OKÓLNIK
22/2013
08.10.2013
Spis treści:

101. KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Serdecznie zapraszam Czcigodnych Księży Biskupiego Miasta Płocka na wieczór skupienia, który odbędzie się dnia 11 października br. w kaplicy św. Stanisława Kostki Wyższego Seminarium Duchownego. Nasze spotkanie rozpoczniemy o g. 19.30 Nieszporami, a zakończymy ok. g. 21.00 Apelem jasnogórskim. Październikowy wieczór formacyjny, którego przewodnim tematem będzie Posługa pasterska w nowej ewangelizacji, poprowadzi ks. dr Adam Bajorski MSF.
2. Przekazuję do wiadomości Czcigodnych Księży Proboszczów i Neoprezbiterów, że trzecie spotkanie formacyjne w semestrze zimowym odbędzie 26-27 listopada w klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Część formacyjną poprowadzi ks. Sławomir Zalewski, zaś część warsztatową ks. Marek Jarosz, rektor WSD w Płocku.

Płock, dnia 1 października 2013 r.
Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskup Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

102. KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Kwestionariusze katechetyczne
Uprzejmie prosimy czcigodnych księży, którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku, o zwrot wypełnionych kwestionariuszy katechetycznych. Termin ich zwrotu upłynął 30 września 2013 roku.

2. Rekolekcje dla katechetów świeckich i zakonnych
Rekolekcje dla katechetów świeckich i zakonnych odbędą się w dniach 18-20 października 2013 r. Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy im. Bł. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Popowie.
Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 17.30, zaś kończą w niedzielę około godz. 13.30. Do wzięcia udziału w rekolekcjach zobowiązani są ci katecheci, którzy otrzymają imienne zaproszenia.

3. Konferencje szkoleniowe dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych
Konferencje odbędą się w dwóch terminach:
• 23 października 2013 r. w Płocku;
• 24 października 2013 r. w Płońsku.
Początek konferencji o godzinie 10.00. Katecheci, których głównym miejscem zatrudnienia jest szkoła ponadgimnazjalna, są zobowiązani do udziału w spotkaniu w jednym z wyżej wskazanych terminów.

4. Konferencja szkoleniowa dla katechetów szkół specjalnych
Dnia 5 listopada 2013 r., na terenie Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, odbędzie się konferencja formacyjno-szkoleniowa dla katechetów pracujących w szkołach specjalnych. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00.

Płock, dnia 3 października 2013 r.
Ks. Andrzej Krasiński
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

103. KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Badania niedzielnych praktyk religijnych
Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, co roku prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów o przeprowadzenie takich badań w dniu 20 października br. według instrukcji zawartej w formularzu dostarczonym do parafii. Wypełnione formularze prosimy przesłać do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej do dnia 15 listopada 2013 r.

2. Rejonowe spotkania nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
Zgodnie z decyzją Biskupa Płockiego Piotra Libery w październiku i listopadzie 2013 r. odbędą się rejonowe spotkania dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Do udziału w nich zobowiązani są wszyscy posługujący. Zaproszenia do szafarzy zostały wysłane pocztą. W spotkaniu mogą wziąć udział również duszpasterze, proszę powiadomić osoby odpowiedzialne z poszczególnych rejonów.

REJON CIECHANÓW

24 listopada
Parafia Św. Tekli w Ciechanowie, godz. 17.00
Kontakt: Zięba Sławomir, szafarz z parafii św. Tekli w Ciechanowie
Ciechanów, Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników
Ciechanów, Matki Bożej Fatimskiej
Ciechanów, św. Franciszka
Ciechanów, św. Józefa
Ciechanów, św. Piotra
Ciechanów, św. Tekli

REJON MŁAWA

10 listopada
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, godz. 18.00
Kontakt: Mirosław Piotrowicz, szafarz z parafii św. Marcina w Zielonej
Czernice, św. Stanisława BM
Mława, MB Królowej Polski
Sarnowo, św. Józefa
Stupsk, św. Wojciecha
Sulerzyż, św. Mikołaja
Zielona k. Mławy, św. Marcina

REJON DOBRZYŃ NAD DRWĘCĄ

3 listopada
Parafia św. Katarzyny w Dobrzyniu, godz. 18.00
Kontakt: Piotr Przedpełski, szafarz z Parafii św. Katarzyny w Dobrzyniu
Dobrzyń n. Drwęcą, św. Katarzyny
Okalewo, MB Szkaplerznej
Radomin, św. Mikołaja
Rypin, św. Stanisława Kostki

REJON PŁOCK

17 listopada
Parafia św. Józefa w Płocku, godz. 18.00
Kontakt: Adam Wiśniewski, szafarz z parafii św. Józefa w Płocku
Bądkowo, św. Szczepana
Bieżuń, św. Stanisława BM
Blichowo, św. Anny
Dobrzyków, św. Stanisława BM
Gąbin, św. Mikołaja
Gostynin, Miłosierdzia Bożego
Korzeń, św. Walentego
Łęg, św. Katarzyny
Łętowo, św. Jana Chrzciciela
Miszewo Murowane, św. Anny
Mochowo, św. Marcina
Płock, MB Fatimskiej
Płock, św. Bartłomieja
Płock, św. Benedykta
Płock, św. Józefa
Płock, św. Zygmunta
Sierpc, św. Benedykta

REJON PŁOŃSK

20 października
Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, godz. 17.30
Kontakt: Jerzy Bałdyga, szafarz z parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku
Gradzanowo, św. Katarzyny
Joniec, św. Ludwika
Klukowo, św. Stanisława BM
Nasielsk, św. Wojciecha
Płońsk, św. Maksymiliana
Płońsk, św. Michała Archanioła
Sochocin, św. Jana Chrzciciela

REJON SEROCK

13 października
Parafia św. Anny w Serocku, godz. 17.00
Kontakt: Tomasz Pszczoła, szafarz z parafii św. Anny w Serocku
Maków, św. Brata Alberta
Maków, św. Józefa
Popowo, Narodzenia NMP
Serock, św. Anny
Zatory, św. Małgorzaty
Zegrze, św. Antoniego

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt: jaroslaw.mokrzanowski@diecezjaplocka.pl; tel: 609-838-997.

3. XXIII. Sacrosong Diecezji Płockiej
Pierwszy Sacrosong Diecezji Płockiej odbył się 35 lat temu w Pułtusku. Pamiętając o tej zobowiązującej dacie Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej wraz z parafią pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku organizuje 23. Sacrosong Diecezji Płockiej, jego finał odbędzie się 10 maja 2014 r. w Pułtusku Popławach. Celem sprawnego przeprowadzenia eliminacji i wyłonienia najlepszych schól, zespołów muzycznych i chórów parafialnych z poszczególnych parafii zostały utworzone rejony i ustanowieni księża odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie eliminacji w swoich rejonach. Szczegółowy regulamin poniżej.

REGULAMIN

1. W Sacrosongu występują trzy kategorie wykonawców:
• parafialne schole dziecięce (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów),
• młodzieżowe zespoły muzyczne (uczniowie gimnazjum, szkół średnich, studenci, młodzież pracująca),
• chóry parafialne (osoby dorosłe).
2. Sacrosong przeznaczony jest dla grup działających przy parafiach diecezji płockiej, które biorą czynny i systematyczny udział w liturgii.
3. Zgłaszając do eliminacji rejonowych podajemy: nazwę grupy, parafię pochodzenia, krótką historię powstania i ogólną prezentację oraz wymagania sprzętowe tzw. rider (załącznik). Zgłoszenia kierujemy do kapłana odpowiedzialnego za eliminacje rejonowe (patrz pkt. 5).
4. Odpowiedzialny w rejonie kapłan (dekanalny duszpasterz młodzieży) w porozumieniu z księżmi danego rejonu przeprowadza w dowolnym czasie eliminacje rejonowe i do dn. 5 marca 2014 r. (termin nieprzekraczalny) zgłasza do Wydziału Duszpasterskiego zwycięzców rejonowych (1 schola dziecięca, 1 zespół młodzieżowy oraz 1 chór). Nie ma możliwości zgłoszenia dwóch pierwszych miejsc w jednej kategorii.
5. Rejony (9), w których przeprowadza się eliminacje oraz księża odpowiedzialni:
• Rejon sierpecki (dekanaty: Sierpc, Tłuchowo, Dobrzyń n. Wisłą) – ks. Krzysztof Załęski
• Rejon nasielski (dekanaty: Nasielsk, Serock, Zakroczym) – ks. Marek Pszczółkowski
• Rejon rypiński (dekanaty: Rypin, Dobrzyń n. Drwęcą) – ks. Rafał Pabich
• Rejon raciążski (dekanaty: Bielsk, Bodzanów, Raciąż) – ks. Sławomir Buńkowski
• Rejon płocki (dekanaty: Płock-Wschód, Płock-Zachód, Gąbin, Gostynin) – ks. Jacek Gołębiowski
• Rejon pułtuski (dekanaty: Maków Mazowiecki, Pułtusk) – ks. Adam Brzeziński
• Rejon mławski (dekanaty: Mława, Dzierzgowo, Żuromin) – ks. Rafał Winnicki
• Rejon płoński (dekanaty: Płońsk, Wyszogród, Strzegowo) – ks. Tomasz Tomczak
• Rejon ciechanowski (dekanaty: Ciechanów-Wschód, Ciechanów-Zachód, Przasnysz) – ks. Grzegorz Walczak
6. Eliminacje w kategorii schole i zespoły dotyczą 1 pieśni liturgicznej oraz 1 piosenki religijnej. Dla chórów są to 2 pieśni liturgiczne.
7. Wyboru pieśni należy dokonać w oparciu o następujące źródła: „Śpiewnik liturgiczny”, red. Ks. K. Mrowiec, Lublin 1997; „Śpiewnik Exultate Deo” (dowolne wydanie); Ks. J. Siedlecki, „Śpiewnik Kościelny” (dowolne wydanie); Ks. H. Chamski, „Śpiewnik Kościelny” (dowolne wydanie).
8. Łączny czas prezentacji utworów nie może przekroczyć 10 min.
9. Jury etapu rejonowego powinno być złożone przynajmniej z 3 osób, reprezentujących wszystkie dekanaty z rejonu (polonista, muzyk, ksiądz rejonu, w którym odbywają się eliminacje itp.).
10. Księża Dziekani z poszczególnych rejonów proszeni są o pomoc organizacyjną i materialną dla godnego i sprawnego przebiegu etapu rejonowego.
11. Finał diecezjalny odbędzie się dn. 10.05.2014 r. (sobota) w Pułtusku Popławach.
12. Schole oraz zespoły muzyczne w czasie finału będą oceniane wg następujących kryteriów:
• dobór tekstu (0-5 pkt),
• wartość muzyczna kompozycji (0-5 pkt),
• interpretacja (0-5 pkt),
• aranżacja (0-5 pkt),
• dykcja (0-5 pkt),
• ogólna prezentacja (0-5 pkt).
13. Najlepsze grupy zostaną nagrodzone.
14. Organizatorzy zapewniają uczestnikom finału:
• sprzęt nagłaśniający (6-8 mikrofonów),
• perkusję (pozostałe instrumenty we własnym zakresie),
• lekki posiłek - kanapki, ciastka i napoje,
• nie ma możliwości noclegów.
15. Eliminacje i przebieg XXIII Sacrosongu koordynuje Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej wraz z parafią pw. Bożego Miłosierdzia w Pułtusku Popławach.
16. Szczegółowy program Finału Diecezjalnego Sacrosongu będzie podany w okólniku, na stronach Wydziału Duszpasterskiego oraz parafii p.w. Bożego Miłosierdzia na miesiąc przed terminem. Formularz zgłoszeniowy na stronie: www.duszpasterski.pl

Płock, dnia 2 października 2013 r.
Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

104. KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

Informacja o składaniu ankiet aktualizacyjnych do ubezpieczenia budynków
Zgodnie z informacją przekazaną przez Księży Dziekanów, proszę wszystkich Księży Proboszczów o wypełnienie i dostarczenie ZAŁĄCZNIKA AKTUALIZACYJNEGO DO UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI NALEŻĄCYCH DO DIECEZJI PŁOCKIEJ. Ankietę należy złożyć u Księdza Dziekana, bądź dostarczyć osobiście najpóźniej do 11 października br. Za terminowe złożenie aktualizacji z góry serdecznie dziękuję.

Płock, dnia 2 października 2013 r.
Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

105. KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Spotkanie z Księżmi Proboszczami poświęcone działalności Ruchu Światło-Życie

Kierując się troską o Ruch Światło-Życie w naszej diecezji, pragnę serdecznie zaprosić Księży Proboszczów, którzy w swojej parafii formują Młodzież lub Rodziny według Charyzmatu Ruchu Światło-Życie, na spotkanie poświęcone działalności Oazy w naszej diecezji. Odbędzie się ono w 29 października 2013 roku o godz. 10.00, w Opactwie Pobenedyktyńskim w Sali Biskupów na I piętrze.
Spotkanie będzie podzielone na dwie części: część pierwsza będzie miała na celu zapoznanie zebranych z charyzmatem i duchowością Ruchu oraz przedstawienie inicjatyw podejmowanych przez Jego członków. Został także przewidziany czas na zadawanie pytań i dzielenie się doświadczeniem, radościami i trudnościami.
Obecny na spotkaniu będzie Biskup Płocki Piotr Libera. Nasze spotkanie rozpoczniemy modlitwą w ciągu dnia. Proszę o zabranie brewiarza.
Będę wdzięczny za potwierdzenie swojej obecności lub informację o nieobecności. Informacja ta pomoże nam lepiej zaplanować i przygotować spotkanie.
Kontakt: 501-648-484, e-mail ks.krzysztof.rucinski@gmail.com

Płock, dnia 1 października 2013 r.
Ks. Krzysztof Ruciński
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie

106. KOMUNIKATY KANCELARII KURII

Uprzejmie przypominam o terminach ważnych wydarzeń i spotkań diecezjalnych. Jednocześnie ponownie zapraszam na nie duchownych i osoby świeckie.

1) Spotkania Komisji Głównej 43. Synodu Diecezji Płockiej w Sali Biskupów Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku:
• 5 listopada – godz. 10.00;
• 13 listopada – godz. 16.00;
• 15 listopada – godz. 16.00.
2) Spotkanie Biskupa Płockiego z wikariuszami po tegorocznych translokatach –
6 listopada o godz. 10.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.
3) Rada Kapłańska – 7 listopada o godz. 10.00 w Sali Biskupów Opactwa Pobenedyktyńskiego.
4) Kolegium Konsultorów – 19 listopada o godz. 12.00 w Sali Biskupów Opactwa Pobendyktyńskiego.
5) III Sesja Plenarna 43. Synodu Diecezji Płockiej – 30 listopada o godz. 10.00 - Katedra Płocka.

Płock, dnia 8 października 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 8 października 2013
Nr 2325/2013

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x