OKÓLNIK
20/2013
10.09.2013
Spis treści:

87. KOMUNIKAT BISKUPA WOJCIECHA POLAKA
SEKRETARZA GENERALNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Sytuacja Kościoła na misjach, jakkolwiek w wielu miejscach na świecie bardzo pozytywna i budząca nadzieję z racji rosnącej wciąż liczby nowopowstających diecezji oraz powołań kapłańskich i zakonnych, ulega wpływom odczuwalnego kryzysu globalnego, w wyniku czego liczne Kościoły otwierające się na ewangelizację znajdują się w trudnej sytuacji wymagającej pomocy duchowej i materialnej wszystkich wierzących.
W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Misyjnym (20 października 2013 r.) Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów wraz z Przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych zalecają:
1. W poszczególnych diecezjach niech będzie pielęgnowane poczucie uczestniczenia w dziele misyjnym poprzez obchodzenie światowego dorocznego dnia dla misji. Lud Boży na całym świecie podejmuje wówczas wspólną refleksję, modlitwę i ofiaruje pomoc materialną na potrzeby ewangelizacji i rozwoju młodych Kościołów.
2. Światowy Dzień Misyjny powinien być obchodzony we wszystkich wspólnotach katolickich, mając na uwadze, że złożone w tym dniu ofiary będą przekazane do dyspozycji Ojca Świętego, który wyraża troskę o wszystkie Kościoły misyjne, czyli o nowo założone i rozwijające się. Ta zbiórka ofiar odróżnia się więc od innych celów, skądinąd szlachetnych, a także od innych form współpracy między Kościołami partykularnymi. W konsekwencji więc nie jest rzeczą dobrą, aby podczas Światowego Dnia Misyjnego zbierać ofiary na inne cele, lub w tym samym czasie obchodzić wydarzenia innego rodzaju. Nie jest nawet rzeczą dobrą zbieranie ofiar na te misje, z którymi diecezje utrzymują szczególne relacje braterstwa, na Instytuty misyjne lub też dla poszczególnych misjonarzy i misjonarek.
3. Zebrane ofiary powinny być wysłane in toto do Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych, która ze swej strony przekazuje je do dyspozycji Sekretariatów Międzynarodowych mających za zadanie koordynację w rozdzielaniu pomocy misjom.
4. Jest rzeczą najwłaściwszą, aby Krajowy Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych był mianowany Sekretarzem Komisji Episkopatu ds. Misji i troszczył się o animację i koordynację całej działalności misyjnej.

Warszawa, dnia 3 września 2013 r.
Bp Wojciech Polak
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

88. ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA PROMOCJĘ KSIĄŻKI
KSIĘDZA PRYMASA JÓZEFA KOWALCZYKA

Zapraszam serdecznie Czcigodnych Księży na prezentację książki Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Prymasa Polski pt. „Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpostolitą Polską 1993/1998”. Prezentacja odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. o godz. 12.00 w Sali Biskupów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
Program spotkania:
1) Wprowadzenie Księdza Prymasa Józefa Kowalczyka
2) Słowo Księdza Biskupa Piotra Libery
3) Prezentacja publikacji przez ks. inf. prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego
4) Recepcja konkordatu dziś – Pan Marcin Przeciszewski, Prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej
5) Obiad w refektarzy seminaryjnym
Ta ważna publikacja ukazuje się nakładem Płockiego Instytutu Wydawniczego, stąd jej pierwsza prezentacja ma miejsce w Płocku.
Raz jeszcze serdecznie zapraszam.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

89. KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

Przekazuję do wiadomości wszystkich Księży, a w szczególności zainteresowanych Księży Dziekanów, Proboszczów i Neoprezbiterów, program spotkań formacyjnych neoprezbiterów.
1-2 paździenika – spotkanie z ks. Mirosławem Milewskim, wikariuszem generalnym. Kursowy dzień skupienia (ks. Sławomir Zalewski).
5-6 listopada – spotkanie formacyjne.
Warsztaty ze spowiednictwa (ks. inf. Aleksander Pasternakiewicz).
Ramowy program spotkań
Wtorek
18.30 – zjazd, kolacja
19.30 – ewent. spotkanie
20.15 – nabożeństwo wieczorne. Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 – błogosławieństwo.
Środa
7.30 – Eucharystia połączona z jutrznią
8.30 – śniadanie
9.00 – 10.30 – cykl wykładowo – ćwiczeniowy
10.30 – przerwa
11.00 – 12.30 – cykl wykładowo – ćwiczeniowy
12.30 – modlitwa w ciągu dnia. Obiad.
Uwagi
1. Spotkania odbywać się będą w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, Stary Rynek 14/18.
2. Usilnie prosi się księży proboszczów o niewyznaczanie neoprezbiterom zajęć parafialnych w podanych terminach.

Płock, dnia 3 września 2013 r.
Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa

90. KOMUNIKAT WICEREKTORA WSD W PŁOCKU
DOTYCZĄCY PARAFIALNYCH NIEDZIEL POWOŁANIOWYCH

Wraz z inauguracją nowego roku akademickiego 2013/2014 wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku wznawia akcję powołaniową, proponując przeprowadzenie w parafiach naszej diecezji tradycyjnych już niedziel modlitw w tej intencji.
W pierwszym semestrze chcielibyśmy udać się przede wszystkim do następujących dekanatów: Sierpecki, Zakroczymski
Proponujemy następujące daty ewentualnych odwiedzin:
13 X; 20 X; 27 X; 10 XI; 17 XI
Grupa powołaniowa składa się zazwyczaj z czterech osób: księdza profesora, diakona lub akolity oraz dwóch młodszych kleryków. Istnieje też możliwość zaproszenia kleryckiego zespołu muzycznego. W tym przypadku skład grupy poszerzony jest o dwie osoby.
W przypadku gotowości przyjęcia seminaryjnej grupy powołaniowej bardzo proszę Czcigodnych Księży Proboszczów o bezpośredni kontakt (dane kontaktowe: dariusz.piskorski@diecezjaplocka.pl ; nr tel.: 24 267 75 71; centrex: 174).

Płock, dnia 4 września 2013 r.
Ks. Dariusz Piskorski
Wicerektor WSD w Płocku

91. KOMUNIKAT KOORDYNATORA DNIA PAPIESKIEGO W DIECEZJI PŁOCKIEJ

W niedzielę 13 października br. będziemy obchodzić w Polsce XII Dzień Papieski. W tym roku będzie przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II – Papież dialogu”. W tym dniu zbierane są do puszek ofiary przeznaczone na stypendia dla dzieci i młodzieży, ich rozdziałem zajmuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Uprzejmie proszę, aby do zbiórki przykościelnej wykorzystać puszki i materiały dostarczone do każdej parafii w tzw. pakietach na Dzień Papieski. Zebrane pieniądze należy przesłać bezpośrednio na konto Fundacji podane na przekazie pocztowym, a protokół z informacją o wysokości wpłat dostarczyć do końca października 2013 r. do Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej (ks. Andrzej Janicki, ul. Tumska 3, 09-402 Płock, z dopiskiem – DZIEŃ PAPIESKI lub na adres andrzej.janicki@dzielo.pl). Zachęcam jednocześnie do korzystania z pomocy duszpasterskich: www.dzielo.pl.

Płock, dnia 5 września 2013 r.
Ks. Andrzej Janicki
Koordynator Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej

92. KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Uprzejmie informuję, że spotkanie Biskupa Płockiego z księżmi wikariuszami, którzy mieli w tym roku translokaty odbędzie się w srodę 6 listopada br., w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, początek godz. 10.00.
2. W dniu 24 września br. (wtorek), Kuria Diecezjalna będzie czynna do godz. 11.30. Pracownicy kurii i innych instytucji diecezjalnych uczestniczyć będą w promocji książki Prymasa Polski Józefa Kowalczyka pt. „Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998”.

Płock, dnia 10 września 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

93. PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. mgr Jarosław Borek, wikariusz par. pw. św. Szczepana w Bądkowie Kościelnym,
z dniem 11 września br., mianowany wikariuszem par. pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu.
2. Ks. kan. dr Janusz Filarski, dyrektor Domu Księży Emerytów, z dniem 4 września br. mianowany Przewodniczącym Komisji Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej.
3. Ks. mgr Krzysztof Jończyk, dyrektor Katolickiego Radia Ciechanów,
z dniem 5 września br. mianowany Asystentem Diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej.
4. Ks. mgr Piotr Paradowski, wikariusz par. pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu,
z dniem 11 września br., mianowany wikariuszem par. pw. św. Szczepana w Bądkowie Kościelnym.
5. O. Wiesław Wiśniewski, CP, proboszcz par. pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu,
z dniem 4 września br. mianowany dekanalnym Ojcem Duchownym Księży w dekanacie przasnyskim.

Zwolnienia
Ks. mgr Jacek Kędzierski, z dniem 5 września br., zwolniony z funkcji Asystenta Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej.

Płock, dnia 10 września 2013 r.
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 10 września 2013 r.
Nr 2083/2013

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x