OKÓLNIK
10/2013
23.04.2013
Spis treści:

38. ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO DO UDZIAŁU
W II MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY W PŁOCKU 26 MAJA 2013 R.

Drodzy Bracia i Siostry,
Zwracam się gorącym zaproszeniem do uczestniczenia w Marszu dla Życia i Rodziny w Płocku w niedzielę 26 maja 2013 roku. Organizowany po raz drugi w naszym mieście marsz będzie przebiegał pod hasłem „Kierunek: RODZINA!”. Poprzedzi go uroczysta Msza św. o godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej, którą będę sprawował w intencji małżeństw i rodzin.
Wychodząc na ulicę Płocka chcemy dać świadectwo, że jesteśmy ludźmi, którzy cieszą się życiem i kochają swoje rodziny. Ponadto chcemy przypomnieć, że rodzina powinna być priorytetem naszych działań i decyzji, bo z nią związane jest dobro i szczęście naszych dzieci i nas samych.
Zachęcam również do udziału w pieszej pielgrzymce ze Stanisławówki do Imielnicy w niedzielę 2 czerwca. Będziemy prosić Miłosiernego Boga o łaskę ojcostwa i macierzyństwa dla małżeństw mających problem z poczęciem dziecka.
Wszystkim małżeństwom, rodzinom i angażującym się w dzieło promocji wartości, jakie niesie rodzina, z serca błogosławię!

Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego proszę odczytać w parafiach dekanatów płockich w niedzielę 19 maja br., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock dnia 22 kwietnia 2013 r.
Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

39. KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

1. Prośba o dostarczenie składanych do ZUS Deklaracji Rozliczeniowych DRA
W tych dniach bp Wojciech Polak Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski zwrócił do Biskupa Płockiego sie z następującą prośbą:
„W związku z przekształceniem Funduszu Kościelnego i zastąpieniem go dobrowolnym odpisem 0,5% podatku dochodowego koniecznym jest uzyskanie danych dotyczących liczby duchownych (w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) korzystających z dofinansowania z Funduszu Kościelnego – w całości lub w części – składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wydaje się, że najlepszym byłoby, gdyby w tym celu Księża diecezjalni dostarczyli składane do ZUS Deklaracje Rozliczeniowe DRA, na podstawie których będzie można ustalić, kto i w jakim wymiarze dotychczas korzystał z dopłat z Funduszu Kościelnego".
Na prośbę Biskupa Płockiego zwracam się z uprzejmą prośbą do Czcigodnych Księży Dziekanów o zebranie od wszystkich księży w swoich dekanatach Deklaracji Rozliczeniowej DRA (ksero) i o dostarczenie ich najpóźniej do 6 maja 2013 r. do Kurii Diecezjalnej Płockiej (Referat finansowy). Sprawę proszę traktować jako priorytetową i pilną!

2. Weryfikacja ilości mieszkańców w poszczególnych parafiach
W związku z dokonującymi się zmianami demograficznymi oraz uwzględniając prośby wielu Księży Proboszczów i potrzeby 43 Synodu Diecezji Płockiej, Diecezjalna Rada Ekonomiczna postanowiła dokonać weryfikacji ilości mieszkańców na terenie danej parafii. Rada ustaliła, że postawą do naliczania ilości mieszkańców jest stałe bądź czasowe miejsce zameldowania.
W związku z tym uprzejmie proszę Księży Proboszczów o dostarczenie do Czcigodnych Księży Dziekanów bądź nadesłanie bezpośrednio do Kurii Diecezjalnej Płockiej (Referat finansowy) Wykazu (oryginał) liczby ludności wystawiony przez Urząd Miasta lub Gminy do których przynależą poszczególne miejscowości.
Wykaz statystyczny powinien uwzględniać:
a) aktualną liczbę wiernych parafii (z uwzględnieniem stałego i czasowego miejsce zameldowania);
b) nazwy miejscowości, ulic oraz numery ulic.
Uprzejmie proszę o nadesłanie tych dokumentów najpóźniej do dnia 24 maja 2013 r. Z góry dziękuję za okazaną pomoc i życzliwość.

Płock, dnia 22 kwietnia 2013 r.
Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny

40. KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Akcja „NIE! dla wypalania traw na Mazowszu”
Wojewoda Mazowiecki zwrócił się do Biskupa Płockiego Piotra Libery z prośbą o rozpowszechnianie kampanii społecznej „NIE! dla wypalania traw na Mazowszu”. Wielu rolników po zimie wypala trawy w błędnym przekonaniu, że spowoduje to jej szybszy i bujniejszy odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. W województwie mazowieckim w ubiegłym roku straż pożarna gasiła ponad 12 tys. pożarów traw. Płonęło niemalże 7 tys. h nieużytków. Niestety w czasie jednego z takich pożarów minionego roku zginął strażak. Inni tracą dobytek całego życia. Płonące trawy w przydrożnych rowach to także zagrożenie dla kierowców. W dymie kierowcy tracą orientację, co jest przyczyną wypadków. W pożarach ginie wiele pożytecznych zwierząt. Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach ptaków. Zakaz wypalania traw jest jednym z "Wymogów dobrej kultury rolnej".
Boże wezwanie do troski o otaczający świat nie oznacza jej samowolnego niszczenia. Każdy dar powinniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro. Dar, który został nam powierzony.

2. II Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków – 18 maja 2013 r.
Serdecznie zapraszamy: Druhów – członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, weteranów służby pożarniczej, kapelanów i duszpasterzy posługujących wśród strażaków oraz sympatyków pożarnictwa na II Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej w Skępem w sobotę 18 maja 2013 r. Centralnym punktem naszego świętowania będzie uroczysta Msza św. koncelebrowana (kapłanów zapraszamy do koncelebry) o godz. 11.00, której przewodniczył będzie J.E. Piotr Libera Biskup Płocki. Niech ten dzień będzie swoistym hołdem wdzięczności Ochotniczych i Zawodowych Straży Pożarnych Diecezji Płockiej za opiekę nad naszą służbą i niech te podniosłe chwile będą symbolem jedności strażackiej.
Zwracamy się także z apelem do duszpasterzy i kadry kierowniczej Oddziałów Związków OSP oraz jednostek organizacyjnych PSP wszystkich szczebli o rozpropagowanie wśród Druhów oraz podległych im strażaków i pracowników cywilnych informacji o Pielgrzymce. Pragniemy by udział w niej był duchowym przeżyciem dla licznie przybyłych uczestników.

Program Pielgrzymki:
9:30 - zapisy delegacji OSP
10:00-10:35 - występy Orkiestr Dętych OSP Gozdowo, OSP Goleszyn, OSP Lipno, OSP Skępe
10:35-10:50 - występ Zespołu "Tłuchowianie"
10:50 - słowo Ojca Prowincjała
ll:00 - Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Piotra Libery Biskupa Płockiego w intencji Strażaków. W czasie Eucharystii poświęcenie pomnika bł. Jana Pawła II. Po Mszy św. uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do miejscowego kościoła
12:30 - Koncert Orkiestr Strażackich pod batutą dha Edwarda Wielgóckiego

Płock, dnia 18 kwietnia 2013 r.
Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

41. INFORMACJA DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA STRAŻAKÓW

W tych dniach, za pośrednictwem księży dziekanów, docierają do księży proboszczów koperty z zaproszeniami dla strażaków na II Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Skępego. Bardzo proszę o przekazanie tych zaproszeń prezesom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz o zachętę, w czasie ogłoszeń parafialnych, do wzięcia udziału 18 maja br. w strażackiej pielgrzymce.

Płock, dnia 24 kwietnia 2013 r.
Ks. Andrzej Zakrzewski
Kapelan strażaków w diecezji płockiej

42. KOMUNIKAT WICEREKTORA WSD W PŁOCKU
DOTYCZĄCY PARAFIALNYCH NIEDZIEL POWOŁANIOWYCH

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku pragnie kontynuować akcję powołaniową, proponując przeprowadzenie w parafiach naszej diecezji tradycyjnych już niedziel modlitw w tej intencji. W drugim semestrze bieżącego roku akademickiego chcielibyśmy udać się do następujących dekanatów:
Mławski
Tłuchowski
Proponujemy następujące daty ewentualnych odwiedzin: 28 kwietnia, 12, 19, 26 maja.
Grupa powołaniowa składa się zazwyczaj z czterech osób: księdza profesora, diakona lub akolity oraz dwóch młodszych kleryków. Istnieje też możliwość zaproszenia kleryckiego zespołu muzycznego. Wówczas skład grupy poszerzony jest o dwie osoby.
W przypadku gotowości przyjęcia seminaryjnej grupy powołaniowej proszę Czcigodnych Księży Proboszczów o bezpośredni kontakt (dane kontaktowe: dariusz.piskorski@diecezjaplocka.pl; nr tel.: 24 267 75 71; centrex: 174).

Płock, dnia 8 kwietnia 2013 r.
Ks. Dariusz Piskorski
Wicerektor WSD w Płocku

43. KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Serdecznie zapraszam Czcigodnych Księży Biskupiego Miasta Płocka na wieczór skupienia i zamyślenia, który odbędzie się dnia 26 kwietnia br. w WSD w kaplicy św. Stanisława Kostki. Rozpoczniemy go o g. 19.30 Nieszporami, a zakończymy ok. g. 21.00 Apelem jasnogórskim. Spotkanie nt. Ksiądz przeniknięty żywą wiara ożywia wspólnotę poprowadzi ks. Tomasz Jaklewicz, redaktor Gościa Niedzielnego.

2. Informuję Czcigodnych Księży o turze letniej rekolekcji kapłańskich, która odbędzie się w dn. 1-3 lipca br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Rekolekcje rozpoczniemy w poniedziałek o g. 10.00, a zakończymy w środę o g. 13.00. W ich przeżywaniu pomoże nam ks. prał. Stanisław Łada proboszcz parafii w Pruszczu Gdańskim. Uczestnictwo w rekolekcjach proszę zgłaszać do p. Heleny Błaszkiewicz z działu gospodarczego Wyższego Seminarium pod numer telefonu: 024/ 262 60 53 (centrex 166). Proszę zabrać ze sobą albę i stułę. Serdecznie zapraszam do udziału w ćwiczeniach duchowych.

Płock, dnia 18 kwietnia 2013 r.
Ks. Sławomir Zalewski
Delegat Biskupa Płockiego
ds. Stałej Formacji Kapłańskiej

44. PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. kan. Tomasz Cymerman, proboszcz parafii pw. św. Anny w Pomiechowie,
z dniem 2 kwietnia 2013 r., mianowany kapelanem strażaków w powiecie nowodworskim.
2. Ks. dr Jarosław Kamiński, wicedyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku. z dniem 15 kwietnia 2013 r. mianowany dyrektorem tego Centrum.
3. Ks. mgr Jarosław Mokrzanowski, pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 15 kwietnia 2013 r. mianowany wicedyrektorem Centrum Pscyhologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku.
4. Ks. mgr Tomasz Opaliński, dyrektor Katolickiego Radia Płock, z dniem 9 kwietnia 2013 r. mianowany administratorem parafii pw. św. Rocha w Janowie.
5. Ks. mgr Dariusz Roliński, wikariusz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, z dniem 23 kwietnia 2013 r. kapelanem Hufca ZHP w Makowie Mazowieckim oraz kapelanem Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim.
6. Ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, z dniem 2 kwietnia 2013 r. mianowany kapelanem Powiatowej Komendy Policji w Mławie.

Zwolnienia
1. Ks. kan. mgr Roman Bagiński, na własną prośbę, z dniem 15 kwietnia 2013 r., zwolniony z funkcji dyrektora Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku.
2. Ks. Marek Czajkowski, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Janowie, z dniem
9 kwietnia 2013 r. zwolniony z urzędu proboszcza tejże parafii.
3. Ks. mgr Marek Kardasz, wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Lekowie, na własną prośbę z dniem 3 kwietnia 2013 r. zwolniony z funkcji opiekuna duchowego Kurii Komicjum Legionu Maryi przy parafii św. Bartłomieja w Płocku.

Płock, dnia 22 kwietnia 2013 r.
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 23 kwietnia 2013 r.
Nr 962/2013

Ostatnie numery
Archiwum
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x