OKÓLNIK
6/2013
05.03.2013
Spis treści:

16. ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
NA LITURGIĘ WIELKIEGO CZWARTKU

Drodzy Bracia Kapłani!
Podobnie, jak w minionych latach, pragnę serdecznie Was zaprosić w Wielki Czwartek do Katedry Płockiej – naszego diecezjalnego Wieczernika, na uroczystą Mszę Krzyżma Świętego, która rozpocznie się o godzinie 10.00.
Moje zaproszenie kieruję do wszystkich Prezbiterów Kościoła Płockiego: Kanoników obu Kapituł, Dziekanów i Wicedziekanów, Proboszczów i Wikariuszy, Pracowników Kurii, Seminariów Duchownych i pozostałych instytucji diecezjalnych, Kapłanów Zakonnych, a zwłaszcza Czcigodnych Księży Seniorów.
W Roku Wiary dotykać będziemy „wielkich tajemnic naszej wiary”, których zostaliśmy ustanowieni świadkami i szafarzami. Odnowimy wspólnie przyrzeczenia złożone w dniu święceń. W czasie liturgii zostanie pobłogosławiony olej chorych, olej katechumenów, a także konsekrowane krzyżmo do namaszczania nowo ochrzczonych i naznaczania bierzmowanych.
Po liturgii zapraszam na braterskie spotkanie do Opactwa Pobenedyktyńskiego, gdzie złożymy sobie świąteczne życzenia. Spotkamy się również przy wspólnym posiłku. Nasze wielkoczwartkowe spotkanie w kapłańskiej wspólnocie będzie dla nas okazją do umocnienia w wierze i jednocześnie wezwaniem do świętości kapłańskiego życia.
Drodzy Bracia – liczę, że nikogo z Was nie zabraknie! Szczególnie tych z naszych braci kapłanów, którzy w ostatnich latach nie przybywali do Płocka na Mszę Krzyżma Świętego.
Oczekując wspólnego spotkania przesyłam słowa pozdrowień w Chrystusie Panu, a na dni wytężonej pracy duszpasterskiej z serca błogosławię – w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

Płock, dnia 4 marca 2013 r.
Wasz biskup Piotr

17. KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO DOTYCZĄCY OBCHODÓW WIELKIEGO CZWARTKU

1. Do koncelebrowania Mszy św. zaproszeni są wszyscy kapłani.
2. Księża Profesorowie, Księża pracujący w Kurii i w pozostałych instytucjach diecezjalnych ubierają się, jak co roku, w Kapitularzu.
3. Księża Dziekani, Wicedziekani, Emeryci, a także Kapłani obchodzący w tym roku srebrne i złote jubileusze kapłańskie, przywożą dla siebie albę i pasek. W zakrystii przy kaplicy Najświętszego Sakramentu ubierają się w przygotowane dla nich ornaty.
4. Wszyscy pozostali Kapłani przywożą ze sobą albę, pasek i stułę i ubierać się będą także w zakrystii przy kaplicy Najświętszego Sakramentu.
5. Prałaci i Kanonicy Gremialni obu Kapituł, Księża Profesorowie, Kapłani – pracownicy Kurii i pozostałych instytucji diecezjalnych, Księża Dziekani oraz Kapłani obchodzący w tym roku srebrne i złote jubileusze kapłańskie, zajmują miejsca w prezbiterium.
6. Pozostali Kapłani zajmują miejsca wskazane przez asystę biskupią.
7. Po zakończeniu Eucharystii Księża Dziekani będą mogli odebrać oleje święte w kruchcie (wejściu głównym) bazyliki katedralnej.

Płock, dnia 4 marca 2013 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski
Ceremoniarz Biskupi

18. ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO
NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ DO PŁOCKA

Drodzy Młodzi Przyjaciele!
Już niebawem, bo 24 marca, będziemy obchodzić Niedzielę Palmową – wyjątkowy dzień, który rozpoczyna czas bezpośredniego przygotowania do przeżywania najważniejszej tajemnicy chrześcijaństwa – śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Dzień ten stał się także, z woli bł. papieża Jana Pawła II, świętem młodzieży całego świata. W dwadzieścia lat po ustanowieniu Światowego Dnia Młodzieży, Jan Paweł II mówił do młodych w Rzymie: „Coraz bardziej zdaję sobie sprawę, jak opatrznościowe i prorocze było, że właśnie ten dzień, Niedziela Palmowa, stał się waszym dniem. Święto to niesie w sobie specjalną łaskę, łaskę nadziei połączonej z Krzyżem, który zawiera w sobie chrześcijańską tajemnicę”.
Niech ta nadzieja i ufność, jaką pokładał w młodzieży Jan Paweł II, skłoni Was do przyjęcia mojego zaproszenia do udziału we wspólnym świętowaniu. Przybądźcie tłumnie do Płocka, byśmy mogli w Roku Wiary wsłuchać się w słowa Jezusa, który wzywa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Właśnie te słowa papież Benedykt XVI wybrał na temat 28. Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu tego roku w Brazylii. Należy je uważać za mandat misyjny przekazany młodemu Kościołowi. Mandat, a więc przywilej i zadanie. Jest to zadanie przyjęcia apostolskiej postawy i zachowywania żywej wiary, która ma cechować każdego człowieka, opierającego swoje życie na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus.
Spotkajmy się więc w Płocku, na wspólnej Eucharystii w parafii św. Jadwigi Królowej oraz w Orlen Arenie, aby zrobić pierwszy krok ku odpowiedzi na to wezwanie. Niech Niedziela Palmowa – przeżywana w Roku Wiary – stanie się momentem uroczystego wyznania wiary młodzieży diecezji płockiej. Niech stanie się świadomą decyzją pójścia za Chrystusem, na którym staramy się budować naszą przyszłość.
Zapraszam Was całym sercem – spotkajmy się w Płocku w Niedzielę Palmową!

Płock, dnia 4 marca 2013 r.
Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego proszę odczytać wiernym w niedzielę 17 marca br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 4 marca 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

19. KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA MŁODZIEŻY

1. Niedziela Palmowa – uroczyste wyznanie wiary młodzieży diecezji płockiej w Roku Wiary
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Studnia oraz Wydział Duszpasterski zapraszają do wzięcia udziału w 28. Światowym Dniu Młodzieży, który odbędzie się w Płocku w Niedzielę Palmową (24 marca). Hasłem tegorocznego spotkania młodych są słowa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Nasze spotkanie jest również uroczystym wyznaniem wiary młodzieży diecezji płockiej w trwającym Roku Wiary. Prosimy duszpasterzy i katechetów o serdeczne zaangażowanie się we wspólne dzieło i przywiezienie jak największej liczby młodzieży. Tradycyjnie zachęcamy również do przygotowania wielu palm na konkurs na: „Najładniejszą Palmę 2013”.

Program ramowy:
do godziny 14:45 – zbiórka na placu przy par. św. Jadwigi Królowej w Płocku.
15:00 – poświęcenie palm, procesja i Eucharystia.
16:30 – przejście do Orlen Areny.
16:45 – poczęstunek i rozwiązanie konkursu na najładniejszą palmę.
17:15 - spektakl pt.: „SEPTEM” w wykonaniu Teatru Trzeciego.
18:00 - Gorzkie Żale - WYZNANIE WIARY MŁODZIEŻY DIECEZJI PŁOCKIEJ.
18:40 – prezentacja Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych „Polska Copacabana”.
19:00 – planowane zakończenie spotkania.
Podczas spotkania w Orlen Arenie zagrają zespoły muzyczne: Chajim i Moja Rodzina.

Uwagi organizacyjne:
1. Każdy dekanat jest zobowiązany do wydelegowania na spotkanie przynajmniej jednego autokaru młodzieży. Za zorganizowanie autokaru odpowiada dekanalny duszpasterz młodzieży. Zachęcamy również do wyjazdów parafialnych i ze swoimi katechetami.
2. Autokary parkujemy na parkingach przy Orlen Arenie i tu pozostają przez cały czas trwania spotkania.
3. Księży prosimy o posługę w konfesjonałach. Istnieje również możliwość dołączenia się do koncelebry. Prosimy o zabranie ze sobą komży, alby i stuły.

2. Spotkanie dekanalnych duszpasterzy młodzieży
Najbliższe spotkanie dekanalnych duszpasterzy młodzieży odbędzie się 13 marca br. w Płocku (MCE-W „Studnia”, ul. Górna 1 a) o godzinie 16:00. Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia związane z Niedzielą Palmową oraz organizacją Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych „Polska Copacabana”.

Płock, dnia 4 marca 2013 r.
Ks. Rafał Grzelczyk
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

20. OŚWIADCZENIE RADY SPOŁECZNEJ PRZY BISKUPIE PŁOCKIM
W ZWIĄZKU Z REZYGNACJĄ OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI
Z URZĘDU BISKUPA RZYMU

„Mądrość i siła słabości”

1. Od kilku dni jesteśmy głęboko poruszeni rezygnacją Papieża Benedykta XVI z posługi Następcy św. Piotra. Na naszych oczach dzieje się wielka historia. W ciągu dwóch tysięcy lat dziejów wiary chrześcijańskiej na ziemi nie było tego rodzaju wydarzenia. Kilka wcześniejszych abdykacji papieskich ma niewiele wspólnego z obecną decyzją Ojca Świętego. Ogromnym wysiłkiem umysłów i serc próbujemy zrozumieć to niezwykłe wydarzenie. Czujemy wyjątkowość chwili i powagę zaistniałej sytuacji.
2. Dzięki osobistym słowom Papieża Ratzingera oraz niezliczonym komentarzom i analizom obecnego stanu Kościoła katolickiego oraz jego problemów coraz lepiej widzimy konkretne przyczyny, które skłoniły Namiestnika Chrystusa na ziemi do tak radykalnej decyzji. Próbujemy ją widzieć w perspektywie profetycznej, duchowej a nawet mistycznej. Oto Następca św. Piotra, który na naszych oczach – wygłaszając w tych dniach z pamięci jedne z najbardziej genialnych i przejmujących przemówień całego pontyfikatu – pokornie i z godnością schodzi ze sceny oraz zapowiada, że niebawem pozostanie „ukryty dla świata”, oddając się modlitwie i pracy.
3. Przed nami konieczność uchwycenia istoty orędzia ustępującego Papieża. Czego chciał nas nauczyć w ostatnich ośmiu latach? Na co przygotować? Przed czym ostrzec? Swego rodzaju program pontyfikatu Benedykta XVI znajdujemy w Jego przemówieniu do kardynałów, biskupów i pracowników Kurii Rzymskiej z 22 grudnia 2005 roku. W drugiej części Swojego wystąpienia Ojciec Święty podjął temat dziedzictwa Soboru Watykańskiego II. Papież powiedział wówczas, że odpowiednia recepcja Vaticanum II zależy od jego poprawnej interpretacji, od właściwego klucza do zrozumienia i wprowadzenia w życie jego postanowień.
4. W tym programowym przemówieniu Ojciec Święty zauważył, że problemy z recepcją wzięły się stąd, iż w wielu krajach doszło do konfrontacji i przeciwstawienia sobie dwóch sprzecznych interpretacji dokumentów soborowych. Jedna wywołała zamieszanie, druga zaś – w sposób coraz bardziej widoczny – zaczęła przynosić i nadal przynosi owoce. Zamieszanie posoborowe dotyczyło szczególnie Europy Zachodniej, Australii i obu Ameryk, natomiast w państwach komunistycznych Kościół katolicki walczył przede wszystkim o przetrwanie i dlatego reformy soborowe były tam wprowadzane z pewnym opóźnieniem, które w pewien sposób pomogło uniknąć niepotrzebnych błędów i fałszywych interpretacji dokumentów Vaticanum II.
5. Właściwe odczytanie Soboru Watykańskiego II to interpretacja czyli hermeneutyka odnowy zachowującego ciągłość jedynego podmiotu-Kościoła. Taką właśnie interpretację znajdujemy w przemówieniu Jana XXIII na otwarcie Soboru oraz w przemówieniu Pawła VI zamykającym Vaticanum II. Zgodnie z tym sposobem myślenia zadaniem Soboru było przekazanie czystej i nienaruszonej doktryny w sposób odpowiadający potrzebom naszych czasów. Benedykt XVI podkreślił, że „Kościół jest – zarówno przed Soborem, jak i po nim – tym samym Kościołem, jednym, świętym, katolickim i apostolskim, pielgrzymującym przez dzieje”.
6. Przeciwieństwem hermeneutyki reformy jest hermeneutyka nieciągłości. To właśnie ta fałszywa interpretacja Vaticanum II wywołała zamieszanie w wielu regionach świata i doprowadziła do zerwania z przeszłością oraz spowodowała głęboki kryzys wiary katolickiej, zanik praktyk religijnych, zamykanie kościołów czy odejście od tradycyjnej moralności. Obecna dramatyczna sytuacja Kościoła katolickiego w Belgii, Francji czy Holandii jest tego najlepszym dowodem. Zdaniem Ojca Świętego hermeneutyka nieciągłości może doprowadzić do rozłamu na Kościół przedsoborowy i Kościół posoborowy. W opinii Papieża dochodzi tutaj do błędnego rozumienia najgłębszej natury soboru jako takiego. Hermeneutyka nieciągłości traktuje sobór jako swego rodzaju zgromadzenie ustawodawcze, które unieważnia starą konstytucję i ustanawia nową. Ojcowie Soboru nie mieli jednak takiego mandatu, ponieważ podstawowa konstytucja Kościoła nie jest wytworem ludzi, ale pochodzi od Jezusa Chrystusa.
7. Sobór Watykański II stał się także głównym tematem ostatniego tradycyjnego spotkania Benedykta XVI z duchowieństwem diecezji rzymskiej, które miało miejsce 14 lutego br. W ten sposób Papież nawiązał do początku Swojego pontyfikatu i jego programu. Ojciec Święty zauważył, że był Sobór Ojców, prawdziwy Sobór, ale był też sobór mediów, niemal sam dla siebie. Świat pojmował Sobór poprzez środki przekazu. Tak więc to, co docierało do ludzi, to sobór mediów, a nie Sobór Ojców. Ten ostatni dokonywał się w obrębie wiary, natomiast „sobór dziennikarzy” był postrzegany w kategoriach współczesnych mediów i języka polityki. Niestety, ten sobór mediów stał się dominujący i spowodował w Kościele wiele nieszczęść.
8. Podczas całego Swojego pontyfikatu Benedykt XVI uczył nas cierpliwie właściwego rozumienia nauczania Soboru Watykańskiego II, Tradycji i Magisterium Kościoła. Papież Ratzinger sprzeciwiał się stanowczo hermeneutyce nieciągłości i soborowi mediów, natomiast promował zdecydowanie hermeneutykę odnowy i prawdziwy Sobór Ojców. Jesteśmy Mu głęboko wdzięczni za piękną i mądrą posługę Następcy św. Piotra. Benedykt XVI próbował jednoczyć różne nurty katolicyzmu, uczył miłości do Kościoła, pokazywał piękno wiary, przygotowywał nas katolików Zachodu do życia w społeczeństwach coraz bardziej zsekularyzowanych a nawet ateistycznych.
9. Ze szczególną mocą Papież Ratzinger upomniał się o istotę katolicyzmu. Wiara katolicka nie jest przecież mieszanką wszystkich możliwych tradycji religijnych. Ma swoją specyfikę i konkretną treść. Tej specyficznej treści katolicyzmu bronił ze wszystkich sił Benedykt XVI na poziomie liturgii, prawd wiary, sakramentów, moralności czy życia publicznego. Jakby czuł w swoim sercu największy lęk Papieża Pawła VI, który najbardziej bał się tego, że w przyszłości w Kościele katolickim zwycięży myślenie niekatolickie. Obecny Papież Ratzinger uczynił właśnie z tej sprawy główny nurt Swego pontyfikatu: bardziej przywrócić katolicyzmowi jego katolickość. Dzięki nauczaniu Benedykta XVI łatwiej nam wszystkim zachować dzisiaj wierność nauce Chrystusa i szukać tego, co prawdziwie katolickie.
10. Pontyfikat Papieża Ratzingera to także wielkie i niezwykle trudne dzieło oczyszczenia Kościoła oraz próba uczynienia Go bardziej przejrzystym i sprawiedliwym. Nie sposób też zapomnieć wszystkich wysiłków Benedykta XVI, aby pokazać światu racjonalność wiary katolickiej i jej znaczenie w przestrzeni życia publicznego. Jego zdaniem twórczy dialog religii i rozumu oraz wysiłki podejmowane w związku z tworzeniem globalnego etosu muszą koniecznie uwzględniać wielokulturowy kontekst naszej współczesności. Głównymi partnerami są tutaj bez wątpienia chrześcijańska wiara i zachodnia racjonalność świecka, ponieważ określają sytuację światową w takim stopniu jak żadna inna siła kulturalna. Dwie dominujące tradycje duchowe i intelektualne muszą wejść w korelację z innymi kulturami oraz nauczyć się słuchania i rozumienia ich przekazu.
11. Nad Wisłą z różnych racji nauczanie obecnego Papieża zostało zauważone tylko w niewielkim stopniu. Warto dzisiaj szczerze zapytać o to, jak w ostatnich latach przyjęliśmy orędzie Benedykta XVI w naszych domach, parafiach, klasztorach czy seminariach duchownych? W jakim stopniu było ono obecne na lekcjach religii, w kazaniach, w duszpasterstwie czy w naszych osobistych refleksjach i modlitwach? W jaki sposób mówiliśmy prywatnie i publicznie o Papieżu Ratzingerze i jak wspieraliśmy Go w niezwykle trudnej posłudze? W jaki sposób broniliśmy Ojca Świętego przed jakże ostrymi atakami płynącymi ciągle z tak wielu stron?
12. Przed nami nowy etap w dziejach Kościoła katolickiego. Jako wspólnota wierzących będziemy ciągle upominać się o przestrzeganie Bożego prawa w zmieniającym się świecie. Będziemy też toczyć między sobą poważny spór o właściwą formę wiary katolickiej. Na nadchodzący czas naszych poszukiwań i dyskusji spróbujmy jak najwięcej zaczerpnąć z dziedzictwa duchowego i intelektualnego obecnego Papieża. „Naszym zadaniem, właśnie w obecnym Roku Wiary – mówił Ojciec Święty 14 lutego br. – jest praca, aby realizowany był prawdziwy Sobór, ze swoją mocą Ducha Świętego, aby prawdziwie odnowił się Kościół. Ufajmy, że Pan nam pomoże. Ja, wycofawszy się, ze swoją modlitwą będę z wami zawsze i razem pójdziemy naprzód z Panem, mając pewność: Pan zwycięża!”
13. W tych ważnych dniach dla Kościoła i świata módlmy się za Benedykta XVI i Jego następcę. Niech w obecnym czasie szczególnie bliskie naszym sercom będą słowa, które w XIX wieku wypowiedział kard. John Henry Newman: „Panie, wierzymy i wyznajemy całkowitą pewność, że Ty przyrzekłeś Twemu Kościołowi trwanie tak długo, jak długo będzie istniał świat. Dlatego nie ma w nas strachu o istnienie i pomyślność Twego Kościoła. Składamy przyszłość całkowicie w Twoje ręce i niczego się nie boimy, nawet jeśli czasem wiele rzeczy wydaje się wyglądać groźnie. Tylko o jedno prosimy Cię gorąco: daj Twojemu Słudze i Zastępcy, Ojcu Świętemu, prawdziwą mądrość, odwagę i siłę. Daj Mu w tym życiu otuchę płynącą z Twojej łaski, a w życiu przyszłym koronę nieśmiertelności”.

Płock, dnia 18 lutego 2013 r.
Ks. dr Andrzej Kobyliński
Przewodniczący Rady Społecznej przy Biskupie Płockim
oraz pozostali członkowie

21. KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

Uprzejmie informuję, że z powodu nałożenia się dwóch ważnych wydarzeń w dniu 13 kwietnia br., a mianowicie pielgrzymki maturzystów z naszej diecezji na Jasną Górę oraz spotkania księży wikariuszy powyżej 4 roku kapłaństwa, zachodzi konieczność przełożenia jednego wydarzenia na inny termin.
W związku z tym obowiązkowe spotkanie księży wikariuszy odbędzie się 27 kwietnia br. u księży Salezjanów w Czerwińsku. Spotkanie rozpoczniemy o g. 10.00, a zakończymy ok. g. 15.00. Kwietniowy dzień formacyjny poprowadzi ks. Tomasz Jaklewicz, redaktor tygodnika Gość Niedzielny. Koszty spotkania wynoszą 30 zł (w tym: kawa, herbata, ciastka, opłata za salę, wynagrodzenie dla gościa).
Proszę Czcigodnych Księży o wyrozumiałość z powodu zmiany terminu spotkania.

Płock, dnia 28 lutego 2013 r.
Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. Stałej Formacji Duchowieństwa

22. KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej
XXIII edycja Olimpiady Teologii Katolickiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbywa się pod hasłem „Święci Apostołowie Piotr i Paweł – urząd i charyzmaty w Kościele”. Etap diecezjalny olimpiady został przeprowadzony 28 lutego 2013 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

2. Konkursy Biblijne dla szkoły podstawowej i gimnazjum
Do księży dziekanów zostały przesłane pytania na Konkurs Wiedzy Religijnej „Benedictus” dla uczniów gimnazjów oraz na Konkurs Biblijny dla szkół podstawowych. Obydwa konkursy należy przeprowadzić tego samego dnia: w środę 6 marca br.

3. Konkurs plastyczny dla uczniów klas III szkoły podstawowej
Dnia 15 lutego br. upłynął termin nadsyłania prac na konkurs plastyczny dla uczniów klas III szkół podstawowych na temat: „Dzieje Apostolskie widziane oczami dziecka”.

4. Diecezjalna Pielgrzymka maturzystów diecezji płockiej na Jasną Górę
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej, zgodnie ze zwyczajem lat ubiegłych, organizuje Pielgrzymkę Maturzystów diecezji płockiej na Jasną Górę. Pielgrzymka maturzystów odbędzie się w dniach 12 i 13 kwietnia br. Obowiązujące przyporządkowanie parafii i szkół do poszczególnych terminów zostało ogłoszone na spotkaniach jesiennych dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych.
Od dnia 18 lutego w Wydziale Katechetycznym można odbierać znaczki oraz śpiewniki dla maturzystów (koszt 2 zł od osoby).

Program pielgrzymki:
9. 15 Zapisy w recepcji (wewnątrz Bazyliki, przy drzwiach wejściowych)
10. 30 Zawiązanie wspólnoty w Bazylice Jasnogórskiej
11. 00 Konferencja
11. 45 Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich
Przerwa na posiłek
14. 15 Przygotowanie do Mszy Świętej
14. 30 Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Piotra Libery

Płock, dnia 1 marca 2013 r.
Ks. Andrzej Krasiński
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

23. KOMUNIKATY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I SZTUKI SAKRALNEJ

1. Kolejny raz Księżom Proboszczom polecane są przez nieuczciwych sprzedawców zakupy gaśnic. Telefoniczna oferta ta bazuje na nieznajomości przepisów zaś sugestie kontroli i kar mają za zadanie dokonanie szybkiej transakcji. Bezprawne powoływanie się na Państwową Staż Pożarną (PSP nie prowadzi sprzedaży gaśnic) ma uwiarygodnić sprzedawcę. W imię solidarności informujmy się nawzajem o tych nieuczciwych praktykach. Jednocześnie proszę informować o tych działaniach przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej i Policję. Przesyłki, nawet te zamówione proszę odesłać bez uiszczania opłaty.
2. Na 150 rocznicę Powstania Styczniowego Muzeum Diecezjalne w Płocku we współpracy z Płockim Instytutem Wydawniczym wydało reprint niezwykle cennej i źródłowej pozycji ks. Czesława Lissowskiego, Powstanie Styczniowe w ziemi dobrzyńskiej, Płock 1938. Książka formatu A5 s. 226, cena 15 zł, zawiera szczegółowy opis potyczek powstańczych na ziemi dobrzyńskiej jak również, na bez mała 100 stronach, wykaz nazwisk z krótkimi biogramami osób biorących udział w Powstaniu. Szczególnie dla parafii ziemi dobrzyńskiej jak i księży z tym terenem związanych pozycja godna polecenia.
Przy większych zamówieniach możliwość rabatu. Pozycja dostępna w Muzeum Diecezjalnym i w Księgarni. Nakład ograniczony.

Płock, dnia 1 marca 2013 r.
Ks. Stefan Cegłowski
Dyrektor Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej

24. KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO CENTRUM POWOŁANIOWEGO

Diecezjalne Centrum Powołaniowe i Klerycka Grupa Powołaniowa zapraszają młodzież męską szkół ponadgimnazjalnych oraz III klas gimnazjalnych na „Wielkopostne Rekolekcje Powołaniowe ze św. Piotrem” organizowane w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.
Rozpoczną się one w piątek 15 marca o godz. 17.00, a zakończą w niedzielę 17 marca ok. godz. 13.00.
Koszt uczestnictwa w rekolekcjach wynosi 25 zł. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Uczestników prosimy o zabranie: śpiwora, ręcznika, Pisma Świętego, notatnika oraz śpiewnika. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: wsd@diecezjaplocka.pl lub telefonicznie (nr tel. 024 267 75 71; centrex: 174).

Płock, dnia 28 lutego 2013 r.
Ks. Dariusz Piskorski
Dyrektor Diecezjalnego Centrum Powołaniowego

25. KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO MODERATORA
RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Dnia 25 lutego br. w Częstochowie odbędzie się Ogólnopolskie Kolegium Moderatorów. Kierując się potrzebą spotkania i troską o Ruch Światło-Życie w naszej diecezji zapraszam księży pracujących i opiekujących się młodzieżowymi wspólnotami oazowymi i domowym kościołem na spotkanie, które odbędzie się 5 marca br. o godz. 19.30 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku.
Na spotkaniu zreferowane zostaną ustalenia z Kolegium Moderatorów. Ponadto przedstawione będą propozycje pracy w naszej diecezji. Podejmijmy także temat letnich rekolekcji oazowych. Spotkanie rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Płock, dnia 26 lutego 2013 r.
Ks. Krzysztof Ruciński
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie

26. KOMUNIKAT W SPRAWIE DNI OTWARTYCH
W SZKOŁACH KATOLICKICH W SIKORZU

Niebawem wielu rodziców i uczniów będzie musiało dokonać ważnego wyboru, który zadecyduje o ich przyszłości edukacyjnej. Zapewniam, że Szkoły Katolickie w Sikorzu koło Płocka, czyli: Niepubliczne Gimnazjum Katolickie, Katolickie Liceum Ogólnokształcące (szkoły koedukacyjne) i Niższe Seminarium Duchowne, zaoferują im bezpieczne warunki pobytu, wszechstronne wsparcie w procesie wychowawczym i troskę o właściwy rozwój intelektualny, moralny i religijny.
Szkoły Katolickie w Sikorzu posiadają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe a także internat. Odpowiednia liczba uczniów w poszczególnych klasach sprawia, że w sposób indywidualny podchodzimy do każdego ucznia, uwzględniając jego zdolności i możliwości. Nasi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki podczas egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Według Edukacyjnej Wartości Dodanej nasze Gimnazjum zasłużyło na miano „szkoły sukcesu”.

W sobotę 23 marca 2013 r. w Szkołach Katolickich w Sikorzu odbędą się Dni Otwarte. Bliższe informacje o nich można uzyskać na naszej stronie internetowej: www.liceumkostka.pl oraz pod nr tel. 24/261-28-30, tel. kom. 506-850-775.

Płock, dnia 20 lutego 2013 r.
Ks. Mariusz Oryl
Dyrektor Szkół Katolickich w Sikorzu

ZARZĄDZENIE: Komunikat dyrektora Szkół Katolickich w Sikorzu proszę odczytać wiernym podczas Mszy św. w niedziele 10 lub 17 marca br. w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 22 lutego 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

27. KOMUNIKATY KANCELARII KURII

Kwestie personalne:
a) Księża proboszczowie, którzy w tym roku planują przejść na emeryturę, proszeni są o poinformowanie o tym Biskupa Płockiego, do dnia 30 kwietnia br.
b) Księża proboszczowie, którzy w tym roku chcieliby zmienić placówki duszpasterskie, proszeni są o złożenie stosownej prośby do Biskupa Płockiego do dnia 30 kwietnia br.
c) Księża wikariusze, którzy z różnych racji chcieliby zmienić placówki duszpasterskie, proszeni są o złożenie stosownej prośby do Biskupa Płockiego do dnia 31 maja br.
d) Księża proboszczowie, którzy chcieliby skorzystać z możliwości zastępstwa wakacyjnego neoprezbitera, proszeni są o zgłaszanie do Kurii tej potrzeby najpóźniej do końca 24 maja br.

Płock, dnia 4 marca 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

28. PERSONALIA

Nominacje
Ks. mgr Jacek Prusiński, pracownik Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej w Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Muzeum Diecezjalnego w Płocku, z dniem 1 marca 2013 r. mianowany Przewodnikiem Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę.

Zwolnienia
Ks. mgr Jarosław Tomaszewski, wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego, na własną prośbę, z dniem 1 marca 2013 r. zwolniony z funkcji Przewodnika Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę.

Płock, dnia 1 marca 2013 r.
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 5 marca 2013 r.
Nr 389/2013

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x