OKÓLNIK
19/2013
03.09.2013
Spis treści:

82. ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO DOTYCZĄCA DNIA POSTU I MODLITWY
W INTENCJI POKOJU W SYRII

Czcigodni Księża!
Kochani Diecezjanie!
W minioną niedzielę Ojciec Święty Franciszek podczas modlitwy „Anioł Pański” ogłosił w całym Kościele sobotę 7 września, wigilię święta Narodzenia Maryi, Królowej Pokoju, dniem postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie.
Gorąco zachęcam Was wszystkich, byście przyłączyli się do tej inicjatywy i podjęli papieskie wezwanie. Proszę także, by w miarę możliwości we wspólnotach parafialnych odbyły się modlitwy przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Pamiętajcie też o podjęciu w tym dniu postu.
Jako Kościół diecezjalny módlmy się do Boga, za przyczyną Maryi, o zachowanie świata od groźby wojny.
Z pasterskim błogosławieństwem

Płock, dnia 3 września 2013 r.
Wasz biskup Piotr

83. ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA DOŻYNKI DIECEZJI PŁOCKIEJ

Umiłowani Rolnicy!
Kochani Diecezjanie!
Od święta Matki Bożej Zielnej we wspólnotach parafialnych odbywają się dożynki. Rolnicy niosą do świątyń chleb i żniwne wieńce, warzywa i owoce, kwiaty i zioła. W dożynkowych darach zawarte jest dziękczynienie Bogu za zbiory oraz trud ludzkiej pracy.
Serdecznie zapraszam Was na tegoroczne Dożynki Diecezji Płockiej, które odbędą się w Strzegowie, w niedzielę 15 września. Zorganizowano je wraz z lokalnym samorządem. Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory rozpocznie się o godz. 12.00 i zostanie poprzedzona korowodem dożynkowym.
Gorącą zapraszam Was do wspólnego, diecezjalnego dziękczynienia. Liczę, jak zawsze, na obecność Czcigodnych Księży i Rolników z wieńcami dożynkowymi. Zapraszam do wspólnej modlitwy także ludzi miast i wszystkich pracujących na rzecz rolnictwa.
Z wyrazami pasterskiej miłości w Chrystusie Panu.

Płock, dnia 31 sierpnia 2013 r.
Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego, proszę odczytać wiernym w niedzielę 8 września br., w ramach ogłoszeń parafialnych, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 31 sierpnia 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

84. KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa
Tegoroczna XXXI Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 21 września 2013r. pod hasłem Wierzę - Jestem Widoczny. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w  pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwu grupach (dzieci i młodzież). Koszty związane z  uczestnictwem w pielgrzymce to 3 zł od osoby.
Program Pielgrzymki Dzieci
Plac przed kościołem farnym w Przasnyszu
9.00 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby
10.00 – powitanie dzieci i opiekunów, zawiązanie wspólnoty (zespół Saron z Mławy)
10.30 – piesza pielgrzymka do Rostkowa (ok. godziny marszu)
Plac przy sanktuarium św. Stanisława w Rostkowie
ok. 12.00 – przejście poszczególnych dzieci przez Bramę im. Stanisława Kostki w Rostkowie i powitanie poszczególnych grup (zespół
13.00 – Eucharystia – przewodniczy J. E. Biskup Roman Marcinkowski
14.00 – zakończenie pielgrzymki dzieci
Program Pielgrzymki Młodzieży
Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie
16.00 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby
16.30 – powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty
17.00 – spotkanie animuje zespół „Moja Rodzina”
18.00 – Eucharystia – przewodniczy J. E. Biskup Roman Marcinkowski
19.30 – koncert zespołu „Porozumienie”
21.00 – Błogosławieństwo i zakończenie pielgrzymki młodzieży
Uwagi organizacyjne:
• Za organizację i przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”, Dekanalni Duszpasterze Młodzieży oraz poproszeni księża i katecheci do poprowadzenia grup dziecięcych.
• Bardzo prosimy Księży Dziekanów o życzliwe zainteresowanie się i o pomoc, szczególnie przy organizacji wyjazdów z poszczególnych dekanatów.
• Koszt pielgrzymki wynosi 3 zł od uczestnika.
• W dniu 4 września br. o godz. 17.00 w MCEW "Studnia" odbędzie się spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży i Dekanalnych Duszpasterzy LSO, na którym będzie wręczenie nominacji przez J.E. Ks. Bpa Piotra Liberę.
Pielgrzymka dzieci
• Prosimy Księży i Katechetów, aby wykorzystali czas dojazdu do Przasnysza na stworzenie w swojej grupie atmosfery pielgrzymowania i modlitwy.
• Uczestnicy przywożą ze sobą kanapki, które zabierają z autokarów już w Przasnyszu, ponieważ dostęp do autokarów w Rostkowie będzie utrudniony.
• Razem z dziećmi obowiązkowo powinni przyjechać dorośli opiekunowie w proporcji: jeden opiekun na 15 dzieci.
• Po przyjeździe do Przasnysza, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów). Natomiast sami uczestnicy udają się od razu na plac za kościołem farnym.
• Czcigodnych Księży prosimy o posługę w konfesjonale w kościele św. Wojciecha w Przasnyszu (doświadczenie lat ubiegłych uczy, że duża liczba dzieci pragnie w tym dniu skorzystać z sakramentu pojednania).
• Ksiądz odpowiedzialny za prowadzenie grupy dekanalnej (dekanalny duszpasterz LSO), odpowiedzialny jest za przygotowanie nagłośnienia na czas pielgrzymki z Przasnysza do Rostkowa.
• Organizatorzy zapewniają nagłośnienie dla grup od I do VI (Goście i Przasnysz).
Pielgrzymka młodzieży
• Po przyjeździe do Rostkowa, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów).
• Młodzież udaje się bezpośrednio na plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki (teren spotkania będzie ogrodzony) i pozostaje na nim do końca trwania spotkania (prosimy wcześniej poinformować młodzież, że zakaz wychodzenia poza teren ogrodzenia będzie bezwzględnie egzekwowany przez pracowników ochrony).
• Grupy młodzieży pielgrzymujące w pieszej pielgrzymce z Ciechanowa wchodzą od godz. 16.00.
• Dekanalni duszpasterze młodzieży odpowiedzialni są za zorganizowanie przynajmniej jednego autokaru z dekanatu. Istnieje również możliwość przyjazdu autokarami z poszczególnych parafii. Prosimy o zgłaszanie tych autokarów do dekanalnych duszpasterzy młodzieży.
• Młodzież zabiera ze sobą suchy prowiant.
• Podczas Pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (prosimy kapłanów o nałożenie na siebie stuł, by młodzież miała pewność, że może u danego księdza skorzystać ze spowiedzi).
Informacje policji i służb porządkowych
• Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy.
• Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów tylko w plastikowych opakowaniach.
• Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i innych środków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism urzędowych do rodziców i szkół. Policja ma prawo również zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań służb porządkowych.
• W czasie pielgrzymki, na terenie Rostkowa, obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.

2. XIII Diecezjalny Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu
W piątek 20 września 2013 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu odbędzie się XIII Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki. Tradycyjnie rozgrywany jest w przeddzień Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Memoriał jest turniejem otwartym (open) dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wpłacają 5 zł wpisowego. Tempo gry: po 30 min na każdego zawodnika. System rozgrywek: szwajcarski kontrolowany (kojarzenie komputerowe) na dystansie siedmiu rund. Nagrody rzeczowe za pierwszych sześć miejsc (bez podziału na kategorię wiekową). Pozostali uczestnicy otrzymują upominki. Organizatorzy zapewniają obiad. Zakończenie memoriału ok. godz. 17.00. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej (tel.: /24/ 262-85-99, centrex 116) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu, szkoły lub parafii. Wszystkich zainteresowanych udziałem w memoriale prosimy o zgłoszenia do 14 września br.

3. Rekolekcje dla Doradców Życia Rodzinnego
W dniach 4-6 października br. przeżywać będziemy spotkanie formacyjno-rekolekcyjne z udziałem Doradców Życia Rodzinnego w MCEW "Studnia", przy ul. Górnej 1 w Płocku. Spotkanie rozpocznie się w piątek o godz. 17.00. Zgłoszenia prosimy kierować do Wydziału Duszpasterskiego, tel.: (0-24) 262-85-99 (centrex 116) lub e-mail: joanna.kawczynska@diecezjaplocka.pl do 27 września br. Przypominamy, że udział w spotkaniu jest obligatoryjny, i że do dnia 10 września Ksiądz Proboszcz, u którego posługuje doradca dostarcza pismo z prośbą o przedłużenie misji kanonicznej DŻR. Brak udziału w rekolekcjach lub nie przedłożenie ww. pisma będzie skutkować zawieszeniem misji kanonicznej na kolejny rok.

4. Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów
W dniach 9-10 października br. Wydział Duszpasterski organizuje Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów. Kurs odbędzie się w CPP Metanoia przy ul. Kobylińskiego 21a w Płocku. Są to dwa spotkania w godz. 16.00-19.00. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2013 r. pod nr tel.: (0-24) 262-85-99, e-mail: joanna.kawczynska@diecezjaplocka.pl.

5. Kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
W styczniu 2014 roku (cztery soboty stycznia) rozpocznie się kurs dla kandydatów do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Spotkania odbywać się będą w CPP Metanoia w Płocku. Bliższe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie, ale już teraz prosimy zainteresowanych Księży Proboszczów o zgłaszanie kandydatów do 15 grudnia br.

6. Rekolekcje formacyjne zelatorek i zelatorów Kół Żywego Różańca w Popowie
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej oraz diecezjalny duszpasterz Kół Żywego Różańca serdecznie zapraszają zelatorki i zelatorów Kół Żywego Różańca na 3-dniowe rekolekcje formacyjne. Odbędą się one w dniach 11-13 października br., w Ośrodku Caritas w Popowie.
Rekolekcje rozpoczną się w piątek 11 października br. o godz. 17.00, a zakończą w niedzielę 13 października br., około godz. 14.00. Koszt uczestnictwa (posiłki, noclegi, materiały formacyjne) wynosi 125 zł. Prosimy Księży Dziekanów o wytypowanie z każdego dekanatu 3-4 zelatorów i zgłoszenie ich danych najpóźniej do 30 września do Wydziału Duszpasterskiego, tel.: 24/ 262-85-99, centrex 116; e-mail: joanna.kawczynska@diecezjaplocka.pl.
Księży Proboszczów prosimy o pomoc w dotarciu zelatorów do Popowa oraz – w miarę możliwości – o ich wsparcie finansowe.

Płock, dnia 28 sierpnia 2013 r.
Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

85. KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

Informacja o zmianie wysokości świadczeń finansowych
W tych dniach zakończył sie kilkumiesięczny proces aktualizacji liczby wiernych w parafiach naszej diecezji. Zbieranie tych danych podyktowane było uchwałą Diecezjalnej Rady Ekonomicznej z dnia 27 lutego br. a także potrzebą ich urealnienia. Serdecznie dziękuję wszystkim księżom proboszczom za nadesłanie aktualnych, rzetelnych i niezbędnych informacji.
Zgodnie z prawem diecezjalnym ilość mieszkańców zameldowanych na terenie danej parafii warunkuje wysokość świadczeń finansowych na rzecz diecezji, zarówno parafialnych, jak i osobistych.
Pragnę poinformować, iż zmiana wysokości świadczeń finansowych obowiązywać będzie od 1 września 2013r., po uwzględnieniu aktualnej wielkości parafii. Listy ze stosownymi informacjami zostały wysłane do Czcigodnych Księży.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy też pomyłek proszę o kontakt z kasą Kurii Diecezjalnej tel. 24/268 04 53 lub bezpośrednio ze mną.

Płock, dnia 27 sierpnia 2013 r.
Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

86. PERSONALIA

Nominacje na Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin
1. Ksiądz mgr Zbigniew Załęcki, proboszcz par. pw. św. Marii Magdaleny w Mokowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Rodzin w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą;
2. Ksiądz kan. mgr Zbigniew Sajewski, proboszcz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Rodzin w dekanacie płońskim;
3. Ksiądz kan. mgr Grzegorz Jendrzejewski, proboszcz par. pw. św. Floriana w Orszymowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Rodzin w dekanacie wyszogrodzkim;

Nominacje na Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży
1. Ksiądz mgr Bartosz Szostak, wikariusz par. pw. św. Onufrego w Staroźrebach, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie bielskim;
2. Ksiądz mgr Stanisław Pietkiewicz, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie bodzanowskim;
3. Ksiądz mgr Grzegorz Walczak, wikariusz par. pw. św. Józefa w Ciechanowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie ciechanowskim wschodnim;
4. Ksiądz mgr Piotr Orliński, wikariusz par. pw. św. Piotra w Ciechanowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie ciechanowskim zachodnim;
5. Ksiądz mgr Paweł Solecki, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą;
6. Ksiądz mgr Paweł Gniadkowski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą;
7. Ksiądz mgr Andrzej Konwerski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dzierzgowskim;
8. Ksiądz mgr Paweł Biedrzycki, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie gąbińskim;
9. Ksiądz mgr Marcin Lewandowski, wikariusz par. pw. św. Marcina w Gostyninie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie gostynińskim;
10. Ksiądz mgr Marcin Durzyński, wikariusz par. pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie makowskim;
11. Ksiądz mgr Rafał Winnicki, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie mławskim;
12. Ksiądz mgr Marek Pszczółkowski, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie nasielskim;
13. Ksiądz mgr Łukasz Gach, wikariusz par. pw. Świętego Krzyża w Płocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płockim wschodnim;
14. Ksiądz mgr Jacek Gołębiowski, wikariusz par. pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płockim zachodnim
15. Ksiądz mgr Tomasz Tomczak, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płońskim;
16. Ksiądz mgr Marcin Milewski, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Przasnyszu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie przasnyskim;
17. Ksiądz mgr Adam Brzeziński, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie pułtuskim
18. Ksiądz mgr Sławomir Buńkowski, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie raciążskim;
19. Ksiądz mgr Rafał Pabich, wikariusz par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie rypińskim;
20. Ksiądz mgr Piotr Muzyczyszyn, wikariusz par. pw. św. Anny w Serocku, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie serockim;
21. Ksiądz mgr Krzysztof Załęski, wikariusz par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie sierpeckim;
22. Ksiądz mgr Mariusz Stasiak, wikariusz par. pw. św. Anny w Strzegowie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie strzegowskim;
23. Ksiądz mgr Dariusz Sielczak, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie tłuchowskim;
24. Ksiądz mgr Dariusz Skoczylas, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie wyszogrodzkim;
25. Ksiądz mgr Piotr Stasiński, wikariusz par. pw. św. Józefa w Zakroczymiu, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie zakroczymskim;
26. Ksiądz mgr Tomasz Kaszanek, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie żuromińskim.

Nominacje na Dekanalnych Duszpasterzy Liturgicznej Służby Ołtarza
1. Ksiądz mgr Mariusz Przybysz, wikariusz par. pw. św. Floriana w Proboszczewicach, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie bielskim;
2. Ksiądz mgr Jerzy Jakubowski, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Bulkowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie bodzanowskim;
3. Ksiądz mgr Marek Piątkiewicz, wikariusz par. pw. św. Tekli w Ciechanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie ciechanowskim wschodnim;
4. Ksiądz mgr Leszek Siemieniak, wikariusz par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie ciechanowskim zachodnim;
5. Ksiądz mgr Wiesław Jóźwiak, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą;
6. Ksiądz mgr Jarosław Borek, wikariusz par. pw. św. Szczepana w Bądkowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą;
7. Ksiądz mgr Andrzej Konwerski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie dzierzgowskim;
8. Ksiądz mgr Marek Dyga, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie gąbińskim;
9. Ksiądz mgr Damian Jabłoński, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie gostynińskim;
10. Ksiądz mgr Dariusz Witkowski, wikariusz par. pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie makowskim;
11. Ksiądz mgr Sławomir Detmer, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie mławskim;
12. Ksiądz mgr Piotr Szulc, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Nasielsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie nasielskim;
13. Ksiądz mgr Andrzej Kopczyński, wikariusz par. pw. św. Marcina w Słupnie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie płockim wschodnim;
14. Ksiądz mgr Krzysztof Świerczyński, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie płockim zachodnim
15. Ksiądz mgr Łukasz Chruściel, wikariusz par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie płońskim;
16. Ksiądz mgr Piotr Radwański, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Przasnyszu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie przasnyskim;
17. Ksiądz mgr Kamil Krakowski, wikariusz par. pw. bł. Jana Pawła II w Pułtusku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie pułtuskim
18. Ksiądz mgr Zbigniew Milczarek, wikariusz par. pw. św. Jakuba Apostoła w Uniecku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie raciąskim;
19. Ksiądz mgr Wojciech Paradowski, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie rypińskim;
20. Ksiądz mgr Dariusz Żuławnik, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Zegrzu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie serockim;
21. Ksiądz mgr Dawid Witkowski, wikariusz par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie sierpeckim;
22. Ksiądz mgr Sebastian Krupniewski, wikariusz par. pw. św. Rocha w Radzanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie strzegowskim;
23. Ksiądz mgr Wojciech Czajkowski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie tłuchowskim;
24. Ksiądz mgr Krzysztof Pawlukowski SDB, wikariusz parafii pw. Zwiastowania NMP w Czerwińsku, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie wyszogrodzkim;
25. Ksiądz mgr Paweł Grąbczewski, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Kroczewie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie zakroczymskim;
26. Ksiądz mgr Paweł Kułakowski, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie żuromińskim.

Inne
Ks. mgr Krzysztof Nowak został ekskardynowany z diecezji płockiej i dekretem arcybiskupa Detroit z dniem 1 lipca 2013 r. inkardynowany do tejże diecezji.

Płock, dnia 25 sierpnia 2013 r.
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 3 września 2013 r.
Nr 1989/2013

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x