OKÓLNIK
25/2013
Spis treści:

118. ZAPROSZENIE BISKUPA PIOTRA LIBERY NA ZAKOŃCZENIE ROKU WIARY W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Czcigodni i Drodzy Księża,
Drogie Siostry Zakonne,
Umiłowani Diecezjanie,
Dobiega końca ogłoszony przez papieża Benedykta XVI i owocnie kontynuowany przez papieża Franciszka Rok Wiary. W naszej diecezji zamknięcie tego szczególnego okresu będzie miało miejsce w niedzielę Chrystusa Króla, 24 listopada, w Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego z Padwy w Ratowie. Uroczysta Msza św. dziękczynna połączona z wprowadzeniem relikwii tego Świętego rozpocznie się o godz. 15.00. Poprzedzona będzie półgodzinnym czuwaniem modlitewnym. Zapraszam do udziału w tym ważnym eklezjalnym wydarzeniu księży, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Liczę na obecność kanoników obu kapituł, księży dziekanów z delegacjami z dekanatów. Do wspólnego dziękczynienia za Rok Wiary zapraszam także księży pracujących w instytucjach diecezjalnych, księży profesorów i kleryków Seminarium, księży seniorów oraz liderów ruchów i stowarzyszeń naszej diecezji. Gorąco zachęcam również, by w każdej parafii diecezji złożyć dziękczynienie Bogu za Rok Wiary i otrzymane w nim łaski. Proszę, by we wszystkich wspólnotach parafialnych w niedzielę 24 listopada, na każdej Mszy św., odnowiono przyrzeczenia chrzcielne i odśpiewano „Te Deum”. Zapewniam o modlitwie w waszych intencjach i z serca błogosławię.

Płock, dnia 7 listopada 2013 r.
Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego proszę odczytać podczas każdej Mszy św. w niedzielę 10
listopada br., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 7 listopada 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

119. SYMPOZJUM KOŁA NAUKOWEGO WSD W PŁOCKU

W dniach 14-15 listopada br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku odbędzie się Sympozjum Koła Naukowego WSD pt. „Nowe formy uzależnień”. Poniżej przedstawiamy jego program i serdecznie zapraszamy do udziału w obradach.

14 listopada, czwartek
8.00 Eucharystia: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera, Biskup Płocki (Kaplica św. Stanisława Kostki)
9.45 Otwarcie sympozjum: Biskup Płocki Piotr Libera, Rektor WSD w Płocku ks. dr Marek Jarosz, Prezes Koła Naukowego Piotr Gadomski
10.00 Prof. dr hab. Iwona Niewiadomska: Mechanizm powstania uzależnienia (Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL, ekspert Ministerstwa Zdrowia ds. uzależnień)
11.00 Dr Joanna Chwaszcz: Pracoholizm, zakupoholizm
(adiunkt w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej w KUL, ekspert ds. uzależnień)
11.45 Przerwa
12.15 Dr Beata Kostrubiec – Wojtachnio: Uzależnienia od mediów
(adiunkt w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL)
13.15 Modlitwa południowa
13.30 Obiad
16.00 Ks. Wacław Grądalski: Doświadczenie modlitwy i wspólnoty w procesie wychodzenia z uzależnienia (założyciel i opiekun polskiej gałęzi „Cenacolo”)
17.00 Ks. Wiesław Kondratowicz: Kapłan w kryzysie życiowym spowodowanym uzależnieniem – porażka, czy szansa? (założyciel i dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości w Kowalewie)
20.00 Dobromir Mak Makowski: Koncert połączony ze świadectwem (teatrzyk WSD)

15 listopada, piątek
8.00 Eucharystia: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wojciech Polak, Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski (Kaplica św. Stanisława Kostki)
9.45 Ks. dr Andrzej Sułek: Pomoc uzależnionym na przykładzie doświadczeń paradni „Arka” w Tarnowie (adiunkt w Katedrze Nauk Pedagogiczno-Katechetycznych na UPJPII, członek Zarządu Stowarzyszenia Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA
w Tarnowie, terapeuta)
10.45 S. Małgorzata Chmielewska: Uzależnienia jako źródło bezdomności (przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”, prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek)
11.45 Przerwa
12.15 Anna Golędzinowska: Świadectwo modelki, aktorki, prezenterki telewizyjnej o uzależnieniach w świecie show – biznesu
13.15 Zamknięcie Sympozjum: Biskup Płocki Piotr Libera, Rektor WSD w Płocku ks. dr Marek Jarosz, Prezes Koła Naukowego Piotr Gadomski
13.30 Modlitwa południowa
13.45 Obiad

Płock, dnia 7 listopada 2013 r.
Ks. Marek Jarosz

120. KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Akcja „ABORCJA? – ADOPCJA! Dwie Litery Zmieniają Wszystko!”

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej 8 grudnia 2013 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, rozpoczynają kampanię informacyjną, której celem jest promocja adopcji. Kampania będzie przebiegała pod hasłem „ABORCJA? – ADOPCJA!: Dwie Litery Zmieniają Wszystko! ” W ramach tej inicjatywy będą przeprowadzone audycje na temat adopcji w Katolickim Radiu Płock i Katolickim Radiu Ciechanów. Ukażą się także artykuły promujące adopcję w Gościu Niedzielnym (płocki dodatek), prasie lokalnej i na stronach internetowych. Organizatorzy chcą także dotrzeć z informacją wykorzystując facebookowy fanpage Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej, Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej oraz Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA w Płocku. Ponadto do każdej parafii diecezji płockiej dotrą stosowne ulotki i plakaty.

Organizatorzy poprzez kampanię pragną stanowczo podkreślić, że aborcja jest wielkim złem, które nic nie usprawiedliwia. Oficjalnie w Polsce nie dokonuje się aborcji (poza przypadkami dopuszczonymi przez polskie prawodawstwo), nieoficjalnie natomiast szacuje się, że rocznie kilkaset tysięcy dzieci jest zabijanych w łonie matek. Tymczasem istnieje alternatywa: można urodzić dziecko i oddać je do adopcji! W Polsce bowiem co czwarte małżeństwo ma problem z poczęciem potomstwa. Wiele z nich gotowych jest poprzez adopcję stworzyć dziecku dom i rodzinę, które wypełni miłość. Dlatego organizatorzy kampanii „ABORCJA? – ADOPCJA!: Dwie Litery Zmieniają Wszystko! ” pragną przypomnieć słowa polskich biskupów, którzy w liście pasterskim na niedzielę Świętej Rodziny 2008 roku napisali: „Nie bójmy się adoptować dzieci. Nieprzeniknione są Boże drogi, ale zawsze pełne miłości. W wielu wypadkach bezdzietność pozostaje tajemnicą, którą być może zrozumiemy dopiero po drugiej stronie życia. Zawsze jednak warto rozeznać, czy Bóg nie powołuje nas w ten sposób do szczególnej odpowiedzialności za dzieci już urodzone, które z różnych powodów nie mogą wychować się w swoich rodzinach naturalnych (…). Nie bójmy się adoptować dzieci (…). Wprawdzie ktoś inny urodził ich ciało, ale wy możecie ‘rodzić ich serce’ i walczyć o kształt ich człowieczeństwa”. Więcej informacji można znaleźć na: www.facebook.com/duszpasterstwo.rodzin, www.facebook.
com/duszpasterski, www.facebook,com/CPPMetanoia.

Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o włączenie się w ww. kampanię poprzez: odczytanie w niedzielę 1 grudnia 2013 r. poniższych ogłoszeń; rozwieszenie dostarczonych do parafii plakatów i kolportaż ulotek. Zachęcamy także do skorzystania w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z kazania (poniżej) przygotowanego przez ks. Marka Wilczewskiego.

2. Propozycja do ogłoszeń parafialnych w niedzielę 1 grudnia 2013 r.

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej 8 grudnia 2013 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczynają kampanię informacyjną, której celem jest promocja adopcji. Kampania będzie przebiegała pod hasłem „ABORCJA? – ADOPCJA!: Dwie Litery Zmieniają Wszystko! ”. Szczegółowe informacje na plakatach
i ulotkach.

3. Propozycja kazania na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Z miłości przeznaczył nas dla siebie
jako przybranych synów (Ef 1, 3)

Marzeniem niemal każdego małżeństwa jest dziecko. Radosny gwar i śmiech dzieci dopełniają klimat prawdziwego domu. Jednak coraz więcej małżeństw nie może mieć własnych dzieci. W Polsce co piąta para zmaga się z niepłodnością. Czy to dużo? Owszem, bo problem dotyczy blisko półtora miliona par! Według badań przeprowadzonych przez Fundację św. Mikołaja, w naszym kraju co roku odbiera się prawa rodzicielskie rodzicom ponad 14 tysięcy dzieci, a adoptuje się ich zaledwie około 3 tysięcy. Pani Anna Wysocka-Stasiak, dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi w wywiadzie udzielonym 15 grudnia 2012 roku, powiedziała tak: Jeszcze kilka lat temu „adopcyjni” rodzice ustawiali się w kolejkach. Często na dziecko trzeba było czekać 2, a nawet 3 lata. Dziś już tak nie jest. Mamy dużo więcej dzieci przygotowanych do adopcji niż par, które chcą stworzyć im nowy dom.

Siostry i Bracia, Dlaczego tak się dzieje, skoro tyle małżeństw nie może mieć własnego potomstwa? Dlaczego nie udaje się znaleźć rodziców dla tych dzieci? Moi Drodzy, Powody takiej sytuacji są na pewno bardzo złożone, ale wydaje się, że jedną z najważniejszych przyczyn jest poszukiwanie przez pary chętne do adopcji tylko i wyłącznie najmłodszych dzieci. Cytowana już pani Wysocka-Stasiak twierdzi, że: W Polsce największe szanse na adopcję mają niemowlaki i dzieci do trzeciego roku życia. Najlepiej, żeby były zdrowe.

Adopcyjni rodzice często nie chcą dziecka, którego matką była np. alkoholiczka, w obawie o jego prawidłowy rozwój w przyszłości. Dzieci zdrowe, silne, do trzeciego roku życia... A pozostałe? Co z nimi? Czy rzeczywiście skazane są na „bidule” – jak sami mieszkańcy nazywają domy dziecka? Ciekawe, jak wyglądałyby ludzkie dzieje, gdyby także Bóg w podobny sposób traktował człowieka... Pierwsze czytanie przypomniało nam dzisiaj o tym, jak człowiek zdradził Boga. Popełnił grzech pierworodny: odwrócił się od swojego Stwórcy, Dawcy Życia, Dawcy wszystkiego, co istniało... Człowiek odwrócił się od Boga – ale Bóg nie odwrócił się od człowieka. Zdecydował, że poświęci swojego własnego syna, aby zmazać ludzki grzech i wykupić ludzi z jego niewoli. Co więcej! Jak przypomniał nam święty Paweł, w Liście do Efezjan, Bóg: Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.  Jako przybranych synów...

Siostry i Bracia, Jakże wielka musi być miłość Boga do ludzi, skoro pomimo zdrady człowieka, Bóg:
– nie odwrócił się od niego i nie zerwał swojej relacji z nim,
– nie przestał go kochać i nie przestał o niego walczyć,
ale... uczynił człowieka swoim przybranym dzieckiem.
Wszechmocny Stwórca, swoim przybranym dzieckiem uczynił grzesznego, upadłego, słabego, zdradzieckiego człowieka. Dlaczego to zrobił? Dlaczego nie stworzył kogoś doskonalszego? Odpowiedź może być tylko jedna: zrobił to, bo kocha... Moi Drodzy, Być może niektórzy rozważają w swoich sercach możliwość adopcji dziecka, które stałoby się nowym członkiem rodziny. Jeśli tak, warto zadać sobie pytanie, które pewna pani psycholog stawia niepłodnym parom: Czego najbardziej pragniesz? Jeśli odpowiesz: urodzić dziecko – w takim razie staraj się leczyć niepłodność. Jeśli zaś odpowiesz: być mamą i tatą, kochać i być kochanym – wówczas adopcja jest dla ciebie!
Oczywiście, adopcji mają prawo towarzyszyć różne obawy, lęki. W takim momencie potrzeba wielkiego zaufania – zaufania na wzór Maryi. Ona też nie wiedziała, jak ułoży się jej życie, jeśli zgodzi się wypełniać Bożą wolę. Mimo to mówi: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa. (Łk 1,38)

Czy w sytuacji decyzji na adopcję można, tak, jak Maryja, zaufać Bogu? W trzecim numerze Głosu dla życia z 2004 roku, można było przeczytać taką oto historię: Jesteśmy małżeństwem od ponad dziesięciu lat. Po czterech latach małżeństwa, kiedy w naszym domu
nadal nie było dzieci, zaczęliśmy wędrówki po lekarzach. Okazało się, że powody trudności z zajściem żony w ciążę są po mojej stronie. Podjąłem leczenie farmakologiczne. (...) Trwało to ponad rok. W międzyczasie podjęliśmy kilka ważnych życiowo decyzji. Postanowiłem zmienić pracę na taką, która nie wiązałaby się z dość długimi okresami rozłąki z żoną. Przeprowadziliśmy się do innego miasta. Żona, która jest lekarzem (...), nową pracę znalazła na oddziale noworodków.

(...) Któregoś dnia miało miejsce pewne bardzo ważne wydarzenie. Żona, wraz z koleżanką, badały nowonarodzonego chłopca, którego matka porzuciła w dość dramatycznych okolicznościach. Nikt nic nie wiedział ani o niej, ani też o biologicznym ojcu dziecka. Chłopczyk był jednak uroczy! (...) Pod koniec badania koleżanka powiedziała do małżonki: Miły dzieciak. Nie chciałabyś mieć takiego? Na odpowiedź
żony: Bardzo!, padło stwierdzenie: To chętnie wam w tym pomogę. Z ośrodkiem adopcyjnym skontaktowała nas właśnie ta doświadczona lekarka. Przyjęto nas uprzejmie, ale czuliśmy też wyraźnie, że jesteśmy poddawani sprawdzaniu. My jednak podjęliśmy już decyzję, że (...) chcemy adoptować to właśnie dziecko. Wiele mówiono nam o ryzyku. Przede wszystkim o tym, że nic nie wiadomo o naturalnym „dziedzictwie” chłopczyka. Odpowiedzieliśmy, że sprawa jest przemyślana i że tak odczytujemy wolę Bożą wobec nas. To było chyba decydujące. Musieliśmy wypełnić jeszcze cały szereg formalności urzędowych. (...) Wreszcie, w jedenastym tygodniu życia przywieźliśmy Bartka do naszego domu. Zaczęło się wspólne, codzienne życie z niemowlakiem. Kiedy Bartek skończył rok trzeba było na niego bardzo
uważać, gdyż niesłychanie szybko nauczył się chodzić. Tymczasem – wspaniała nowina! Nieomylne znaki dały nam do zrozumienia, że żona jest w ciąży! (...)

W normalnym terminie urodziła naszego drugiego syna, Kubę. Ani przez chwilę nie powstał w rodzinie problem spowodowany różnym pochodzeniem naszych synów. Bartek jest dumnym pierworodnym. (...) O dwa lata młodszy Kuba uznaje w pełni jego starszeństwo i wynikający stąd autorytet. (...) Dziś, po kilku latach patrzę na adopcję jako na coś zupełnie normalnego. Może zaskoczyło mnie tylko
trochę to, że po przyjęciu do naszego domu Bartka (z czego nigdy nie robiliśmy żadnej tajemnicy), nagle okazywało się, jak wielu pośród ludzi nam znanych adoptowało dzieci lub sami są dziećmi adoptowanymi. Krzysztof

Siostry i Bracia, Kończąc, pozwólcie, że przypomnę nam wszystkim słowa polskich biskupów, którzy w liście na niedzielę Świętej Rodziny 2008 r. napisali: Nie bójmy się adoptować dzieci. Nieprzeniknione są Boże drogi, ale zawsze pełne miłości. W wielu wypadkach
bezdzietność pozostaje tajemnicą, którą być może zrozumiemy dopiero po drugiej stronie życia.

Zawsze jednak warto rozeznać, czy Bóg nie powołuje nas w ten sposób do szczególnej odpowiedzialności za dzieci już urodzone, które z różnych powodów nie mogą wychować się w swoich rodzinach naturalnych (…). Nie bójmy się adoptować dzieci (…). Wprawdzie ktoś inny urodził ich ciało, ale wy możecie rodzić ich serce i walczyć o kształt ich człowieczeństwa. Amen.

Ks. Marek Wilczewski

4. Pielgrzymka na uroczystości kanonizacyjne bł. Jana Pawła II oraz bł. Jana XXIII

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w pielgrzymce. Organizuje ją wydział duszpasterski przy współpracy z biurem pielgrzymkowym „AnDa” Radosław Bajon, które ostatnio towarzyszyło nam w Diecezjalnej Pielgrzymce do Ziemi Świętej. Planowany dzień wyjazdu to 25 kwietnia 2014 r., a powrót nocą 3 maja. Oczywiście poza Rzymem odwiedzimy wiele innych ciekawych miejsc i sanktuariów m.in. San Giovanni Rotondo, Loreto, Lanciano. Będziemy mieli okazje prosić o wstawiennictwo świętych papieży, św. Franciszka w Asyżu i św. Ritę. Poniżej zamieszczamy szczegółowy plan. Zapisy w wydziale duszpasterskim do końca lutego – kontakt: (24) 262-85-99; joanna.kawczynska@diecezjaplocka.pl.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w pielgrzymce prosimy o zgłaszanie się do wydziału duszpasterskiego – dokładny program znajduje się na stronie www.duszpasterski.pl. Przy zgłoszeniu wpłacamy zaliczkę w wysokości 500 zł na rachunek biura pielgrzymkowego: AnDa Radosław Bajon, ul. Rynek 25, 63-910 Miejska Górka, nr rachunku bankowego: 27 1500 2110 1221 1000 8124 0000 tytułem
„Kanonizacja – Płock”. Drugą część wpłaty (840 zł), należy wpłacić najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem pielgrzymki. Zaś trzecią część należności (295 Euro) wpłacamy już na miejscu w czasie trwania pielgrzymki. Miejsca w autokarze ustalane wg kolejności zapisu.

Płock, dnia 8 listopada 2013 r.
Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Rektor WSD

121. SYMPOZJUM AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI PŁOCKIEJ

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej serdecznie zaprasza na Sympozjum Naukowe na temat „Tradycje wiary, a dziedzictwo narodowe ziemi płockiej”, które odbędzie się w sobotę 23 listopada 2013 roku w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku, ul. Tumska 3 (przy Katedrze Płockiej).

PROGRAM

9.00-9.45 Zapisy uczestników – Recepcja, Opactwo Pobenedyktyńskie
10.00-11.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. ks. Bpa Piotra Libery Biskupa Płockiego – Katedra Płocka
11.15-14.00 wystąpienia i referaty: – Opactwo Pobenedyktyńskie
• Słowo wprowadzające i powitanie gości – Danuta Janicka, prezes AKDP
• Słowo J. E. ks. bpa Piotra Libera Biskupa Płockiego
• referat 1 „PORTA FIDEI” – ks. kan. Stefan Cegłowski – wcześniej dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku, obecnie Proboszcz Parafii Katedralnej
• gawęda „Żołnierze Boga i Ojczyzny” poświęconą tym, którzy stali się symbolami wiary i miłości, Ojczyzny, a są to: Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Henryk
Sienkiewicz, Stefan Żeromski, Prymas Tysiąclecia–Stefan Wyszyński, Bohaterowie Powstania Styczniowego, „Kamieni na Szaniec” i Powstania Warszawskiego – wygłosi Barbara Wachowicz autorka książek, wystaw, programów radiowych i telewizyjnych
• „Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi” – program artystyczny – p. Halina Łabonarska – polska aktorka (od 2005 występuje w stołecznym Teatrze Ateneum)
• referat 3 „Przesłanie ks. bpa Czesława Kaczmarka Dyrektora Akcji Katolickiej w Płocku w 50 rocznicę śmierci – ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski – socjolog, teolog, profesor nauk teologicznych w WSD w Kielcach
14.00-15.00 Poczęstunek
15.00-15.15 Świadectwo nawrócenia – p. Waldemar Bieniak
15.20-16.20 „Tradycje wiary, a dziedzictwo narodowe” – dyskusja panelowa
z udziałem ks. bpa Piotra Libery i zaproszonych gości
16.20-16.30 Słowo podsumowujące sympozjum – ks. Piotr Marzec, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
16.30-16.50 Podsumowanie konkursu ”Dziedzictwo wiary w mojej rodzinie, parafii, diecezji”, wręczenie nagród
16.50 Błogosławieństwo pasterskie Biskupa Płockiego ks. bpa Piotra Libery
19.00 Koncert pieśni religijnych i patriotycznych z udziałem solistów renomowanych teatrów muzycznych w Polsce: p. Eweliny Hańskiej i p. Ryszarda Morki – Katedra Płocka
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie. Udział w sympozjum prosimy zgłaszać do dn. 18. 11. 2013, w biurze Akcji Katolickiej (wtorki i czwartki), telefonicznie. 24 262 50 60 w godz. 10.00-14.00 lub poczta elektroniczną: akcjakatolicka_plock@op.pl

Płock, dnia 8 listopada 2013 r.
Danuta Janicka
Prezes Zarządu
Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 8 listopada 2013 r.
Nr 2625/2013

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x