OKÓLNIK
3/2013
25.01.2013
Spis treści:

6. LIST BISKUPÓW POLSKICH NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
2 LUTEGO 2013 ROKU

„Ku pełni życia w Chrystusie”

Kochani Bracia i Siostry!
Przeżywamy dziś święto Ofiarowania Pańskiego. Jak co roku uczestniczymy we Mszy świętej, a po jej zakończeniu zanosimy do naszych domów poświęcone świece - gromnice, troskliwie osłaniając przed wiatrem ich żywy płomień. Ten płomień, osłonięty naszymi dłońmi, może być również wymownym symbolem życia konsekrowanego w Kościele i troski, jaką otaczamy, szczególnie w modlitwie, osoby żyjące w duchu rad ewangelicznych, czyli siostry zakonne, czynne i klauzurowe, mnichów, zakonników, a także wszystkie osoby służące Panu Bogu w instytutach świeckich oraz w indywidualnych formach życia konsekrowanego, czyli dziewice, wdowy i pustelników. Prosimy dla nich wszystkich o łaskę wiernego i hojnego serca, o liczne powołania, ale przede wszystkim dziękujemy za ten szczególny dar, jakim są dla Kościoła. Życie konsekrowane jest niczym ów drżący na wietrze płomień, który wciąż musimy osłaniać, aby mimo ludzkiej słabości i zewnętrznych przeciwności, mogło ogrzewać Kościół ciepłem służebnej miłości, rozpalając go żarem pokornej ofiary i oświetlając światłem niesłabnącej wiary.

1. Odejść, by być z Chrystusem
W dzisiejszej ewangelicznej scenie Ofiarowania Pańskiego chcemy w szczególny sposób zwrócić uwagę na osobę i postawę Symeona. Jest coś bardzo wymownego w postaci tego dostojnego proroka, pełnego tęsknoty i ufności, całkowicie zanurzonego w codzienności, a jednocześnie całym sobą pragnącego o wiele więcej niż ona. Widzimy w nim człowieka wzruszonego i drżącego na widok długo oczekiwanego Mesjasza, a jednocześnie tak bardzo wewnętrznie wolnego, który potrafi ze spokojem powiedzieć: Teraz o Panie pozwól odejść Twojemu słudze w pokoju (…) bo moje oczy ujrzały Twoje Zbawienie (Łk 2,29-30). Skąd Symeon miał siłę do takiej wolności serca, która nie boi się nawet śmierci? Czemu w chwili tak bardzo upragnionej bliskości z Jezusem zadeklarował gotowość do odejścia? Co wspólnego z życiem konsekrowanym ma on sam i jego postawa? Są to ważne pytania i dlatego chcemy szukać odpowiedzi na nie, właśnie w dzisiejszej Ewangelii. Doświadczenie tylu wieków chrześcijaństwa i liczne pokolenia osób konsekrowanych uczą, że nie można doświadczyć bliskości z Jezusem, nie można spełnić pragnienia tęskniącego za Nim serca i być wewnętrznie wolnym, bez odejścia, bez zostawienia czegoś lub kogoś, bez usunięcia się na bok, bez zamknięcia za sobą drzwi, bez oddania Panu Bogu wszystkiego, co moje. Autentyczna relacja z Chrystusem, pójście za Nim drogą rad ewangelicznych, które jest istotą życia konsekrowanego, właśnie od tego się zaczyna. Warto zatem postawić sobie pytanie: a jeśli i mnie Pan Jezus powołuje na tę drogę, jeśli i ja tęsknię za czymś więcej, to co mam zostawić? Od czego muszę odejść?

2. Pozostawić dotychczasowy sposób życia
Trzymając Dziecię Jezus w swoich rękach, Symeon mówi: Teraz o Panie pozwól odejść Twojemu słudze (…) bo moje oczy ujrzały Twoje Zbawienie (Łk 2,29-30). Bliskość z Panem Jezusem oraz zmiana tego, co było dotychczas, wzajemnie się przenikają. Żywe pragnienie czegoś więcej i tęsknota za głębszą relacją z Chrystusem nie będą zaspokojone, jeśli nie odejdziemy od tego, w czym tak głęboko tkwimy. W przypadku ludzi młodych oznacza to przede wszystkim konieczność wyjścia z domu rodzinnego. Chodzi tutaj nie tylko o fizyczne wyprowadzenie się z niego, ale nade wszystko o takie przekształcenie relacji rodzinnych i rodzicielskich, które pozwolą na samodzielne i dojrzałe życie. To odejście oznacza też zostawienie za sobą dotychczasowego sposobu życia, dotychczasowych schematów i sposobów pojmowania Pana Boga oraz pogłębienie osobistej z Nim relacji. Często też oznacza pójście za Nim w nieznane. Nie jest to bynajmniej łatwe, ale jest niezwykle owocne i skuteczne. Ileż mogłyby nam o tym powiedzieć siostry zakonne, jak choćby karmelitanki, których czterechsetlecie obecności na ziemiach polskich świętujemy w tym roku czy siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które posługują w Polsce już od 150 lat? Zostawiwszy za sobą dotychczasowy sposób życia, doświadczają one, jak pociągająca i przemieniająca jest bliskość z Chrystusem. Jeśli bowiem zdobędziemy się na odwagę, by odejść od tego, co jest teraz i pozwolimy poprowadzić się Jezusowi, to nieraz będziemy reagować zdziwieniem i zaskoczeniem, niedowierzaniem i lękiem, niepewnością i strachem, ale też i rosnącą ufnością i radością, bo sami będziemy mogli doświadczyć i z drżeniem serca wyznać, że moje oczy ujrzały Twoje Zbawienie (Łk 2,30).

3. Odejść od siebie i własnego ja
Kolejnym ważnym i koniecznym warunkiem pójścia za Jezusem jest odejście od siebie i własnego ja. Zdając sobie z tego sprawę, niekiedy boimy się prosić: Teraz o Panie pozwól odejść Twojemu słudze (Łk 2,29). Czujemy bowiem, że w tej prośbie zawarta jest zgoda na odejście od tego, do czego jesteśmy najbardziej przywiązani, czyli własnego ja, własnych planów na życie, trzymania we własnych rękach swoich losów, decydowania o sobie, własnych poglądów, przekonań i racji. Słusznie przeczuwamy, że takie odchodzenie jest związane z ofiarą, wymagającą nie tylko trudu, ale i cierpliwości. Przykład wielu świętych osób konsekrowanych, w których życiu dokonał się ten bolesny proces odchodzenia od własnego ja, zdaje się w pełni potwierdzać nasze przeczucia. Oczywiście, możemy się na to nie zgodzić i kurczowo trzymać się własnego ja, naszej niezależności, wszystkich przyzwyczajeń i złudnej samowystarczalności. Wtedy jednak nie doświadczymy tego, czego doświadczyli święci, nie doświadczymy ich wolności serca, nie będziemy, jak oni, wolnymi od samych siebie i nie będziemy mogli powiedzieć, że nasze oczy ujrzały Twoje Zbawienie (Łk 2,30). Pozostaniemy zaślepieni sobą, nie doświadczymy bliskości Pana Jezusa, pełni życia z Nim, rozminiemy się z tym, co w życiu najpiękniejsze. Może więc, mimo lęku, warto postawić pierwszy krok na drodze ku wolności?

4. Wolność od przywiązania do ziemskiego życia
Pójście za Jezusem drogą czystości, ubóstwa i posłuszeństwa wskazuje nam na pełny wymiar życia. Zwykło się powtarzać, że życie doczesne to jedyna i największa wartość, jaką mamy. Tylu świętych męczenników, a wśród nich tak wielu zakonników, mniszek i sióstr zakonnych, zaświadczyło jednak swoim życiem i swoją chwalebną śmiercią o tym, że są wartości, dla których warto życie ofiarować, bo inaczej utraci się coś o wiele cenniejszego: wiarę, wierność Chrystusowi, a w końcu i życie wieczne. Tych którzy w pełni ofiarowali swe życie czcimy jako świętych, bo okazali się ludźmi, których miłość jest silniejsza od śmierci, a pragnienie wolności serca silniejsze niż przywiązanie do życia doczesnego. Także kończąc codzienną modlitwę brewiarzową zwracamy się do Pana Boga właśnie słowami Symeona: Teraz, o Panie, pozwól odejść Twojemu słudze (…) bo moje oczy ujrzały Twoje Zbawienie (Łk 2,29-30). Wyrażamy w nich teraz naszą gotowości na ostateczne spotkanie ze Zbawicielem, pragnienie bliskości z naszym Panem, za którym tęsknimy od narodzin i bez którego nasze serce zawsze będzie niespokojne.

Zakończenie
Kochani Bracia i Siostry! Odchodzenie od czegoś, by móc iść dalej, jest częścią ludzkiego życia, również życia chrześcijańskiego i konsekrowanego. Odchodzenie nigdy nie jest jednak celem samym w sobie, lecz środkiem do celu, jakim jest pełnia życia w Chrystusie. Dla Niego warto zostawić wszystko, byleby tylko znaleźć się przy Nim, byleby tylko z sercem oczyszczonym i wolnym móc iść Jego śladami.
Z serca błogosławimy tym wszystkim, którzy w tę trudną – ale prowadzącą do pełni wolności i miłości – wędrówkę już się wybrali i tym, którzy powodowani pragnieniem i tęsknotą serca chcą to uczynić, wchodząc na drogę życia konsekrowanego. Wszystkich też prosimy o modlitwę w ich intencji i sami o niej zapewniamy.

Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 359. Zebraniu Plenarnym KEP w Warszawie,
w dniu 3 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE: List Pasterski Konferencji Episkopatu należy odczytać w Święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego br., w ramach kazania, w czasie wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 22 stycznia 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

7. ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO PIOTRA LIBERY
NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Umiłowani!

W święto Ofiarowania Pańskiego obchodzimy – ustanowiony przez bł. Jana Pawła II – Dzień Życia Konsekrowanego. Zapraszam wszystkie osoby konsekrowane z naszej diecezji do wspólnego świętowania. Podejmując modlitwę w rodzinie powołanych chcemy dziękować Bogu za łaskę wybrania a zarazem wspierać się wzajemnie na drodze apostolstwa.
W Roku Wiary pragniemy w szczególny sposób zaświadczyć wobec świata
o rzeczywistej obecności Chrystusa w naszym życiu. Chcemy wyznać, że Ten, który nas powołał, stale jest obecny w naszej codzienności i nadaje głęboki sens temu wszystkiemu, co ją stanowi.
Naszą uroczystość rozpoczniemy w sobotę 2 lutego o godzinie 10:30 Mszą św. w katedrze płockiej. Następnie spotkany się w Opactwie Pobenedyktyńskim. Niech to wspólne świętowanie sprawi, byśmy jeszcze bardziej stawali się „solą ziemi i światłem świata”, tego świata, który jak nigdy dotąd potrzebuje Chrystusa, aby nie zatracić człowieka.
Raz jeszcze zatem bardzo serdecznie zapraszam członków rodzin zakonnych żeńskich i męskich naszej płockiej diecezji 2 lutego do wspólnego uwielbienia Boga.
Niech nie zabraknie też wiernych świeckich, którzy wspierają osoby konsekrowane w trudzie codziennej realizacji rad ewangelicznych. Do zobaczenia na Wzgórzu Tumskim!

Płock, 17 stycznia 2013 r.
Wasz biskup Piotr

8. WEZWANIE BISKUPA PŁOCKIEGO PIOTRA LIBERY DO MODLITWY
ZA ŚP. KSIĘDZA KARDYNAŁA JÓZEFA GLEMPA – PRYMASA SENIORA

Umiłowani Diecezjanie,
Dotarła do nas w środę wieczorem bolesna wiadomość o śmierci Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa – Prymasa Seniora. Przez wiele lat był on arcybiskupem warszawskim i naszym metropolitą oraz przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.
Śp. ks. kardynał Józef kochał naszą diecezję i wielokrotnie ją odwiedzał, przybywając do nas z posługą pasterską. Był z radością i wdzięcznością witany w naszych wspólnotach i parafiach. Niejeden raz przewodniczył Eucharystii
w płockiej katedrze. Udzielił sakry biskupiej ks. biskupowi Romanowi Marcinkowskiemu.
Ten wielki mąż Kościoła był przez nas lubiany i ceniony, za swoją bezpośredniość i poczucie humoru. Pan życia i śmierci wezwał go do siebie po długiej chorobie i życiu złożonym w ofierze dla Chrystusa i jego Kościoła.
Proszę kapłanów, by zechcieli ofiarować Msze św. za śp. kardynała Józefa, a Was wszystkich Kochani Diecezjanie, proszę o pamięć w osobistej modlitwie o zmarłym arcypasterzu.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Płock, dnia 25 stycznia 2013 r.
Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Wezwanie Biskupa Płockiego, proszę odczytać wiernym, w niedzielę 27 stycznia, podczas ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 25 stycznia 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

9. KOMUNIKATY DELAGATA BISKUPA PŁOCKIEGO DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Przekazuję do wiadomości Księży Proboszczów i Neoprezbiterów semestralny program spotkań formacyjnych neoprezbiterów:
16-17 kwietnia – Jak skutecznie głosić słowo Boże? (ks. Zbigniew P. Maciejewski)
11-12 czerwca – warsztaty katechetyczne (ks. Andrzej Krasiński)
30 czerwca-2 lipca – rekolekcje podsumowujące rok formacyjny.

2. Pragnę poinformować wszystkich Księży Wikariuszy, którzy ukończyli czwarty rok kapłaństwa, o spotkaniu formacyjnym z cyklu tzw. dni formacji, ustanowionych przez Biskupa Płockiego. Odbędzie się ono 13 kwietnia br. u księży Salezjanów w Czerwińsku. Spotkanie rozpoczniemy o g. 10.00, a zakończymy ok. g. 15.00. Kwietniowy dzień formacyjny poprowadzi ks. Tomasz Jaklewicz, redaktor tygodnika Gość Niedzielny. Koszty spotkania wynoszą 30 zł (w tym: kawa, herbata, ciastka, opłata za salę, wynagrodzenie zaproszonemu gościowi). Udział jest obowiązkowy.

3. Informuję Czcigodnych Księży Wikariuszy, odbywających studia licencjackie w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku, o obowiązkowych spotkaniach formacyjnych, które będą miały miejsce w kaplicy św. Stanisława Kostki w WSD w dniach: 24 kwietnia i 22 maja br. Każde spotkanie rozpoczyna się o g. 9.30 modlitwą Godziny przedpołudniowej, po której nastąpi zamyślenie i adoracja Najświętszego Sakramentu. O g. 10.20 błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończy spotkanie. Podczas adoracji będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Płock, dnia 22 stycznia 2013 r.
Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. Stałej Formacji Duchowieństwa

10. KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

Pragnę poinformować Czcigodnych Księży, że prowadzone są rozmowy, których celem jest wyłonienie dostawcy i wynegocjowanie jak najkorzystniejszych cen energii elektrycznej, dostarczanej do kościołów, kaplic, sal katechetycznych i plebanii w naszej diecezji. Negocjując wspólnie można uzyskać zdecydowanie bardziej korzystne stawki cenowe za dostawę energii. Wstępne propozycje zostały przedstawione i zdecydowanie zaakceptowane przez członków Diecezjalnej Rady ekonomicznej.
Proszę Czcigodnych Księży o zastosowanie się do następujących wskazań:
Proszę nie zawierać nowych umów na dostawę energii na okres nie dłuższy niż do końca 2013 r.
Jeśli umowa z dotychczasowym dostawcą wygasła lub jeśli zawarta jest na czas nieokreślony (niezależnie od tego, kto jest dostawcą energii), to proszę dostarczyć na mój adres do kurii faktury za dostawę energii z ostatnich 2-3 miesięcy.
W przypadku, gdy dostawcą jest PGE proszę o dostarczenie faktur z ostatnich 2-3 miesięcy, niezależnie od sposobu zawarcia umowy i terminu jej wygaśnięcia.
Jeśli umowa zawarta jest z innym dostawcą niż PGE i jej czas zakończenia jest dłuższy niż koniec 2013 roku, to proszę nie dostarczać faktur (przynajmniej na ten czas).

Bardzo proszę Czcigodnych Księży o życzliwe podejście do przedstawionych propozycji. O kolejnych ustaleniach i propozycjach dotyczących tej sprawy będziemy na bieżąco informować.

Płock, dnia 17 stycznia 2013 r.
Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

11. KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Polecamy magazyn „Tak Rodzinie”
Zachęcamy Czcigodnych Księży o zainteresowanie się nowym magazynem „Tak Rodzinie”, który został przygotowany przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Katolicki magazyn formacyjny „Tak Rodzinie” adresowany jest głównie do rodzin i wychowawców. W zalewie dzisiejszej prasy jesteśmy przekonani, że to ciekawa inicjatywa dla małżonków i wspólnot, szkół i przedszkoli, a nade wszystko tam, gdzie kapłani nie mogą ewangelizować osobiście. Przekazujemy kontakt z wydawnictwem:

Wydawnictwo Sióstr Loretanek
ul. Żeromskiego 16/20
04-476 Warszawa
Tel: (22) 673 46 93
wsl@loretanki.pl

2. Rekolekcje nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
W dniach 15-17 lutego 2013 r. odbędą się w MCEW „Studnia" w Płocku rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Udział w rekolekcjach jest obowiązkowy i jest jednym z warunków przedłużenia upoważnienia do sprawowania posługi. Ćwiczenia rozpoczną się w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę około godz. 14.00. Rekolekcje prowadzić będzie ks. Jarosław Mokrzanowski. W czasie trwania rekolekcji szafarze otrzymają z rąk Biskupa Płockiego Piotra Libery dokument upoważniający ich do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Św. na kolejny rok. Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom i dopełnienie wszelkich potrzebnych formalności. Kolejny kurs dla nowych szafarzy będzie w 2014 roku.

Płock, dnia 21 stycznia 2013 r.
Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

12. PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. dr Dariusz Rogowski, notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 22 stycznia 2013 r., mianowany obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim Płockim.
2. Ks. mgr Grzegorz Szlom, wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej
k. Płocka, z dniem 17 stycznia 2013 r., mianowany diecezjalnym moderatorem Eucharystycznego Ruchu Młodych w Diecezji Płockiej.

Zwolnienia
Ks. mgr Krzysztof Mariusz Dobucki, wikariusz parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie, na własną prośbę, z dniem 17 stycznia 2013 r., zwolniony z funkcji diecezjalnego moderatora Eucharystycznego Ruchu Młodych w Diecezji Płockiej.

Płock, dnia 23 stycznia 2013 r.
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 25 stycznia 2013 r.
Nr 155/2013

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x