OKÓLNIK
8/2013
19.03.2013
Spis treści:

30. ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO

„Pan zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Radujmy się! Alleluja!”. Z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłam Wam serdeczne życzenia paschalne. Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem będzie dla Was umocnieniem wiary, źródłem nadziei i szczęścia. Zgromadzeni wokół Niego prośmy wspólnie o siły i potrzebne łaski dla nowego Papieża.
Ze swej strony zapewniam Was wszystkich o mojej modlitwie i duchowej jedności. Z serca wszystkim błogosławię!

Płock, dnia 18 marca 2013 r.
Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Życzenia wielkanocne Biskupa Płockiego proszę odczytać wiernym w Niedzielę Wielkanocną.

Płock, dnia 18 marca, 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

31. APEL BISKUPA PŁOCKIEGO O WSPARCIE ZBIÓRKI NA RZECZ CHRZEŚCIJAN
W ZIEMI ŚWIĘTEJ I NA BLISKIM WSCHODZIE

Drodzy Diecezjanie,
zbliża się Wielki Piątek. Zgodnie z wielowiekową tradycją ofiary składane w tym dniu przez wiernych, uczestniczących w obrzędach wielkopiątkowych będą przeznaczone na rzecz chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej oraz w krajach Bliskiego Wschodu (Palestyna, Syria, Liban, Jordania, Egipt, Cypr). Z taką specjalną prośbą, jak co roku, zwróciła się do mnie Kongregacja Kościołów Wschodnich.
Polecam zatem życzliwości płockich diecezjan „Collecta pro Terra Sancta”. Zebrane pieniądze zostaną przekazane do Stolicy Apostolskiej, która finansuje za nie wiele projektów charytatywno-edukacyjnych w tych regionach Bliskiego Wschodu, w których chrześcijanie żyją w diasporze, a zwłaszcza w ziemskiej ojczyźnie Jezusa, jaką jest Izrael.
Szczególnie zwracam Waszą uwagę na dramatyczną sytuację naszych sióstr i braci w wierze, żyjących w Syrii. W tym rejonie świata wspólnoty chrześcijańskie, obecne tam od 2 tysięcy lat, padły ofiarą okrutnych działań wojennych. Wielu chrześcijan syryjskich zostało zabitych, musiało w pośpiechu opuścić swoje domostwa, bądź wegetuje w skrajnej nędzy.
Apeluję do moich Drogich Diecezjan, by otworzyli swoje serca i w Wielki Piątek, całując rany Ukrzyżowanego Pana, wsparli wielkodusznie chrześcijan z rejonu Bliskiego Wschodu. Proszę również Księży Proboszczów o życzliwe potraktowanie tej niezwykle doniosłej sprawy. Bóg zapłać za każdą złożoną ofiarę!

Płock, dnia 18 marca 2013 r.
Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Czcigodni Księża, apel Biskupa Płockiego proszę odczytać w Kościołach diecezji w niedzielę 24 marca br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Ofiary zebrane na rzecz chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie, należy wpłacać na konto Kurii z dopiskiem „Ziemia Święta 2013” lub bezpośrednio w kasie.

Płock, dnia 18 marca 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

32. KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Płockie Dni Pastoralne

W dniach 3-4 kwietnia br. odbędą się Płockie Dni Pastoralne. Hasło tych dni brzmi: „ŻYJĄ w BOGU - w trosce o dzieci zmarłe przed narodzeniem i ich rodziców”.

PROGRAM DLA KSIĘŻY

9.30 – Nabożeństwo – kościół św. Jana Chrzciciela; przewodniczy ks. mgr Krzysztof Błaszczak, kapelan Szpitala Wojewódzkiego w Płocku

(Sala Biskupów WSD)

10.15 – Powitanie uczestników
10.30 – „Dziecko zmarłe przed narodzinami - perspektywa kobiety i położnej” – Monika Staszewska, położna, doradczyni laktacyjna, autorka książki "Bez lęku"
11.00 – Dyskusja
11.15 – „Strata dziecka. Między dezinformacją a świadectwem” –
dr Katarzyna Drąg i dr Piotr Drąg, UP Jana Pawła II w Krakowie
11.45 – Dyskusja
12.00 – „Duszpasterz wobec dzieci zmarłych przed narodzeniem i ich rodziców” – ks. mgr lic. Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej
12.30 – Dyskusja
12.45 – Podsumowanie obrad
13.00 – Posiłek (refektarz seminaryjny)

PROGRAM DLA UCZESTNIKÓW ŚWIECKICH

9.30 – Nabożeństwo – kościół św. Jana Chrzciciela; przewodniczy ks. mgr Krzysztof Błaszczak, kapelan Szpitala Wojewódzkiego w Płocku

(Sala gimnastyczna WSD)

10.15 – Powitanie uczestników
10.30 – „Strata dziecka. Między dezinformacją a świadectwem” – dr Katarzyna Drąg i dr Piotr Drąg, UP Jana Pawła II w Krakowie
11.00 – Dyskusja
11.15 – „Duszpasterz wobec dzieci zmarłych przed narodzeniem i ich rodziców” – ks. mgr lic. Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej
11.45 – Dyskusja
12.00 – „Dziecko zmarłe przed narodzinami - perspektywa kobiety i położnej” – Monika Staszewska, położna, doradczyni laktacyjna, autorka książki "Bez lęku"
12.30 – Dyskusja
12.45 – Podsumowanie obrad
13.00 – Posiłek (parlatorium seminaryjne)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

• W Płockich Dniach Pastoralnych obowiązkowo biorą udział wszyscy księża i przedstawiciele katolików świeckich, zwłaszcza liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich. Prosimy, aby każdy duszpasterz (Proboszcz i Wikariusz) wybrał i zabrał ze sobą do Płocka jedną osobę z parafii, w której pracuje (ze względu na tematykę zachęcamy, by w tym roku zabrać ze sobą doradcę życia rodzinnego lub inne osoby zaangażowane w prowadzenie Spotkań dla narzeczonych);
• Księży, którzy katechizują w czasie trwania Płockich Dni Pastoralnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Wydziału Duszpasterskiego (przygotujemy stosowne zaświadczenia do szkół o obowiązkowym udziale w Płockich Dniach Pastoralnych);
• Nabożeństwo rozpoczynające Płockie Dni Pastoralne odbędzie się
w kościele św. Jana Chrzciciela. W nabożeństwie uczestniczą zarówno księża, jak i katolicy świeccy;
• Po nabożeństwie księża udają się na obrady do Sali Biskupów WSD, natomiast świeccy przechodzą do sali gimnastycznej WSD;
• Ze względu na konieczność zachowania jednakowej liczby uczestników w poszczególne dni, prosimy o przyjazd według następującego porządku: środę (3 kwietnia) wszyscy Księża Wikariusze oraz Księża Proboszczowie z dekanatów: Bodzanów, Dobrzyń n. Wisłą; czwartek (4 kwietnia) Księża Proboszczowie z pozostałych dekanatów;
• Księża pracujący w Kurii, Seminarium Duchownym, Caritas, mediach, duszpasterstwie poza parafialnym oraz Księża Emeryci biorą udział w dniu przez siebie wybranym;
• Prosimy, aby wszyscy uczestnicy zgłosili swoją obecność w recepcji. Recepcja dla księży będzie czynna od godz. 9.00 przed Salą Biskupów WSD;
• Każdy ksiądz, Proboszcz i Wikariusz, uiszcza opłatę w wysokości 70 zł (za siebie i za osobę świecką);
• Opłata obejmuje: posiłki, materiały formacyjne, wynagrodzenie dla prelegentów oraz inne koszty organizacyjne;
• Parking dla samochodów na terenie WSD;
• Planowane zakończenie Płockich Dni Pastoralnych o godz. 13.30.

2. Poradnia Rodzinna prowadzona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej
Informujemy, że Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej prowadzi Poradnię Rodzinną, która mieści się w Płocku przy ul. abpa A. J. Nowowiejskiego 2 (przy parafii św. Jana Chrzciciela, wejście od ul. Ostatniej). Poradnia działa w poniedziałki każdego miesiąca w godz. 15.00-19.00. Kontakt (24) 264 44 35 (biuro) lub 514 376 954 (kierownik poradni).
W poradni przyjmują następujący specjaliści:
- prawnik – I i III poniedziałek, godz. 15.00-19.00;
- pedagog i doradca rodzinny – II i IV poniedziałek, godz. 15.00-19.00;
- psycholog – każdy poniedziałek, godz. 16.00-18.00;

Porady udzielane są bezpłatnie dla mieszkańców Płocka w ramach realizacji programu „Bezpieczna Rodzina”, który finansowany jest przez Prezydenta Miasta Płocka. W lipcu i sierpniu Poradnia nieczynna - przerwa wakacyjna.

3. Diecezjalna Pielgrzymka Wiary do Ziemi Świętej
Serdecznie zapraszamy księży i osoby świeckie do udziału w 9-dniowej Diecezjalnej Pielgrzymce Wiary do Ziemi Świętej. Pielgrzymka, z udziałem Pasterza diecezji płockiej ks. biskupa Piotra Libery, planowana jest na 15–23 października 2013 r., organizowana jest przy współudziale Wydziału Duszpasterskiego. W czasie trwania pielgrzymki nawiedzimy najważniejsze miejsca związane historią naszego zbawienia. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 maja br. w Wydziale Duszpasterskim, tel.: (0-24) 262-85-99.
Dokładne informacje i program pielgrzymki znajdują się na stronie: www.duszpasterski.pl

4. Działalność „Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi” w Krakowie
W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z Krakowa, względnie o związaną z nim Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, które rozsyłają do osób prywatnych korespondencję z prośbą o przekazywanie datków pieniężnych w zamian za wysyłanie publikacji religijnych, Kuria Metropolitarna w Krakowie stwierdza: „Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi jest organizacją prywatną, założoną przez osoby świeckie, nie powiązaną instytucjonalnie z Kościołem i działającą na własną odpowiedzialność. Stowarzyszenie nie przedstawiło swego statutu do aprobaty władzy kościelnej, dlatego nie może być traktowane jako uznane przez Kościół stowarzyszenie wiernych (kan. 299 § 3)”. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi nie posiadają aprobaty Arcybiskupa Krakowskiego, ponieważ się o nią nie zwracały, chcąc prowadzić działalność niezależnie od władzy kościelnej.
Komunikat ten publikujemy na prośbę ks. dr. hab. Piotra Majera, kanclerza Kurii Metropolitarnej w Krakowie.

5. ,,NIE! dla wypalania traw na Mazowszu”
Wojewoda Mazowiecki zwrócił się do Biskupa Płockiego z prośbą o rozpowszechnianie idei kampanii społecznej pod nazwą „NIE! dla wypalania traw na Mazowszu”. Wielu rolników po zimie wypala trawy w błędnym przekonaniu, że spowoduje to jej szybszy i bujniejszy odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. W województwie mazowieckim w ubiegłym roku straż pożarna gasiła ponad 12 tys. pożarów traw. Płonęło niemalże 7 tys. h nieużytków. Niestety w czasie jednego z takich pożarów minionego roku zginął strażak. Inni tracą dobytek całego życia. Płonące trawy w przydrożnych rowach to także zagrożenie dla kierowców. W dymie kierowcy tracą orientację, co jest przyczyną wypadków. W pożarach ginie wiele pożytecznych zwierząt. Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach ptaków. Zakaz wypalania traw jest jednym z „Wymogów dobrej kultury rolnej”.
Boże wezwanie do troski o otaczający świat nie oznacza jej samowolnego niszczenia. Każdy dar powinniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro. Dar, który został nam powierzony.

6. Informacje dotyczące Naziemnej Telewizji Cyfrowej
Wojewoda Mazowiecki zwrócił się do Biskupa Płockiego z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce. Poza wieloma zaletami tego nowoczesnego rozwiązania, istnieje także zagrożenie pozbawienia odbioru telewizji osób, które nie posiadają wiedzy na temat zakończenia emisji sygnału analogowego, bądź nie potrafią przystosować posiadanego sprzętu do odbioru cyfrowego.
W województwie mazowieckim telewizja analogowa wyłączana będzie etapami tj. 19 marca 2013 r., 20 maja 2013 roku., 17 czerwca 2013 r. i 23 lipca 2013 r. Harmonogram wyłączenia telewizji analogowej z podziałem na gminy na terenie Diecezji Płockiej oraz propozycję komunikatu do gabloty ogłoszeń i ten komunikat będzie można znaleźć na stronie www.duszpasterski.pl

Płock, dnia 18 marca 2013 r.
Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

33. INFORMACJA KANCELARII KURII

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 marca br. (Wielki Poniedziałek), Kuria Diecezjalna w Płocku nie będzie czynna. W tym dniu pracownicy Kurii i instytucji diecezjalnych wraz z Biskupem Płockim będą uczestniczyć w wielkopostnym dniu Skupienia. Poprowadzi go ks. prof. Krzysztof Pawlina z Warszawy.

Płock, dnia 15 marca 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz

34. PERSONALIA

1. Ks. mgr Łukasz Chruściel, wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Płońsku,
z dniem 12 marca br. mianowany asystentem kościelnym Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy tej parafii.
2. Pani Danuta Janicka, z dniem 1 marca br. mianowana prezesem Diecezjalnego Instytutu akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, na kolejną, czteroletnią kadencję.

Płock, dnia 15 marca 2013 r.
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria diecezjalna Płocka
Płock, dnia 19 marca 2013 r.
Nr 741/2013

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x