OKÓLNIK
Okólnik 14/2014
26.05.2014
Spis treści:

Okólnik 14

 

OŚWIADCZENIE

PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W SPRAWIE WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014

 

Najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego po raz kolejny przypominają nam wagę tej instytucji, a także naszą za nią odpowiedzialność. Wskazują też, że głosowanie jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela. Poprzez wybór osób, którym na sercu leży autentyczne dobro Europy i Polski, możemy przyczynić się – jak zachęcał nas do tego św. Jan Paweł II – do budowania europejskiej wspólnoty ducha, opartej na duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały. Europę trzeba bowiem budować nie tylko na wartościach ekonomicznych, ale przede wszystkim opierając ją na tych wartościach duchowych, które budują solidny fundament jedności. Ten najgłębszy fundament jedności – uczył w 1997 roku w Gnieźnie św. Jan Paweł II – przyniosło Europie i przez wieki ją umacniało chrześcijaństwo, ze swoją Ewangelią, ze swych rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Z Ewangelii wyrastają zarówno zasady solidarności i pomocniczości, jak i zasada poszanowania godności człowieka, mężczyzny i kobiety, poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a także prawo do wolności religijnej, obejmujące również prawo do publicznego wyrażania własnych przekonań religijnych. Nie można zbudować przyszłości Europy – mówił św. Jan Paweł II – jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii i połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej.

Włączając się w apel Biskupów Wspólnoty Europejskiej, aby każdy z nas, obywateli Europy, w duchu odpowiedzialności za nią i dobrze spełnionego obowiązku poszedł do urn wyborczych i oddał w wyborach do Parlamentu Europejskiego swój głos zgodnie z własnym dobrze uformowanym sumieniem, przypominamy, że w ten sposób – poprzez naszych przedstawicieli, którzy będą działać w Parlamencie Europejskim w duchu św. Jana Pawła II –  my sami będziemy mogli wypełnić te zobowiązania, które w odniesieniu do budowania jedności europejskiej pozostawił nam św. Jan Paweł II.

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r.

                                             Podpisali:

Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP 

Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki, Wiceprzewodniczący KEP

Bp Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP

 

 

ZACHĘTA DO UCZESTNICTWA W NABOŻEŃSTWACH MAJOWYCH 

Drodzy Diecezjanie!

W tym roku mija 150 lat od wprowadzenia w naszej diecezji nabożeństw majowych.
W 1864 roku ówczesny biskup płocki Wincenty Teofil Popiel podjął decyzję, by czczono
w mazowieckiej diecezji Najświętszą Maryję Pannę śpiewem wezwań Litanii Loretańskiej.

Wspominając ten szczególny jubileusz serdecznie Was zachęcam, by  zgodnie z piękną, polską tradycją, w miesiącu maju, w naszych kościołach i kaplicach, przy krzyżach
i przydrożnych figurach, wielbić Maryję. Niech wzorem minionych pokoleń pieśń „Chwalcie łąki umajone” rozbrzmiewa w całej diecezji płockiej. Będzie to dziękczynienie za Jej nieustanną opiekę nad naszą Ojczyzną i rodziną diecezjalną oraz za kanonizację św. Jana Pawła II, gorliwego czciciela Matki Chrystusowej.

Na czas radosnych spotkań z Maryją z serca błogosławię.

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zachętę Biskupa Płockiego proszę odczytać wiernym w niedzielę 4 maja br. podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 29 kwietnia 2014 r.

Ks. Mirosław Milewski

Wikariusz Generalny    

 

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO

O WSPARCIU BUDOWY ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

 

Drodzy Księża Proboszczowie,

Zwrócił się do mnie w tych dniach Metropolita Warszawski Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, prosząc by wyrazić raz jeszcze zgodę na zbiórkę w naszej diecezji ofiar do puszek na rzecz Świątyni Opatrzności. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na dokończenie budowy tego „Wotum Narodu”, a szczególnie „Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego” oraz ”Panteonu Wielkich Polaków”.

Po rozważeniu tej prośby odpowiedziałem Ks. Kardynałowi pozytywnie na tę inicjatywę. Dlatego, podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku, włączamy się w tę inicjatywę. Zbiórka ofiar w parafiach naszej diecezji odbędzie się w niedzielę 1 czerwca, w Święto Dziękczynienia.  

Drodzy Księża, wesprzyjmy raz jeszcze to wielkie dzieło budowy Świątyni Opatrzności. Serdecznie dziękuję za zrozumienie i życzliwość.

Płock, dnia 20 maja 2014 r.

Wasz biskup Piotr

INFORMACJA: Ofiary zebrane do puszek należy wpłacać w Kasie Kurii, z dopiskiem „Świątynia Opatrzności”.

Płock, dnia 21 maja 2014 r.

Ks. Roman Bagiński

Ekonom Diecezjalny  

 

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO PRZEWODNIKA

PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

Czcigodni Księża! Zbliża się kolejna Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Uprzejmie informuję, że w związku z tym wydarzeniem:

1) Została przygotowana katecheza o Pielgrzymce do wykorzystania w szkołach, podczas lekcji religii. Jest ona do pobrania na stronie internetowej Wydziału Duszpasterskiego. Pakiet zawiera konspekt katechezy, prezentację multimedialną, świadectwa młodych pątników oraz fragment artykułu Kto to jest świadek? News jest zamieszczony pod tytułem: "Czas spotkania ze świadkami" – katecheza na pielgrzymkę płocką. Proszę o wykorzystanie tego materiału w celu promocji Pielgrzymki Płockiej.

2) W najbliższych tygodniach do każdej parafii dotrą wraz z Gościem Niedzielnym po dwa plakaty pielgrzymkowe, do zawieszenia w kościołach/kaplicach bądź szkołach. Gdyby była potrzeba większej ilości plakatów, Księża Dziekani będą mogli je zabrać podczas czerwcowej Konferencji Dziekanów. 

3) Przygotowywane są modlitewniki dla pielgrzymów duchowych. Będą one rozdzielone w liczbie przybliżonej do ilości pielgrzymów duchowych w danej parafii w ostatnich latach (np. wg danych zawartych w Okólniku nr 23/2013) Gdyby w którejś parafii była potrzeba większej bądź mniejszej ilości modlitewników, proszę o osobisty kontakt drogą mailową: xjacek78@gmail.com, bądź telefoniczną: 785-621-791. 

Płock, dnia 5 maja 2014 r.

Ks. Jacek Prusiński

Główny Przewodnik PPDP

 

KOMUNIKAT KONSULTANTA DS. NOWEJ EWANGELIZACJI

W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Uprzejmie informuję, że kolejne spotkanie ekip kerygmatycznych „Płocka Szkoła Ewangelizatorów” odbędzie się 7 czerwca br. w DDM „Studnia” w Płocku, w godzinach 16.00-19.00.

Po spotkaniu uczestnicy są zaproszeni do wzięcia udziału w ogólnodiecezjalnym czuwaniu przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego w katedrze płockiej. Czuwanie rozpocznie się o godz. 20.00. Gościem czuwania będzie Poldek Twardowski z zespołem - wokalista, gitarzysta, aranżer, kompozytor, organizator i koordynator Inicjatywy Poznańskich Muzyków „Bogu Jedynemu Chwała” oraz Poznańskich Zaduszek Jazzowych. W programie znajdzie się: uwielbienie, konferencja i o godz. 22.30 Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Libery.

Czuwanie wpisane jest w obchody Płockich Dni Rodziny. Zapraszamy wszystkie wspólnoty, ruchy, Rady Parafialne, młodzież oraz duszpasterzy, alumnów WSD i wszystkich chętnych.

Płock, dnia 15 maja 2014 r.

Iwonka Zielonka

Konsultant ds. nowej ewangelizacji

w diecezji płockiej

 

ZAPROSZENIE NA X JUBILEUSZOWĄ PARAFIADĘ DIECEZJI PŁOCKIEJ

W PŁOŃSKU

X Jubileuszowa Parafiada Diecezji Płockiej odbędzie się 13 czerwca 2014 r. (w piątek) w Płońsku. Głównym organizatorem tegorocznej Parafiady jest ks. Zbigniew Sajewski – Diecezjalny Duszpasterz Sportu Diecezji Płockiej, przy współudziale: Wydziału Duszpasterskiego oraz władz Miasta i Gminy Płońsk. Do rywalizacji zapraszamy chłopców i dziewczęta w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa plażowa, piłka nożna, lekkoatletyka.

Oprócz rywalizacji sportowej zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych i muzycznych.

Ramowy program Parafiady przedstawia się następująco:

 • · 7.30 – 8.45 rejestracja uczestników przybyłych na Parafiadę – w pobliżu kościoła
 • · 9.00 Msza św. w kościele parafialnym rozpoczynająca Parafiadę
 • · 10.00.00 – 10.30 przemarsz z kościoła do miejsca rozgrywek – stadion miejski
 • · 10.30   Otwarcie imprezy na stadionie
 • · 11.00 początek rozgrywek sportowych i konkursu muzycznego
 • · 12.30 początek wydawania posiłku
 • · 14.30 zakończenie rozgrywek  
 • · 15.00 podsumowanie, wręczenie nagród, zakończenie imprezy

Szczegółowe informacje na temat rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizowanych konkursów muzycznych i plastycznych znajdują się na stronie internetowej www.maksymilian.plonsk.pl. Zgłoszenia i wszelkie pytania należy kierować, zarówno poprzez pocztę elektroniczną jak telefonicznie do dnia 09.06.2014 r. parafia@maksymilian.plonsk.pl; tel. 604 259 223; tel/fax  23 662 33 66.

Dla zwycięzców w poszczególnych dyscyplinach sportowych i konkursach muzycznych i plastycznych przeznaczone będą okolicznościowe puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Trzy najlepsze reprezentacje od 13 do 19 lipca wezmą udział w Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w Parafiadzie ministrantów działających przy parafiach, dziewczęta ze schól, parafialne kluby sportowe, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ks. Józef Joniec, pomysłodawca i założyciel Parafiady, tragicznie zmarły w katastrofie pod Smoleńskiem, a teraz Ojcowie Pijarzy realizują tę ideę od 26 lat pod hasłem: „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”. Warunkiem udziału w Parafiadzie jest akceptacja ks. proboszcza, poprzez własnoręczny podpis lub przystawioną pieczęć. Reprezentacje mogą również wystawiać poszczególne szkoły. Proszę Czcigodnych Księży o przekazanie tych informacji do dyrekcji szkół leżących na terenie poszczególnych parafii oraz katechetom i nauczycielom.

Płock, dnia 15 maja 2014 r.

Ks. Zbigniew Sajewski

Diecezjalny Duszpasterz Sportu

 

KOMUNIKAT REFERATU DS. ORGANISTOWSKICH

I.  Rekolekcje dla organistów

Rekolekcje dla Organistów Diecezji Płockiej w br. odbędą się w dniach 25-26 czerwca (środa, czwartek) 2014 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku, ul. Górna 1 A  (początek rekolekcji: środa, godz. 9.00, zakończenie, czwartek godz. 18.00).

Do uczestnictwa w tegorocznych rekolekcjach zobowiązani są następujący organiści i pełniący funkcję organisty  z niżej wymienionych parafii:

DEKANAT BIELSKI                                      

1. Ciachcin – p. Jacek Ratkowski                            

2. Proboszczewice      – p. Stanisław Kuźniewski    

3. Woźniki – p. Arkadiusz Kowalski                       

4. Zagroba – p. Grzegorz Kowalski                                                                                                        

DEKANAT BODZANOWSKI

1.Blichowo – p. Tomasz Zielonka

2. Bodzanów  – p. Grzegorz Biernat

3. Łętowo – p. Jarosław Wasielewski

4. Miszewo Mur. – p. Piotr Jakubowski. 

5. Radzanowo – p. Andrzej Skrzyński

DEKANAT CIECHANOWSKI WSCH.                        

1. Ciechanów św. Józefa – p. Dominik Molewski

2. Ciechanów Bł. Pł. Bp. Męczenników – p. Mirosław Górski

3. Ciechanów Św, Franciszka z Asyżu – p..  Robert Bartold

4. Kraszewo – p. Andrzej Piskorski

5. Opinogóra – p. Krzysztof Majchrzak

DEKANAT CIECHANOWSKI ZACHÓD    

1. Grudusk – p. Marian Juszkiewicz      

2. Koziczynek – p. Kazimierz Daniszewski 

3. Lekowo – p. Roman Makowski               

4. Malużyn – p. Tomasz Sadkowski             

5. Sulerzyż – p. Michał Kreps                                                                                             

DEKANAT DOBRZYŃSKI N. DRWĘCĄ

1. Chrostkowo – p. Tadeusz Ochelski

2. Dobrzyń n. Drwęcą – p. Mariusz Rzepkowski

3. Ostrowite – p. Wiesław Argalski

4. Ruże – p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Trąbin – p. Piotr Dec

6. Płonne – p. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

DEKABAT  DOBRZYŃSKI N. WISŁĄ            

1. Mokowo – p. Wojciech Ziemiński                       

2. Sikorz – p. Wiesław Poniatowski                         

DEKANAT DZIERZGOWSKI

1. Grzebsk – p. Andrzej Rudziński

2. Janowiec Kość. – p. Wojciech Szulc                                                                              

3. Janowo – p. Krzysztof Pisarski                                                               

4. Krzynowłoga Mała – p. Piotr Grzegorzewski

5. Krzynowłoga Wielka – p. Robert Próchnicki

DEKANAT GĄBIŃSKI                                         

1.  Korzeń – p. Sławomir Nowak                 

2. Płock Radziwie – p. Kazimierz Świniarski                                                              

DEKANAT GOSTYNIŃSKI

1. Gostynin Miłosierdzia Boż. – p. Andrzej Onisk

2. Lucień – p. Cezary Szymczak

3. Sokołów – p. Paweł Pilichowicz  

4. Szczawin – p. . . . . . . . . . . . . .

DEKANAT MAKOWSKI                                    

1. Bogate – p. Zbigniew Olszak                               

2. Karniewo – p. Marcin Ogonowski             

3. Szwelice – p. Zdzisław Dawid                            

4. Węgrzynowo – p. . . . . . . . .  . . . . . . . .                                                                                                            

DEKANAT NASIELSKI

1. Klukowo – p. Grzegorz Bauman

2. Nasielsk św. Katarzyny – p. Zbigniew Prusik

3. Nowe Miasto – p. Jarosław Wróblewski

4. Winnica – p. Maria Savełyeva

DEKANAT MŁAWSKI

1. Bogurzyn – p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Lipowiec Kościelny – p. Mariusz Gadomski

3. Mława Matki B. Król. Polski – p. Benedykt Piechocki

4. Mława pw. św. Świętej Rodziny – p. Wiesław Moszczyński

5. Stupsk – p. Krzysztof Łukaszewski

6. Szreńsk – p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Wieczfnia – p. Jan Żyro

8. Żmijewo – p. Bogdan Moszczyński

DEKANAT PŁOCKI WSCHODNI                      

1. Płock Matki B. Fatimskiej – p. Jakub Jabłoński      

2. Płock Imielnica – p. Jacek Matusiak                 

3. Płock, św. Józefa – p. Krzysztof Izdebski        

4. Słupno – p. Jan Jakubowski          

DEKANAT PŁOCKI ZACHODNI

1. Płock św. Ducha – p. Jerzy Ciećwierz               

2. Płock św. Bartłomieja – p. Marcin Werner

3. Płock Maks. Kolbego – p. Jerzy Gawliński

DEKANAT PŁOŃSKI

1. Baboszewo – p. Marcin Błaszczak

2. Dziektarzewo – p. Tadeusz Brzeszkiewicz

3. Płońsk Michała Archanioła – p. Bogdan Wiśniewski

4. Radzymin – p. Sławomir Skipiński

5. Sarbiewo – p. Stefan Godlewski

6. Sochocin – p. Borys Piotrowski

DEKANAT PRZESNYSKI

1. Przasnysz  Chr. Zbawiciela – p. Sylwester Puciński

2. Czernice Borowe – p. Michał Daniszewski         

3. Święte Miejsce – p. Bogdan Kęszczyk

4. Zielona – p. Marek Skowroński

5. Węgra – p. Wojciech Chodkowski

DEKANAT PUŁTUSKI                                                  

1. Pniewo – p. Marek Siemieniak                             

2 . Przewodowo – p. . . . . . . . . . . . . . . . . . .            

3. Pułtusk św. Józefa – p. Andrzej Ambroziak        

4. Pułtusk św. Stanisława Kostki – p. Łukasz Dąbrowski   

5. Pułtusk św. Mateusza – p. Zygmunt Dąbrowski

DEKANAT RACIĄŻSKI

1. Gralewo – p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Koziebrody – p. Bogumiła Błaszczak

3. Krajkowo – p. Szymon Karpiński

DEKANAT RYPIŃSKI                                                 

1. Osiek Rypiński – p. Adam Wiśniewski                        

2. Rogowo – p. Marian Ożdżyński                                      

3. Sadłowo – p. Zbigniew Zdrojewski                                

4. Rypin św. Trójcy – p. Marcin Wiśniewski           

5. Żałe – p. Zdzisław Stasiak

DEKANAT SIEROCKI

1.Dzierżenin – p. Radosław Bereski

2. Popowo – p. Jacek Kwiatkowski

3. Zatory – p. Marek Jończyk

4. Zegrze – p. Paweł Krawczyk

DEKANAT SIERPECKI                                             

1. Goleszyn – p. Jerzy Guzowski                             

2. Jeżewo – p. Daniel Szymborski                                    

3. Lutocin – p. Tomasz Wysocki                                       

4. Sierpc św. Maksymiliana Kolbego – p. Ryszard Mariański

5. Zawidz – p. Mateusz Gawroński.                               

DEKANAT STRZEGOWSKI

1. Dąbrowa – p. Wojciech Krajewski

2. Glinojeck – p. Dawid Małecki

3. Radzanów n. Wkrą – p. Robert Ziółkowski

DEKANAT TŁUCHOWSKI

1. Mochowo – p. Jerzy Cendlewski

DEKANAT WYSZOGRODZKI

1. Czerwińsk – p. Przemysław Ziółkowski

2. Grodziec – p. Jan Stankiewicz                                                                                                                        

DEKANAT  ZAKROCZYMSKI

1. Kamienica – p. Tadeusz Olszewski

2. Nowy Dwór Maz., św. Maksymiliana Kolbego  – p. Daniel Taraszkiewicz

3. Nowy Dwór Maz., św. Barbary  – p. Dariusz Stefanowski 

DEKANAT ŻUROMIŃSKI

1. Chamsk – p. Piotr Budzich

2. Kuczbork – p. Leszek Gadomski

3. Sarnowo – p. Wojciech Pogorzelski

4. Syberia – p. Eugeniusz Brodowski

5. Zielona k. Mławy – p. Witold Czarnomski

6. Żuromin – p. Ryszard Prelewicz

II. Plan rekolekcji dla organistów

25 czerwca (środa)

09. 00 Przyjazd

09. 30 Nabożeństwo na rozpoczęcie i nauka wstępna

10. 30 Próba śpiewu

12. 00 Eucharystia pod przewodnictwem J. E. Piotra Libery Biskupa Płockiego

13. 00 Obiad

14. 00 Próba śpiewu

15. 00 Kawa

16. 00 Nabożeństwo pokutne z nauką, Spowiedź św.

17. 30 Próba

18. 30 Kolacja

19.30 Spotkanie formacyjne

21. 00 Apel

26 czerwca (czwartek)

07. 30 Modlitwa poranna

08. 00 Śniadanie

09. 00 Próba śpiewu

10. 00 Nauka

11. 15 Próba śpiewu

13. 00 Obiad

14. 00 Próba śpiewu

15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia z rozważaniem

16. 00 Kawa i zwiedzanie Ośrodka

17. 00 Eucharystia

18. 15 Kolacja i zakończenie rekolekcji

Rekolekcje odbędą się w  Młodzieżowym Centrum Edukacyjno- Wychowawczym „Studnia” Płock ul. Górna 1A

Rekolekcje prowadzi ks. dr Tomasz Lewicki - biblista, dyrektor Płockiego Instytutu Wydawniczego

 

III. Informacja Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. Ks. E. Gruberskiego w Płocku

          Uprzejmie informuję, że rozpoczyna się rekrutacja do Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. Ks. E. Gruberskiego. Egzamin wstępny przewidziany jest w dwu terminach: 23 czerwca, oraz 8 września br. w godz. 9.00 –  13.00 w siedzibie Szkoły ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2 w Płocku.

Jednocześnie przypominam, że funkcję organisty w naszej diecezji może pełnić jedynie osoba legitymująca się dyplomem ukończenia Studium Organistowskiego.       

Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży Proboszczów o zmobilizowanie swoich podopiecznych, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, do podjęcia nauki w naszej szkole. Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 660 135 414                

Płock, 15 maja 2014 r.                                                

Ks. Andrzej Leleń

Diecezjalny Referent ds. Muzyki  Kościelnej

 

 

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA LOTNICZA ŚLADAMI ŚW. PAWŁA DO GRECJI

10-15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej organizuje Diecezjalną Pielgrzymkę śladami św. Pawła do Grecji. W dniach 10-15 października 2014 r. odwiedzimy Ateny, Korynt, Mykeny, Epidaurum. Delfy, Klambakę, Meteory, Saloniki, Kastrę, Kavali, Filipii. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w pielgrzymce. Koszt: 1.200 zł + 540 euro. Zapisy do 31 lipca 2014 r. pod nr tel. (0-24) 262-85-99 lub tel. kom. 517 746 231.

Płock, dnia 16 maja 2014 r.

 Ks. Jarosław Kamiński

 Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Kurii Diecezjalnej Płockiej

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA HURTOWNI SACERDOS

Miło nam poinformować Czcigodnych Księży, iż po otwarciu Hurtowni Artykułów Liturgicznych SACERDOS i uruchomieniu sklepu internetowego, rusza kolejna inicjatywa związana z kompleksowym zaopatrzeniem Parafii oraz Duszpasterzy.

Od maja do wszystkich parafii naszej diecezji będzie docierał służbowy samochód naszej hurtowni z podstawowym asortymentem koniecznym do sprawowania liturgii (komunikanty, hostie, wino, olej, świece, szaty liturgiczne itp.).

Istnieje możliwość zamówienia wybranych produktów w sklepie internetowym lub telefonicznie i dostarczenia ich przez naszego pracownika. Planujemy systematyczne odwiedziny naszego przedstawiciela przynajmniej raz na dwa miesiące w każdej parafii.

Dziękując za dotychczasowe zainteresowanie i zakupy poczynione w hurtowni SACERDOS oraz sklepie internetowym, prosimy o życzliwe przyjęcie tej inicjatywy.

Płock, dnia 15 maja 2014 r.

 

Ks. Roman Bagiński

Ks. Robert Banasiak

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BŁĘDNIE WYSTAWIONYCH FAKTURY

PRZEZ MNI TELECOM S.A.

W związku z błędnym fakturowaniem abonamentu za miesiąc kwiecień 2014 r. przez dotychczasowego operatora MNI Telecom S.A. informujemy, iż prawidłowo naliczony abonament znajduje się na fakturach NEW Telekom Sp. z o.o. Czcigodni Księża, którzy otrzymali dwie faktury w miesiącu kwietniu 2014 r. proszeni są o odliczenie od faktur MNI Telecom S.A. opłat abonamentowych i opłacenie faktury wyłącznie za połączenia. Parafie dla, których nie zostały wystawione faktury przez NEW Telekom opłacają faktury z MNI Telecom bez zmian.

Za niezawinione z naszej strony utrudnienia i kłopoty Czcigodnych Księży serdecznie przepraszamy.

Płock, dnia 22 maja 2014 r.

Ks. Robert Banasiak

  Jakub Chojnacki

 

PERSONALIA

Nominacje

 1. Ks. mgr Krzysztof Błaszczak, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, z dniem 16 maja 2014 r., mianowany Diecezjalnym Referentem Duszpasterstwa Honorowych Dawców Krwi.
 2. Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, z dniem 2 maja 2014 r., mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Płockiej.
 3. Ks. mgr Radosław Dąbrowski, wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu, z dniem 12 maja 2014 r., mianowany Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie przasnyskim.
 4. Ks. mgr Dariusz Nowotka, pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 13 maja 2014 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.
 5. Ks. dr Włodzimierz Piętka, dyrektor Oddziału Płockiej Edycji Tygodnika „Gość Niedzielny”, z dniem 12 maja 2014 r., mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Środków Społecznego Przekazu.
 6. Ks. mgr Grzegorz Walczak, wikariusz parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, z dniem 12 maja 2014 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

 

Zwolnienia

 1. Ks. mgr Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej, z dniem 16 maja 2014 r., na własną prośbę, zwolniony z funkcji Diecezjalnego Referenta Duszpasterstwa Honorowych Dawców Krwi.
 2. Ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk, profesor WSD, z dniem 16 kwietnia 2014 r., na własną prośbę, zwolniony z funkcji egzorcysty w diecezji płockiej.

Płock, dnia 20 maja 2014 r.

 

Ks. Dariusz Rogowski

          Notariusz

 

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 20 maja 2014 r.

Nr 1016/2014

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x