawniczego pod koniec wakacji.

3. Pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę

Proszę Księży Proboszczów oraz Wikariuszy o poinformowanie i o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu dla nauczycieli i pracowników oświaty na sympozjum oraz pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 1 i 2 lipca br. Poniżej zamieszczam program spotkań.

13. Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli, „Moc nawrócenia”, Jasna Góra

(Aula Ojca Kordeckiego) 1 lipca 2014 r., godz. 15.00

Słowo powitalne - bp Edward Dajczak, delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli 

Wykłady:

„Odnówmy się w naszym myśleniu” – ks. prof. Henryk Seweryniak, UKSW Warszawa  

„Odnówmy się w naszym działaniu” – red. Marcin Jakimowicz, „Gość Niedzielny”

Panel dyskusyjny z udziałem gości

 

77. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli,

„Moc nawrócenia” Jasna Góra 1 - 2 lipca 2014 r.

 

Wtorek - 1 lipca

21.00 - Apel Jasnogórski – bp Edward Dajczak

21.30 - „Przyjął go rozradowany”, czas modlitwy i uwielbienia – Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Płockiej

23.00 - Msza św. - bp Wiesław Mering, Biskup Włocławski

Środa - 2 lipca

9.30 – Modlitwa i refleksja – szczyt Jasnogórski

10.45 – wykład programowy „Moc nawrócenia” – bp Grzegorz Ryś, Kraków

11.30 – koncert chóru Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

12.00 - Msza św. - abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski

15.00 - Droga Krzyżowa na wałach Jasnogórskich - bp Edward Dajczak

16.00 - Nabożeństwo rozesłania - bp Edward Dajczak

Płock, dnia 30 maja 2014 r. 

 

             Ks. Andrzej Krasiński

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO

DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA 

Ponawiam zaproszenie Księży do udziału w rekolekcjach kapłańskich, które dotyczyć będą kerygmatu. Będziemy stawiać sobie pytania, jakimi środkami i metodami nieść dobrą nowinę do współczesnego człowieka oraz kim ma być ewangelizator, aby głoszone przez niego słowo Boże było skuteczne. Rekolekcje będą miały miejsce w Wyższym Seminarium w Płocku w dniach od 30 czerwca do 2 lipca br. Rozpoczną się o g. 10.00 w poniedziałek, a zakończą w środę ok. g. 13.00.  W ich przeżywaniu pomoże nam ks. Sławomir Płusa, egzorcysta diecezji radomskiej i wykładowca w wyższym seminarium duchownym. Uczestnictwo w rekolekcjach proszę zgłaszać do p. Heleny Błaszkiewicz z działu gospodarczego Wyższego Seminarium pod numer telefonu: 024/ 262 60 53 (centrex 166). Proszę zabrać ze sobą albę i stułę. Serdecznie zapraszam do udziału w ćwiczeniach duchowych. 

Płock, dnia 26 maja 2014 r.

 

           Ks. Sławomir Zalewski

       Delegat Biskupa Płockiego

ds. stałej formacji duchowieństwa

 

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1.XXIII Sacrosong Diecezji Płockiej - Pułtusk Popławy 2014

10 maja br. odbył się 23. Diecezjalny Sacrosong w Pułtusku-Popławach. Dziękujemy serdecznie ks. kan. Tadeuszowi Kowalczykowi, proboszczowi parafii Miłosierdzia Bożego za gościnę i serdeczne przyjęcie wszystkich uczestników. Słowa wdzięczności kierujemy również do ks. Adama Brzezińskiego za sprawną organizacje całego przedsięwzięcia.

2.  X Jubileuszowa Parafiada Diecezji Płockiej w Płońsku

X Jubileuszowa Parafiada Diecezji Płockiej odbędzie się 13 czerwca 2014 r. (piątek) w Płońsku. Głównym organizatorem jest ks. Zbigniew Sajewski – Diecezjalny Duszpasterz Sportu Diecezji Płockiej, przy współudziale Wydziału Duszpasterskiego oraz władz Miasta i Gminy Płońsk. Zachęcamy do udziału.

3. Procesja Eucharystyczna w Boże Ciało

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (19 czerwca br.) organizujemy w parafiach procesję Eucharystyczną. Wierni w naszych wspólnotach parafialnych wkładają wiele wysiłku w przygotowanie trasy procesji, dekoracji ołtarzy, oprawy muzycznej i liturgicznej. Procesja Bożego Ciała jest dobrą okazją, by wszystkim, którzy w niej uczestniczą, umożliwić poznanie i rozważenie tematyki programu duszpasterskiego „Wierzę w Syna Bożego” Komentarze i wprowadzenie do poszczególnych tekstów znajdują się w materiałach duszpasterskich zawartych w Programie Duszpasterskim na rok 2013/2014 s. 489-493.

4. Polecamy książkę „Rodzina, gender i nowy feminizm”

Autor, ks. prof. I. Mroczkowski, omawia kulturowe przyczyny współczesnego kryzysu rodziny oraz podaje podstawy katolickiej obrony rodziny, przedstawia odniesienie Kościoła do feminizmu, prezentuje chrześcijańską godność kobiety i mężczyzny, by na końcu zaproponować sakramenty Eucharystii i kapłaństwa jako remedium na kryzys rodziny. Książkę można nabywać w hurtowni SACERDOS.

5. „Przystań Miłosierdzie” na płockiej plaży

Tak jak w zeszłym roku, również w tym rusza akcja ewangelizacyjna „Przystań Miłosierdzie” organizowana podczas największego w Polsce festiwalu muzyki Reggae w Płocku w dniach 10-13 lipca. Zachęcamy do włączenia się w tę cenną inicjatywę.

6. Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

W sobotę 30 sierpnia SRK DP będzie obchodziło jubileusz 25-lecia. Już teraz zapraszamy na Mszę św. do płockiej katedry o godz. 11.00 a następnie na dalsze uroczystości zaplanowane w Opactwie Pobenedyktyńskim.

7. XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

Tegoroczna XXXII Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 20 września pod hasłem „Jestem dzieckiem Boga”. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwu grupach (dzieci i młodzież). Koszty związane z uczestnictwem w pielgrzymce to 3 zł od osoby. Szczegółowe informacje w późniejszym terminie.

8. Ogólnopolska Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Lichenia

W dniu 6 lipca  będzie miała miejsce Ogólnopolska Pielgrzymka Sołtysów i Środowiska Wiejskich do Matki Bożej Licheńskiej. Przy tej okazji wierni uczczą śp. bp. Romana Andrzejewskiego, wieloletniego Krajowego Duszpasterza Rolników, którego data śmierci przypada 7 lipca.

9. Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Smardzewa

Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego wraz ze swoimi Księżmi opiekunami zapraszamy na III Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w sobotę 4 października 2014 r. do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. W programie: Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery, wspólna modlitwę różańcowa, śpiew i braterskie spotkanie.

10. Rekolekcje dla Doradców Życia Rodzinnego

W dniach 3-5 października br. odbędzie się spotkanie formacyjno-rekolekcyjne dla Doradców Życia Rodzinnego w MCEW „Studnia”, przy ul. Górnej 1 w Płocku. Spotkanie rozpocznie się w piątek o godz. 17.00. Zgłoszenia prosimy kierować do Wydziału Duszpasterskiego, tel.: (0-24) 262-85-99 (centrex 116) lub e-mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl do 26 września br. Przypominamy, że udział w spotkaniu jest obligatoryjny, i że do dnia 10 września Ksiądz Proboszcz, u którego posługuje doradca dostarcza pismo z prośbą o przedłużenie misji kanonicznej DŻR. Brak udziału w rekolekcjach lub nieprzedłożenie ww. pisma będzie skutkować zawieszeniem misji kanonicznej na kolejny rok.

11. Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów

W dniach7-8 października br. organizujemy Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów. Kurs odbędzie się w CPP Metanoia przy ul. Kobylińskiego 21a w Płocku. Są to dwa spotkania w godz. 16.00-19.00. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2014 r. pod nr tel.: (0-24) 262-85-99, e-mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl

12. Pielgrzymka lotnicza śladami św. Pawła do Grecji

Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej organizuje pielgrzymkę śladami św. Pawła do Grecji. W dniach 10-15 października 2014 r. odwiedzimy Ateny, Korynt, Mykeny, Epidaurum. Delfy, Klambakę. Meteory, Saloniki, Kastrę, Kavali, Filipii. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w pielgrzymce. Zapisy do 31 lipca 2014 r. pod nr tel. (0-24) 262-85-99 lub tel. kom. 517 746 231.

13. Szczegółowe informacje Wydziału Duszpasterskiego na stronach: duszpasterski.pl; facebook.com/duszpasterski.

Płock, dnia 2 czerwca 2014 r.

Ks. Jarosław Kamiński

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

       

XXV PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI PŁOCKIEJ

Z BIEŻUNIA DO NIEPOKALANOWA W INTENCJI TRZEŹWOŚCI NARODU 

„Niewiastę dzielną któż znajdzie. Jej wartość przewyższa perły” (Prz 31,10) - słowa te zaczerpnięte z Księgi Przysłów pragniemy uczynić hasłem tegorocznej XXV Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej z Bieżunia do Niepokalanowa w intencji trzeźwości Narodu. Na pątniczy szlak wyruszamy tradycyjnie 6 lipca z Bieżunia aby 11 dotrzeć do Niepokalanowa.

W tym roku kontynuujemy program duszpasterski „Rodzina szkołą trzeźwości”. Hasło tego roku „Kochająca matka zawsze trzeźwa” wpisuje się w to, co mówi Księga Przysłów o mężnej niewieście. Na pątniczym szlaku chcemy przyjrzeć się temu, jak wielki wpływ na rozwój wiary i postawę trzeźwości w rodzinie ma matka.

Do udziału w rekolekcjach w drodze zapraszamy wszystkich, a w sposób szczególny tych, którzy chcą wypraszać łaskę powrotu do trzeźwości swoich najbliższych. To także okazja do podziękowania za trzeźwość w naszych rodzinach. Do stóp Niepokalanej idziemy również z własnymi intencjami aby dziękować, prosić i przepraszać.

Informacje na temat pielgrzymki na stronie internetowej: http://biezun-niepokalanow.wix.com/biezun-niepokalanow i profilu na FB Pielgrzymka Bieżuń- Niepokalanów.

Płock, dnia 26 maja 2014 r.

 

            Ks. Wojciech Czajkowski

Kierownik Pieszej Pielgrzymki Płockiej

        z Bieżunia do Niepokalanowa

 

KOMUNIKAT WSPÓLNOTY WOJSKO GEDEONA

Wspólnota Wojsko Gedeona zaprasza młodzież (od II klasy Gimnazjum) na wakacyjny wyjazd rekolekcyjny w Beskidy (Łomnica Zdrój). Termin - od 1 do 10 lipca. Wszystkie szczegóły dotyczące wyjazdu dostępne są na stronie wspólnoty: http://wojskogedeona.pl/wakacje-2014-w-beskidach/.

Płock, dnia 27 maja 29014 r.

 

     Ks. Bogdan Pawłowski

Komendant Wojska Gedeona

 

KOMUNIKAT KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

DIECEZJI PŁOCKIEJ

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji płockiej serdecznie zaprasza na rekolekcje wakacyjne dla młodych. Po raz kolejny proponujemy udział w wakacyjnym wyjeździe, podczas którego można aktywnie odpocząć w pięknym otoczeniu oraz pogłębić swoją relację z Bogiem i innymi ludźmi. W tym roku wyjeżdżamy do miejscowości Murzasichle k. Zakopanego, w dniach 17-23 lipca. Naszym duchowym przewodnikiem będzie ks. Dariusz Malczyk. Hasłem tegorocznych rekolekcji jest cytat z Ewangelii wg św. Jana: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68).

Termin: 17-23 lipca 2014 r.

Miejsce: Murzasichle k. Zakopanego.

 • Co robimy: w planach są wyprawy w góry i rekolekcje, które oparte będą na codziennej Eucharystii, spotkaniach w grupach, konferencjach, adoracji Najświętszego Sakramentu. Zorganizowane będą też wspólne wieczory. W drodze powrotnej zwiedzimy Oświęcim i ewentualnie Wieliczkę.
 • Adresaci: młodzież w wieku 16-30 lat.
 • Poprowadzi: ks. Dariusz Malczyk, asystent oddziału parafialnego KSM w Sońsku.
 • Temat rekolekcji: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego (J 6, 68)
 • Koszt: 450 zł (w tym transport autokarowy, zakwaterowanie, wyżywienie, wstęp na szlaki, zwiedzanie, ubezpieczenie).
 • Wyruszamy z: Ciechanowa i Pułtuska.
 • Zapisy: przez Prezesów Oddziałów parafialnych KSM lub na maila zarządowego ksmdplockiej@gmail.com (w temacie wiadomości wpisujemy "Wakacje z Wartościami KSM"). Zaliczka 100 zł przy zapisie.
 • Organizator: Zarząd Diecezjalny KSM DP

Płock, dnia 27 maja 2014 r.

 

                         Patrycja Przybysławska

Rzecznik prasowy Zarządu Diecezjalnego KSM DP

 

KOMUNIKATY KANCELARII KURII

Imieniny Księdza Biskupa Piotra Libery - 26 czerwca

Uprzejmie informujemy, że Biskup Płocki Piotr Libera swój dzień patronalny obchodzić będzie w czwartek 26 czerwca. Spotkania imieninowe z Solenizantem odbędą się w następującym czasie:

 9.30 – 10.30 - spotkanie z siostrami zakonnymi

10.30 – 11.30 - spotkanie z księżmi

11.30 – 12.30 - spotkanie z wiernymi świeckimi

Miejscem spotkań będzie Opactwo Pobenedyktyńskie (ul. Tumska 3). Zapraszamy! Pamiętajmy w modlitwie o naszym Pasterzu.

Zmiany wikariuszowskie 2014

Tegoroczne zmiany wikariuszowskie będę miały miejsce 27 sierpnia.

Praca kancelarii Kurii w czasie wakacji

Uprzejmie informuję, że miesiącu lipcu dyżur w kancelarii Kurii pełnił będzie
ks. notariusz Dariusz Rogowski, natomiast w sierpniu ks. kanclerz Mirosław Milewski.

Płock, dnia 4 czerwca 2014 r. 

Ks. Mirosław Milewski

      Kanclerz Kurii

 

 

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 4 czerwca 2014 r.

Nr 1134/2014                                                         

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x