OKÓLNIK
14/2013
21.06.2013
Spis treści:

61. ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO
PRZED WYRUSZENIEM XXXII PIESZEJ PŁOCKIEJ PIELGRZYMKI
NA JASNĄ GÓRĘ

Umiłowani Diecezjanie!
Drodzy Jasnogórscy Pielgrzymi!
Od początku mojej posługi jako Biskupa Płockiego chętnie uczestniczę jako pątnik w Pieszej Płockiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Co roku staram się przemierzyć jakiś odcinek pielgrzymiej drogi, na ile pozwalają mi na to obowiązki pasterskie. Z jednej strony dostrzegam pątniczy trud, zmęczenie i nierzadko ból. Z drugiej strony widzę nade wszystko radość wiary, duchowy entuzjazm i setki pogodnych, rozmodlonych twarzy, bardzo często młodych ludzi. Cieszę się z każdej osoby, która decyduje się na wędrówkę do Częstochowy.
Dlatego, podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku gorąco i serdecznie zachęcam Was do pielgrzymowania, do pójścia drogą wiary i nawrócenia, do Jasnogórskiej Pani. Szczególnie zwracam się do tych spośród Was, którzy nie podjęli jeszcze decyzji bądź wahają się, czy wyruszyć w drogę. Zaufajcie Panu, który będzie Wam towarzyszył w trudzie wędrówki. Tych, zaś, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście, zachęcam do pielgrzymowania duchowego, które każdego roko coraz mocniej wpisuje się w pejzaż naszych wspólnot parafialnych.
Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki będą słowa „Kto wierzy nigdy nie jest sam”. Zostały one wybrane jako myśl przewodnia pątniczych rozważań i refleksji. Wpisują się także w trwający w Kościele Rok Wiary, ogłoszony przez Papieża Benedykta XVI a kontynuowany przez Papieża Franciszka. Słowa te niosą ze sobą wiele ważnych intencji. Modlić się będziemy o ożywienie wiary w życiu osobistym i publicznym, w sprawach naszej Ojczyzny i naszej diecezji, a zwłaszcza za trwający 43 Synod. Będziemy prosić za parafie, rodziny, chorych i cierpiących na ciele i duszy a także w intencjach bliskich naszemu sercu. Nie zabraknie także dziękczynienia za zakończony pontyfikat Benedykta XVI.
Wszystkim pielgrzymom wędrującym na Jasną Górę oraz wspierających ich pielgrzymom duchowym, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o mojej modlitwie.

Płock, dnia 12 czerwca 2013 r.
Wasz Biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego proszę odczytać wiernym w niedzielę 30 czerwca, podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 12 czerwca 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

62. INFORMACJE DOTYCZĄCE XXXI PIESZEJ PIELGRZYMKI
DIECEZJI PŁOCKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ W 2013 R.

1) Tegoroczna XXXII Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Kto wierzy nigdy nie jest sam”. Hasło to jest nawiązaniem do trwającego w Kościele powszechnym Roku Wiary, ogłoszonym przez Papieża Benedykta XVI.
2) Pielgrzymka wyruszy ze Wzgórza Tumskiego 6 sierpnia 2013 r. po Mszy Świętej koncelebrowanej w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery o godz. 6.00. Zapraszamy do koncelebry wszystkich Księży związanych z dziełem pielgrzymki, gości i sympatyków. Trasa pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę nastąpi 14 sierpnia w godzinach porannych (7.30-8.15).
3) Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru przekazanego do parafii) zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. W związku z tym prosimy o czytelne i rzetelne jej wypełnienie. Zapisy indywidualne i zbiorowe na pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a następnie zgłaszają pielgrzymów w punkcie zapisów mieszczącym się w Opactwie Pobenedyktyńskim w dniach 2,3 i 5 sierpnia br. (w godz. od 10.00 do 17.00). Bardzo prosimy o przywożenie i pozostawienie w punkcie zapisu gotowych kart (wzory kart zostały przekazane księżom dziekanom). Indywidualni pielgrzymi mogą zapisać się w Punkcie Informacji tylko z zaświadczeniem od swojego księdza proboszcza. Prosimy duszpasterzy, by wszystkim zapisującym się na pielgrzymkę (na wcześniej zorganizowanym spotkaniu) wyjaśnili, iż pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, a nie rajdu turystycznego.
4) Opłata pielgrzymkowa, (wpisowe + bagaż + koszulka w kolorze grupy), wynosi: 100 zł od osoby. Dzieci do 13 lat płacą 80 zł, rodziny (co najmniej trzy osoby z jednego domu) – 180 zł. Opłata ta przeznaczona jest na ubezpieczenia (OC i NW), leki i środki medyczne, sanitariaty /toi-toi/, funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb /opłaty samochodów, które wynajmujemy/, identyfikatory pielgrzymkowe, Książeczki Pielgrzyma i inne materiały. Koszt bagażu wynosi 25 zł i uiszcza się go razem z wpisowym. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i dodatkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo samozapłonu!). Pielgrzymi uiszczają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd. Osoby, które zamierzają wziąć udział w jakimś etapie pielgrzymki (np. w weekend) zobowiązane są do zgłoszenia się do Służby Informacji po przybyciu na trasę i dokonania wpłaty (10 zł za dzień).
5) Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Na pątniczym szlaku będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach m.in. wysyłając im pozdrowienia z trasy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie Duchowi Pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Duchowi Pielgrzymi otrzymają specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień wraz z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni pielgrzymki zachęcamy Duchowych Pielgrzymów do udziału w codziennej Mszy św. oraz w wieczornym Apelu Jasnogórskim w kościele parafialnym.
6) Zespół odpowiedzialnych za służby i przewodnicy grup:
• Przewodnik Pielgrzymki – ks. Jacek Prusiński
• Kierownictwo Trasy – ks. Łukasz Gach
• Liturgia – ks. Paweł Szymański
• Kwatermistrz – ks. Jarosław Mokrzanowski
• Kuchnia – ks. Paweł Perdion
• Zaopatrzenie – p. Andrzej Jakubowski; p. Mirosław Sitek
• Służba Ekologiczna – s. Dominika Burnos, p. Agnieszka Michalak
• Służba Techniczna – p. Piotr Bachman
• Służba Komunikacji Społecznej – ks. Jacek Wichorowski
• Informacja-Baza – p. Agnieszka Czaplicka, p. Agnieszka Ostrowicka, p. Agnieszka Sitek, s. Konsolata MSC,

GRUPA – PRZEWODNIK
• Biało – Czerwona - ks. Janusz Nawrocki
• Biała – ks. Paweł Antkiewicz
• Błękitna – ks. Marek Wiśniewski
• Brązowa – ks. Rafał Kabelis
• Granatowa – ks. Dariusz Malczyk
• Miedziana – ks. Grzegorz Zakrzewski
• Pomarańczowa – ks. Grzegorz Radziszewski SDB
• Srebrna – ks. Kamil Krakowski
• Zielona – ks. Grzegorz Adamiak
• Złota – ks. Dariusz Witkowski
• Żółta – ks. Mariusz Stasiak

7) Pielgrzymka będzie wędrowała w 11 grupach. Dekanaty zostały związane z określonymi kolorami grup. Przy zapisie pielgrzymów prosimy przestrzegać niżej podanej rejonizacji:
• biała 26 (parafii) Ciechanów-Wsch. i Zach., Strzegowo
• biało-czerwona 38 (parafii) Płock-Wsch., Płock-Zach, Bodzanów, Bielsk,
• błękitna 16 (parafii) Nasielsk, Zakroczym,
• brązowa 32 (parafii) Rypin, Dobrzyń n/Drwęcą, Żuromin,
• granatowa 33 (parafii) Płońsk, Raciąż, Wyszogród,
• miedziana 14 (parafii) Mława,
• pomarańczowa grupa salezjańska,
• srebrna 18 (parafii) Pułtusk, Serock,
• zielona 27 (parafii) Sierpc, Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo,
• złota 25 (parafii) Przasnysz, Maków Maz., Dzierzgowo,
• żółta 15 (parafii) Gostynin, Gąbin.

8) Informujemy, że stałym miejscem udzielania sakramentu małżeństwa w czasie Pielgrzymki jest Głogowiec (7.08). Do dnia 31.07 należy zgłaszać ewentualne śluby do ks. Pawła Szymańskiego – odpowiedzialnego za służbę liturgiczną. Formalności dotyczące zawarcia sakramentu małżeństwa załatwia się w swojej parafii.
9) Na pielgrzymkę należy zabrać ze sobą namiot, gdyż możliwości noclegowe u gospodarzy są ograniczone. Na pielgrzymkę nie powinno zabierać się rzeczy cennych, o dużej wartości.
10) Osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo posiadać: pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności (wyrażoną na karcie uczestnictwa, oraz książeczce pielgrzyma) oraz dorosłego opiekuna, którego imię i nazwisko musi być wymienione w/w karcie. Kto nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie zapisany na pielgrzymkę!
11) Ze względu na wysokie koszty leków i środków opatrunkowych bardzo prosimy, by pielgrzymi zabrali ze sobą niezbędne środki opatrunkowe (bandaże, plastry, watę itp.) i leki, zwłaszcza osobiste!!! Wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy pragną wesprzeć swoją wiedzą i pomocą Służbę Medyczną podczas pielgrzymki, uprzejmie zapraszamy do współpracy.
12) Czcigodnych Księży Proboszczów gorąco prosimy o podanie swoim Parafianom w lipcu niezbędnych informacji dotyczących tegorocznej Pielgrzymki w krótkich ogłoszeniach parafialnych oraz o wywieszenie plakatu pielgrzymkowego, przekazanego wcześniej do każdej parafii naszej diecezji.

Płock, dnia 15 czerwca 2013 r.
Ks. Jacek Prusiński
Przewodnik Główny XXXII Pieszej Pielgrzymki
Diecezji Płockiej na Jasną Górę

63. PROPOZYCJA KAZANIA PIELGRZYMKOWEGO DO WYKORZYSTANIA
W 13. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 30 CZERWCA 2013 R.

„Kto wierzy nigdy nie jest sam” (Benedykt XVI)

Poeta, Edward Stachura, w jednym ze swoich wierszy pisał: "Wędrówką wielką życie jest człowieka. Idzie wciąż, Dalej wciąż. Dokąd? Skąd? (...) Wędrówką jedną życie jest człowieka; Idzie tam, Idzie tu, Brak mu tchu? Brak mu tchu!".
Siostry i Bracia, Rzeczywiście - ludzkie życie można porównać do pewnego rodzaju drogi. Jej początek to nasze poczęcie w łonie matki. Jej kres to śmierć i spotkanie z naszym Stwórcą i naszym Zbawicielem. Jesteśmy ludźmi "w drodze"...
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje także Jezusa i Jego uczniów, jako ludzi będących "w drodze": Jezus (...) postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę (...). W czasie tej drogi, jak słyszeliśmy, Jezus wysłał posłańców, aby przygotowali mu pobyt. Dlaczego ich wysłał? Czy nie mógł, będąc w tym miasteczku, sam poprosić o nocleg? Oczywiście, że mógł to zrobić, ale Jezus pragnął, aby w Jego działanie byli zaangażowani zwykli ludzie. W ten sposób pokazuje nam wszystkim, że w tym naszym wędrowaniu do celu, jakim jest Dom Niebieskiego Ojca, nie jesteśmy sami. Obok nas są ludzie: bracia i siostry, którzy wierzą w tego samego Boga, i tak samo jak my, potrzebują Jego pomocy.
Trochę dziwnie to brzmi: inni ludzie moimi braćmi i siostrami... Dziwnie, zwłaszcza wobec doświadczenia codzienności, które uczy, aby nie ufać innym, bo ludzie bardzo często wykorzystają tę naszą ufność, zranią, zdradzą, skrzywdzą... Tak wiele jest przecież sytuacji, gdy ktoś zawodzi, podstawia nogę, odwraca się, gdy najbardziej potrzebujemy jego pomocy.
Na szczęście są też takie wydarzenia, które pomagają doświadczyć autentycznej ludzkiej solidarności i braterstwa: wydarzenia, które pokazują, że nawet obcy sobie ludzie są zdolni do poświęcenia i wzajemnej pomocy. Do takich wydarzeń niewątpliwie należą pielgrzymki do różnych sanktuariów i miejsc kultu.
W Polsce najbardziej popularnym celem pielgrzymek jest Częstochowa: w samym tylko 2012 roku bazylikę Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze odwiedziło ponad 3 miliony ludzi z 74 krajów świata.
Pielgrzymowanie może przybierać różne formy: do wybranego sanktuarium można polecieć samolotem, można pojechać autokarem, można też udać się pieszo. Ten ostatni sposób zasługuje na szczególną uwagę. Od wieków bowiem Polacy z różnych stron naszej Ojczyzny wędrują pieszo przed tron Jasnogórskiej Pani. Nie jest to łatwa wędrówka:
- czasem może być bardzo długa i każdego dnia trzeba pokonać 30 - 40 kilometrów;
- czasem odbywa się w promieniach palącego słońca, gdy asfalt wręcz klei się do butów;
- czasem trzeba iść w strumieniach deszczu, gdy wszystko jest mokre i nie ma nawet miejsca, aby chwilę odpocząć...
W czasie takiej wędrówki, w wyjątkowy sposób można doświadczyć prawdy, którą papież Benedykt XVI zawarł w słowach: "Kto wierzy nigdy nie jest sam". Piesze pielgrzymowanie bowiem, jak mało które wydarzenie, pokazuje, że my - ludzie, jesteśmy braćmi i siostrami. I nie chodzi tu tylko o to, że w taki właśnie sposób zwracają się do siebie pątnicy: na pielgrzymim szlaku nie ma miejsca na "pan i pani", i młodsi i starsi mówią do siebie: „bracie, siostro”. O wiele bardziej jednak ludzkie braterstwo wyraża się w prostych gestach życzliwości:
- w przełamanej na pół kromce chleba,
- w łyku wody z własnej butelki,
- w pomocy przy rozbiciu cudzego namiotu - chociaż własny jeszcze nie jest gotowy, a człowiek ze zmęczenia ledwie trzyma się na nogach,
- w zwykłym uśmiechu, którego tak brakuje w naszej szarej, poza pielgrzymkowej codzienności...
Siostry i Bracia, niejeden pielgrzym spotyka się z pytaniem: dlaczego? Dlaczego, zamiast wyjechać na urlop i odpocząć leżąc na plaży, zakłada na ramiona plecak i podejmuje ogromny wysiłek, jakim jest piesza wędrówka do Częstochowy? Dlaczego?
Motywów jest pewnie tyle, ilu pielgrzymów. Upraszczając nieco, można jednak powiedzieć, że najczęściej ludzie podejmują trud pielgrzymki z trzech powodów: aby za coś przeprosić, podziękować lub też poprosić o potrzebną pomoc.
Kilka tygodni temu, piątego czerwca tego roku, na jednym z portali Internetowych ukazał się artykuł o pielgrzymkach. W artykule została opisana historia pani Aliny z Białegostoku, która w swoim 52-letnim życiu, już ponad 15 razy pielgrzymowała do Częstochowy.
Kobieta, w udzielonym wywiadzie, tak powiedziała: Jeździć byle jeździć nie ma po co. Tylko pieniądze się traci. A z pielgrzymką człowiek idzie nie tylko dla siebie, ale też dla Boga. Modlitwą dużo można zdziałać, nie raz Bóg mnie wysłuchał. W Biblii jest napisane „Proście, a będzie wam dane”. No i ludzie są wartościowi. Zawsze można kogoś poznać.
Pani Alina dodaje, że to właśnie podczas wędrowania na Jasną Górę wymodliła, aby jej syn przestał pić i skończył studia, a córka zaszła w ciążę. Maryja wyprosiła jej u swego Syna potrzebne łaski...
Przeprosić, podziękować, poprosić o potrzebną pomoc... I zrobić to nie samemu, ale w gronie innych ludzi, którzy tak samo wierzą i są moimi braćmi i siostrami.
Moi Drodzy, pielgrzymka, w jakiś przedziwny sposób może symbolizować całe ludzkie życie: kilka chwil radości, całkiem sporo wysiłku, bólu, i to, co najważniejsze: niewyobrażalne wręcz szczęście, kiedy po dotarciu do celu, na kilka krótkich chwil, klęka się przed cudownym obrazem Jasnogórskiej Matki, aby wyszeptać: dziękuję, przepraszam, proszę...
Siostry i Bracia, być może są wśród nas osoby, które chciałby podjąć trud pielgrzymki, ale czują w sercu lęk, widzą piętrzące się różnego rodzaju przeszkody: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! (...) Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Jeśli czujemy obawy przed wyruszeniem na pielgrzymi szlak, pamiętajmy, że Jezus to wszystko widzi i odpowiada: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!
Może więc warto wsłuchać się w głos serca i pokonać lęk. A potem... Potem powędrować do Matki z Jasnej Góry, aby ofiarować Jej swój trud, wyprosić potrzebną pomoc i doświadczyć tego, czego tak często brakuje w naszym codziennym życiu: ludzkiej życzliwości, wspólnoty, braterstwa.... Bo przecież: Kto wierzy nigdy nie jest sam. Amen.

Płock, dnia 15 czerwca 2013 r.
Autor: ks. Marek Wilczewski

64. XXIV PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI PŁOCKIEJ DO NIEPOKALANOWA

Dnia 6 lipca br. pod hasłem „Ojciec świadkiem wiary i trzeźwości” wyruszy na pątniczy szlak XXIV Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej do Niepokalanowa. W Roku Wiary chcemy się przyjrzeć temu, jak wielki wpływ na rozwój wiary i postawę trzeźwości w rodzinie ma ojciec. W świecie, w którym próbuje się zagubić się czy wręcz zniszczyć rolę ojca, my chcemy ją odkryć na nowo.
Do pielgrzymiego trudu zapraszamy wszystkich, a w sposób szczególny tych, którzy chcą wypraszać łaskę powrotu do trzeźwości swoich najbliższych. To także okazja do podziękowania za trzeźwość w naszych rodzinach. Do stóp Niepokalanej idziemy również z własnymi intencjami dziękczynnymi i błagalnymi. Z pewnością jest obok Ciebie ktoś, kto czuje się słaby i zagubiony, pomóż mu i zaproponuj wspólne pielgrzymowanie, by mógł znaleźć pokrzepienie w morzu Bożej miłości.
Informacje na temat pielgrzymki na stronie internetowej: http://biezun-niepokalanow.wix.com/biezun-niepokalanow i profilu na FB Pielgrzymka Bieżuń- Niepokalanów

Płock, dnia 21 czerwca 2013 r.
Ks. Wojciech Czajkowski
Kierownik XXIV Pieszej Pielgrzymki Płockiej
z Bieżunia do Niepokalanowa
w intencji trzeźwości Narodu

65. KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO CENTRUM POWOŁANIOWEGO

Diecezjalne Centrum Powołaniowe i Klerycka Grupa Powołaniowa zapraszają młodzież męską szkół ponadgimnazjalnych oraz III klas gimnazjalnych na „Wakacje z Jezusem” organizowane w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Te rekolekcje wakacyjne rozpoczną się w poniedziałek 22 lipca o godz. 18.00 i potrwają do piątku 26 lipca, do godz. 13.00. Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Uczestników prosimy o zabranie: ŚPIWORA, ręcznika, Pisma Świętego, stroju i obuwia sportowego. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kgpwsd@op.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 (nr tel. 024 264 32 62).

Płock, dnia 20 czerwca 2013 r.
Ks. Dariusz Piskorski
Dyrektor Diecezjalnego Centrum Powołaniowego

66. PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. mgr Piotr Grzywaczewski, sekretarz Biskupa Płockiego, w dniu 8 czerwca 2013 r. odznaczony tytułem kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Płockiej.
2. Ks. mgr Artur Janicki, ojciec duchowny i wychowawca w Szkołach Katolickich w Sikorzu, z dniem 1 lipca 2013 r., mianowany diecezjalnym uszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza.
3. Ks. kan. dr Ryszard Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, z dniem 12 czerwca 2013 r., mianowany kapelanem Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie.
4. Ks. mgr Grzegorz Walczak, wikariusz parafii św. Józefa w Ciechanowie, z dniem 3 czerwca 2013 r., mianowany kapelanem Hufca ZHP w Ciechanowie.

Zastępstwa wakacyjne
1. Ks. mgr Łukasz Arczyński
30.06.2013 – 16.07.2013 – rekolekcje Ruchu Światło – Życie
22.07.2013 – 20.08.2013 – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku
2. Ks. Marek Czajkowski
01.07.2013 – 20.08. 2013 – parafia św. Franciszka Ciechanowie
3. Ks. mgr Krzysztof Cymerman
01.07.2013 – 04.08.2013 – parafia Łopacin
06.08.2013- 15.08.2013 – pielgrzymka do Częstochowy
4. Ks. mgr Arkadiusz Czubakowski
22.06.2013 – 26.07.2013 – parafia św. Stanisława w Rypinie
28.07.2013 – 04.08.213 – Przystanek „Jezus”
06.08.2013 – 14.08.2013 – parafia Smogorzewo
5. Ks. mgr Marcin Mateusz Kędzia
01.07.2013 – 15.07.2013 – parafia Chrostkowo
17.07.2013 - 02.08.2013 – rekolekcje Ruchu Światło – Życie
04.08.2013 – 20.08.2013 – parafia Łopacin
6. Ks. mgr Dariusz Malczyk
01.07.2013 – 31.07.2013 – parafia św. Tekli w Ciechanowie
06.08.2013- 15.08.2013 – pielgrzymka do Częstochowy
7. Ks. mgr Marcin Niesłuchowski
30.06.2013 – 16.07.2013 – rekolekcje Ruchu Światło – Życie
17.07.2013 – 30.07.2013 – parafia św. Wojciecha w Nasielsku
01.08.2013 – 20.08.2013 – parafia św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim
8. Ks. mgr Paweł Solecki
15.06.2013 – 14.07.2013 – parafia św. Bartłomieja w Płocku
15.07.2013 – 15.08.2013 – ośrodek Caritas w Popowie
9. Ks. mgr Marcin Stankiewicz
01.07.2013 – 15.07.2013 – parafia Krzynowłoga Wielka
16.07.2013 – 20.08.2013 – parafia św. Maksymiliana Płońsku

Zwolnienia
Ks. mgr Jacek Marciniak, na własną prośbę, z dniem 30 czerwca 2013 r., zwolniony z funkcji diecezjalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza.

Płock, dnia 21 czerwca 2013 r.
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 21 czerwca 2013 r.
Nr 1505/2013 Za zgodność

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x