OKÓLNIK
Okólnik 12/2014
Spis treści:

Okólnik 12

 

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI

NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 2014

 

Bądźcie apostołami miłosierdzia

1. Dar kanonizacji i zadanie apostolskie

Wyniesienie do chwały świętych bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II jest darem Bożego Miłosierdzia dla Kościoła i całego świata. Jest to dar zobowiązujący, na który trzeba godnie odpowiedzieć i do którego trzeba wciąż dorastać. Święci są dla nas żywą Ewangelią. Dzięki ich świadectwu odkrywamy ważną prawdę, że słowo Dobrej Nowiny to konkretny program dojrzewania w wierze, nadziei i miłości. Staje więc przed nami apostolskie zadanie, w którym – jak mówił św. Jan Paweł II – „potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy” (17 VIII 2002).

Blask prawdy, przebaczenia i wiernej miłości płynie z otwartego serca Jezusa Miłosiernego, który pozdrawia nas dzisiaj słowami: Pokój wam! (J 20,19). Dar pokoju był potrzebny Jego uczniom, którzy po dramacie Wielkiego Tygodnia trwali w zamknięciu przed światem. W najtrudniejszym momencie opuścili swojego Mistrza, zaparli się Go publicznie, pozwolili się odrzeć z nadziei, którą Jezus wlewał w ich serca. Ta nadzieja powraca teraz, kiedy spotykają Zmartwychwstałego. On mocą Ducha Świętego dał im władzę odpuszczania grzechów i głoszenia Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi. W ten sposób wprowadził ich na nowo w przestrzeń żywej wiary. Dla wątpiącego Tomasza Jezus Zmartwychwstały ponownie staje się jego Panem i Bogiem - Tym, którego można dotknąć, przed którym można się rozpłakać i któremu warto bezgranicznie zawierzyć. Żywa, pokorna i ufna wiara jest zadatkiem Bożego błogosławieństwa i źródłem duchowej siły, by z tym większą nadzieją patrzeć ku przyszłości.

2. Ogień Miłosierdzia Bożego – bogaci Miłosierdziem

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu z krakowskich Łagiewnik została przekazana Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia. Ogień ten zapalił w dniu 16 grudnia 2003 roku, w swej prywatnej kaplicy na Watykanie, Jan Paweł II. Przekazany w Łagiewnikach płomień dociera w dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia do wszystkich parafii, abyśmy mogli zabrać go do naszych domów i rodzin, by z nową mocą zapłonął w naszych sercach. Fakt, że pośrednikami w przekazywaniu tego światła stali się ludzie młodzi – zwłaszcza stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – jest znakiem nadziei. Ci, którzy dzięki ofiarom ludzi dobrego serca, mogą rozwijać swoje talenty, odwdzięczają się zaangażowaniem w życie Kościoła i Ojczyzny.

Do takiej obecności i zaangażowania, do bycia apostołami i świadkami Bożego Miłosierdzia, wzywał nas Jan Paweł II – Papież Miłosierdzia. Czynił to nie tylko słowem pełnym ojcowskiego zatroskania o losy współczesnego świata, ale także poprzez postawę pochylenia się nad problemami rodziny, dzieci, młodzieży, ludzi zepchniętych na margines życia społecznego, doświadczonych cierpieniem i bezradnością, pozbawionych domu i podstawowych środków do życia. Sam niczego nie miał dla siebie, był człowiekiem ubogim w ewangelicznym znaczeniu. Wszystko, bowiem co posiadał, było „u Boga”. Jego jedynym bogactwem stał się krzyż Chrystusa, który tak mocno tulił do serca, aż po moment odejścia do domu Ojca w święto Bożego Miłosierdzia. Dzisiejsza uroczystość kanonizacyjna jest wymownym dopełnieniem powszechnego przekonania, że był to człowiek święty. Dlatego chcemy podążać nadal jego śladami, bo mamy świadomość, że święci wychowują świętych. On jest dla nas przewodnikiem na drogach prawdy i miłosierdzia. On zrozumie niepokoje i troski naszych serc.

3. Wezwani do czynów miłosierdzia

Dziś dziękujemy Bogu za to, że Jan Paweł II, poprzez świadectwo życia, słowo i żarliwą modlitwę, stał się tak czytelnym znakiem Boga dla świata. Jako pasterz Kościoła przewodniczył mu przez 27 lat, a na progu trzeciego tysiąclecia zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.

Posługa miłosierdzia jest zadaniem każdego z uczniów Chrystusa. Św. Siostra Faustyna zanotowała w Dzienniczku wielkie pragnienie Jezusa: „Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić”(Dz. 742).

Dzisiejsza niedziela w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna kolejny Tydzień Miłosierdzia. Dziękujemy Bogu za to, że w tej Szkole Miłosierdzia na polskiej ziemi było i jest tak wielu ludzi, którzy w twarzy cierpiącego człowieka potrafią dostrzec znieważone i cierpiące oblicze Chrystusa. Są to nie tylko święci i błogosławieni minionych stuleci, ale także ludzie naszych czasów, którzy na różne sposoby próbują zaradzić materialnej i duchowej biedzie.

Wyrażamy wdzięczność wobec wszystkich organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot zakonnych, które na co dzień podejmują skuteczną troskę o ubogich. Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem ogólnopolskiej Caritas, która dociera do ubogich rodzin, prowadzi świetlice, hospicja, inspiruje działalność parafialnych grup charytatywnych oraz szkolnych kół Caritas, kształtując w ten sposób wyobraźnię miłosierdzia u dzieci i młodzieży. Służą temu ciekawe inicjatywy i projekty, jak chociażby: Tornister pełen uśmiechu, Mieć wyobraźnię miłosierdzia, Miłosierny Samarytanin (inspirowany przez Wspólnotę św. Idziego), czy coroczny koncert charytatywny związany z przyznaniem medalu Bogaci miłosierdziem. Są to tylko niektóre przykłady świadczące o tym, jak wiele wrażliwości i dobra kryje się w sercu człowieka żyjącego na co dzień duchem Ewangelii.

Również w tym właśnie duchu papież Franciszek, podczas niedawnego spotkania z polskimi biskupami w Rzymie, powiedział: „zachęcam was do troski o ubogich. Także w Polsce, pomimo aktualnego rozwoju gospodarczego kraju, jest wielu potrzebujących, bezrobotnych, bezdomnych, chorych, opuszczonych, a także wiele rodzin – zwłaszcza wielodzietnych – bez wystarczających środków do życia i wychowywania dzieci. Bądźcie blisko nich! Wiem jak dużo czyni w tej dziedzinie Kościół w Polsce, okazując wielką hojność nie tylko w ojczyźnie, ale także w innych krajach świata. Dziękuję wam i waszym wspólnotom za to dzieło. Nadal zachęcajcie waszych kapłanów, zakonników i wszystkich wiernych, by mieli „wyobraźnię miłosierdzia” i zawsze ją praktykowali.”

Niech ta serdeczna prośba Ojca Świętego Franciszka, który dziś dokonał kanonizacji dwóch Pasterzy Kościoła o sercu miłosiernym: Jana XXIII oraz Jana Pawła II, będzie dla nas wezwaniem, abyśmy nie tylko w rozpoczynającym się Tygodniu Miłosierdzia, ale w całym naszym życiu okazywali miłosierdzie.

Wszystkim na tę drogę miłosierdzia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa

 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

obecni na 364. Zebraniu Plenarnym

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie

w dniu 13 marca 2014 roku

 

ZARZĄDZENIE: List Episkopatu proszę odczytać wiernym w Niedzielę Miłosierdzia, w ramach kazania, podczas wszystkich Mszy świętych.

Płock, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Ks. Mirosław Milewski

 Wikariusz Generalny

 

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ 2014 R.

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia, rozpoczniemy czas bezpośredniego przygotowania do przeżycia najważniejszej tajemnicy chrześcijaństwa – męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia będziemy również obchodzili 29. Światowy Dzień Młodzieży.

Jak dobrze wiecie stoi przed nami ogromne zadanie powierzone przez Papieża Franciszka i Kościół, misja zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Już za dwa lata w naszej Ojczyźnie będziemy gościli młodych z całego świata. Chodzi nie tylko o sprawy organizacyjne, ale przede wszystkim o przygotowanie duchowe do przeżycia tych niezwykłych dni. Najbliższe 2 lata to czas na ożywienie naszej wiary.

Ważnym etapem przygotowań będą diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży podczas Niedzieli Palmowej w Płocku. Będziemy rozważać wtedy słowa wyznaczone na ten dzień przez Papieża Franciszka „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie”.

Nasze tegoroczne spotkanie w Niedzielę Palmową ma szczególny charakter. Przyjmiemy bowiem w tym dniu duchowo symbole Światowych Dni Młodzieży – Krzyż i Ikonę Matki Bożej. Dokładnie w tym samym czasie polska młodzież będzie odbierała te symbole od Ojca Świętego w Watykanie. W ten sposób rozpocznie się ich pielgrzymka po naszym kraju. W Niedzielę Palmową odbędzie się też oficjalne posłanie Parafialnych Centrów Światowych Dni Młodzieży.

Po trzecie, nasze spotkanie przypadnie na dwa tygodnie przed kanonizacją bł. Jana Pawła II. Dlatego przekażę Wam Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia, którą zawieziecie do swoich parafii. A tam, w niedzielę kanonizacyjną zostanie ona przekazana każdej rodzinie, by zapłonęła we wszystkich domach.

Drodzy Młodzi Przyjaciele, przed nami szczególny czas łaski, wykorzystajmy go dobrze. Serdecznie zapraszam każdego z Was do Płocka na wspólną Eucharystię w parafii św. Jadwigi Królowej, a później na radosne świętowanie w Orlen Arenie. Przywieźcie ze sobą piękne palmy oraz Wasz młodzieńczy zapał i entuzjazm, by dzielić się nimi z innymi.

Płocka, dnia 2 kwietnia 2014 r.

Wasz Biskup Piotr

 

ZARZĄDZENIE: Czcigodni Księża, zaproszenie Biskupa Płockiego, proszę odczytać wiernym niedzielę 6 kwietnia br., podczas wszystkich Mszy świętych, w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płocka, dnia 2 kwietnia 2014 r. 

Ks. Mirosław Milewski

Wikariusz Generalny

 

 

ŻYCZENIE WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO DLA DO DIECEZJAN

 

„Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu” (J 20,1). Radosnego świętowania Paschy Chrystusa oraz daru odnowy w Zmartwychwstałym Panu. On jest źródłem naszej nadziei. Niech nie zabraknie nam Jego pomocy, by wypełnić misję, jaką nam powierzył.

Wielkanoc, A. D. 2014

Wasz biskup Piotr

 

ZARZĄDZENIE: Życzenia Wielkanocne Biskupa Płockiego, proszę odczytać wiernym w Niedzielę Zmartwychwstania, podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń.

Płock, dnia 7 kwietnia 2014 r.

 

Ks. Mirosław Milewski

 Wikariusz Generalny

 

LIST REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU

NA WIELKANOC 2014 ROKU

 

Drodzy Siostry i Bracia!

W święta Wielkiej Nocy rozbrzmiewa w naszych duszach i świątyniach radosne Alleluja. Wyraża ono prawdę, że „Jezus jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzech świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie”. W tych słowach prefacji wielkanocnej streszcza się istota wiary chrześcijańskiej. Wiara uczniów w Zmartwychwstałego była poprzedzona licznymi, bogatymi doświadczeniami. Najpierw po śmierci krzyżowej Mistrza doznali zawodu i utraty wszelkiej nadziei, potem, po ukazaniu się żywego Jezusa – wielkie zdumienie i radość. Jak mówi słowo Boże przed chwilą usłyszane, paradoksalnie dwa uczucia – lęk i radość – wywołały entuzjazm u kobiet na tyle duży, że pobiegły one i oznajmiły Apostołom radosną nowinę o zmartwychwstania Pana.

W opisie tych przeżyć widzimy, że paschalna wiara rodzi się nie tylko z doświadczenia pustego grobu. Przecież ciało Ukrzyżowanego Pana mogło być wykradzione przez uczniów i przeniesione w inne, nieznane miejsce. Sam Jezus daje jednak świadectwo o swoim zmartwychwstaniu, wychodzi naprzeciw biegnących kobiet i mówi do nich: „Witajcie!”. To spotkanie i pozdrowienie przypieczętowały wiarę pierwszych uczniów Jezusa. 

Radość Wielkanocy czerpie więc swoją siłę przede wszystkim ze spotkania żyjącego Pana, ale również ze świadectwa dawanego przez naocznych świadków. Sztafeta kobiet i mężczyzn biegnących z radosną nowiną o zmartwychwstaniu była i wciąż jest  kontynuowana przez wielu świętych i błogosławionych. Są pośród nich także święci papieże. Jest rzeczą zadziwiającą, że dla znacznej grupy kandydatów do seminarium Jan Paweł II – już wkrótce święty – nadal jest największym autorytetem, tym, kogo chcieliby naśladować w swoim życiu. Młodych ludzi w postaci Błogosławionego Jana Pawła II fascynuje, nie tylko Jego nauczanie, ale przede wszystkim proste gesty mające nadal swą moc i wymowę.

Wielu z nas pamięta jeszcze niezwykły dar, jakim była Jego pielgrzymka do Płocka w 1991 roku. Był to czas niezwykły! Seminarium przygotowywało się na Jego przyjazd, jak rodzina oczekująca na odwiedziny bardzo ważnego gościa. Wypiękniały wówczas seminaryjny gmach i ogród. Miasto stało się bardziej kolorowe i zadbane. Jednak to, co najważniejsze, wydarzyło się podczas Mszy św. na stadionie, w zakładzie karnym oraz w bazylice katedralnej. Po Eucharystii Ojciec święty mówił do nas: „niech każdy strzeże swojego daru, swojego charyzmatu i według niego działa w Kościele, według niego niech działa też dla dobra tej wielkiej wspólnoty, jaką jest nasza Ojczyzna. Bogu dziękujcie (...). Ducha nie gaście!”.

Dziś, po 23 latach, nasza wspólnota seminaryjna czyni rachunek sumienia z wypełnienia tego zadania. Czy dbaliśmy o otrzymane dary, pielęgnowaliśmy je i pomnażaliśmy dla dobra innych? Czy zrobiliśmy wszystko, by właściwie ukształtować serca i sumienia kandydatów do kapłaństwa? Ten rachunek sumienia powinniśmy czynić wszyscy. „Jezus – napisał młody biskup Karol Wojtyła w swoich niedawno wydanych Notatkach osobistych – nie odmawia powołań kapłańskich Kościołowi w doczesnej mierze. Jeśli ta miara kuleje, musi być w nas przyczyna – nie w Chrystusie”. Te mądre słowa wskazują na to, że przyczyn zmniejszającej się liczby powołań należy upatrywać także w niewystarczającym świadectwie naszych rodzin i wspólnot parafialnych.

Zmieniają się okoliczności, w których przychodzi nam żyć, lecz Kościół nadal potrzebuje kapłanów, którzy będą dobrymi pasterzami, mającymi niezbędne cechy do wypełnienia tego zadania. Jan Paweł II uczy nas, że ksiądz musi być prawdziwym przewodnikiem. Oznacza to, że „nie może iść zbyt pospiesznie ani zbyt powolnie, mając świadomość, że inni idą za nim”. Musi go cechować „gotowość szukania owcy zabłąkanej i bycie do dyspozycji innych (...) Musi znajdować się poza tym, co dzieli – musi być człowiekiem, który łączy”. Tak właśnie próbujemy kształtować kandydatów do kapłaństwa.

Płockie Seminarium pamięta na różne sposoby o Janie Pawle Wielkim. Wspominamy nie tylko ważne rocznice z Nim związane, ale staramy się realizować Jego duchowy testament. To między innymi dlatego w sobotę 17 maja odbędzie się w naszym seminarium Dzień Otwartych Drzwi pod hasłem: „Jestem bardzo w rękach Bożych”, zaczerpniętym ze wspomnianych notatek Błogosławionego Papieża. Już teraz serdecznie zapraszam do Płocka ministrantów i lektorów! W ramach tego dnia będziecie mogli zwiedzić gmach seminaryjny – miejsce naszej modlitwy, nauki i pracy, spotkać się z alumnami i profesorami, obejrzeć sztukę teatralną, opartą na tekstach Karola Wojtyły. Szczególne zaproszenie kieruję do absolwentów klas maturalnych, którzy szukają swojego życiowego powołania na drodze do kapłaństwa. Przyjdźcie i zobaczcie!

Drodzy Siostry i Bracia! Pozwólcie również, że po raz kolejny podziękuję Wam serdecznie za pamięć o płockim Seminarium. Przejawia się ona na wiele sposobów, przez modlitwę, pomoc materialną, dzielenie się płodami ziemi. W sposób szczególny dziękuję za dzisiejsze ofiary złożone podczas Mszy Świętej. Bóg zapłać! Z naszej strony odwzajemniamy się pamięcią modlitewną o naszych darczyńcach. W ich intencji w każdą pierwszą sobotę sprawujemy Mszę św. Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzę, by zmartwychwstały Jezus błogosławił Wam i waszym rodzinom za hojny dar serca, by rozpalał Waszą miłość i wlewał nową nadzieję. Niech dar kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II pobudza nas do głębokiej wiary, by móc powiedzieć Bogu i Maryi: Totus tuus! Cały jestem Twój! Jestem bardzo w rękach Bożych!

Płock, dnia 7 kwietnia 2014 r.

 

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku

 

ZARZĄDZENIE: List rektora WSD proszę odczytać wiernym w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia br., w ramach kazania, podczas wszystkich Mszy św.

  Płock, dnia 7 kwietnia 2014 r.

 

 Ks. Mirosław Milewski

 Wikariusz Generalny

 

OGŁOSZENIE SEKRETARIATU 43 SYNODU DIECEZJI PŁOCKIEJ

Wielce Szanowni Członkowie XLIII Synodu Diecezji Płockiej! Powoli zbliża się czas kolejnej roboczej Sesji Plenarnej XLIII Synodu Diecezji Płockiej i poprzedzających to posiedzenie obrad Komisji Głównej Synodu.

W imieniu Sekretariatu Synodu pragnę przypomnieć Państwu daty najbliższych spotkań synodalnych: posiedzenia Komisji Głównej – wtorek 6 maja br., godz. 16.00; czwartek 8 maja, godz. 10.00; piątek 9 maja, godz. 11.00; IV Sesja Plenarna – 24 maja 2014 r., godz. 10.00.

Szczegółowy program spotkań członkowie stosownych gremiów synodalnych otrzymają w późniejszym czasie.

Płock, dnia 11 kwietnia 2014 r.

 

Ks. Jan Krajczyński

 Sekretarz Synodu

 

KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO

DOTYCZĄCY OBCHODÓW WIELKIEGO CZWARTKU 2014 R.

 

  1. Do koncelebrowania Mszy św. zaproszeni są wszyscy kapłani.
  2. Księża Profesorowie, Księża pracujący w Kurii i w pozostałych instytucjach diecezjalnych ubierają się, jak co roku, w Kapitularzu.
  3. Księża Dziekani, Wicedziekani, Emeryci, a także Kapłani obchodzący w tym roku srebrne i złote jubileusze kapłańskie, przywożą dla siebie albę i pasek. W zakrystii przy kaplicy Najświętszego Sakramentu ubierają się w przygotowane dla nich ornaty. 
  4. Wszyscy pozostali Kapłani przywożą ze sobą albę, pasek i stułę i ubierać się będą także w zakrystii przy kaplicy Najświętszego Sakramentu. 
  5. Prałaci i Kanonicy Gremialni obu Kapituł, Księża Profesorowie, Kapłani – pracownicy Kurii i pozostałych instytucji diecezjalnych, Księża Dziekani oraz Kapłani obchodzący w tym roku srebrne i złote jubileusze kapłańskie, zajmują miejsca w prezbiterium i bezpośrednio przed nim.
  6. Pozostali Kapłani zajmują miejsca wskazane przez asystę biskupią (w nawie głównej katedry). 
  7. Po zakończeniu Eucharystii Księża Dziekani będą mogli odebrać oleje święte w kruchcie (wejściu głównym) bazyliki katedralnej. 

Płock, dnia 9 kwietnia 2014 r.

 

 Ks. Piotr Grzywaczewski

    Ceremoniarz Biskupi

  

KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

Za wiedzą Biskupa Płockiego, zwracamy się z prośbą o pomoc finansową na rzecz Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji. Coraz więcej dzieci i młodzieży bierze udział w rekolekcjach oazowych, ale są też osoby, które z powodów finansowych nie mogą pojechać na letnią oazę. Stąd powstał pomysł, by pomóc tym osobom. Księża, którzy chcą wesprzeć dzieło ruchu oazowego w naszej diecezji a zwłaszcza letnie rekolekcje oazowe, mogą przekazać dobrowolną ofiarę na konto Ruchu Światło-Życie.

Serdecznie prosimy o wsparcie finansowe a za okazaną pomoc dziękujemy i obiecujemy naszą pamięć w modlitwie.

Podajemy adres: Diecezja Płocka, ul. Tumska 3, 09-402 Płock i numer konta: 76 1240 3174 1111 0010 5717 5745 z dopiskiem: „Oaza 2014”.

Płock, dnia 3 kwietnia 2014 r.

Ks. Krzysztof Ruciński

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie

 

KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Na prośbę Biskupa Płockiego kancelaria Kurii przekazuje informację, że Księża Biskupi zgormadzeni na 364. Zebraniu Plenarnym KEP, które odbyło się w Warszawie, w dniach 12-13 marca br., nawiązując do zachęty papieża Franciszka wyrażonej podczas ostatniej wizyty ad limina Apostolorum, aby Kościół w Polsce nadal niestrudzenie modlił się o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, podjęli decyzję, aby – zarówno podczas uroczystości dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II, jaki i w ciągu trwającego już roku duszpasterskiego – włączyć modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne. Modlitwa taka przygotuje nas również do zapowiadanego Roku Życia Konsekrowanego i powinna być konsekwentnie jego ważną treścią.

 

2. Spełniając prośbę księdza biskupa Wojciecha Polaka Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, publikujemy dekret wprowadzający zmiany do obrzędów chrztu dzieci, zatwierdzone podczas 363. Zebrania Plenarnego, które odbywało się w dniach 8-9 października 2013 r. w Warszawie.

 

DEKRET

 

Zgodnie z wolą Stolicy Świętej (dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Prot. N. 44/13/L, z dnia 22.02.2013 r.), aby w Obrzędach Chrztu Dzieci jaśniej wyrażana była prawda, iż kandydaci są przyjmowani do wspólnoty całego Kościoła Bożego – w jego powszechnej, katolickiej, naturze – dotychczas używane w obrzędach powitalnych chrztu dzieci określenie communitas christiana zostaje zastąpione wyrażeniem Ecclesia Dei.

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski podjętą podczas jej 363 Zebrania Plenarnego, które odbywało się w dniach 8-9 października 2013 r. w Warszawie, wyrażenie Ecclesia Dei w polskiej wersji językowej Obrzędów chrztu dzieci należy wyrazić sformułowaniem Kościół Boży. Zmiana dotyczy tych punktów polskiej księgi Obrzędy chrztu dzieci, gdzie pojawia się zdanie wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię/was itd. We wszystkich tych punktach zostaje zmienione brzmienie tekstu na nowy, zgodnie z poniższym wykazem:

• w punkcie 41 (Chrzest wielu dzieci): N. N. (albo Drogie dzieci), Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością. (...)

• w punkcie 79 (Chrzest jednego dziecka): N., Kościół Boży przyjmuje cię z wielką radością. (...)

• w punkcie 117 (Chrzest dzieci w czasie Mszy): N., N. (albo Drogie dzieci), Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością. (...)

• w punkcie 152 (Obrzędy chrztu do użytku katechetów): Drogie dzieci, Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością. (...)

• w punkcie 191 (Przyniesienie do kościoła dziecka już ochrzczonego): N., Kościół Boży wraz z Twymi rodzicami...

Zmiana formuły wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa 31 marca 2014 r.

 

Abp Józef Michalik

Metropolita Przemyski

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

 

Kuria Diecezjalna Płocka

Płock, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Nr 733/2014                                                              

 

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x